2011-03-31

Hur står det till med offentliga dialogen i Kristianstad?


K.B. 110222  Gör om länken!  
"Kommunalrådet i Kristianstad Bengt Gustafsson (M) tänker inte acceptera opinionens åsikter angående Kristianstadslänken, utan vill anlita ännu en egen konsult och det för skattebetalarnas pengar!
Vi anses ha demokrati i Sverige, men jag betvivlar det alltmer. Ingen politiker har fått ett blankt papper av oss väljare att fylla med vad han/hon själv behagar.
Politiker är skyldiga att lyssna på folket. De är inte våra herrar. Vi medborgare är deras arbetsgivare, vi avlönar dem. För övrigt anser jag, att man bör återinföra ämbetsmannaansvar. Alla andra får ta ansvar för sina handlingar.

Blogginlägg: Skall grönområden och parkmark asfalteras p.g.a. kommunarådet Bengt Gustafson (M) Kristianstad tvunget skall köra alla regionbussar genom Kristianstads renässans centrum?

C4teknik lämnade ett förslag på P-platser till tekniska nämnden som ersättning på de 200 platser, som kommer att försvinna genom Bengt Gustafsons envishet att tydligen fortfarande försöka genomföra "sin" Kistianstadslänk på Västra Boulevarden, som Du och jag skall finansiera(200 miljoner kronor)!

Detta borde kallas "PROJEKT Gustafsons(M) U.P.A"!

Förslaget togs ej upp i Tekniska nämnden 110222. Det togs bort från dagordningen, men förslaget finns kvar eftersom det inte förkastats av nämnden.  renässans 

Skriftväxling på Facebook med Anita Zieme (Mp) ordf. Tekniska nämnden Kristianstad med anledning av ovanstående insändare i Kristianstadsbladet, vilket INTE inger något vidare förtroende eller någon känsla mot dem man fått förtroende av.

Olle 110222:
"Parkeringssituationen är inte belyst, och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum" sades det nyligen, men ändå var man beredd ta bort 200 centrala P-platser, om inte opinionen sagt ifrån hade detta redan varit klubbat! Vilken beslutsordning och lek med andras pengar, 200 miljoner kronor! Redan 071121 sände jag in ett medborgarförslag om: En fördjupad och övergripande infrastrukturutredning. Man kan inte påstå att man är vidare lyhörd med ovanstående uttalanden, som man säger sig vilja vara. Namninsamling www.ikristianstad,nu

Anita 110222:
Olle nu har det ju blivit som du önskade, det är nya utredningar på gång och det tar sin lilla tid innan man hittar lösningar som alla kan tänka sig, det är många viljor och önskemål som ska beaktas och sedan finns det utredningar gjorda av duktiga tjänstemän och konsulter som ska flätas ihop med allas önskemål och visst är det bra eller hur? det blir inte billigare av att vi gör nya utredningar hela tiden men vi får hoppas att den merkostnaden är värd ett bättre belyst resultat. Sedan är det så att alla i Kristianstad inte vill ha en stad som är känd för att vara parkeringarnas stad!! Visst är det bra att handeln mår bra men inte till priset av att varje park och grönyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel? Det finns forskning som visar att människor måste ha grönt omkring sig helst inom 200 meter, vi måste hitta en bra lösning för oss alla som vill leva och bo här.

Olle:
Man kan inte i längden bara gömma sig bakom diverse konsulter och vänta på den som passar det svar man vill ha. Det kallar jag inte demokrati.
Mycket bra Anita se då till så det inte blir något parkerings däck i stadens lunga Tivoliparken. Tack skall du ha på förhand för att du röstar NEJ till Gustfsons envishet. Det är miljövänligt att åka buss o. bra, men alla region bussar skall inte gå igenom vårt renässanscentrum Ta kontakt med Sune Friström, som har mycket kunskap om Kristianstad, han har på ett mycket tidigt stadium framfört även till Gustafson förslag på samrådsmöte, om denne mannen hade varit mottaglig för argument hade beslutsprocessen varit mycket längre kommen och till en rimlig kostnad. Jag uppskattar vad du säger tag gärna också kontakt även med Prof. Johan Ansmelson Lund eller min kompis Prof. Horst Zillisen i Oldenburg, som är van att lösa konflikter i större offentliga beslut än våra i Kristianstad. Bägge dessa vet mycket i om tillgänglighet och offentligt beslutsfattande.
Jag är just nu i Varberg, så kan väl fortsätta vår dialog, när jag kommer hem. Läs mer på www.ikristianstad.nu

Olle 110310:
Du svarade aldrig. Jag vill gärna ha ett svar av dig. Det skulle vara bra att veta, om du kommer att rösta nej till parkeringar i Tivoliparken med anledning av vad du skrev ovan.
Citat Anita: ”men inte till priset av att varje park och grönyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel?”
Jag hoppas du lever upp till vad du skriver.

Olle:
Som jag ser på dagordningen till tekniska nämndens möte den 22/2 finns förslag på P-platser bara i Tivoliparken och grönområden runt Residenset med 163 stycken plus 45 vid Flickskolan, där nyetablering för boende skall etableras till allmän parkering. Denna punkt ströks från dagordningen, men hur ställer Du dig Anita till detta tjänstemannaförslag. Du som Tekniska nämndens ordförande måste väl ha en uppfattning om detta innan beslutsprocessen avancerar för långt. Jag förutsätter, att du då kommer att rösta nej till att taga bl.a. Tivoliparken i anspråk till allmänna P-platser på dessa ovan nämnda områden, om inte är det mycket motsägelsefullt vad du tidigare skrivit och det skrivna ordet brukar jag uppfatta som sanning. Jag vill gärna ha ett svar av dej på dessa punkter.

Anita 110310:
Hej vi har precis bokat ett datum med handelsföreningen och med fastighetsägarna och med C4 teknik för att sätta oss och gå igenom parkeringsmöjligheter och jag kommer aldrig att godkänna några parkeringar med däck vi naturrum och den blivande hälsoträdgården det passar inte ihop. Vi ska ju bli en bättre miljökommun !!!

Olle 110315:
Hej Anita tack för svaret, även om du inte svarade på om du var beredd att stoppa utbyggnaden av fler P-platser i Tivoliparken. Du skall veta, att även jag tycker också om en bra miljökommun!
Det jag då INTE förstår är, att du med andra ord ...accepterar att alla Regionbussar skall korsa genom Kristianstads renässanscentrum på V. Boulevarden och S. Kaserngatan och med detta också en försämrad miljö i centrum av Kristianstad. Detta i synnerhet, när det finns andra lösningar och befintliga trafikleder i Kristianstad, som inte kostar 200 miljoner att bruka och ej heller med minskad tillgänglighet som följd för våra besökare som inte bor vid en busshållplats.
Det är bra ni för dialogen med intresseföreningarna i centrum bättre sent än aldrig.
Var har du dialogen med kommuninvånarna i denna fråga?
Du ville själv få igång en folkomröstning om Arenan. Varför driver du inte det om en folkomröstning, när det gäller Kristianstadslänken med denna ICKE miljövänliga busstrafik genom centrum och mycket stora och kostsamma förändring 200 miljoner, som Bengt Gustafson och Co. tvunget skall driva igenom eller du sitter i samma båt nu och då går det inte att ha en avvikande uppfattning?
Svara gärna rakt med ja och nej på mina frågor.

Olles nästa fråga:
Du har kanske missat min sista frågeställning på Facebook, som jag skrev den 15/3.
Där jag skrev: Hej Anita tack för svaret, även om du inte svarade på om du var beredd att stoppa utbyggnaden av fler P-platser i Tivoliparken. Du skall veta, att även jag tycker också om en bra miljökommun!
Det jag då INTE förstår är, att du med andra ord ...accepterar att alla Regionbussar skall korsa genom Kristianstads renässanscentrum på V. Boulevarden och S. Kaserngatan och med detta också en försämrad miljö i centrum av Kristianstad. Detta i synnerhet, när det finns andra lösningar och befintliga trafikleder i Kristianstad, som inte kostar 200 miljoner att bruka och ej heller med minskad tillgänglighet som följd för våra besökare som inte bor vid en busshållplats.
Det är bra ni för dialogen med intresseföreningarna i centrum bättre sent än aldrig.
Var har du dialogen med kommuninvånarna i denna fråga?
Du ville själv få igång en folkomröstning om Arenan. Varför driver du inte det om en folkomröstning, när det gäller Kristianstadslänken med denna ICKE miljövänliga busstrafik genom centrum och mycket stora och kostsamma förändring 200 miljoner, som Bengt Gustafson och Co. tvunget skall driva igenom eller du sitter i samma båt nu och då går det inte att ha en avvikande uppfattning?
Svara gärna rakt med ja och nej på mina frågor.

Jag vill fortfarande ha ett svar av dig, eftersom du är tekniska nämndens ordförande och dina åsikter är därför viktiga för kommuninvånarna.
Alltså är det viktigt att fråga kommuninvånarna i dessa viktiga frågor?
Är du beredd att genomföra Kristianstadslänken i V. Boulevarden och stänga av S. Kaserngatan för allmäntrafik med den utökade trafik enl. kommunens utredningar visar och med detta också försämrad miljö i Kristianstads centrum som följd?

Hur ställer du dig till C4tekniks förslag till fler P-platser, som många skulle anläggas i park och grönområden, nu med hänsyn till dina ord ”Visst är det bra att handeln mår bra men inte till priset av att varje park och grönyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel?”
Jag vet att det inte togs upp vid sista tekniska nämndens möte, men förslaget finns fortfarande.
Är dessa desperata förslag att hitta ersättnings parkeringar, som man tydligen till vilket ”pris” som t.o.m. kan tänka sig att ta dessa grönområden i anspråk, som du helt riktigt tidigare tyckte skall vara kvar som grönområden.
Alltså är du beredd att rösta nej till C4 tekniks förslag?
Glöm inte svara vad du anser om Kristianstadslänken tvärs genom centrum.
Som jag skrev förra gången vill jag ha rakt svar med ja och nej på mina frågor.

Bästa hälsningar och nu äntligen verkar våren vara på väg.
Olle

Anita 110321:
Anita Zieme svarade så här alltså inte bered att delge sina synpunkter offentligt: "Jag kommer in till dig nästa vecka när jag har lite tid så kan du få ta del av mina tankar. Jag är inte ensam om att bestämma, vi har en demokratisk vald nämnd som styrs av folkstyret dvs fullmäktige."

Olle 110327:
Hej Anita tack för ditt svar, men jag saknar fortfarande svar på mina frågor.
Jag vill ha svaren här på nätet eftersom du är tekniska nämndens ordförande och en offentlig person, vill jag att du svarar här vad Du och hur ditt parti tänker rösta på mina frågor.
·      Kristianstadslänken på V. Boulevarden.
·      Anlägga fler P-Platser i Tivoliparken och på andar grönområden enligt C4tekniks förslag.
• Höjning av VA-taxan från 85000 till 120000(en höjning på ca 120% på två år)?
I den politiska debatten talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren.
Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämnd sammanträdena inte är öppna för allmänheten!
Du är naturligtvis välkommen att besöka mig, och det är alltid trevligt att träffa dig, men det får inte vara med anledning av att du inte vill offentliggöra era åsikter för kommuninvånarna.
Du kan läsa mer på min blogg i ämnet och övriga Kristianstads frågor. http://ikristianstad.blogspot.com/
Med hänsyn vad ovan sagts väntar jag och många kommuninvånare fortfarande på svar på mina frågor här där frågorna ställts.

OBS!!
Anita Zeime behagade INTE svara trots tre påminnelser, men man hade sina åsikter klara i det stänga nämndsammaträdet i Tekniska nämnden!
Det är till att känna mycket för demokratin och dom man fått förtroende av!!
Det är inte märkligt att det skapas politikerförakt?
Jag upprepar I den politiska debatten talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren.
Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämndsammanträdena inte är öppna för allmänheten!Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad