2009-11-26

Oskäligt dyr VA-särtaxa i Yngsjö

Kalkylunderlag
Kristianstadsbladet 091126 >> Oskäligt dyr VA-särtaxa i Yngsjö
"Vem styr Kristianstads kommun – politikerna eller tjänstemännen?

Jag har efter att aktivt ha deltagit i turerna kring VA-utbyggnaden längs Åhuskusten fått full klarhet i frågan. Politikerna sitter på läktaren och har inga som helst synpunkter på vad tjänstemännen lägger fram för beslutsunderlag. De sväljer undan utan någon reflektion
."

Jag har idag sänt nedanstående skrivelse med anledning av ovanstående insändare och upphandling av detta VA, som är mycket tvivelaktig och kan ifrågasättas :

Kristianstad Kommun Kristianstad 091126
C4-teknik
29180 Kristianstad


Med anledning av dagens insändare i Kristianstadsbladet 091126
”Oskäligt dyr VA-särtaxa i Yngsjö” ber jag att få mig tillsänt
upphandlings underlagen enligt lagen om offentlig upphandling samt
inkomna anbud:

• Upphandlingsunderlaget av VA-konsulten av projekteringen anläggande
av VA på Kaptenens väg i Kristianstad kommun samt därtill inkomna anbud.

• Upphandlingsunderlaget av inköpande av LT-pumparna till det nytt VA
längs kusten som gäller enligt den nya kustplanen i Kristianstad
kommun samt därtill inkomna anbud.

Jag ber att få dessa underlag så fort som möjligt.


_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad