2009-07-25

Var finns empatin i Kristianstad?

Dagligen får vi läsa, att den ene efter den andre av våra folkvalda allt för ofta inte alls tar till sig ett uns av vad de som de fått förtroendet av har för åsikt.

Jag tror det behövs en attitydförändring för åter skapa förtroende, vilket ändå måste vara viktigt, om man skall styra och få acceptans? Var är vi annars på väg??

Jag är fullt medveten att det är svårt att vara alla tillfreds, men en dialog skadar absolut inte förtroendet och demokratin även under valperioden.

Hur hade nedskärningar i kärnverksamheterna såsom vård och skola i Kristianstad sett ut, om man tagit till sig något om krav på en folkomröstning i arenafrågan i synnerhet då lågkonjunkturen var igång då ARENAN klubbades?

Kristianstadsbladet 090725 : Vi vet vad vi inte ska rösta på

Kristianstadsbladet 090725 : Det blir dyrt att inte lyssna

Kristianstadsbladet 090725 : Skydda skolan

Kristianstadsbladet 090804 : Politiker ser slut på stängningar men har förbehåll


Stöd ! Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-07-21

På tal om dialogen i bland politikerna i Kristianstad med oss medborgare!!

Läs först och begrunda:

Kristianstadsbladet 090704 :Dekadens i rådhuset.

Kristianstadsbladet 090716 :Demokratiskt förfall.

Kristianstadsbladet 090723 : Giltiga argument från folket ignoreras.

Kristianstadsbladet 090724 : Varför är Kristianstadspolitikerna så tysta?

Kristianstadsbladet 090728 : Satsa pengarna på vitare snö i Vångabacken, Ingrid Karlsson

Forum iKristianstad : Öppet brev till "bästa" kommunalrådet Bengt Gustafsson Kristianstad 080229

Här nedan får vi läsa "sanningen" hur några folkvalda upplever oss väljare, men vem skall avgöra om vad som är saklig argumentation eller allmänna missnöjesyttringar den valde politikern eller den som väljer politikern.
I mitt kall har jag alltid lärt mig att det är kunden som har rätt, givetvis under rimmliga förhållanden och visad respekt för varandra.


Kristianstadsbladet 090721 : De flesta politiker vill väl.

Kristianstadsbladet 090722 : Har inget pansarskal.
K.B. 090722 :"Jag kan ta åt mig kritik som politiker, men förordar saklig argumentation före allmänna missnöjesyttringar. Det skriver Ingrid Karlsson (C)"

Kristianstadsbladet 090722 : Vi tänker inte släcka ner landsbygden!

Mina funderingar och upplevelser i vad som ovan sägs:

Jag blir konfunderad och betänksam, när man i regel aldrig tar åt sig något av medborgarnas påpekanden eller åtminstone INTE ALLS har eller visar någon empati mot sina väljare, som man har fått sitt förtroende av på valdagen.

Jag har själv ganska nyligen upplevt detta genom den tilltänkta utbyggnaden av det kustnära avloppet i vår kommun, som kommer kosta åtskilliga hundratals miljoner kronor för några sommar veckor. Då jag själv försökte få en respekterad dialog, eftersom det är mångas privatekonomi som drabbas.

Jag har själv pratat med ansvariga politiker som påstår att det blir en värdestegring på sommarstugorna. Hur kan man göra sådana uttalanden, när det påstås gälla miljön, som ansvarsfull politiker??

OBS! I VA frågan längs kusten för sommarstugor, sände jag ca 70 mail till Kristianstads politiker med konkreta frågor.

Märkväl INTE en enda svarade på frågorna någon vågade bara ringa, de som höll med om att det var fel med detta påtvingande avlopp för några sommarveckor för sommarstugeägare!

Ett medborgarförslag lämnades in i samma fråga med bergäran om svar o. motiveringar på samma frågor vid avslag och var det kunde öveklagas.

OBS! INTE några svar på frågorna eller motiveringar till avslaget eller instans för överklagan!! Skrämmande, när man samtidigt pratar om den öppna kommunen med den goda dialogen!

DET ÄR INTE NÅGOT FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKAPAR NÅGOT FÖRTROENDE.

Det är märkligt i det stängda rummet har de förtroendevalda en uppfattning och fattar beslut, men ställer du en fråga får du inget svar!

Gå gärna upp och lyssna på kommunalfullmäktige möten där alla beslut fattas. I bland tror jag inte det är sant på vilken nivå debatten förs på!
Gå själv och lyssna du tror inte det är sant, där man dessutom också ofta mycket mångordig!

Själv har jag redan i skolan fått lära mig svara på frågor så gott man kan likaså i mitt yrke för min fortsatta existens.

Jag trodde det samma gällde i politiken lite mer än någon vecka vart fjärde år, då det är val.

Dessa frågor går att läsa på www.ikristianstad.nu plus många andra spörsmål t.ex. ett medborgarförslag inlämnat redan i November 2007 om Kristianstad kunde söka medlemskap i den internationellt kända "Slow City" rörelsen, som FORTFARANDE INTE behandlats.

Stöd
Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret


Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu