2011-02-19

Nu skall även Norrtullskolan i Kristianstad rivas! Vad blir nästa objekt?


K.B, 110219  Norretullskolan är värd att bevara  
"Vi bor i en utav de vackraste och kulturbevarade städerna i Skåne. Att förvandla till bostäder är helt okej – men riv inte! Det kostar lite mer att restaurera gedigna byggnader. Ja, visst.
Men det går aldrig att ersätta en förlorad stadsmiljö som ger oss den livskvalitet vi har här i Kristianstad. Om man vill se en karaktärslös stad kan man resa till Hässleholm.


Vi måste alla vara aktsamma om stadens kultur och charm inte minst Kristianstads kommun, som nu senast vill riva Nortullskolan och Rådhuskvarteret skall rivas till stora delar och förvanskas med insprängda sex vånings hus i detta kulturkvarter.

Rivningen av Norrtullskolan är det också något, som bestämts i det stängda rummet på rådhuset? Detta sker i Kristianstad samtidigt, när kommunledningen talar om en bättre dialog med kommuninvånarna! INTE vidare trovärdigt!

OBS! Detta sker utan kultur och bevarande föreningen Gamla Christianstad reagerat!
 
Det är tråkigt, när det INTE finns mer känsla för KULTUR!
Så hade det INTE gått till i Tyskland, där betyder kulturen fortfarande något!
Sätt ner foten!
Det är ett kulturmord mot Kristianstad att riva Rådhuskvarteret och nu senast Norrtullskolan!!
Finns det ingen empati i Kristianstads kommun för kulturfastigheter utan man kan tänka sig riva dessa vackra kvarter i Kristianstad?
Rådhuskvarteret beror det mycket på vanskötsel av dessa fastigheter under lång tid.
Stöd Namninsamlingen
Tyvärr för sent, men du kan ändå visa vad du tycker klicka Namnlinsamling för bevara Rådhuskvarteret 

Tyvärr opponerade sig INTE Kristianstads kommuns kulturföreningar Gamla Christianstad(tag med detta i er ÅRSBOK!!) VäHusens Vänner !!
Tråkigt för en stad som snart är 400 ÅR!

När ingen vilja finns från kommunledningen, så är det inte så konstigt att alla regionbussar skall köras tvärs genom vårt unika renässans centrum och att alla som driver verksamheter i centrum "körs över", utan då skall B.G. anlita ytterligare en konsult till för att driva igenom sina helt vansinniga idéer.

Detta även om staden är snart är 400 år.
Det hinner tyvärr hända mycket under en valperiod, som bara är fyra år, med en "starke man" som B.G.
Skadan går tyvärr inte att återställa efter detta "maktmissbruk"!
Hela stadsplanteringen verkar göras helt utan hänsyn till kommuninvånarna.

I Kristianstad kör i stället  B.G och Co. på en väg de själva bestämt "över" alldeles för många av de som ser till att staden förblir attraktiv.

Tänk om Rådhuskvarteret hade fått bli bostäder och vi hade fått ett levande centrum efter kl. 17, så kunde politikerhuset byggts norr om stationen, där markytor finns och då utan att inkräkta på tillgängligheten till centrum och där med expansionsmöjligheter för Kristianstad, som "huvudstad" för ett framtida region södra Sverige m.a.o. man är inte heller vidare framsynt.

Det verkar mer viktigt att bygga monument  över sig själv.

I Kristianstad gör man däremot om samma misstag som hände på sextiotalet, då städernas centrum kontoriserade och tömdes på bostäder.

Det hade inte varit fel om Kristianstads kommunledning lärt sig från tidigare misstag, men tyvärr här värkar det mer som, att man är sig själv bäst.
Tråkigt med ett sådant ansvar för kommande generationer och för oss som satt sådan här krafter till "makten".

Bilder från KB
Så här ska det nya rådhuskvarteret se ut från hörnet Nya Boulevarden/Västra Storgatan.

Gammalt möter nytt. Mellan nuvarande turistbyrån och stora ingången till rådhuset planeras en ny entré till "Skånehuset Kristian IV".

K.B. 090310 Råd med mer 


Stöd namninsamlingen för IGEN regionbussar genom centrum: namninsamlingen.se

 
Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare dessa seriöst menade skrivelser besvarades aldrig av honom som är folkvald:
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad