2011-01-29

Demokratiberedningen i Kristianstad borde starta igen p.g.a. komunalrådet Bengt Gustafson!

Just nu försöker Kristianstads kommuns ledning att "trumfa" igenom "Kristianstadslänken", som är en bussgata där alla regionbussar skall passera tvärs igenom stadens unika renässans centrum. Detta skall drivas igenom trots en stor opinion bland kristianstadsbor och alla som äger fastigheter och verksamheter i centrum. Detta är en mycket stor investering runt 200 miljoner kronor, som ej har diskuterats offentligt!

Kommunledningen har ej besvarat skrivelser inlämnade i ämnet. Ej heller bekräftat diarieföring trots begäran om detta.

I detta projekt kommer även ca 200 centralt belägna P-platser att försvinner för centrums besökare, vilket alla experter intygar vore en katastrof för Kristianstad centrala näringar.


Alternativa lösningar till Regionbusstrafiken finns i Kristianstad. Detta sade t.o.m. f.d. Stadsarkitekten i Kristianstad Sune Friström, som har stor kunskap om och känsla för Kristianstad på ett samrådsmöte sammankallat av Kristianstads kommun., där även kommunalrådet Bengt Gustafson var närvarande. 
Allt tal från Gustafsons sida, att han inte känner till opinionen i ämnet är ren och skär NONSENS!

Citat från Kristianstads kommuns hemsida:

Demokratiutveckling
Demokratiberedningen arbetar för att utveckla demokratin i Kristianstads kommun!
I direktiven till kommunens demokratiberedning står det bl. a.:
"I ett rättvist samhälle bör utvecklingen engagera samtliga medborgare. Allas möjlighet att påverka sina egna livsvillkor samt samhället är en fundamental rättvisefråga, men även en fråga om kvalitet. Om många människor engagerar sig i utvecklingen av samhället åstadkommer vi ett bättre resultat"
Denna Demokratiberedning upphörde 2006 i Kristianstads kommun enl. bif. protokoll:
Protokoll_demokratiberedningen_2006-12-14.pdf  

Med detta detta beteende som kommunalrådet Bengt Gustafson visar upp idag angående Kristianstadslänken hade det varit synnerligen befogat att fortsätta arbetet med denna Demokratiberedning!


 
Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte
Vad tycker Du?
        Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad