2011-03-02

Bengt Gustafsons(M) Kristianstad sätt att föra dialog med kommuninvånarna!

Här kan du först bilda dig själv en uppfattning om vad som håller på att fördärva tillgängligheten och respekten för ett centrum i Kristianstad, som tagit 400 år att utveckla. Nu kommer detta raseras med en bussgata tvärs igenom vårt omtalade renässans centrum i Kristianstad.
Du kan själv också se här nedan hur man kunde löst detta utan prestige och utan att använda ca 200 miljoner av offentliga medel på detta.
Detta har utvecklats då vårt kommunalrådet inte vill lyssna till opinionen, och detta görs med hjälp av att kommunalrådet skall anlita ännu en konsult!


Detta är Bengt Gustafsons(M) bemötande på min insändare 22/2 ett sätt att föra dialog genom att ta fram "pekpinnen" märk väl INGET svar på mina konkreta frågor, som fram till nu aldrig har besvarats. Detta trots frågorna har upprepats.
Vårt kommunalråd köper hellre en konsult till något som han tidigare sagt redan var beslutat.

Det kallar jag prestigefyllt.
Du kan läsa här nedan och på min blogg och på sidan www.ikristianstad.nu
så kan du bilda dig en uppfattning.
Både jag och Kristianstad hade blivit glada, om du vill göra en kommentar.

Citat från Gustafsons s.k. svar:
  • Dags att byta kurs i debatten.
  • Ditt anslag lämnar dessutom en del övrigt att önska, så visst är det dags att lyfta både blick och debattnivå.
  • Därför ser vi också att det behövs vettiga lösningar för parkering inom rimliga avstånd i centrum. Tillgängliga p-platser är en av flera beståndsdelar som skapar en inbjudande stadskärna.
  • Det är naturligt att förändringar skrämmer och oroar. 
  • Om orden dialog och demokrati hade betytt att den som protesterar högst alltid fick rätt, skulle inte mycket hända.
  • Johanssons kommentar i detta fall är nästan lika pikant som när han tidigare klagat på utebliven dialog och samtidigt hänvisar till samråd som han deltagit i.
  • Dialog handlar för mig om att i sansat tonfall resonera sig fram till så bra lösningar för så många som möjligt, med insikten om att allt inte kan bli perfekt för alla.
  • Dessutom är det så att den opinion som vi politiker har att lyssna till finns inte bara innanför de gamla stadsvallarna.
KB 110324  Tänk nytt om resecentrum

KB 110302  Kommunalråd präglat av glömska
"I dialogen som Gustafson hänvisar till har det "glömts", att den hittills varit ensidig och från kommunen drivits med största tystnad och förhalning. Brev har inte besvarats. Nu börjar fler och fler inse konsekvenserna och under galgen gäller det att hitta en returväg med så lite prestigeförlust som möjligt.
Det värsta är att "glömskan" sträcker sig så långt, som att Gustafson i texten helt fräckt påstår sig lyssna till opinionen!
"


Här "viftar" Bengt Gustafson bort eller ondgör sig över min insändare "Dags byta kurs Gustafson" Läs själv både  Gustafsons och min insändare här nedan.
Det skulle vara intressant att höra din åsikt.

KB 110226  Lyft både blicken och debattnivån   
"Olle Johansson, det verkar vara dags att byta kurs i debatten. I diskussionen om Kristianstadslänken låter det ibland som om busstråket vore ett påfund av politikerna för att störa handeln i Kristianstad.
Ditt anslag lämnar dessutom en del övrigt att önska, så visst är det dags att lyfta både blick och debattnivå. Låt oss se vad saken egentligen handlar om.

Här bl.a. framför jag mina åsikter i en insändare och som också är brett förankrade i Kristianstad, men som Bengt Gustafson tyvärr uppenbarligen inte tar till sig!
KB 110223  Dags att byta kurs Gustafson   
"Nu skall Bengt Gustafson (M) anlita ännu en konsult till Kristianstadslänken, som han nyligen sade redan var beslutad, och att han inte alls kände till någon opinion!
Redan 2008 på ett samrådsmöte på Östermalmskyrkan, där även Gustafson själv var närvarande, och framfördes åsikter om all regionbusstrafik genom Kristianstad centrum.
Med Gustafsons uttalande i Kristianstadsbladet (17/2) går det att läsa mellan raderna, att han inte vill eller inser allvaret, eftersom han ännu en gång skall anlita en konsult. Var blev förslag 1-8 från förra konsulten av? De försvann på ett tidigt stadium. Varför? Kostnaderna för denna busslänk är cirka 200 miljoner. Vilket ansvar tar denne mannen gentemot oss i Kristianstad?"


 KB 110222  Gör om länken!   
"Kommunalrådet i Kristianstad Bengt Gustafsson (M) tänker inte acceptera opinionens åsikter angående Kristianstadslänken, utan vill anlita ännu en egen konsult och det för skattebetalarnas pengar!
Vi anses ha demokrati i Sverige, men jag betvivlar det alltmer. Ingen politiker har fått ett blankt papper av oss väljare att fylla med vad han/hon själv behagar."

Här en länk till skrivelser till Bengt Gustafson, som han INTE behagat svara på  Kristianstadslänken och dialogen m. kommuninvånarna???

Här följer några länkar som visar att det finns en stor opinion i Kristianstad och som handlar om tillgänglighet, men tyvärr värkar inte Bengt Gustafson bry sig så mycket om detta!: 

KB 110115  Asfaltera Tivoliparken och kanalen!
"Med mera asfalt i Tivoliparken och en gångtunnel under V Boulevarden, eller varför icke ett parkeringsdäck över kanalen längs Kanalgatan? Det skulle lösa parkeringsproblemen i centrum för åtskilliga år framåt.

Vän av ordning anser kanske att vi behöver de grönområden, som finns kvar i staden? Inom många håll i kommunen finns gott om grön– och fritidsområden, exempelvis i Arkelstorp, Åhus och Bockeboda med flera ställen. Är det aktuellt att sälja vårt fina fritidsområde i Bockeboda, kan vi ju även asfaltera Tivoliparken?"

KB 110113  Ett levande centrum kräver många p-platser 
"P-platser är vad som behövs mest för att centrum skall vara blomstrande. Talet om att p-platser kan ligga ocentralt gäller tydligen alla utom en själv. Tar man bort p-platserna i innerstaden gör man som många andra städer med döda centrum har gjort. Tycker ni om stormarknader utanför stan och ett tynande centrum är ni på rätt spår."
KB 110112  Rösta om länken  
KB 110112 Bevara vårt fina gamla Kristianstad
"För att Kristianstad skall kunna ha kvar ett levande centrum med affärer, torghandel, restauranger, lunchställen och kaféer, krävs det god tillgång till parkeringsplatser och därför finns det inte plats för "länken".  

Detta har Olle Johansson på ett utmärkt sätt visat genom sin film om trafiksituationen i Kristianstad. Den finns att se på hans blogg."
KB 110112  Utsatt centrumhandel 
"När kommunalrådet åker till Kristianstad tillsammans med sin fru och shoppar, åker ni då buss? Det sanningsenliga och troliga svaret, att ni åker bil.
Tror Gustafson, att situationen är annorlunda för andra besökare, som vi alla är beroende av?"

KB 101221  Gustafson svarar inte   
Dagens Handel   ”Bilar räddar cityhandeln”
KB 101214  Gustafson sänker Kristianstad 
KB 101211  Handlare kritiserar beslut om Kristianstadslänken 
KB 101211  P-platser viktiga för att behålla centrumhandeln
KB 101211  Lösa bussförbindelser
KB 101214  Gustafson sänker Kristianstad
KB 101130 Hot mot Kristianstad
KB 101126  Rädda Kristianstads centrum från Östra Centrum!
Market 101122 "Bort med gågatorna – släpp in bilarna i centrum"
Ystads Allehanda 101123 Parkeringstiden – ett handelshinder i Ystad


Den öppna dialogen med berörda i centrum, som skulle drabbas av Gustafsons planer, går det inte att påstå, att Bengt Gustafson(M) Kristianstads "Starke Man" lever upp till! 
Det är skrämmande att en som är vald av kommuninvånarna beter sig på detta vis. 
Gustafson är till för oss i kommunen och inte tvärtom och dessutom är det kommuninvånarna, som avlönar honom.

Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?
Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut?

Visserligen är jag en liten handlare, som förvaltar ett över 100-årig skoaffär o fastighet, och jag TROR att jag har något att tillföra. En sak är säker hade jag och min familj betet på detta vis som vårt kommunalråd gör, då hade inte vår firma blivit över 100 år.

Redan i skolan fick jag lära mig att svara så gott jag kunde. I mitt arbete är jag van att svara sex dagar i veckan på mina kunder, vilket gör arbetet intressant och för min överlevnads skull.
Vad är skillnaden att ”sälja” skor eller politik?
Tänk om dialogen skötts på detta vis i Kristianstad.
Jag brukar säga som man själv vill bli behandlad skall man behandla andra.
Det behöver man inte gå några högre skolor för att kunna efterleva. 


Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad