2011-01-12

Kristianstads "starke man" Bengt Gustafson(M) lyssnar o. svarar INTE?


Här visas en kort film som visar hur vansinnigt det skulle vara att ta bort P-platserna på Västra Boulevarden som Kommunalrådet Bengt Gustafson(M) Kristianstad "starke man" säger redan är BESLUTAT !!! 
Det är inget vidare att bliva "överkörd"av en som tror att han är "på rätt spår".  
Denne "starke man " behöver första hjälpen för Kristianstads bästa!!

Lyssna själv hur man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken på kommunalfullmäktige mötet 101214. Som tur är har inte alla tappat "fotfästet" och ärlighet vinner i längden.
Lyssna : Diskussion om Resecentrum o.Kristianstadslänken


SENT SKALL SYNDAREN VAKNA, MEN BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG.
Nu får vi hoppas det inte bara är läpparnas bekännelse.
Ljudinspelningen finns kvar.
Jag hörde så sent som igår, att en gammal politiker här Kristianstad, som jag inte just nu vill namnge utan jag har talat med denna person. Det sades att det är redan beslutat så är det bra med det!

Viktigt!!!
 Den 18 jan efter Fullmäktige lär det att kallas till s k storborgerlig grupp om Länken.

 Det gäller att påverka ALLA beslutsfattare till detta möte!!  

Läs :  Dialog med Johan Anselmsson Biträdade Professor Lund   Johans svar, som borde läsas av alla som uppskattar ett levande centrum inte minst av Kristianstads kommunalfullmäktiges ledamöter innan vidare beslut tages att alla region bussar skall köras genom Kristianstads centrum och borttagande av ca 200 centrala P-platser.


KB 110112  Rösta om länken  
"Så vad göra? Från årsskiftet har grundlagen ändrats. Det är nu enklare att driva igenom en lokal folkomröstning. Kristianstadslänkens dragning yppar sig ytterst väl för en sådan, särskilt när dialogen har utevarit. Handelsföreningen har många medlemmar och borde lätt kunna få in de underskrifter som krävs: 10 procent av de röstberättigade, vilket motsvarar knappt 6500. 

Kommentar:
realdane  
"Självklart skall det röstas om Länken - och om inte Bengt Gustafsson kan bekväma sig till att svara, då kanske det är på tiden att han blir avskedat - har borgare satt honom där han sitter, då kan borgare också sätta ut honom på gatan - där han verkar höra till, maken till oförskämd människa skall man leta länge efter."

Här följer några relevanta citat med kommentarer från min insändare i
KB 110111  Utsatt centrumhandel    
Man tänker ta bort större delen av parkeringsplatserna på V Boulevarden, annars går vi miste om bidrag säger kommunalrådet Gustafson (M). Och detta skall ske innan ens ett tänkt p-hus är projekterat.
Detta "hemliga" beslut kostar cirka 200 miljoner kronor, även bidraget är skattepengar. Dags att lägga papperen på bordet!

Bidrag, vilket normalt inte är Gustafsons värld, kan inte vara viktigare än tillgänglighet till centrum?

Finns det en dold agenda för bussplaneringen i Kristianstad? Finns det något krav från Steen & Ström och Skånetrafiken? Är det förslag nummer 10?

Dessutom försvinner cirka 200 centralt belägna p-platser, vilket medför minskad tillgänglighet till centrum och därmed minskat kundunderlag, som också kan innebära utslagningar av många arbetstillfällen.

Detta innebär mycket stor busstrafik genom centrum med alla regionbussar, som kan köras på befintliga trafikleder, vilket även före detta stadsarkitekten Sune Friström påpekade på ett samrådsmöte redan 29/8 2008, där även Bengt Gustafson var närvarande.

Sune Friström ställde på detta, möte även frågan till politiker och tjänstemän alltså även Bengt Gustafson, hur många kvadratmeter kontor och affärslokaler finns i Kristianstad centrum. OBS! INGEN visste det och då hade planeringen av alla omändringar av Kristianstads centrum pågått en längre tid.
Friström påpekade då på detta samrådsmöte, att det var hög tid att tillföra denna vetskap.

Tala om Gustafsons empati och respekt för medborgarnas och företagarna i centrum och deras anställda åsikter om Kristianstadslänken här ovan kan du själv höra att beslutet om Kristianstadslänken alternativ 10 togs redan i Dec -08 säger Bengt Gustafson nu på kommunalfullmäktige mötet den 14/12 2010. Lyssna själv, VILKEN LEDARE vi har i Kristianstad!

Jag och många med mig tycker att Matti Stenrosen på Kristianstadsbladet bör gå till botten med detta, så här får det inte gå till i en modern stad!

När kommunalrådet åker till Kristianstad tillsammans med sin fru och shoppar, åker ni då buss? Det sanningsenliga och troliga svaret, att ni åker bil.

Tror Gustafson, att situationen är annorlunda för andra besökare, som vi alla är beroende av?

Då krävs det också att citybutikerna har centrala parkeringar för att ta emot alla kunder eller är det meningen att kunderna ska välja köpcentra utanför centrum? Det händer med dålig tillgänglighet, enligt professor Johan Anselmsson Lund, som arbetar med marknadsföring på Ekonomihögskolan. 

Detta med busslänken är att jämföra med, när Gustafson skulle ha tillgång till ett rökrum på sin arbetsplats, som han då tyckte var så viktigt, att han till och med figurerade i rikspressen om detta. Ja, man tror inte det är sant!

Jag vet, att det är ett storborgerligt gruppmöte den 18/1 på kvällen, där alla borgerliga ledamöter i nämnder och styrelser är kallade till information bland annat om Kristianstadslänken.

En direkt fråga till den ansvarige chefen Bengt Gustafson, är Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna kallade till detta möte? Om inte hur kan du då informera om Kristianstadslänken, när vi som drabbas inte kan yttra oss?

En av läsarnas kommentarer :

tonyandersson  
"Bengt Gustafsson spelar roulette med Kristianstads centrum. Varför undrar man? Varför har de andra partierna spelat med i detta spel. Har de inte fått ta del i all information från början angående länken. Här ligger en hund begraven sen flera år tillbaka! Hur skulle det vara med lite undersökande journalistik kb."

Kristianstads Handelsförening anlitade en konsult, som också tog fram ett alternativ dragning av busstrafiken, som ej heller besvarats.

Vad hjälper detta, när kommunalrådet säger att allt redan är beslutat dec. 2008.
Det är något som är fel i ledarskapet, när man inte är beredd att riva upp ett felaktigt beslut och inte beredd att lyssna på eller svarar dem som drabbas av dessa felaktiga beslut. 
Det är lätta uppfatta Gustafsons framtoning som hotfull gör ni inte som jag säger går vi miste 130 miljoner kronor i bidrag. 
Är man då svag så röstar man ju som Gustafson säger annaras kan man lätt fasas ut i "kylan", som bekant så har det nyligen hänt hos Moderaterna i Kristianstad.

Vad är det för dold agendan??? Hoppas det inte har något med C4-teknik att göra.

Matti Stenrosen Kristianstadsbladet hoppas du kan undersöka detta för Kristianstads bästa.

Jag har besökt med bil och husbil många olika städer i Europa av Kristianstads storlek inte i någon har jag sett man kört till och från busstrafiken med bussar tvärs genom städernas centrum på ett sådant sätt som nu föreslås i Kristianstad.

Här är ett av många exempel på hur busslänken i Kristianstad kunde köras, som observera körs i stort sett på  befintliga trafikleder och inte kostar några 200 miljoner som Gustafson förespråkar,
Gustafson och hans ryggdunkare vi bor INTE i Stockholm eller någon annan storstad utan det är fortfarande Kristianstad.


KB 110112 Bevara vårt fina gamla Kristianstad
"För att Kristianstad skall kunna ha kvar ett levande centrum med affärer, torghandel, restauranger, lunchställen och kaféer, krävs det god tillgång till parkeringsplatser och därför finns det inte plats för "länken".
Detta har Olle Johanson på ett utmärkt sätt visat genom sin film om trafiksituationen i Kristianstad. Den finns att se på hans blogg."

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter kommuninvånare :

Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han ÄNNU INTE behagat svara på OBS från 100930    

Sänt 080229 Öppet brev till bästa kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad 080229    

KB 101221  Gustafson svarar inte    
 
KB 101214 Gustafson sänker Kristianstad  
"Handelsföreningen har blivit oanständigt bemött och Kristianstadsborna är inte tillräckligt informerade om de verkliga konsekvenserna av länkförslaget.
Gustafson uppvisar ett förakt mot Handelsföreningen, som kommunens andra stora arbetsgivare och demokratiska anständiga regler, utan motstycke. Stora beslut med långtgående konsekvenser smygs på oss i vanlig ordning.
Moderaterna är ett parti i fri turbulens utan ledning och där grova oanständigheter gentemot partikollegor får passera utan ingripande. Många medlemmar har lämnat partiet. Gustafson är med sin kombination av dåligt ledarskap, svaghet i kompetens, saknad av empati och fingertoppskänsla en risk för kommunen och det politiska samarbetet.
Kräv ett byte innan konsekvenserna blivit för långtgående och agera i tid."  

Den öppna dialogen med berörda i centrum, som skulle drabbas av Gustafsons planer, går det inte att påstå, att Bengt Gustafson(M) Kristianstads "Starke Man" lever upp till! 
Det är skrämmande att en som är vald av kommuninvånarna beter sig på detta vis. 
Gustafson är till för oss i kommunen och inte tvärtom och dessutom är det kommuninvånarna, som avlönar honom.

Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?
Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut?Här kan läsa fler inlägg på bloggen , som är relaterade   Kristianstads Centrum

Vad tycker Du?    
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!  
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!   

Du kan sänd ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad