2009-11-13

HEMLIGA möten men glöm INTE dialogen med väljarna, företagarna och fastighetsägarna i KRISTIANSTAD!

Tyvärr upplevs det allt för ofta av många, att den offentliga s.k. dialogen med kommuninvånarna mer är som ett spel för galleriet, om det nu kallas för medborgarförslag, vilka ytterst få går igenom eller samrådsyttrande, vilka ofta behandlas utan någon större respons e.dyl.

Det är i det stängda rummet, där besluten fattas och sedan känns det som varse god att "Håll Till Godo".


I näringslivet eller i det privata är det tvärtom. Vad vill kunden ha eller vad förväntas av "mej".


Kristianstadsbladet 091113: Hemliga samtal förs om ny storetablering i kommunen
"Det förväntas i sin tur leda till att det så kallade Konsortiet ska kunna påbörja bygget av ett köpcentrum i Hammar tidigare."

Man kan undra hur man läser den mycket bra och utförliga påkostade handelsutredningar av Nordplan, som är ett expert företag i handelsutredningar, och som utfördes på uppdrag av Kristianstads Kommun?

Vad har Kristianstads kommuns ledning ytterliggare som underlag för att anse sig kunna frångå och till svar, som går emot Nordplans rekommendationer med ytterligare extra 10000 kvm. handelsytor och att man bör vänta med externa shoppingcentra(Hammar), som kan resultera i utslagningar av etablerad handel och därmed också utslagning av arbetstillfällen?

Är det något som hänt sedan denna handelsutredning gjordes, så är det i så fall, att konsumtionen har bromsats upp väsentligt, vilket kan antas är något som kommer vara över en lång tid farmåt.

Många andra värderingar börjar också göra sig mer och mer gällande vad gäller privat konsutionen och inte minst miljötänkandet, vilket inte externa shoppingcente är något positivt tillskott för miljön.

Varför den rivningshysteri, som nu är på gång med Rådhuskvarteret och Nortullskolan?

Nu gäller det rivning av stora delar av ett helt kulturkvarter och Nortullskolan är det fram tills nu HELT TYST!

Vad säger kulturnämnden?? Helt tyst!!

Vad säger eller varför agerar inte våra kulturföreningar och bevarandeföreningar?


Vä Husens vänner, som just grundades då risken fanns, att Vä husen skulle rivas.

Var finns Gamla Christianstad angående Rådhuskvarteret och Norrtullskolan?

I dessa föreningars kärnverksamhet borde också vara att yttra sig och bevaka dessa kultur hus värde, när dessa "våldtäkter" håller på att ske med Rådhuskvarteret och nu senast med rivning av Nortullskolan?
Det gäller för Kristianstads långsiktiga framtida utveckling.
Dessa föreningar har hittills varit helt tysta i denna viktiga fråga för vårt unika renässanscentrum i norra Europa, vilket får anses som mycket märkligt!

Jag har också läst på olika bloggar Regionen befäster närvaro i Kristianstad och Kristianstad sträcker på sig med uttalanden från offentliga personer.
INTE NÅGON har nämnt eller berört kulturvärdet i detta kvarter.

Märkligt, då dessa hus förvaltats i många generationer och nuvarande förvaltare med en mandatperiod på fyra år inte har större respekt för tidigare förvaltare eller för kommande generationer och dess förvaltare av denna kultur.
Österbergskagården på Ö. Boulevarden räddades en gång i tiden från en närstående rivning tack vare eldsjälar.
Är det dags för någon ny form av "Kultur och Bevarande Förening", som just värnar om dessa frågor??

Utdrag från Nordplans Handelsutredning utförd 2006 :
"Under utredningens gång har vi ombetts översiktligt analysera effekterna av ett större externt köpcenter på 30 000 kvm. Ett externt shoppingcentrum på 30 000 kvm skulle sälja för grovt skattat 600 Mkr per år, d.v.s. det skulle ta hela eller nästan hela den bedömda tillväxten i marknadsområdet framtill år 2015. Påverkan på shoppinghandeln i centrum skulle bli kraftig, grovt skattat 20-25% "över natten". I omsättning för shopping skulle det nya centrumet efter några år bli ung. lika stort som stadskärnan. Investeringskraften skulle till större delen riktas mot det externa centrumet. Närmarknaden för stadskärnan är jämförelsevis svag - tätorten har ca 30 000 inv. Nordplan bedömer att det finns en betydande risk för att Kristianstad får en liknande utveckling som t.ex. Uddevalla och Trollhättan där externa köpcentra har tagit över stadskärnornas roll som dominerande handelsplats för shopping.

Vad gäller inkomstnivåer i Kristianstad och omkringliggande kommuner ligger de under rikssnittet.
Sedan år 1991 har inte heller kommunerna runt Kristianstad ökat sina inkomster lika mycket som riket.

Ett externt shoppingcentrum på 30 000 kvm
Ett externt shoppingcentrum på 30 000 kvm skulle som nämnts sälja för grovt skattat 600 Mkr per år, d.v.s. det skulle ta hela eller nästan hela den bedömda tillväxten i marknadsområdet fram till år 2015. Påverkan på shoppinghandeln i centrum skulle bli kraftig, grovt skattat 20-25% "över natten". I omsättning för shopping skulle det nya centrumet efter några år bli ung. lika stort som stadskärnan. Investeringskraften skulle till större delen riktas mot det externa centrumet.

Närmarknaden för stadskärnan är jämförelsevis svag - tätorten har ca 30 000 inv. Som jämförelse har Jönköping-Huskvarna (dit vi gjort en studieresa inom ramen för denna handelsutredning) ca 85 000 inv. d.v.s. närmre tre gånger så stor befolkning som Kristianstads tätort. Nordplan bedömer att det finns en betydande risk för att Kristianstad får en liknande utveckling som t.ex. Uddevalla och Trollhättan där externa
köpcentra har tagit över stadskärnornas roll som dominerande handelsplats för shopping. Dessa två städer är storleksmässigt jämförbara med Kristianstad om man ser till själva tätorterna."

Integritet och Frihet 091113 >> Globala och lokala slutna och hemliga möten och avtal


Här kan du kolla fler bloggar i ämnet >> Knuff
_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad