2010-03-07

En dialog om Kristianstads centrum på Facebook

Fler inlägg: Visar fler inlägg med etikett Kristianstads Centrum.


Facebook 100306: Inlägg på Kulturtanten på Facebook


Kulturtanten: Det är jag som Olle i Kristianstad, du får gärna kalla mig för "Kulturgubben i Kristianstad" eftersom jag strider mot Kristianstads kommuns ledning, som är beredda att förvanska vårt unika renässanscentrum genom riva och förvanska ett kulturkvarter mitt i centrum.

Jag är oxå skohandlare i fjärde generationen i samma familj, så jag tycker m.a.o. om att ha "torrt på fötterna".

Inte ens kulturnämnden eller Kristianstads kultur- och bevarandeförningar yttrar sig eller reagerar!!! Häpnadsväckande!!

Du är alltid välkommen besöka Kristianstad!

ikristianstad.blogspot.com

Anita Zieme
Hej Olle vad vill du exakt att vi ska rädda i centrum?


Olle Johansson
Du har väl koll på planeringen som är beslutad i kommunalfullmäktige ang. Rådhuskvarteret med insprängda sexvåningshus i detta kulturkvarter, som till stora delar skall rivas p.g.a. eftersatt underhåll, när vi samtidigt talar om ett förtätat centrum med boende levande centrum efter kl 18?

Vad säger Länsstyrelsen, som hade åsikter om bl.a. höjden på planerade hus i södra delen av Tivoliparken? Innan plankostnaderna rakar i höjden!

Detta förvaltningshus kan planeras några hundra meter norrut i synnerhet, när det finns stora ytor något hundratal meter bort att bygga ett förvaltningshus med utvecklingsmöjligheter för Kristianstad att utveckla sig som regionstad för Södra Sverige.

Även om inte Herr Swanstein tycker det samma, utan hellre låter Skåne kantra över mot väster. Swanstein har större intresse av att etablera ett representationskontor i Bryssel istället för att utveckla verksamhetsområdet som han är vald att sköta eller t.ex. utveckla sjukvården i hela Region Skåne!


Denne Swanstein investerar hellre våra region skattepengar i forma av bidrag till Kastrup istället för Kristinestads flygplats, som han vill smita ifrån utan ta sitt ansvar.

Förhoppningsvis är inte skandalen med konsultupphandlingen, som slutade på ca 30 miljoner kronor som man från Region Skåne trodde skulle sluta på ca 3 miljoner. Trots advokat hjälp har det inte gått att få fram några upphandlingsunderlag!! Är inte detta kriminellt?? Skandal!!

Tillbaks igen till ämnet Kristianstad efter en liten välbehövlig utvikning om Herr Swanstein.!


Det talas t.o.m. om att flytta järnvägsstationen, som dessutom är K-märkt!

Vad tycker Du om en ca 400 meter lång galleria i 4 våningar med glasfasader och med ett P-hus på 3e o. 4e med parkeringar(inte vidare miljöanpassat?), som inte är anpassad till övrig bebyggelse. Genererar enl. utredning lika mycket trafik i korsningen Ö. Boulevarden o. S. Kaserngatan som E22, där det dessutom planeras en uteservering.
Förvanskningen av Ö. Boulevarden som görs smalare och borttagande av träd, som är signifikativt för vår Boulevarder i "Lilla Paris".

Vad säger du om att riva Norrtullskolan?

Vad säger Du om planen att bygga ett ett P-hus i Tivoliparken?

Märk väl Kulturnämnden, Gamla Christianstad eller Vä Husens Vänner har inte synts till eller hörts i dessa frågor, som borde ligga dess institutioner varmt om hjärtat att värna om dessa kvalitéer!

Kultur måste få kosta, som tagit generationer att bygga upp och den politiska mandatperioden är bara fyra år. Det är ett kulturarv till kommande generationer.
Det är inte bara ARENOR, som får kosta, som Du säkert håller med mig om.

Jag är på inga vis emot en utveckling , men jag har varit på åtskilliga platser i Europa av Kristianstads storlek, men jag upplever att där finns en annan respekt för kulturen.

Vi skall inte upprepa rivningshysterin från 60-talet, som upplevdes som ett stort fel. Hur hade Kristianstad sett ut om de privata fastighetsägarna inte visat respekt för ovan omtalade värden?

Du brukar ju ha ett gott omdöme och vi brukar ju kunna ha en bra dialog.
Bästa hälsn Anita

Olle.


PS Det skulle var roligt att höra din åsikt om ovanstående eller någon ansvarig beslutsfattare i Kristianstads kommun nu innan valet.

OBS Jag har fått ett besked att ett svar från Anita lär vara på gång. Den som lever får se.

_______________________________________
Ny öppnad Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Ny öppnad Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad