2011-04-03

Hur går det till i Kristianstad! Oskäligt dyr VA-taxa!


Kalkylunderlag till Kaptenens väg av Björn Carlqvist.


Det finns mer underlag.

Det skrevs redan 091126 i Kristianstadsbladet  Oskäligt dyr VA-särtaxa i Yngsjö
"Vem styr Kristianstads kommun – politikerna eller tjänstemännen?
Jag har efter att aktivt ha deltagit i turerna kring VA-utbyggnaden längs Åhuskusten fått full klarhet i frågan. Politikerna sitter på läktaren och har inga som helst synpunkter på vad tjänstemännen lägger fram för beslutsunderlag. De sväljer undan utan någon reflektion
. 
Nu gäller det VA-utbyggnaden på Kaptenens väg i Yngsjö. Allt börjar med att Björn Carlqvist, C4 teknik, på grund av tidsnöd lämnar projekteringen av arbetet till sin favoritkonsult, utan konkurrens, trots att den kommunala upphandlingsförordningen kräver minst tre anbud. Resultatet blir dyrt arvode och en orimlig prognoskostnad."
Läs hela ovanstående insändare(länk ovan), så ser du hur det vi blir förda bak ljuset.

Nu har har kommunen begärt uppskov åtskilliga gånger i VA-nämnden!
Det hade du inte beviljats som privatperson!

Driver Kristianstads kommun ett taktiskt spel ihop med VA-nämnden?
Därav denna brådska med extra sammanträde i tekniska nämnden och t.o.m. med handskrivna bilagor till protokollet med en reservation så brådskande är det tydligen!
Det är naturligtvis ett spel med tiden, då det snart är dax att fakturera avloppen i Ö. Sand, där det dessutom utlovades utökad byggrätt, som kommunen använde som argument och ett mycket fåtal med sina stugor efterfrågat!
Denna vansinniga utbyggnaden av avlopp, som vi är tvungna att betala, men observera det går även i fortsättningen att använda de godkända trekammarbrunnarna!!


Jag sände redan 091126 nedanstående skrivelse med anledning av ovanstående insändare och upphandling av detta VA, som är mycket tvivelaktig och kan ifrågasättas :

Kristianstad Kommun Kristianstad 091126
C4-teknik
29180 Kristianstad


Med anledning av dagens insändare i Kristianstadsbladet 091126
”Oskäligt dyr VA-särtaxa i Yngsjö” ber jag att få mig tillsänt
upphandlings underlagen enligt lagen om offentlig upphandling samt
inkomna anbud:

• Upphandlingsunderlaget av VA-konsulten av projekteringen anläggande
av VA på Kaptenens väg i Kristianstad kommun samt därtill inkomna anbud.

• Upphandlingsunderlaget av inköpande av LT-pumparna till det nytt VA
längs kusten som gäller enligt den nya kustplanen i Kristianstad
kommun samt därtill inkomna anbud.

Jag ber att få dessa underlag så fort som möjligt.

OBS!! Jag fick aldrig några upphandlingsunderlag, som är offentliga handligar, alltså, som jag ser det redan där begicks ett allvarligt fel av Kristianstads kommun. 
Detta var under under Björn Carlqvists ledning!
Det enda jag fick var konsulten Tyhrens utredning, som f.ö. kostade ca 600.000:- och som tydligen ej upphandlades enligt lagen om LoU!!


Kristianstads kommun: Ny avgift föreslås för VA-anslutning - Nyheter - Kristianstads kommun
K.B. 110324  Fortsatt oklart om VA-taxa
"Anslutningsavgiften ska motsvara den genomsnittliga kostnaden som krävs för att bygga ut VA i ett område. Vid en granskning visar det sig att det hittills har varit för billigt att koppla in sig på det kommunala vatten- och avloppsnätet." 

Frågan man då kan ställa sig, om man tidigare haft så dåliga beslutsunderlag vid tidigare beslut om taxor, att det idag skulle motivera en höjning av av avgifterna med hela ca. 120% på två år? 

Snabbt och Kreativt tänkande när det gäller VA-taxor i den välkomnande kommunen Kristianstad!!?
Upphandlingen gjordes under tvivelaktiga omständigheter enligt lagen om offentlig upphandling (LoU). ?
Hur gick detta till
?
Är det någon som vet?

K.B. 110324  Ingen alls mystik kring VA-avgift

B.C. uttalande i sin insändare. När någon blir trampad sina ”ömma tår” då skriker man högt.
·      B.C.  skall inte lägga sig husägarna privatekonomi och tala om att det blir en värdestegring
·      LoU hur var det med konsultupphandlingen hos Tyrens för 600000 till Yngsjö? Hur handlades de övriga konsulttjänsterna upp?
·      Vägarna grävdes väl aldrig upp?
·      Hur var det med vägen till badplatsen?
·      Var det offentliga toaletten vid badplatsen med i underlaget för särtaxa?
·      Enligt sakkunskap är viktningen helt fel i kostnadsfördelningen för att komma fram till särtaxa.
·      Vilka kommuner jämför man med? Är det fel att vara bäst i klassen?
·      Om det nu var politiskt misstroende? Var får man över 800.000:- när man byta jobb?
·      Hur är det med planerna för t.ex. Fårabäck, om likabehandlingen för kommuninvånarna skall gälla enligt kommunallagen?
·      Vad krävs sedan för att överklaga kommunalfullmäktige beslut.
·     För det femte så har det faktum att det funnits ett politiskt misstroende mot mig från kommunstyrelsenivå. Vad var denna orsak det kostade oss kommuninvånare över 800.000:-?
Pappren borde för finansiärerna kommuninvånarna.
Precis som B.C. själv säger om VA-anslutningarna, att det stora flertalet kommuninvånare anser att det skulle vara osmakligt att beslut fattades. Det gäller även dessa 820.000 för att byta jobb. 
Är våra beslutsfattare skuld till denna kostnad så ur renhetskrav och förtroende så skall oavsett skuldfrågan pappren på bordet.

Kristianstads kommun: Ny avgift föreslås för VA-anslutning - Nyheter - Kristianstads kommun

K.B. 110324  Fortsatt oklart om VA-taxa

"Anslutningsavgiften ska motsvara den genomsnittliga kostnaden som krävs för att bygga ut VA i ett område. Vid en granskning visar det sig att det hittills har varit för billigt att koppla in sig på det kommunala vatten- och avloppsnätet.
" 

Frågan man då kan ställa sig, om Kristianstads kommun under ledning av B.C. tidigare haft så dåliga beslutsunderlag vid tidigare beslut om taxor, att det idag skulle motivera en höjning av av avgifterna med hela ca. 120% på två år?  


"Alternativet till en uppgörelse nu hade varit en mycket långdragen rättslig process över åtta-tio månader med troligen en enbart marginellt bättre uppgörelse. Det är det inte värt. Jag vill snabba på processen och börja se framåt igen. "
"Det finns oklarheter kring de anklagelser som riktades mot den avstängde avdelningschefen Björn Carlqvist. Nu visar sig förvaltningschef Jan Westberg ha godkänt fakturor från samma firma som han kritiserat Carlqvist för att anlita."
Man borde kunna ställa frågan till de ansvariga i Kristianstad. 
Finns det något förtroende för denne svamlade Jan Westberg, som inte kan visa fram några underlag för Calqvists oegentligheter?
Har även han själv "sylt" på fingrarna eller m.a.o. finns det fler "lik i lasten" som skyddas?
Det yttersta ansvaret gentemot kommuninvånarna ligger på den politiska ledningen i Kristianstad, som inte skall låta rättvisan skipas på tjänstemanna nivå, utan omgående ta tag i vad som håller på att avslöjas.
Det finns kanske anledning för Janne Josefsson att göra en resa till Kristianstad?
Kan det bero på att han som hade "Allt finns i mitt huvud", att det var FÖR mycket som "TYNGDE" tjänstemannens huvud?
K.B.  100930 "En kontroversiell tjänsteman"

Kan det möjligen vara, att fler som har varit i "syltburken och fått den söta sylten på fingrarna"???

Det har funnits många skandaler under årens lopp i Kristianstad, men tyvärr tas ofta ingen lärdom av detta utan det kommer nya med jämna mellanrum.

K.B. 100929  Kristianstadsandan
"I Kristianstad finns bara en officiell anda: "Spirit of Food". Men vad rör sig under ytan? Ingenting blir klarare genom det sätt kommunen nu agerar på."
Först får folket säga sitt, det kallas demokrati, sedan mellan skål och vägg i det stängda rummet utan insyn kohandlar våra "kära" folkvalda!
Är detta demokrati?
Se nu på C4teknik där betalar man 820000:- till en som är misstänkt för juridiska oegentligheter, utan insyn för kommuninvånarna!
Finns det fler lik i lasten?
Är det konstigt det blir politiker FÖRAKT? 
"Pappren på bordet!
Inte vidare klädsamt!
Kommuninvånarna borde få veta, då det är DERAS pengar!
Detta sker med våra pengar, när det samtidigt talas det om en rättslig process!
Återigen träd fram!"
"820 000kr för att säga upp sig frivilligt!? Och beloppet betalas ut i form av en pensionsförsäkring som är skattetekniskt gynnsamt både för Carlqvist och Kristianstad kommun? Lämpligt?
Normalt om man gjort något olagligt får man sparken utan lön.
Avgångsvederlag och pensioner brukar ges vid uppsägningar pga arbetsbrist, nedläggningar etc.
Har uppslaget till TV serien om Svinarp hämtats från Kristianstad? Jag börjar undra för jag har i minne "flygplatsdebacklet" som kostade skattebetalarna ett antal miljoner!"
"Är detta en av anledningarna som man vill tvinga sommarboende till särtaxa för sina avlopp?
"Carlqvist, som arbetade som avdelningschef, ska enligt förvaltningschef Jan Westberg ha brutit mot kommunens regelverk för upphandling och mot LOU, Lagen om offentlig upphandling."
Är det något som har att göra med underlagen till SÄRTAXA för ovanstående avlopp?
Pappren på bordet!
Inte vidare klädsamt!
Kommuninvånarna borde få veta, då det är DERAS pengar!
Detta sker med våra pengar, när det samtidigt talas det om en rättslig process!
Återigen träd fram!"


Det är många skandaler för Kristianstad nu med t.ex.  Brottet mot strandskyddet? 
Ingen dialog med de som driver verksamheter i centrum!
Vad var det som avdelningschefen Björn Carlqvist vad var han skyldig till ?
Han fick! Får 820 000 för att sluta: "Kan börja titta framåt" 
Vad var det som hände med förvaltningschef Jan Westberg, som hade allt i "huvudet"? Chefsavhopp på C4 Teknik
Nu med Stiftelsen Region Kristianstad och
enligt uppgift har Gustafson varit drivande i Forum Kristianstad med hemliga möten för vissa utvalda! 
m.m. 
Det finns fler skandaler och kostnader, som aldrig kostnadsredovisats!

Här många relevanta frågor, som bör ställas t.ex.
Varför hemlighållas?
Vad är Kostnaden?
Varför inte polisanmält? 
Det är kommuninvånarnas pengar det handlar om även dessa 820.000:- som betalas ut, när felaktigheter begåtts!! Detta är bara en fråga.

Finns det fler "lik" i lasten?

Ytterst vilar ansvaret på kommunalrådet Bengt Gustafson!
Vad säger oppositionen och kommunrevisorerna till dessa skandaler?
Jag är medveten om vissa texter och länkar finns tidigare här på bloggen, men med anledning att det är är viktiga beslut och många som kommer drabbas av dessa höga kostnader. Det är anledningen att det upprepas och att det tydligen skrivelser basvaras. 

Alla som inser felaktigheterna i detta beslut i tekniska nämnden med denna höjning med 120 % på VA-taxan, samla argument och hör av er, så att vi ALLA TILLSAMMANS kan överklaga ett eventuellt beslut nu i maj i Kristianstads kommunalfullmäktige. 

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad