2011-03-23

Ny avgift föreslås för VA-anslutning - Nyheter - Kristianstads kommun

Läs här så kan du se hur snabb den kreativa kommunen Kristianstad kan vara, när den tvivelaktiga SÄRTAXAN riskeras att inte godkännas,
Chefen fick gå p.g.a. felaktigheter, men han fick över 800.000:- med sig på resan som "fickpengar"!
Snabbt och Kreativt tänkande när det gäller VA-taxor i den välkomnande kommunen Kristianstad!!?
Upphandlingen gjordes under tvivelaktiga omständigheter enligt lagen om offentlig upphandling (LoU). ?
Hur gick detta till
?
Är det någon som vet?


K.B. 110324  Ingen alls mystik kring VA-avgift

B.G. uttalande i sin insändare. När någon blir trampad sina ”ömma tår” då skriker man högt.
·      B.C.  skall inte lägga sig husägarna privatekonomi och tala om att det blir en värdestegring
·      LoU hur var det med konsultupphandlingen hos Tyrens för 600000 till Yngsjö? Hur handlades de övriga konsulttjänsterna upp?
·      Vägarna grävdes väl aldrig upp?
·      Hur var det med vägen till badplatsen?
·      Var det offentliga toaletten vid badplatsen med i underlaget för särtaxa?
·      Enligt sakkunskap är viktningen helt fel i kostnadsfördelningen för att komma fram till särtaxa.
·      Vilka kommuner jämför man med? Är det fel att vara bäst i klassen?
·      Om det nu var politiskt misstroende? Var får man över 800.000:- när man byta jobb?
·      Hur är det med planerna för t.ex. Fårabäck, om likabehandlingen för kommuninvånarna skall gälla enligt kommunallagen?
·      Vad krävs sedan för att överklaga kommunalfullmäktige beslut.
·     För det femte så har det faktum att det funnits ett politiskt misstroende mot mig från kommunstyrelsenivå. Vad var denna orsak det kostade oss kommuninvånare över 800.000:-? Pappren borde för finansiärerna kommuninvånarna. Precis som B.C. själv säger om anslutnings  att det stora flertalet kommuninvånare anser att det skulle vara osmakligt att beslut fattades. Det gäller även dessa 800000 för att byta jobb.  Är våra beslutsfattare skuld till denna kostnad så ur renhetskrav och förtroende så skall oavsett skuldfrågan pappren på bordet.

Kristianstads kommun: Ny avgift föreslås för VA-anslutning - Nyheter - Kristianstads kommun

K.B. 110324  Fortsatt oklart om VA-taxa
"Anslutningsavgiften ska motsvara den genomsnittliga kostnaden som krävs för att bygga ut VA i ett område. Vid en granskning visar det sig att det hittills har varit för billigt att koppla in sig på det kommunala vatten- och avloppsnätet." 

Frågan man då kan ställa sig, om man tidigare haft så dåliga beslutsunderlag vid tidigare beslut om taxor, att det idag skulle motivera en höjning av av avgifterna med hela ca. 120% på två år?  


Det är många skandaler för Kristianstad nu med t.ex.  Brottet mot strandskyddet?  Ingen dialog med de som driver verksamheter i centrum!
Vad var det som avdelningschefen Björn Carlqvist vad var han skyldig till ?
Han fick! Får 820 000 för att sluta: "Kan börja titta framåt" 
Vad var det som hände med förvaltningschef Jan Westberg, som hade allt i "huvudet"?
Chefsavhopp på C4 Teknik
m.m. det finns många fler skandaler!
Varför hemlighållas?
Vad är Kostnaden?
Varför inte polisanmält? 
Det är kommuninvånarnas pengar det handlar om även dessa 820.000:- som betalas ut, när felaktigheter begåtts!!

Ytterst vilar ansvaret på kommunalrådet Bengt Gustafson! 
Vad säger oppositionen och kommunrevisorerna till dessa skandaler?

"Alternativet till en uppgörelse nu hade varit en mycket långdragen rättslig process över åtta-tio månader med troligen en enbart marginellt bättre uppgörelse. Det är det inte värt. Jag vill snabba på processen och börja se framåt igen. "
 

"Pappren på bordet!
Inte vidare klädsamt!
Kommuninvånarna borde få veta, då det är DERAS pengar!
Detta sker med våra pengar, när det samtidigt talas det om en rättslig process!
Återigen träd fram!"
"820 000kr för att säga upp sig frivilligt!? Och beloppet betalas ut i form av en pensionsförsäkring som är skattetekniskt gynnsamt både för Carlqvist och Kristianstad kommun? Lämpligt?
Normalt om man gjort något olagligt får man sparken utan lön.
Avgångsvederlag och pensioner brukar ges vid uppsägningar pga arbetsbrist, nedläggningar etc.
Har uppslaget till TV serien om Svinarp hämtats från Kristianstad? Jag börjar undra för jag har i minne "flygplatsdebacklet" som kostade skattebetalarna ett antal miljoner!"
"Är detta en av anledningarna som man vill tvinga sommarboende till särtaxa för sina avlopp?
"Carlqvist, som arbetade som avdelningschef, ska enligt förvaltningschef Jan Westberg ha brutit mot kommunens regelverk för upphandling och mot LOU, Lagen om offentlig upphandling."
Är det något som har att göra med underlagen till SÄRTAXA för ovanstående avlopp?
Pappren på bordet!
Inte vidare klädsamt!
Kommuninvånarna borde få veta, då det är DERAS pengar!
Detta sker med våra pengar, när det samtidigt talas det om en rättslig process!
Återigen träd fram!"
"Det finns oklarheter kring de anklagelser som riktades mot den avstängde avdelningschefen Björn Carlqvist. Nu visar sig förvaltningschef Jan Westberg ha godkänt fakturor från samma firma som han kritiserat Carlqvist för att anlita."
Man borde kunna ställa frågan till de ansvariga i Kristianstad. 
Finns det något förtroende för denne svamlade Jan Westberg, som inte kan visa fram några underlag för Calqvists oegentligheter?
Har även han själv "sylt" på fingrarna eller m.a.o. finns det fler "lik i lasten" som skyddas?
Det yttersta ansvaret gentemot kommuninvånarna ligger på den politiska ledningen i Kristianstad, som inte skall låta rättvisan skipas på tjänstemanna nivå, utan omgående ta tag i vad som håller på att avslöjas.
Det finns kanske anledning för Janne Josefsson att göra en resa till Kristianstad?
Kan det bero på att han som hade "Allt finns i mitt huvud", att det var FÖR mycket som "TYNGDE" tjänstemannens huvud?
K.B.  100930 "En kontroversiell tjänsteman"

Kan det möjligen vara, att fler som har varit i "syltburken och fått den söta sylten på fingrarna"???

Det har funnits många skandaler under årens lopp i Kristianstad, men tyvärr tas ofta ingen lärdom av detta utan det kommer nya med jämna mellanrum.

K.B. 100929  Kristianstadsandan
"I Kristianstad finns bara en officiell anda: "Spirit of Food". Men vad rör sig under ytan? Ingenting blir klarare genom det sätt kommunen nu agerar på."
Först får folket säga sitt, det kallas demokrati, sedan mellan skål och vägg i det stängda rummet utan insyn kohandlar våra "kära" folkvalda!
Är detta demokrati?
Se nu på C4teknik där betalar man 820000:- till en som är misstänkt för juridiska oegentligheter, utan insyn för kommuninvånarna!
Finns det fler lik i lasten?
Är det konstigt det blir politiker FÖRAKT? 


Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930 Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvaradeSänt
080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?

Kommentera gärna allt för Kristianstad.

Att leva är att ta ställning.
Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.
Tack!


Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär Frågeformulär
___________________________
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.seDu kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad