2009-10-06

Rådhuskvarteret VARA eller INTE VARA?

Rådhuskvarteret ??

Kristianstadsbladet 091006 Kommunen föreslås att köpa Skånehuset
"..man river hela rådhuskvarteret utom delen mot Stora Torg och den södra fasaden, mot Nya Boulevarden. Sedan byggs nya lokaler för både regionen och kommunen. Förutom att bland annat möteslokaler kan utnyttjas bättre så kan exempelvis telefonväxel, tryckeri, vaktmästeri, restaurang med mera vara gemensam.
Förhandlingar har också förts med Kvarnens ägare Kungsleden om att hyra mer där och dessutom bygga nytt över parkeringshuset. Enligt politiker blir hyran dock för dyr."

Läs nedanstående punkter från artikeln ovan och tänk efter vad det verkligen står i Kristianstadsbladets artikel, vilket hemlighetsmakeri som försiggår innan detta nu har kommit fram i dagen och nästan är beslutat.

Urklipp från ovanstående artikel i Kristianstadsbladet:
 • Skissas på ett körschema, ett avtal för sammanflytten och delar av rådhuskvarteret rivs.
 • En presskonferens i frågan ska hållas, Innan dess inte ge Jerker Swanstein (M) några kommentarer.
 • En tidsplan för sammanflytten, förslag till avtal, Kommunen ska äga och enligt planerna förväntas stå klar 2014.
 • Kristianstads kommun köper Skånehuset.
 • Det finns skisser på hur det gemensamma huset skulle kunna se ut.
 • Bättre läge?
 • Finns det också en del "tankar om pengar" i förstudien. Men några detaljer vill han inte ge.
 • Pusselbitarna faller inte på plats förrän tidigast på onsdag.
 • Jerker Swanstein vill heller inte kommentera om hans uppfattning om en samlokalisering har blivit positivare sedan kommunen kom med idén.
 • Folkpartiets Gilbert Tribo, tvekar inte.
 • En lösning måste till, eftersom rådhuskvarteret är i stort behov av renovering. Lokalerna används inte effektivt och är inte handikappanpassade.
 • Ett nybygge vid Allöskolan har diskuterats, Förhandlingar har också förts med Kvarnens ägare att hyra mer där och dessutom bygga nytt över parkeringshuset. Enligt politiker blir hyran dock för dyr.
 • Därav detta tredje förslag, där tanken är att man river hela rådhuskvarteret utom delen mot Stora Torg och den södra fasaden, mot Nya Boulevarden. Sedan byggs nya lokaler för både regionen och kommunen.
 • Kommunstyrelsen förväntas ta ställning till avtalet mellan kommunen och Region Skåne den 21 oktober.


Hur går beslutsfattandet till? Det verkar som denna rivning mer eller mindre redan är beslutad att riva Rådhuskvartert! Helt utan någon form av debatt hur detta kulturkvarter skall förvaltas för framtiden och kommande generationer.

Jag blir mållös. Enligt mitt sätt och många fler att se hur man just håller på besluta om detta vackra kulturkvarter.


Det häpnadsväckande, att man som förtroendevald kan bete sig på detta sätt mot kulturen!

Vad säger kulturnämnden?? Helt tyst!!


Vi måste ALLA reagera så får det inte fortsätta med vår kultur och ekonomi!
Gör INTE om misstaget som skedde på 60-talet, då städernas centrum förvanskades genom allt rivningsraseri och byggnader ersattes med något som inte passade in även i Kristianstad. Ytterligare förvanskning i vårt berömda och unika rennesans centrum måste undvikas.


Hur hade Kristianstads centrum sett ut, om de privata fastighetsägarna förvaltat sina fastigheter på samma sätt?

Det hade varit bra om lärt sig lite av historien, men uppenbart INTE!!!

Helt plötsligt finns det kapital till att köpa ett stort förvaltningshus utan precision på användning och riva ett helt kvarter och där bygga nytt kontorskomplex, när finns lediga lokaler i Kvarnen och samtidigt när skola och äldreboende stängs p.g.a. bristande RESURSER!!


Vad säger eller varför agerar inte våra kulturföreningar och bevarandeföreningar?

Vä Husens vänner, som just grundades då risken fanns, att Vä husen skulle rivas.

Nu gäller det ett helt kulturkvarter och man är fram tills nu HELT TYST!

Var finns Gamla Chri
stianstad angående Rådhuskvarteret och vars kärnverksamhet borde också vara att yttra sig och bevaka detta kulturkvarter, när denna "våldtäkt" håller på att ske med Rådhuskvarteret?

Dessa föreningar har hittills varit helt tysta i denna viktiga fråga för vårt unika renässanscentrum i norra Europa, vilket får anses som mycket märkligt!

Är det dags att bilda "Rådhuskvarterets vänner"??

Detta var ur kulturell synpunkt, för vi in ekonomiska aspekter för oss kommuninvånare, då framträder dessa planer ännu värre och horriblare !


En liten reflexion hur kan det vara, att Region Skåne kan tänka sig hyra men inte Kristianstads kommun?

Beror detta på större ekonomiska insikter eller någon annan kristall kula, eller är man av den insikten, att man skall ägna sig åt sin kärnverksamhet, som inte är att förvalta fastigheter?

Det vore i så fall något för Kristianstads kommun att ta efter, eftersom man uppenbarligen inte är så kvalificerad inom fastighetsförvaltning, när man tillåter sig att tära på kommuninvånarnas kapital med ett eftersatt fastighetsunderhåll på över 500.000 miljoner kronor!

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad