2011-04-01

Det brinner i knutarna med VA-taxan i Kristianstad!

Klipp från Kristianstadsbladet 110321


·    OBS! Höjning av VA-taxan till 120.000:- en höjning på ca 120% på två år i Kristianstads kommun?
Var i samhället hittar du denna kostnads höjning som välkomnade Kristianstads kommun föreslår t.o.m. för att bo i sin sommarstuga 6-8 veckor vid vissa delar av kusten!
Alltså INTE alla!

I den politiska debatten i Kristianstad talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren.
Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämnd sammanträdena inte är öppna för allmänheten!
Jag hade skriftväxling med Anita Zeime ordf. tekniska nämnden innan detta beslut tog, som du kan läsa längre ner i inlägget, där jag bl.a. skrev "Du är naturligtvis välkommen att besöka mig, och det är alltid trevligt att träffa dig, men det får inte vara med anledning av att du inte vill offentliggöra era åsikter för kommuninvånarna.
Med hänsyn vad ovan sagts väntar jag och många kommuninvånare fortfarande på svar på mina frågor här där frågorna ställts".

Hon hörde aldrig av sig!!  

Det är tredje gången frågorna framfördes. 
Det fanns tydligen inget intresse att svara för nu har man beslutat ang. 
Den nya förslagna VA-taxan innebär en höjning VA-taxan med 120% på två år!!

Det görs av Kristianstads kommun i väntan på ett beslut i VA-nämnden om ett överklagat beslut om särtaxa !!!
Kreativt!!

Denna höjning kommer alltså att drabba sommarboende på en viss del av kusten i Kristianstads kommun för 6-8 veckor i sina sommarstugor.

I VA-lagen står det bl.a.
31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Andra delar av kuststräckan i samma kommun finns inget kommunalt avlopp! 
Hur ser det ut med likabehandlingen av kommuninvånarna enligt kommunallagen?

Tydligen var det så bråttom att protokollet justerades omgående och t.o.m, en reservation fick bifogas på ett handskrivet blad!
Betyder det, att protokollet var färdigskrivit innan mötet hölls i annat fall brukar hela protokollet vara skrivit på maskin!

Det är också märkligt att Kristianstads kommun gång på gång fått uppskov med att komma in med yttranden till VA-nämnden och sedan har man inlämnat modifierade uppgifter till VA-nämnden.

Är det ett sätt att kommunen får underhandsbesked från VA-nämnden, som att Kristianstads kommun kommer att få nej till särtaxa?

Därför kanske denna brådska att prompt och mycket brådskande t.o.m. med extra sammanträde i Tekniska nämnden, som t.o.m. verkade ha ett färdigskrivet protokoll som kunde omgående bevittnas och driva igenom en ny VA-taxa, som höjs ca 120% på två år!
Det anlitades, som det verkar också ytterligare en konsult som så sent som den 110322 kom med en ny utredning!

Protokoll och utredning från WSP:  Kallelse_Tekniska_namnden_2011-03-29.pdf

I den politiska debatten i Kristianstad talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren??

Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämnd sammanträdena inte är öppna för allmänheten!

Hur ser juridiken ut kring beslutet om de 820.000:- som utbetalades till en tjänsteman på C4-teknik som sade upp sig och slutade av egen fri vilja? 
K-bladet 101001: "I början av veckan undertecknade Björn Carlqvist avtalet som innebär att han får 820 000 kronor för att säga upp sig själv."

Här kan du se en del av min skriftväxling med Anita Zieme(MP) ordf. tekniska nämnden:
Anita 110321:
Anita Zieme svarade så här alltså inte bered att delge sina synpunkter offentligt: "Jag kommer in till dig nästa vecka när jag har lite tid så kan du få ta del av mina tankar. Jag är inte ensam om att bestämma, vi har en demokratisk vald nämnd som styrs av folkstyret dvs fullmäktige."

Olle 110327:
Hej Anita tack för ditt svar, men jag saknar fortfarande svar på mina frågor.
Jag vill ha svaren här på nätet eftersom du är tekniska nämndens ordförande och en offentlig person, vill jag att du svarar här vad Du och hur ditt parti tänker rösta på mina frågor.
·      Kristianstadslänken på V. Boulevarden.
·      Anlägga fler P-Platser i Tivoliparken och på andar grönområden enligt C4tekniks förslag.
Höjning av VA-taxan från 85000 till 120000(en höjning på ca 120% på två år)?
I den politiska debatten talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren.
Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämnd sammanträdena inte är öppna för allmänheten!
Du är naturligtvis välkommen att besöka mig, och det är alltid trevligt att träffa dig, men det får inte vara med anledning av att du inte vill offentliggöra era åsikter för kommuninvånarna.

Med hänsyn vad ovan sagts väntar jag och många kommuninvånare fortfarande på svar på mina frågor här där frågorna ställts.

OBS!!
Anita Zeime behagade INTE svara trots tre påminnelser, men man hade sina åsikter klara i det stänga nämnd sammanträdet i Tekniska nämnden!
Det är till att känna mycket för demokratin och dom man fått förtroende av!!
Det är inte märkligt att det skapas politikerförakt?
Jag upprepar I den politiska debatten talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren.
Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämnd sammanträdena inte är öppna för allmänheten!

En fundering.
Kan det vara en "tickande bomb i Sverige" med ett eftersatt underhåll av avloppsnäten på mycket många håll i Sverige?


Jag hörde mitt i Kristianstads centrum finns avloppsrör, som inte kommunen kände till, som slutar i mitt i gatan och följden blev avlopp som trängde in i en källare!!
Detta är filmat och dokumenterat! 

Sätt detta i relation till miljöfaran, som de orsakar, som vill njuta i sín sommarstuga några veckor på sommaren, utan att bli ekonomiskt ruinerade.

Denna försummelse är naturligtvis en kostnad, som man fört framför sig. 

Kan det vara orsaken, att man börjar från ansvarigt håll få "fuktiga eller rättare sagt kalla fötter" så därav är det många brådskande VA-taxehöjningar i Sverige?

Alla som inser felaktigheterna i detta beslut i tekniska nämnden med denna höjning med 120 % på VA-taxan, samla argument och hör av er, så att vi ALLA TILLSAMMANS kan överklaga ett eventuellt beslut nu i maj i Kristianstads kommunalfullmäktige.


Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!   
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad