2009-08-31

Hela Kristianstads Centrum!! ????

Kristianstadsbladet 090910 : Var stolta över det Kristianstad vi har.
"Men man vill inte var med och strida för att få ett stopp i Kristianstad för Europakorridoren Däremot vill man nu ha en galleria med mycket glas och öppenhet, precis i samma stil som de som nu visar sig vara misslyckade i andra städer.

Kristianstad är en mycket fin handelsstad som drar till sig så många, och gör det naturligtvis för att den inte är som alla andra. Varför inte förstärka och bygga utifrån dess särart? Mycket gärna fler handelsytor, i centrum men i linje med stadens karaktär.
"

Kristianstadsbladet 090831 : Bygg inte sönder Kristianstad

"Jag blir minst sagt förvånad över den förvandling som Kristianstads centrum står inför.
En handelsgalleria med 30 000 kvadratmeter butiksyta skall byggas. Två tusen kvadratmeter parkering förläggs högst upp mot skyn där utsikten är som bäst och bilarna måste ta sats för att rulla upp.
Har inte beslutsfattare och arkitekter studerat de sorgsna, övergivna gallerior som fördystrar så många andra städer i Sverige?"

Parkeringen på Ö. Centrum och Kristianstadlänken vid S. Kaserng. Ö. Boulev. skulle generera samma trafik som på E22an plus att det planeras en uteservering där, vilket inte kan vara en hälsosam miljö.


Planeringen av Kristianstads centum måste planeras mer överripande. Se helheten.


Kristianstad kommun kunde ge direktiv till exploatören som i Varberg att vara med att finansiera ytterligare ett P-hus.
Detta P-hus skulle hjälpa till med den obalans, som lätt kan uppstå, om och när alla skall parkera uppe på gallerian på Ö. Torg, vilket också skulle förbättra balansen och miljön i Kristianstad. Så kunde vi få nytta av arkitekt tävlingen, som anordnats av kommunen för länge sedan om Stora Torgs utformning och även få liv i den norra delen av centrum och Rådhuskvarteret.

Enligt min uppfattning är det bra med ett nytt resecentrum. Tyvärr ser jag inte någon övergripande plan för den nordvästra delen av centrum, vilket intimt hänger ihop med detta område som nämns i samrådsärendet, vilket enligt min uppfattning måste tillföras för att kunna planera helheten av den nordvästra delen av Kristianstads centrum.

Vår stad med dess stadsplan är unik och när järnvägen tillfogades denna 1600-talsskapelse gjordes det på ett föredömligt sätt. Den finns centralt utan att dominera centrum. Exemplariskt!

Stationen med sitt läge mitt för kyrkan är en direkt ingång till stadens centrum. Stationsbyggnaden i sig har ju många kvalitéer och jag tror att det skulle vara ett stort misstag ur kulturhistoriskt perspektiv att flytta stationen norrut! En stationsbyggnad utan avsett innehåll är deprimerande.

Om jag inte har fel för mig finns det ett antal betydligt större orter runt om i världen som har denna typ av säckstation. Det fungerar med säckstation i t.ex. München, Bologna, Düsseldorf, Londons stationer, Paris stationer med flera städer, så borde det fungera i Kristianstad i synnerhet, när stationen är K-märkt och den avsedda funktionen är just järnvägstrafik.

Jag anser det mycket viktigt att passagerarna kommer så långt in i centrum som möjligt just för ett levande centrum som vi alla vill ha och inte minst den för den centrala handeln, som skapar många arbetstillfällen?

Med ovanstående text som stöd anser jag, att det är mycket vikigt, att stationen inte skall flytta ut från centrum, vilket jag vet det finns företrädare som är för.
En eventuell förbindelse västerut från centrum i detta område för ett tillgängligare centrum bör tillfogas samrådet.

I detta sammanhang måste hels Rådhuskvarteret framtida användning och planering vägas in, som också kräver tillgänglighet och P-platser förslagsvis i området som just är på samråd.

Jag motsätter mig eventuella planer på en rivning av Rådhuskvarteret, som skall återställas till lägenheter just med hänsyn till ett levande centrum. Det skulle kunna skapas en diagonal förbindelse genom Rådhuskvarteret från Sora Torg Till Nya Resecentrum med kanske en galleri i detta plan, i så fall måste detta skyndsamt vägas in så att man inte upptäcker att de 30.000 kvm. handelsytorna i Ö. Torg är mer än vad som finns behov av.

Man bör betänka att rivningen i sig kostar pengar.Rådhuskvarteret är ett bland de vackraste kvarteren i Kristianstad, men tyvärr inte idag p.g.a. av vanskötsel, så priset kanske p.g.a. detta blir så lågt som en krona för att kunna få ekonomi i detta återställande.
Tyvärr kan detta bli kostsamt för kommuninvånarna, men kultur får också kosta. Hur hade Kristianstad sett ut om andra fastighetsägare i centrum hade förvaltat sina fastigheter på detta vis?

Vi får inte göra om misstaget igen från 60-talet att kontorisera innerstan, när vi samtidigt talar om fler lägenheter och ett levande centrum, som nu ges en chans i just Rådhuskvarteret.

Ett stort gemensamt förvaltningshus, vilket även är positivt för centrum finns det gott om plats för norrut på stations- och banområdet.

Det talas om en utökad parkeringsyta i Tivoliparken, vilket borde vara skyddat som en kulturell plats och som stadens ”lunga”. Tivoliparken, som naturligtvis inte får tas i anspråk i ännu större grad för att lösa problemen med borttagandet av P-platserna på V. Boulevarden för Kristianstadlänken, som har behandlats i separat samrådärende.

Varför skall f.ö. alla regonbussar med denna Kristianstads länken färdas igenom Kristianstads fina centrum, när det finns förbindelselänkar såom Snpphanevägen och Härlövsängaleden. Är det 3-5 % av passgerana som skall till sjukuset som i såfall kunde bytt buss vid resecentrum. Det hade skapat ett centrum med bättre miljö och livskvalitet.

Det talas om 200 parkeringsplatser norr om stationen, vilket måste vara mycket för litet antal i den totala översynen för tillgängligheten till Kristianstads nordvästra del med hänsyn till, att det måste också kalkyleras med ett ökat parkerings behov vid järnvägsstationen för de, som kommer att fortsätta med pendeltåg till sin arbetsplats t.ex. i västra Skåne och som inte bor vid en regionbusslinje.

Jag tror, att kommer kommunikationerna att utvecklas och planeras positivt kommer vi att få många "nya" kommuninvånare i vår kommun med vår fina livskvalité och med ett lägre kostnadsläge än i SV Skåne.

Plus ett parkeringsbehov i denna del av centrum för alla besökare i centrum, just så att inte centrum skall kantrar österut
Ersättningsparkeringar för de parkeringar, som försvinner med etableringen av Kristianstadslänken genom V. Boulevarden och med den tyvärr all busstrafik där med en försämrad miljö som följd.
Det finns dessutom en stor brist av centrala månadsparkeringar boende och verksamheter i centrala Kristianstad.

Ett ”levande” norr ställer också krav på tillgänglighet och parkeringsplatser i området för samrådet.
_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-08-30

Omsorgen lägger ner fler platser i Kristianstad igen!!

Idag fick jag höra om en som jag känner ligger hemma med ett nyligen lårbensbrott samt med en svår cancer.

Det fanns inget korttidsboende!!!

Beslutsfattare skärp er!

Jag blev mycket illa berörd att få höra detta, när man så ofta talar kvalitetssäkring i omsorgen.

TÄNK efter ni, som skär ner resurserna i omsorgen här i Kristianstad sätt er in i denna situation! Stackars gamla att behöva ligga där i sin ensamhet i sitt hem!
Stackare!

Kristianstadsbladet 090829 :
"För bara några månader sedan stängdes sex, så på ett år kommer totalt 18 platser att försvinna. 8,3 årsarbetare berörs, men ingen kommer att varslas.

– I september kommer eventuellt några lägenheter inom särskilt boende att vakantsättas och det kan få negativa effekter, säger Marianne Svensson (S) som i stället vill avvakta det utfallet innan platserna stängs.

– I sommar hade vi faktiskt kö till korttiden, påminner hon.

Samtidigt byter kortidsboendena namn, till Stafvre 1, 2, 3 och 4."

Varför byta namn? Kreativt så tror man att det inte skall märkas vid stängning av dessa korttidsboende, men så dumma är inte kommuninvånarna. Ortoligt !!!!

Det kanske skulle behövas mer resurser i omsorgen, så att t.ex. våra gamla kanske skulle kunna få vistas ut lite oftare för ett friskare liv, precis som det finns regler för våra husdjur så är det inget fel att satsa på ännu högre livskvalitet för dessa gamla människor eller unga som behöver hjälp o. omsorg.

Dessa värden låter också tala om sig och gör Kristianstad som en attraktiv kommun.

Kristianstadsbladet 090518: Pengarna till omsorgen räcker inte

Om politiker och beslutsfattare tycker det är värden, som skall bejakas var då RAKRYGGADE och rösta NEJ även om det skulle gå emot ert parti eller ert block!
Idag blir det ofta bara möjligtvis en reservation, som vi väljare skulle kunna likna med ett JASÅ - FEGT!

Det skulle skapa förtroende och även en röst vid nästa valtillfälle.

Vad säger "Mor Anna" om detta?Kristianstadsbladet 090830 : Nekas bo hos sin hustru

Kristianstadsbladet 090829 : Slöseri i Region Skåne

Kristianstadsbladet 090829 : Omsorgen lägger ner fler platser

Kristianstadsbladet 090818 : Öronmärk varje krona

Kristianstadsbladet 090818 : Sent skola syndarna vakna

Kristianstadsbladet 090815 : Tolv korttidsplatser försvinner inom kort

Kristianstadsbladet 090612 : Äldreboende kan komma att ställas av för att spara pengar

Kristianstadsbladet 090516 : Korttidsplatser föreslås bli färre


_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-08-27

Lätt att sväva i det blå när någonan annan betalar!

Kristianstadsbladet 090827 Kristianstads Flygplats VD uttalar sig : Tack för stödet Kent!
"Vi har heller aldrig diskuterat de idéer jag har för utvecklandet av trafiken vid Kristianstads flygplats. Ytterligare ett ämne, alltså, som han inte vet något om – men ändå har åsikter kring."

Det är märkligt att Kristianstads Flygplats VD skall behöva ironisera i sin insändare i sitt svar till Kent Roos F.D. Turist Chef Kristianstads Kommun och Hotell ägare i Kristianstad och som arbetat större delen av sitt liv just med turism och i resebranschen .

Jag är övertygad om att Kents kunskaper i detta ämne som skapar resenärer till Kristianstads Flygplats är mycket stora. Det hade varit naturligare med ödmjukare framtoning av en VD, som skall vara marknadsorienterad och lyhörd mot sin omgivning.
Någon annan attityd skapar inget förtroende.


Jag upprepar är det konstigt, att inga flyger från Everöd, när vi kan flyga billigare "runt hörnet" från Ängelholm, Växjö eller Ronneby?

Lätt att sväva i det blå när någonan annan betalar, men det börjar bli dags för VDn att landa eller visa resultat f.ö. vad har VDn kostat nu under snart två år?!

Det är tråkigt för oss kommuninvånare för allt detta underskott betalas med pengar från våra fickor!

Vad har och vad kostar hela flygplats "cirkus" spektaklet?


Kristianstadsbladet 090901 : Var finns dina utvecklingsidéer?

Kristianstadsbladet 090806 : Pinsamt med stängd flygplats.

Kristianstadsbladet 090824 : Stängd flygplats pinsam.

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-08-24

Kristianstads Flygplats - Ständigt sommarstängt??

Är det konstigt, att inga flyger från Everöd, när vi kan flyga billigare "runt hörnet" från Ängelholm, Växjö eller Ronneby?

VDn lär ju komma från den stora flygvärlden London, där marknadskrafterna råder?

Varför flyttade Ryanair? Var de kanske marknadsorienterade?


Har kanske VDn och styrelsen också stängt för sommaren i så fall har det varit sommar mycket länge?


För att inte tala om allt stöd till ETT flygbolag, för att öka konkurrensen, som tur var satte domstolen stopp för detta.

Styrelsen har dessutom "hängt" den f.d. VDn med en miljonstämning!
Hade styrelsen "semesterstängt" då också? SKANDAL!

Det är tråkigt för oss kommuninvånare för allt detta underskott betalas med pengar från våra fickor!

Vad har spektaklet kostat?


Kristianstadsbladet 090806 : Pinsamt med stängd flygplats.

Kristianstadsbladet 090824 : Stängd flygplats pinsam.

Kristianstadsbladet 090827 : Tack för stödet Kent!
"Vi har heller aldrig diskuterat de idéer jag har för utvecklandet av trafiken vid Kristianstads flygplats. Ytterligare ett ämne, alltså, som han inte vet något om – men ändå har åsikter kring."

Kristianstadsbladet 090912 : Politikerskolk och ouppklarade affärer.


______________________________________

Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!2009-08-18

Sveriges kommuner, Swedbank, SE-banken m.fl.

Vi får hoppas, att Kristianstads kommun inte hamnar i samma sits som Swedbank och Se-banken p.g.a. oaktsamhet men kommuninvånarnas pengar eller ohörsamhet gentemot sin väljare.

Tydligen bränner det om fötterna nu för den ena dagen är det nedragningar i skolans värld och nästa dag är det nedragningar i omsorgen.

Kristianstadsbladet 090519: Mina pengar, min skatt

Detta är kommunens kärnverksamheter även om det skylls på det ena eller det andra, när det skall sparas, så måste det alltid vara det viktigaste för våra folkvalda att resurser reserveras för kärnverksamheter i alla läggen, om vi skall kunna kalla oss för en kommun med god livskvalitet.

Det kanske t.o.m. skulle behövas större lärare täthet för att t.ex. kunna höja medelbetygen i Kristianstad, som inte ligger på topp?

Det kanske skulle behövas mer resurser i omsorgen, så att t.ex. våra gamla kanske skulle kunna få vistas ut lite oftare för ett friskare liv, precis som det finns regler för våra husdjur så är det inget fel att satsa på ännu högre livskvalitet för dessa gamla människor eller unga som behöver hjälp o. omsorg.

Dessa värden låter också tala om sig och gör Kristianstad som en attraktiv kommun.

Kristianstadsbladet 090518: Pengarna till omsorgen räcker inte

Om politiker och beslutsfattare tycker det är värden, som skall bejakas var då RAKRYGGADE och rösta NEJ även om det skulle gå emot ert parti eller ert block!
Idag blir det ofta bara möjligtvis en reservation, som vi väljare skulle kunna likna med ett JASÅ - FEGT!

Det skulle skapa förtroende och även en röst vid nästa valtillfälle.

Vad säger "Mor Anna" om detta?

Vi får hoppas Kommunalrådet eller VDn Bengt Gustafson för Kristianstads kommun inte behöver komma till kommuninvånarna( Kristianstads aktieägare) på samma sätt som VDn Wolf i Swedbank som förra gången behövde 12,4 miljarder och nu senast behöver han 15 miljarder i en andra nyemission p.g.a. felaktiga beslut! Vad behövs i nästa??

VDn kommunalrådet är ju dessutom kommunrevisor så vi får hoppas ingen kommunskattehöjning, men ibland kan man undra hur ekonomin skötts, när det finns ett eftersatt underhåll på kommunens fastigheter med många hundra miljoner kronor.

En annan dag tejpas lyckstolpar med gul/svart tejp för en planering av en nedsläckning av landsbygden för att spara, men helt plötsligt gällde inte denna manöver! Inte vidare genomtänkt?

Hur blev det med ansvaret för Liviushallen, som kostade en merkostnad på 40 miljoner kronor, som kunde använts till skola och omsorg??

Kristianstadsbladet 090604: Märkliga turer kring Liviushallen

Kristianstadsbladet 090602 : Fel person skrev under
avtalet om Liviushallen


Dessa nyemissioner i bankvärlden kan liknas med, när en kommun inte varit ekonomiskt långsiktig och då behöver höja kommunalskatten.


Att många gånger behöva luta sig mot statsbidrag, när inte den kommunala ekonomin inte går ihop borde vara att likna vid ett underbetyg.

GLÖM INTE dessa pengar eller statsbidrag kommer också från någons ficka precis som en höjning av kommunalskatten.


Kristianstadsbladet 090818 : Öronmärk varje krona

Kristianstadsbladet 090818 : Sent skola syndarna vakna

Kristianstadsbladet 090815 : Tolv korttidsplatser försvinner inom kort

Kristianstadsbladet 090612 : Äldreboende kan komma att ställas av för att spara pengar

Kristianstadsbladet 090516 : Korttidsplatser föreslås bli färre


En jämförelse >>

Swedbank borde pratat med sin bankrådgivare!

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu

Sommarstugägare - Miljöbovar??

På tal om de påtvingande kommunalavloppen för sommarstugor längs kusten i Kristianstads Kommun

I vilket tillstånd och hur är läckaget från VA-nätet i Kristianstad stad, så att inte kommunledningen ”silar mygg längs kusten och sväljer kameler i stan”? Hur mår soptippen nu, när vi talar om sommarstugägare som miljöbovar och så att INTE resurser används på fel sätt?


_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-08-12

På tal om opinion om Arenan!

Metro 090811: Anmäl kommunerna till Lyxfällan
Aftonbladet 090811: Kris – då satsar vi på vilda idéer

Kristianstadsbladet 090810: Arenan stjäl inga resurser Bengt Göransson FP Kommunfullmäktige

Citat >>
  • "Det förs en vild och onyanserad debatt......
  • Min och mitt partis uppfattning är att arenan är en framtidssatsning som inte i något avseende "stjäl" resurser från kärnverksamheterna där skolan är en viktig del.
  • Vi politiker fattar beslut på underlag framtagna av professionella tjänstemän."
Undringar >>
  • Vem har rätten att avgöra om debatten är onyanserad eller inte??
  • Om 35 miljoner INTE stjäl resurser hur kan man då i samma andetag tala om att spara resurser genom att släcka ner delar av landsbygden?? Hur många händer hade dessa 35 miljoner räckt till i skolan och omsorgen??
  • Det skader inte att ha acceptans hos väljarna, när beslut fattas o. inte bara förlita sig på tjänstemänn. Vem har man fått förtroendet av??
  • Vad kostar Liviushallen extra p.g.a. otvivelaktiga kontrktskrivningr?
  • Hur mycket pengar måste betalas tillbaks till Naturvårdsverket p.g.a. ej genomförda miljöutfestelser?
  • Har vid råd med 70-80 miljoner just nu till ett Naturum, som annars är positivt?
  • Vad har Spirit o. Food projektet kostat, vilket aldrig redovisatas?
Visst fanns det åsikter, som man tyvärr inte ville fånga upp ang. ARENAN.

Det var synd just för Kristianstads ekonomis skull, att man inte tog hänsyn till en önskan om en demokratisk folkomröstning just i dessa svåra tider, när barn och omsorg måste prioriteras och med ett eftersatt underhåll på kommunens fastigheter på många hundra miljoner kronor.

Det talas till och med om att riva kulturkvarteret RÅDHUSKVARTERET detta p.g.a. efterstt underhåll!
Hur hade Kristianstad sett ut om de privata fastighetsägarna förvaltat sina fastigheter på samma sätt?

Detta resulterar kanske i en kommunalskattehöjning, som redan är hög, vilket inte skulle bidraga till nyinflyttning! Kommunalskatten är prislappen på att bosätta sig i en kommun eller ett betyg på hur pass man sköter kommunens ekonomi.


Kristianstadsbladet 090812: Opinionen mot en arena är stort


Kristianstadsbladet 090812: Hur kan man låta bli att jämföra?

Kristianstadsbladet 090811: Ställ arenan mot skolan

Kristianstadsbladet 090729: Dragkamp om publiken väntar.

Kristianstadsbladet 090220: Hotellen är inte fullbelagda ens vid stora evenemang

Kristianstadsbladet 090219: Hotell planeras vid reningsverket

Kristianstadsbladet 090122: Sanering av gasverkstomt blir dyrare än beräknat

Kristianstadsbladet 081224:Arena med ett oklart stöd

Kristianstadsbladet 090109: Dyr arena

_______________________________

Här kan vi fortsätta byta åsikter om Arenan.
Forum klicka >> Forum i Kristianstad.nu om ARENAN


_______________________________________

Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-08-07

Droppen urholkar stenen!

Kristianstadsbladet 090807 "Kommunstyrelsens ordförande, Bengt Gustafson (M), tillbakavisar kritiken. Han avfärdar förslaget om en skattehöjning.........
........Vi kan inte ta från äldreomsorgen. Det hjälper inte att sänka politikerlöner eller avstanna arenan. Det är en droppe i havet."

Vad har högsta kommunalrådet för syn på ekonomi, när man kan göra dylika uttalanden!
Är besluten, som fattades under rådande lågkonjunktur, och ansvaret redan glömda vad gäller Arena och Naturrum, som jag också tycker är trevligt och bra, men när kommunen har råd.

Det kostar kanske i slutändan ca 800.000.000:- kronor plus driftskostnader, som inte är försumbara.

Jag tycker inte dessa summor är försumbara och det gör säkert många med mej, att det inte är en droppe i havet?

Det resonerades inte på samma sätt i andra sammanhang t.ex. när det gäller NATURUM( ca. 90 miljoner skattekronor), som det fortfarande gick att skjuta på tills ekonomin tillåter.

Detta hade också varit möjligt, när det gäller ARENAN, om viljan funnits!

Folket var framsynta och ville INTE ha ARENAN, men trots detta röstades detta monument igenom, vilket också kommer belasta Kristianstads ekonomi långt in i framtiden!

Varför måste monument byggas, när inte ekonomin tillåter det??

Vem kommer få ta ansvar LIVIUSHALLEN som kostar ca 40 miljoner EXTRA för oss skattebetalare!

Kristianstadsbladet 090807 : Kommunalrådet är kallsinnig

Tankesmedjan Timbro >> Långt ifrån lagom
kommunala satsningar i kristider


_________________________________________________

Stöd. Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-08-06

Ständigt sommarstängt?

Är det konstigt, att inga flyger från Everöd, när vi kan flyga billigare "runt hörnet" från Ängelholm, Växjö eller Ronneby?

VDn lär ju komma från den stora flygvärlden London, där marknadskrafterna råder.

Varför flyttade Ryanair? Var de kanske marknadsorienterade?


Har kanske VDn och styrelsen också stängt för sommaren i så fall har det varit sommar mycket länge?


För att inte tala om allt stöd till ett flygbolag, för att öka konkurrensen, som tur var satte domstolen stopp för detta.
Styrelsen har dessutom "hängt" den f.d. VDn med en miljonstämning!
Hade styrelsen "semesterstängt" då också? SKANDAL!

Det är tråkigt för oss kommuninvånare för allt detta underskott betalas med pengar från våra fickor!

Vad har spektaklet kostat?


Kristianstadsbladet 090806 : Pinsamt med stängd flygplats.

Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu