2011-01-20

Kommunalrådet Gustafson(M) i Kristianstad är beredd köra över en Cityförening som skalll bildas o. som kommunen skall var med i?

Är det detta, som kallas DEMOKRATUR, man tror de lyssnar o. vill ha en dialog sina kommuninvånare, men i det "stängda rummet" det är besluten fattas.

Ett bara exempel är högsta kommunalrådet Bengt Gustafsson, som INTE svarar på direkta brev bekräftar ej diarieföring trots begäran eller svarar ej på insändare i K-bladet trots begäran om svar.
Jag har själv blivit drabbad.
Detta har pågått i flera år! Nu senast vill han t.o.m. "köra över" oss med verksamheter i centrum med, att alla Regionbussar skall köras genom vårt renässans centrum och ta bort 200 centralt belägna P-platser.
På vilket sätt är kommuninvånarnas frågor mindre värda än när frågor ställs i kommunalfullmäktige, där frågor i regel besvaras?

Jag har bett utomstående undersöka detta fenomen och beteende.
Vi skulle kanske bjuda in
S.R.  Stridbar ämbetskvinna sågar FN:s generalsekreterare 

Det är INTE bra för oss i Kristianstad med denna attityd.
Jag har själv i andra sammanhang läst välskrivna mail till andra och hört denne i anda sammanhang mycket verbale man, så det finns ingen svårigheter att varken uttrycka sig i skrift eller tal och dessutom pedagogiskt utbildad.
Jag förstår inte hur Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna här i Kristianstad vågar med öppna ögon inledda någon form med tre parts förhållande, att bilda en Cityförening, vilket fungerar i många andra kommuner alldeles utmärkt, när Gustafson trots organisationerna framfört kritik och t.o.m. anlitat egna konsulter? 
En konstruktiv dialog måste kunna föras utan alla parter under rådande förhållanden måste sitta i samma "båt"?
Handels och Svensk Handel eller Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen brukar kunna komma till avslut och bra uppgörelser.

Detta sker samtidigt som Gustafson är beredd att "köra över oss" i centrum och samtidigt skall vara att bilda en Cityförening!
Antingen måste denna ledare omgående bytas ut eller avvakta med denna Cityförening, om det är tänkt som långt och ömsesidigt arbetsförhållande.

Är det bra med ett tre parts förhållande tillsammans med den respekt Bengt Gustafson visar mot alla oss driver verksamheter i centrum av Kristianstad?

Ledarskribenten på Kristianstadsbladet Jonas Duveborn kunde tänka i banorna föreslå samarbeta om namninsamlingen och krav om folkomröstning. Varför har vi inte kommit till skott än?

KB 110112  Rösta om länken  
"Så vad göra? Från årsskiftet har grundlagen ändrats. Det är nu enklare att driva igenom en lokal folkomröstning. Kristianstadslänkens dragning yppar sig ytterst väl för en sådan, särskilt när dialogen har utevarit. Handelsföreningen har många medlemmar och borde lätt kunna få in de underskrifter som krävs: 10 procent av de röstberättigade, vilket motsvarar knappt 6500.
KB 110120 Hög tid att handla   
Men vad händer i Handelsstaden? I stället för att se om sitt hus och värna en av stadens få styrkor planeras en busslänk rakt igenom centrum. Nya etableringar förhalas genom att göras beroende av varandra. Om handeln ska ha en chans att bevara sin ställning måste politikerna hjälpa dem genom att ta rätt infrastrukturbeslut.

KB 110120  Politikerna måste börja lyssna på väljarna    
"Våra politiker tycks alltför ofta glömma eller strunta i, att de skall fungera som väljarnas ombud. Det är väljarnas/skattebetalarnas pengar, som de spenderar på olika projekt."

Wikipedia  Demokratur
Wikipedia  Direkt demokrati   

Just nu planeras verksamheten i Bromölla så du får besöka  Vår Folkomröstning
för att läsa mer.
"Intro Vår Folkomröstning är ett försök att låta invånarna komma till tals när det gäller större beslut som påverkar hela kommunen.
När bad någon politiker om din åsikt senast?"

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad