2009-04-29

Förvaltningen av kommuninvånarnas pengar!!!!???

Man slutar inte att förvånas ännu ett häpnadsväckande uttalande:

Kristianstadsbladet 090429: " Vi värnar de mjuka nämnderna, säger Bengt Gustafson. Vi kan inte lägga asfalt när vi har barnomsorgsfrågor att värna, säger Bengt Gustafson.

Vad säger du till dem som invänder med att ni bygger en arena när ni har barn- och ungdomsfrågor att värna?

– Arenan är väl barn- och ungdomsverksamhet om något, svarar Bengt Gustafson. Dessutom måste vi gasa och bromsa samtidigt. Ska vi ha hit nya skattebetalare så måste vi också ha något att erbjuda. Arenan ingår i en helhet."


Vad är stängda badanläggningar, om de inte till största delen är till för barn o. ungdom?
Hur många bollhallar hade kunnat byggts för ARENA-pengana just för barn o. ungdom plus vi hade fått levande byar runt centralorten!

Visa konkret vad uttalandet med tillströmningen av nya SKATTEBETALARE, som väljer just att bosätta sig just i Kristianstad p.g.a. ARENAN.

Det är inte trovärdigt och ansvarsfullt att handskas med andras pengar på detta vis, som det görs i Kristianstad.

"Konjunkturella åtgärder innebär att en del projekt skjuts på framtiden och att man drar ner i verksamheter som sedan kan återtas i godare tider."
Är det förvaltningen av kommunens fastigheter t.ex. Rådhuskvarteret, som tillåts förfalla till en rivningsfastighet eller är det som är meningen?
Man kan ju undra!

"I stora drag är det ett importerat problem, orsakat av finanskrisen."

För ca. två veckor sedan beslutades ånyo om ett projekt på ca 100 miljoner ett Naturum, som i och för sig kan var trevligt och utvecklande för staden, men fast man vet att ekonomin veklingen är i gungning så går man tar detta beslut. Det var t.o.m. fullmäktigeledamöter som var upprörda och bestörta, när det fanns förnuftiga ledamöter som ansåg att Kristianstad inte har råd med detta projekt just nu, som motivring sades beslutar vi inte just nu så gå vi miste om ca 15 miljoner i statsbidrag, som också är skattepengar som är tagna ur någon annans ficka, återigen vilken respekt för andras pengar.

Har man inte råd med de 85 miljonerna som Kristianstad kommuninvånare skulle ställa upp så får man låta bli detta projekt.
På detta vis får andra sköta sin privata ekonomi och jag i mitt lilla företag som familjen förvaltat i fyra generationer i över hundar år.

Jag blir bestört när våra förtroende valda beter sig på detta sätt i all den stund när Helene Svensson redan i höstas ville ha en budgetöversyn, men ändå beslutades mot folkviljan, som krävde folkomröstning, om en jätte ARENA.

Allt för sent skall tyvärr syndarna vakna, men när man får kalla fötter då är det skönt att försöka få komma in i värmen igen, då sträcker man ut en hand.

Jag tycker om att ha en bra relation med mina kunder och kunna se dom i ögonen.
Jag tror politiken hade mått bara av samma resonemang och inte alltid vara sig själv bäst förutom en vecka i september vart fjärde år då man gärna lyssnar på oss, som är finansiärerna och som får avstå våra pengar.

Inkomster bestämmer man aldrig över själv, men det gör man över kostnaderna, men det gäller ha respekt och tänka långsiktig och inte vältra över stora kostnadsåtaganden till nästa generation eller till de stackars politiker, som skall reda ut kommunekonomin för kommande valperioder. Då heter ofta dessa beslut fattade inte under vår tid, när fel och brister väl uppdagas.


Kristianstadsbladet 090429: Besk medicin för nämnderna.

Kristianstadsbladet 090429: "Sent ska majoriteten vakna"

Kristianstadsbladet 090429: Ta ansvar själva.

Kristianstadsbladet 090429: Kris kräver nya lösningar

Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-04-26

Godmorgon Sjusovare! - Skattehöjning 2011??

Läs och häpna Kristianstadsbladet 090426 :
"Arenan
Ofta kommer stora investeringar som Arenan på tal när det ska sparas, men det är enligt Bengt Gustafson inte aktuellt att avbryta projektet.

– Under 2010 står Arenan för åtta miljoner i kommunala kostnader och gissningsvis står Naturumprojektet för två miljoner, vilket blir tio miljoner totalt. Ställer man det i relation till ett totalt bortfall på 190 miljoner kronor har det ingen större betydelse i sammanhanget."

Godmorgon sjusovare, sent om sidor börjar man se verkligheten. Den lägsta krisen sedan 30-talet!

Det har nu gått 6-7 månader sedan krisen började, under tiden har det beslutats om i Kristianstads kommunalfullmäktige om bl.a.

  • En Arena trots krav på folkomröstning, ett Naturrum kostnader på ca 1.000.000.000:-( en miljard)
  • Kustens ägare till Sommarstugor skall tvingas till en investering 150-200.000:- kronor per stuga till kommunalt avlopp oavsett om man har råd eller inte och utan ta hänsyn till miljönyttan av investeringen! Tillsammans en kostnad för sommarstugeägarna på ca. 200.000.000-.
  • OBS! anslutningstaxan är INTE fastställd även om beslutet är tagit till detta avlopp! Kan detta anses som ansvarsfull politik mot den enskilde kommuninvånaren??? Till detta tillkommer kostnader på den egna tomten! Dessa kostnader för några veckor vid kusten i Kristianstads kommun!
Oavsett vem som tvingas betala, skall man ALLTID visa respekt för pengar och dess värde!!

I mina ögon skapar detta beteende inte något förtroende eller visar det ingen respekt mot dem som man fått förtroende av i synnerhet, när vi måste lägga ner skolor eller spara på omsorgen!

Redan juni 2008 hade jag insändare angående behovet om äldreomsorg.

Läs gärna och begrunda. Jag fick inte svar på mina frågor utan det blev ett svar i allmänna ordalag, att allting är bra. Nu börjar vi se mina farhågor, nu har vi helt plötsligt inte råd. Det känns olustigt med en sådan attityd!

Klicka>>Insändare juni 2008 ÄLDREOMSORG


Tio miljoner kronor har INGEN STÖRRE BETYDELSE!
Hur kan man ha en sådan syn på kommuninvånarnas pengar??Kristianstadbladet 090426 : Skattehöjning 2011 utesluts inte


Kristianstadbladet 090426 : Äldreboende skjuts på framtiden.Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-04-20

Kunskapen och insikten finns?

Citat från Kristianstads kommuns tidning "tidningen Kristianstad" nr 3 :
"Tydlig linje

– Väntar vi till bättre tider med våra investeringar får vi högre produktionskostnader. Det är viktigt att även i svåra tider hålla en tydlig linje, som kan bära långsiktigt över konjunktursvängningarna, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson (M)."

Insikten och kunskapen finns, men varför resonerar man inte på samma sätt angående underhållet av Kristianstads kommuns fastigheter, som lär ha eftersatt underhåll med många hundra miljoner kronor, och i synnerhet kulturarvet Rådhuskvarteret?

Hur kan man tillåta sig gentemot sina väljare att göra nyinvesteringar i miljardklassen under rådande förhållande? Det är att likna vid ren kapitalförstöring.

Det är oansvarigt mot väljarna och mot de som kommer ta över ansvaret av Kristianstad under kommande valperioder!

Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för att bevara Rådhuskvarteret.

Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-04-16

Den ekonomiska stringensen i Kristianstad!

Efter av att ha lyssnat på budgetomförhandlingen i Kommunalfullmäktige i tre timmar. Man måste beundra kommunalfullmäktige i Kristianstad, vilken precision man kan fastställa sparbetingen i Kristianstads kommun, när man så exakt vet bara behövs skall gälla med en 0,5 % och detta utan dialog med nämnderna som är närmast brukarna.

Mer beklämmande eller oansvarigt i denna lågkonjunktur, som vi inte vet när den vänder, är att samtidigt besluta om en investering i ett Naturum, som kan var trevligt om man har råd, på 100.000.000:- miljoner kronor och med en årlig driftskostnad på 8.000.000:- miljoner kronor, och även om man missar 16.000.000:- miljoner i statsbidrag. Finns inte de andra 85.000.000:- miljonerna så hjälper inte detta, så får den vanlige kommunalinvånaren resonera vid ekonomiska åtaganden.

Vårt fina biosfärområdet finns kvar även om man inte just nu har råd till ett Naturrum och i synnerhet när det finns ett eftersatt underhåll på kommunens fastigheter på åtskilliga hundra miljoner kronor, som våra förtroendevalda fått förtroende att förvalta bl.a. talas det om att riva kulturkvarteret Rådhuskvarteret och märkväl detta p.g.a. av vanskötsel.


Det vore mycket lärorikt för fler kommuninvånaren att lyssna på kommunalfullmäktige möten.

Forum klicka >> i Kristianstad.nu

Kristianstadsbladet 090418 : Kris i Kristianstad2009-04-03

Stoppa rivning av Rådhuskvarteret i Kristianstad.

Upprop ! Stoppa rivning av Rådhuskvarteret i Kristianstad.

Sätt ner foten!

Upprop ! Varning ! Larm!!!

Läs och begrunda nedanstående, vilket jag ser som ett kulturmord mot Kristianstad att riva Rådhuskvarteret!!
Finns det ingen empati för kultur och allt detta beror på vanskötsel av dessa fastigheter under lång tid?
Det sägs att finns två alternativ. Det kan vara så , att sedan kommer man fram till alternativ 1 att renovera blir dyrare än alternativ 2 att bygga nytt och så väljer man alternativ 2. Ett raffinerat sätt om man vill riva eller hur?

Nu måste vi alla agera kraftfullt alla bevarandeföreningar, Region museet och alla kommuninvånare reagera, om detta inte är ett Aprilskämt.

Jag får innerligt inte hoppas att man driver med och om vårt kulturarv!


Sammankalla till presskonferens!
Sänd detta vidare till så många som möjligt!


LÄS citat från Kristianstads kommuns hemsida och ta er för pannan och sitt gärna ner, vilket måste uppfattas som en programförklaring och åsiktsförklaring om en rivning av stadens vackraste kvarter Rådhuskvarteret:

Länk >>
"Kristianstads kommun + Region Skåne= sant?


Kristianstads kommun och Region Skåne planerar att inom kort teckna en gemensam avsiktsförklaring kring en förstudie av möjligheterna för en samlokalisering centralt i Kristianstad.

Förstudien ska göras utifrån några utgångspunkter:

  • samlokaliseringen sker i rådhuskvarteret Kristian I "
Det finns andra central belägna platser norr om stationen för detta ändamål, och sälj sedan Rådhuskvarteret för en krona p.g.a detta eftersatta underhåll till någon seriös fastighetsförvaltare, som har känslan och förmågan att renovera dessa fastigheter till ett attraktivt boende i centrala Kristianstad, som väl behövs för stans utveckling.


Läs mer och kommentera på
Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Namnlista klicka >> Upprop ! Stoppa rivning av Rådhuskvarteret i Kristianstad!


Kristianstadsbladet 090403 : Riv upp och gör om
2009-04-02

Sätt ner foten!

Sätt ner foten!Dags att sätta ner foten! Hjälp till att stoppa Kristianstads kommuns förslag till nedskärningar inom barnomsorgen. Gå in på

Stoppa neskärningarna inom barnomsorgen i Kristianstads Kommun.


och skriv på namnlistan som kommer att lämnas till ansvariga politiker den 7/4. Sprid gärna länken vidare.


Forum klicka >> i Kristianstad.nu


En suck och man är nöjd med 40.000.000:- miljoner minus!

Hur går beslutsfattandet till, när man är nöjd, när det blev 40.000.0000:- miljoner kronor dyrare för kommuninvånarna?

Hur ofta fattas sådana beslut?

Kristianstad kommun hade uppenbarligen inte mått illa av en stramare ekonomisk styrning under ansvar i synnerhet, när alla pengar är tagna ur kommuninvånarnas fickor!


Kristianstadsbladet 090402 :
40 miljoner dyrare att hyra Liviushallen.

Kristianstadsbladet 090604: Märkliga turer kring Liviushallen

Kristianstadsbladet 090602: Fel person skrev under avtalet om LiviushallenForum klicka >> i Kristianstad.nu

Upprop ! Varning ! Larm !!!

Upprop ! Varning ! Larm!!!

Läs och begrunda nedanstående, vilket jag ser som ett kulturmord mot Kristianstad att riva Rådhuskvarteret!!

Finns det ingen empati för kultur och allt detta beror på vanskötsel av dessa fastigheter under lång tid?

Det sägs att finns två alternativ för Rådhuskvarteret. Det kan vara så, att sedan kommer man fram till alternativ 1 att renovera blir dyrare än alternativ 2 att bygga nytt och så väljer man alternativ 2. Ett raffinerat sätt om man vill riva eller hur?

Det finns andra centralt belägna platser norr om stationen för detta ändamål med förvaltningsbyggnader för kommunen och Region Skåne, och sälj sedan Rådhuskvarteret för 1 krona p.g.a detta eftersatta underhåll till någon seriös fastighetsförvaltare, som har känslan och förmågan att renovera dessa fastigheter till ett attraktivt boende i centrala Kristianstad, som väl behövs för stans utveckling och skulle även stärka varumärket Kristianstad och dess attraktionskarft.

Nu måste vi alla agera kraftfullt bevarandeföreningar, Region museet och alla kommuninvånare reagera, om detta inte är ett Aprilskämt. Jag får innerligt inte hoppas, att man driver med och om vårt kulturarv!

Sammankalla till presskonferens!
Sänd detta vidare till så många som möjligt!

Ett alternativ skulle också kunna vara att bilda ett nytt parti till nästa kommunval just med fokus på staden och kulturen.

Det pågår andra stor missgrepp i vår stad, som vi alla är satta att förvalta. T.ex. Östra Boulevaredn kommer att reduceras. Boulevarderna, som är ett av stadens ego.
Det planers för ett Parkeringshus i Tivoliparken, vilket vore förödande att reducera stadens lunga, som borde var helig mark om känslan finns.
Vad har hänt med arkitekttävlingen angående Stora Torg?
Vad har gjorts för ett mer lrevande norr, vilket det talats om i åtskilliga år?

LÄS citat från Kristianstads kommuns hemsida och ta er för pannan och sitt gärna ner, vilket måste uppfattas som en programförklaring och åsiktsförklaring om en rivning av stadens vackraste kvarter Rådhuskvarteret:

Länk >>
"Kristianstads kommun + Region Skåne= sant?


Kristianstads kommun och Region Skåne planerar att inom kort teckna en gemensam avsiktsförklaring kring en förstudie av möjligheterna för en samlokalisering centralt i Kristianstad.

Förstudien ska göras utifrån några utgångspunkter:

  • samlokaliseringen sker i rådhuskvarteret Kristian I "


Forum klicka >> i Kristianstad.nu


2009-04-01

På tal om Liviushallen och Kristianstads ekonomi?

"Handslag" i all ära, men det är farligt, när och om man tappar fotfästet.

Ekonomin i Kristianstad kommun måste styras upp så det räcker till barn och gamla, som måste få lova att kosta.

Det gäller att spara i "ladorna" i goda tider och har man inte den förmågan får vissa projekt skrinläggas.


Kristianstadsbladet 090401 : Kommunchef: Jämförelsen som gjordes inte tillräcklig.

Forum klicka >> i Kristianstad.nu