2014-09-10

Tid att summera mandatperioden. Hur applicerades PBL och LOU i Hammarshusprojektet?

"Jag har flera gånger påpekat bristen på nuvarande folkinflytande och demokrati i vår kommun.

Spelet kring projekt C4 Shopping är det värsta exemplet på förförelsetrix i demokratins namn hittills under mottot: Folket ska lära sig veta vem som bestämmer och en folkomröstning måste stoppas till varje pris. Aktionen samlade ihop närmre 7 200 namnunderskrifter. Det mest upprörande uttalandet från den politiska ledningen i tidigt skede var: ”Att oavsett hur många namn ni än samlar ihop, så kommer det aldrig att bli en folkomröstning”.

Räkningen av rösterna resulterade följdenligt i en slapp fars från kommunens sida, felräkningar, ogrundat hot om polisanmälning med mera. Det skulle ju ändå inte bli någon folkomröstning! Schabblet medförde dock att man tvingades ta upp frågan i det ”folkvalda” fullmäktige, som i vanlig ordning var uppmanad att följa beslut uppifrån utan egen personlig åsikt.

I projektets spår följer en mörklagd affär. Per Frankenius, huvudägare till blivande C4 Shopping, fick köpa Hammarshus med övriga byggnader samt 60 000 kvadratmeter, övervägande del värdefull mark, för närmast gåvosumman 1,5 miljoner. Jag har bland annat i insändare flera gånger begärt förklaring till affären, följd av kompakt politisk tystnad. Även Kb har här valt att ligga lågt av någon anledning."


Hur applicerades PBL och LOU i Hammarshusprojektet?


OBS Denna karta är upprättad redan 2009-00-00(?) av Kristianstads Kommun
Hur appliceras PBL och LOU i Hammarshusprojektet?

Klipp från Kristianstadsbladet 120120

Kristianstads kommuns tomtpriser 2009
Tyvärr finns inte denna länk inte mer tillgänglig i på Kristianstads kommuns hemsida.

Tomtpriset varierar från ort till ort. Dyrast är tomterna närmast Kristianstad och Åhus.
ORT / OMRÅDEPris/900 m²Pris /m²
Hammarslund495 000 kr100 kr

Priserna gäller för tomter med en areal av 900 m². För tomter som understiger respektive överstiger denna areal regleras tomtpriset med 100;- 60;- 30;- 25;- eller 15;-/m².

Dessa 60.000 kvm såldes för ett pris på 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar ett pris 25 kr/kvm plus att då ingick även en herrgårdsliknade byggnad i priset!

Dessa 60.000 kvm motsvarar med en tomtstorlek på 900 kvm, 
om man delar 60.000 / 900 = 66,7 tomter

Med kommunen prislista skulle vädret bara på denna mark motsvara
495.000 kr * 66,7 tomter = ca. 33.000.000 miljoner kronor  plus värdet för herrgårdsbyggnaden, som såldes för 1,5 miljoner kronor!
Är detta i överensstämmelse med LOU?
Hur bjöds detta ut?
Vem gjorde värderingen?

  • Hur kunde konsortiet få option på övrig mark utan den bjuds ut enl LOU?
  • Vem har betalt arkeologi grävningen?
  • Vem stod för rivning och kapitalförstöring av bostadshus o. stallbyggnader?
  • Kapitaliseringskostnader under dessa år som marken varit reserverad för konsortiet?
  • Vem betalar alla dessa anläggningskostnader för vägar och rondeller, som ej hade behövts om inte denna stormarknad skulle etableras? I Åhus backade Netto för en etablering vid rondellen p.g.a man ansåg för stora kostnader för dessa på- och tillfarter.
SR 050901 Intresse för köp av Hammarshus
KRISTIANSTAD. Ordföranden i Handelsföreningen i Kristianstad Pär Frankenius vill tillsammans med bland annat Maxi-ägaren Richard Bengtsson köpa anrika Hammarshus i Kristianstad.
Enligt Pär Frankenius ska en del av byggnaderna användas som bostäder, men dessutom finns tankar på att bygga på marken.
KB 060107 Kommunen kan ta över köpet av Hammarshus
Kristianstads kommun kan komma att utnyttja sin förköpsrätt till Hammarshus. Området kring det gamla godset har så stor samhällsnytta att kommunen bör äga det, menar mark- och exploateringschefen Ingvar Lövkvist.
Kommuner kan, genom att hävda att en fastighet har stor samhällsnytta, hävda sin rätt till förköp. Det görs inte särskilt ofta, men i det här fallet är tjänstemännen, enligt Lövkvist, överens om att det är viktigt att frågan kommer upp på politikernas bord. Anledningen är att området i underlaget till den översiktsplan som kommunfullmäktige godkände i höstas benämns som ett utvecklingsområde för bostäder. Området är också aktuellt i den handelsutredning som pågår och som ska visa hur handeln i Kristianstad bör utvecklas framöver.
– Vi kommer naturligtvis att diskutera det internt och med köparna, och sedan lägga fram det för kommunstyrelsen, säger Ingvar Lövkvist. (anm. skall Kristianstads kommun agera bank?)
KB 060120 Hammarshus åtta miljoner dyrare
Kommunen förhandlar fortfarande med köpmännen om hur avtalet dem emellan ska se ut. Uppgörelsen bygger på att konsortiet köper tillbaka Hammarshus med parken. Om kommunen fattar beslut om handelsetablering i Hammar är köpmännen lovade att få köpa tillbaka en tillräckligt stor tomt för att kunna genomföra sina planer.(anm. vad säger LOU?)
KB 071115 Allt utom Hammarshus föreslås rivas
För att möjliggöra en framtida handelsområde i Hammar föreslås kommunen nu riva samtliga byggnader på Hammarshusområdet. Själva Hammarshus ska dock stå kvar.
– Ja, det har vi sålt till konsortiet som planerar bland annat stormarknad där ute, säger kommundirektör Ingvar Lövkvist.
Anledningen till att byggnaderna rivs är inte att de är i dåligt skick, säger Ingvar Lövkvist.
– Men marken kommer att ingå i det framtida handelsområdet. Om allt går som det ska har vi en detaljplan för området nästa höst.
Hjälpmedel:

Naturskyddsföreningen material och verktyg Externa köpcentra

Boverkets ”Dags att handla nu”


Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!   
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus