2010-12-31

Bilar räddar ciyhandelen gäller även för Kristianstad

Med en "dåres envishet" fortsätter jag argumentera för att Kristianstad unika renseanscentrum och med dess verksamheter INTE skall lida skada, vilket är stor risk som följd, om kommunalrådet Gustafson skall få sin vilja igenom.

"Kommunerna missköter stadskärnorna och bäddar för externa köpcentrum", säger Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet.

Dagens Handel   ”Bilar räddar cityhandeln”

"Det anser Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet.

Han anser att det är fel strategi att konkurrera om kundernas pengar med hjälp av bland annat gågator. – De externa köpcentrumens fördel är parkeringarna. Man vill inte ha bilar i centrum och har -tagit bort parkeringsplatserna. Då ¬flyttar handeln ut på landet där man får ha bilar, säger Johan Anselmsson till Sydsvenskan.

Nova Lund blev en succé, något som han tror beror på att det är lättillgängligt med bil och hänvisar till att man i centrala Lund har försvårat för biltrafiken. Han tror också att Emporia i Malmö kommer att bli ett svårt slag mot cityhandeln i Malmö.

– Det är de familjeägda butikerna som får det svårast. De har små marginaler och försvinner 10 ¬procent av handeln från centrum förlorar de sin marginal.

– Staden måste utvecklas, man ska kunna jobba, bo och handla där. I USA finns det stadskärnor som är nästan helt utdöda när det gäller handel. När man byggt stora gågator för att konkurrera har de externa köpcentrumen bara fått ett extra lyft."


Se och ta lärdom av omgivningen och lyssna på de som driver verksamheter i Kristianstads centrum.
 
Jag helt övertygad det finns många kommunpolitiker som lever i verkligheten och är lyhörda är beredda att ändra Kristianstadslänkens dragning med alla regionbussar på V. Boulevarden och därmed ta bort ca 200 centrala P-platser, vilket skulle vara en stor skada för verksamheterna och bärkraften till underhåll på stadens centrumfastigheter. 
Det finns många städer som lidit stor skada p.g.a. minskad tillgänglighet och oproportionerligt stor externhandel i förhållande till befolkningsunderlaget. 

Våra politiker har plan och bygglagen som styrmedel, men som allt för sällan används. Den levande landsbygden lider också stor skada som följd av detta p.g.a. de styrande inte ser heleten i samhällsplaneringen t.ex. kan det bliva svårt att åldras i sin bostad i sin landsortsby därför livsmedelsbutiken var tvungen stänga p.g.a. bristande lönsamhet med allt för stor externhandel i centralorten. Detta i sin tur medför ökade kostnader och ansvar för t.ex. Kristianstads kommun.

Som följd av ovanstående resonemang. 
Vad är på gång i det fördolda och i största hemlighet på Hammarshusområdet?
Har denna kommunala mark utbjudits ut på marknaden enligt lagen om offentlig upphandling och försäljning?

Detta borde högsta ansvariga kommunalrådet Bengt Gustafson träda fram offentligt och klargöra.
När det gäller handeln finns Nordplans handelsutredning som klart och tydligt klargör hur handeln skall utvecklas i Kristianstad och denna utredning beställdes och betalades av Kristianstads kommun, som med andra ord bör följas.

Är det något annat som gäller idag träd fram och klargör detta!

Ett tack på förhand, att ni INTE är så kategoriska eller själviska som Herr Gustafson!

Lyssna själv hur man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken.

Med ovanstående utfästelse av de ansvarsfulla kommunpolitikerna kan resultat inte bliva annorlunda än att kommunalfullmäktige beslutet om Kristianstadslänken med sträckning i V. Boulevarden rivs upp då dessa partier har majoritet tillsammans i kommunen.


Här visas en kort film som visar
hur vansinnigt det skulle vara
att ta bort P-platserna på
Västra Boulevarden
som
Kommunalrådet Bengt Gustafson
säger redan är
BESLUTAT !!!
Det är inget vidare att bliva
"överkörd"av en som
tror han är "på rätt spår".


Vad tycker Du?    
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
___________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka  Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret  ,som tyvärr verkar vara för sent, eftersom Kristianstads ledning INTE insåg kulturvärdet i detta kvarter.

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se 

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.   

2010-12-30

Nyårshälsning från iKristianstad!

Jag har just sänt nedanstående Nyårshälsning till ca 200 mottagare, som ser utvecklingen och dialogen av Kristianstad som viktig:
Hej på er alla som vill Kristianstads bästa!

Jag vill bara passa på att önska er

Gott Nytt År
Några idéer att fånga upp mer för en bättre dialog och företagsklimat i Kristianstad, vilket idag ofta inte är vad Kristianstad kunde förvänta sig.

Jag har en blogg till hjälp för detta. Jag såg nu har min blogg haft
3983 besökare den 30/12 och detta bara sedan juli till december 2010.
Jag är helt övertygad, om vi t.ex. tillsammans skriver eller kommenterar på denna blogg där alla kan skriva antingen anonymt eller under eget namn eller signatur, ju fler vi blir desto större genomslagskraft.

Här några kommentar från bloggen:
 • Jag håller helt med Dig att fler måste yttra sig.
 • Politiker tycks vara ett släkte för sig själva. De har GLÖMT, att de representerar sina väljare och skall lyssna på FOLKET!
 • Du har massor av gamla inlägg – vilket jobb Du gjort. Bra dokumentation för framtiden……..
 • Man får hela tiden känslan av att de måste göra något slags monument över dem själva. Göra avtryck i stadens historia hur tokigt förslaget än må vara. Det är tur att vi har sådana kämpar som dig som värnar om vår kultur och det som är genuint för vår stad men även ser till att vi behöver en nydaning för att vi ska komma vidare och bli ett mer attraktivt samhälle.
Jag håller naturligtvis med om vad som sägs, men ibland känner man sig lite ensam om det, som man vet många "brinner" för.
Det är naturligtvis bättre för utvecklingen ju fler som kommunicerar med varandra, alltså innebär dialogen inget motsatsförhållande.

Jag tycker det gått för långt eller det är mycket illa, när Kristianstads ledare inte ens bryr sig om att besvara olika organisationer, som företräder många t.ex. bedriver verksamheter i centrum av Kristianstad eller att inte ens besvara en kommuninvånare trots att frågorna upprepas många gånger dels som adresserade eller i form av insändare i Kristianstadsbladet.
Detta är inget, som skall accepteras i Kristianstad och främjar inte staden.

Ni får absolut inte uppfatta, att det jag menar och det jag skriver, att allt är rätt, utan jag kan ha precis lika mycket fel som alla andra kan ha. Jag är däremot av den övertygelsen, att om man bara sitter hemma och upptäcker fel, så får vi inte till någon positiv utveckling av Kristianstad utan då blir vi lätt "överkörda".

Vill Du själv få en egen inloggning till bloggen, så fixar jag det så kan du skriva egna inlägg.
Vill vi få igång en dialog så tror jag det krävs, att vi så många som möjligt engagerar oss i "Kristianstads Dialogen" inget partibundet utan alla är välkomna under ordnade förhållanden.
Kristianstadsbladet har en stor roll i dialogen och en granskande uppgift som sköts mycket bra. Hur hade annars Kristianstad?
Detta mail skall du bara se som, att vi som är intresserade av vår lokala utveckling, och att vi oss emellan kan föra en öppen dialog på ett enkelt sätt.

Jag sänder även detta mail till forskare, stadsutvecklare, massmedia och till några organisationer runt om o hela Sverige o. Kristianstad, som ser stadsutveckling som viktig inte minst för Kristianstad samt några ansvariga politiker i Kristianstad.

Tack för jag fick ta er tid i anspråk och detta gör jag enbart för Kristianstad skull.

Bästa hälsningar och ett bra 2011.

Olle Johansson
O. P. Johanssons skoaffär och som privatperson

 Vad tycker Du?    
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
___________________________
 
Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se 

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.   

2010-12-28

Kanske inte Gustafson, men alla ni andra lyhörda politiker i Kristianstads kommun kolla här så ni INTE förstör Kristianstad centrum!


KB 101211  P-platser viktiga för att behålla centrumhandeln 
 "Just parkeringar klassas som känsligt i stadskärnan. Gångavståndet från parkering bör inte vara mer än 2-3 minuter eller 200 meter. Handelsutredningen påpekar också att varje p-plats som försvinner bör ersättas med en ny. Annars förlorar centrum på att folk kör till andra ställen. "

"Bort med gågatorna – släpp in bilarna i centrum" i Kristiastad tar man bort P-platser!

 "Kommunerna missköter stadskärnorna och bäddar för externa köpcentrum", säger Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet.

"Det anser Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet.

Han anser att det är fel strategi att konkurrera om kundernas pengar med hjälp av bland annat gågator. – De externa köpcentrumens fördel är parkeringarna. Man vill inte ha bilar i centrum och har -tagit bort parkeringsplatserna. Då ¬flyttar handeln ut på landet där man får ha bilar, säger Johan Anselmsson till Sydsvenskan.

Nova Lund blev en succé, något som han tror beror på att det är lättillgängligt med bil och hänvisar till att man i centrala Lund har försvårat för biltrafiken. Han tror också att Emporia i Malmö kommer att bli ett svårt slag mot cityhandeln i Malmö.

– Det är de familjeägda butikerna som får det svårast. De har små marginaler och försvinner 10 ¬procent av handeln från centrum förlorar de sin marginal.

– Staden måste utvecklas, man ska kunna jobba, bo och handla där. I USA finns det stadskärnor som är nästan helt utdöda när det gäller handel. När man byggt stora gågator för att konkurrera har de externa köpcentrumen bara fått ett extra lyft."

Se och ta lärdom av omgivningen och lyssna på de som driver verksamheter i Kristianstads centrum.

Även om inte Herr Gustafson har den insikten, så är jag helt övertygad det finns många andra kommunpolitiker som lever i verkligheten och är lyhörda är beredda att ändra Kristianstadslänkens dragning med alla regionbussar på V. Boulevarden och därmed ta bort ca 200 centrala P-platser.

Ett tack på förhand, att ni INTE är så kategoriska eller själviska som Herr Gustafson!

Lyssna själv hur man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken.

Med ovanstående utfästelse av de ansvarsfulla kommunpolitikerna kan resultat inte bliva annorlunda än att kommunalfullmäktige beslutet om Kristianstadslänken med sträckning i V. Boulevarden rivs upp då dessa partier har majoritet tillsammans i kommunen.

Tyvärr, om inte Bengt Gustafson inser detta får han skämmas eller rentutav bytas ut!

 

EXTERN Shoppinghandel i MILJÖkommunen Kristianstad !!! ???Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :


KB 101221  Gustafson svarar inte    
"Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?
Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut? "


KB 101214  Gustafson sänker Kristianstad
"Moderaterna är ett parti i fri turbulens utan ledning och där grova oanständigheter gentemot partikollegor får passera utan ingripande. Många medlemmar har lämnat partiet. Gustafson är med sin kombination av dåligt ledarskap, svaghet i kompetens, saknad av empati och fingertoppskänsla en risk för kommunen och det politiska samarbetet.
Kräv ett byte innan konsekvenserna blivit för långtgående och agera i tid. "
Visserligen är jag en liten handlare, som förvaltar ett över 100-årig skoaffär o fastighet, och jag TROR att jag har något att tillföra. 

Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
___________________________

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!   

Du kan sänd ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

2010-12-26

Gustafson o. CO kommer att ta bort ca 200 P-platser i Kristianstads centrum på V. Boulevarden!

Här ser du några av alla våra butiker och vackra hus i Kristianstads centrum, som kommunalrådet Gustafson o. CO vill göra mindre tillgängligt genom ta bort ca 200 P-platser på V. Boulevarden och där istället köra stora tunga Regionbussar rakt genom vårt unika rennesanscentrum i Kristianstad.

OBS! Detta gör över kommunalrådet Gustafson över huvudena på oss som driver verksamheter i centrum och med det riskerar många arbetstillfällen.

Alltså är tyvärr risken stor att kommunalrådet Gustafson o. CO kommer att ta bort ca 200 P-platser i centrum på V. Boulevarden!

Utan dialog med de berörda! 
Det är sanslöst av detta Kommunalråd.

Ytterst vilar ansvaret på kommunalrådet Bengt Gustafson, som tydligen inte kan kommunicera med sin omgivning! 


Det är märkligt att inte någon i Moderaterna tar tag i detta och kan acceptera en sådan ledarskapsstil, som är till STOR skada för Kristianstad!


Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?

Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut?  


Ett stort tack Heléne Fritzon(S) och Matti Stenrosen(K-bladet) för att ni tar tag i detta.


Läs mer hur Gustafson sköter dialogen. 

Det krävs en attityd förändring!

Där jag bl.a. skrev:
Med ovanstående uttalande av Dig som ansvarsfullt kommunalråd ser jag
framemot en förklaring.
Vad menar Gustafson med sitt uttalande i Kristianstadsbladet 080221 ”Ett led att dra ner på trafiken i centrum är att höja parkeringsavgifterna. Ökade kostnader hjälper cirkulationen.” Vad tycker Du?    
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
___________________________
Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!   

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.   

2010-12-25

Hur dialogen i Kristianstad sköts TÅL att upprepas!


Tydligen kan det INTE upprepas tillräckligt många gånger, om man läser nedanstående inlägg, för att få till en förändring angående hur de styrande i Kristianstad sköter dialogen med de har blivit valda av.

Ytterst vilar under denna och förra mandatperioden ansvaret på kommunalrådet Bengt Gustafson, som tydligen inte vill eller kan kommunicera med sin omgivning! 

Först när kommuninvånarna känner att deras engagemang har någon inverkan blir de riktigt engagerade.

Det får absolut inte heta: "Dä gaur änte". Den kommunala ledningen och den politiska ledningen måste helt enkelt i ord och handling visa vad man tycker om dialogen genom att själv deltaga i densamma. I synnerhet efter att läst i Kristianstadsbladet (21/10, 2003): "Det måste till ett brett samarbete. Öppenhet är viktigt, alla vägar är inte upplåsta, utan nu är tankar, idéer och kreativa uppslag välkomna".  

"Det lokala företagsklimatet i Kristianstad är enligt Svenskt Näringslivs återkommande studier mindre bra.
I årets ranking föll Kristianstad 34 placeringar till plats 183. Av den enkätundersökning som bifogas rapporten framgår att både politiker och företagare tycker att dialogen är dålig. Kristianstad har ett sämre betyg i denna del än både rikssnittet och det högre Skånesnittet. Samma sak gäller kommunens information till företagen.
Anmärkningsvärt är att företagarnas syn på dialog och information har varit i stort sett densamma sedan 2001, medan politikerna generellt har varit mer positiva, samtidig som de sedan 2006 har tyckt att det bara har blivit bättre. 2009 ansåg politikerna i gemen det till och med vara mer än "mycket bra". Det verkar självsuggestion snarare än verklighetsförankring.
Men mest illa är att gapet i synen på hur dialogen fungerar har vidgats.
I valrörelse efter valrörelse har politiker från höger till vänster bedyrat att om de bara får väljarnas förtroende så kommer kommunen att få en mer öppen attityd till företagen och företagens behov. Så också i år.
I morgon är det val. På måndag är det dags för de nyvalda politikerna att ta sig ur valdebatten och in i vardagen. Det innebär inte att dialogen med väljarna ska upphöra. Tvärtom. Dialogen är en viktig länk mellan beslutsfattare och det omgivande samhället. Kristianstadslänken skulle kunna symbolisera – och kanske till och med namnge – en dialog mellan olika intressenter. För Kristianstads bästa. "
Så här går livet vidare, som kunde varit mycket bättre, om Gustfason inte glömt, att han är vald av sin kommuninvånare."

KB 101221  Gustafson svarar inte    
"Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?
Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut? "

"Moderaterna är ett parti i fri turbulens utan ledning och där grova oanständigheter gentemot partikollegor får passera utan ingripande. Många medlemmar har lämnat partiet. Gustafson är med sin kombination av dåligt ledarskap, svaghet i kompetens, saknad av empati och fingertoppskänsla en risk för kommunen och det politiska samarbetet.
Kräv ett byte innan konsekvenserna blivit för långtgående och agera i tid. "
Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :

OBS från 080229  Öppet brev till bästa kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad 080229   
Där jag bl.a. skrev:
Med ovanstående uttalande av Dig som ansvarsfullt kommunalråd ser jag
framemot en förklaring.
Vad menar Gustafson med sitt uttalande i Kristianstadsbladet 080221 ”Ett led att dra ner på trafiken i centrum är att höja parkeringsavgifterna. Ökade kostnader hjälper cirkulationen.”

• Är det på något vis besvärande med den centrala handeln och företagsamheten i centrum? Alla bor inte vid en busshållplats eller kan cykla till centrum, vilket naturligtvis varit optimalt ur miljöhänseende, eller finns det ingen plan för ännu mer ökat behov av p-platser?
Jag är naturligtvis en stor förkämpe för en god miljö med en levande landsbygd och med en utbyggd kollektivtrafik, men det får inte vara till priset av utslagning av arbetstillfällen.
• Att ökade kostnader för besökaren skulle vara en hjälp att öka cirkulationen är i för sig rätt, men är det allvarligt menat att våra besökare skall skrämmas iväg p.g.a. att man upplever det för dyrt att stanna kvar eller besöka Kristianstad centrum. Det är inget som främjar dem som bedriver sina verksamheter eller tjänar sitt uppehälle just i centrum.
Att säga man behöver öka cirkulationen i centrum bör väl tolkas, att det finns för få p-latser just, när människor är lediga och har tid att besöka vår stad och gynna vår stora arbetsplats Kristianstads centrum.
Detta i synnerhet, när p-verksamheten omsätter 22 miljoner kronor. Dessa pengar borde öronmärkas till just utbyggnader av p-platser och andra åtgärder för att attrahera fler och öka tillgängligheten i centrum. Det får absolut inte bara gå in i den allmänna budgeten, som en dold kommunalskatt, vilken redan idag är bland de högsta i Skåne.

Det är märkligt att inte någon i Moderaterna i Kristianstad tar tag i detta och kan acceptera en sådan ledarskapsstil, som är till STOR skada för Kristianstad!
Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?


Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut?
 

Det finns uppenbarlingen tyvärr en tradition i Kristianstad, att inte svar sina kommuninvånare!
Fler exempel hur man bryr sig om de man är satt att styra:

"Hur går det med den så kallade dialogen om parkeringarna i centrum, undrar Olle Johansson, Kristianstad.
Varför inte samla berörda och föra en konstruktiv dialog, för Kristianstads bästa. Jag bjuder gärna på en kopp kaffe med bulle om intresse finns, så gjorde ett kommunalråd i Värnamo. Han blev det årets kommunalråd och omtalad i hela Sverige. Jag tror att ju fler som är delaktiga desto bättre är det för Kristianstad.

Tio kvadratmeter av vår mark, din och min, säljs till exempel som parkeringsyta till extern handel för 1980 kronor, vilket med rådande parkeringstaxor – och femtioprocentig beläggning – är vad som betalas in för en parkeringsplats i centrum på bara tre månader.
Jag kan nämna att jag hyr parkeringsplats inomhus hos AB Kristianstadsbyggen på Östra Vallgatan för ett pris av 488 kr/mån. Det blir 2,44 kr/tim fördelat på de 200 tim/mån, som är avgiftsbelagd tid på kommunens p-platser. Detta skall jämföras med en kommunal, obevakad p-plats på gatan i centrum, där avgiften är 6 kr/tim (ny föreslagen taxa 8 kr/tim). Jämfört med ABK:s priser ställer jag mig frågan var felet ligger. Nuvarande kommunal p-taxa är nästan 250 procent dyrare. Kan det bero på att ABK är konkurrensutsatt?

Oppositionens svar (5/12) på min debattartikel angående tillgänglighet visar klart, att man är för att utveckla centrum i Kristianstad tillsammans.

Varför kom ingen artikel från majoriteten och dess stöd, eller de som kallar sig kristianstadsbygdens framtid? Jag skriver inte dessa texter för skojs skull utan därför att jag vill mitt Kristianstad väl. Därför borde det vara rimligt med ett konkret och uttömmande svar, och inte bara i allmänna ordalag, när och om ett svar kommer."

"Det är mycket viktigt att vi är så många som möjligt som skapar en opinion för en flytt. Denna flytt är minst lika viktig för Kristianstads utveckling, som den snäva profilen vad gäller mat och dryck. Du som tror att en flytt av förvaltningen kan medföra alternativa intäkter och mer goodwill för Kristianstad, skriv också du en insändare i Kristianstadsbladet!
Det skall helt enkelt vara lite roligare att bo och arbeta i Kristianstads kommun. Det kan det bli, om alla försöker samverka lite mer och med en öppen dialog. Se på detta inlägg, utifrån att jag älskar och är stolt över mitt Kristianstad."

JAG SKREV REDAN DÅ, MEN TYVÄRR: "Den utveckling av Kristianstads centrum, som flytten av förvaltningen till ändamålsenliga lokaler skulle innebära och frigörandet av dessa attraktiva ytor i rådhuskvarteret till bostäder, är ett tungt argument för vår stads bästa. Det gällde då Länsstyrelsens o Skattevekets tomma lokaler, men det passade inte!"

Visserligen är jag en liten handlare, som förvaltar ett över 100-årig skoaffär o fastighet, och jag TROR att jag har något att tillföra. Jag tänker skriva till några näringspolitiska organisationer samt några politiska partier och hur man på sätt kommer till en förbättring för Kristianstad.

Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
___________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka  Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret  ,som tyvärr verkar vara för sent, eftersom Kristianstads ledning INTE insåg kulturvärdet i detta kvarter.

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se! 

Du kan sänd ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010-12-23

Ytteligare en skandal i Kristianstad!

"När Kristianstadsbladet når Åhus beachhandbolls vd Mats G Jönsson, säger han att politikerna han syftar på i fakturaunderlaget är Bengt Gustafson, Lars-Göran Sandréus och Peter Johansson. 
Räkningen som Åhus Beachhandboll skickat till kommunen omfattar totalt 515 000 kronor för investeringar som gjorts under året. Men kommunen, som förväntas betala hälften, har vare sig varit med och diskuterat investeringarna i förväg eller godkänt dem."


Om dessa 515 000 kronor betalas eller delar därav betalas utan kommunen har varit med och diskuterat i förväg eller godkänt dem, är det en skandal!
Hur sköts kommunens ekonomi, hur styrs kommunen?
Vad säger revisorerna?
Partibröderna skyller på varandra!
Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning och ledarskapsstil, att Moderaterna och fempartistyret förlorar många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?
Är det en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut?

Det är många skandaler för Kristianstad nu med t.ex. 
 • brottet mot strandskyddet? 
 •  ingen dialog med de som driver verksamheter i centrum!
 • vad var det som avdelningschefen Björn Carlqvist vad var han skyldig till ?

  Han fick! Får 820 000 för att sluta: "Kan börja titta framåt" 

 •  vad var det som hände med förvaltningschef Jan Westberg, som hade allt i "huvudet"?

  Chefsavhopp på C4 Teknik

 • m.m. det finns många fler skandaler!

  Varför hemlighållas? 

  Vad är Kostnaden? 

  Polisanmälas? 

  Det är kommuninvånarnas pengar det handlar om

  även dessa 820.000:- som betalas ut , när felaktigheter begåtts!!

Ytterst vilar ansvaret på kommunalrådet Bengt Gustafson, som tydligen inte kan kommunicera med sin omgivning! 


Det är märkligt att inte någon i Moderaterna tar tag i detta och kan acceptera en sådan ledarskapsstil, som är till STOR skada för Kristianstad!


Ett stort tack Heléne o Matti för ni tar tag i detta.


Läs mer hur Gustafson sköter dialogen. 

Det krävs en attityd förändring!

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
   


Insändare i KB 101221  Gustafson svarar inte   

Visserligen är jag en liten handlare, som förvaltar ett över 100-årig skoaffär o fastighet, och jag TROR att jag har något att tillföra. 

Läs vidare, det är tråkigt för Gustafson, när man inte tar till sig något av omgivningen och inte minst för Kristianstad :

Vad tycker Du?    
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
___________________________
Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se

Du kan sänd ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.   

2010-12-22

Posta din elräkning | Kraftsamla

 Posta du också nu
Posta din elräkning | Kraftsamla


Fyra hushåll är fler än tre kraftbolag
Elpriset har under vintern nått nya rekordnivåer och medan kraftbolagen tjänat miljarder har hushållens plånböcker tömts på tusentals kronor extra varje månad. Innan blommorna slår ut i backarna är det därför dags att vi påminner politikerna att vi nu är tusentals personer som kräver förändring!
Villaägarnas riksförbund har tagit fram ett förslag på att införa en skatteväxling som förflyttar en del av kostnaden från hushållen till kraftproducenterna. Kort och gott: minska skatten för hushållen och höj den för kraftproducenterna.
Posta din elräkning
Ta en av de elräkningar du fått i vinter, lägg det i ett kuvert och skicka till Maud Olofsson. Bifoga också gärna en lapp där du berättar hur just du och din familj drabbats och hur en skatteväxling skulle underlätta för er. På detta sätt visar vi för politikerna hur hårt nuvarande system slår mot hushållen.
Har du vänner och bekanta som också är trötta på att betala allt dyrare elräkningar, be dem gärna att också skicka ett brev. Ju fler vi är som säger ifrån, desto större möjlighet har vi att uppnå förändring!
Maud Olofssons adress hittar du nedan. Tillsammans gör vi skillnad!
Maud Olofsson
 
Vad tycker Du? 
Kommentera gärna allt för Kristianstad.
 Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
___________________________
Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Du kan sänd ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.


Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010-12-20

Vansinnigt att ta bort P-platserna på Västra Boulevarden i Kristianstad!!

Här visas en kort film som visar
hur vansinnigt det skulle vara
att ta bort P-platserna på
Västra Boulevarden
som
Kommunalrådet Bengt Gustafson
säger redan är
BESLUTAT !!!
Det är inget vidare att bliva
"överkörd"an en som
tror han är "på rätt spår".

Lyssna själv hur man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken på kommunalfl. m. 14/12.
Som tur är har inte alla tappat "fotfästet" och ärlighet vinner i längden.


SENT SKALL SYNDAREN VAKNA, MEN BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG.
Nu får vi hoppas det inte bara är läpparnas bekännelse.
Ljudinspelningen finns kvar.


Varför inte köra buss som på bilden nedan?
Inga bidrag behövs på befintliga trafikleder, som passar för tung trafik!
Mycket bra med ett nytt resecentrum, men man måste vara aktsam med kommuninvånarnas pengar!
Dom skall man behandla som de vore ens egna pengar!

• Är det på något vis besvärande med den centrala handeln och företagsamheten i centrum? Alla bor inte vid en busshållplats eller kan cykla till centrum, vilket naturligtvis varit optimalt ur miljöhänseende, eller finns det ingen plan för ännu mer ökat behov av p-platser?
Jag är naturligtvis en stor förkämpe för en god miljö med en levande landsbygd och med en utbyggd kollektivtrafik, men det får inte vara till priset av utslagning av arbetstillfällen.
• Att ökade kostnader för besökaren skulle vara en hjälp att öka cirkulationen är i för sig rätt, men är det allvarligt menat att våra besökare skall skrämmas iväg p.g.a. att man upplever det för dyrt att stanna kvar eller besöka Kristianstad centrum. Det är inget som främjar dem som bedriver sina verksamheter eller tjänar sitt uppehälle just i centrum.
Att säga man behöver öka cirkulationen i centrum bör väl tolkas, att det finns för få p-latser just, när människor är lediga och har tid att besöka vår stad och gynna vår stora arbetsplats Kristianstads centrum.
Detta i synnerhet, när p-verksamheten omsätter 22 miljoner kronor. Dessa pengar borde öronmärkas till just utbyggnader av p-platser och andra åtgärder för att attrahera fler och öka tillgängligheten i centrum. Det får absolut inte bara gå in i den allmänna budgeten, som en dold kommunalskatt, vilken redan idag är bland de högsta i Skåne.

Visserligen är jag en liten handlare, som förvaltar ett över 100-årig skoaffär o fastighet, och jag TROR att jag har något att tillföra. 

Vad tycker Du?   
Kommentera gärna allt för Kristianstad.
Att leva är att ta ställning.
Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog
Tack!
___________________________

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!