2009-05-29

Slow Food Kristianstad ??

Ett sätt att profilera Kristianstad och varumärket "Spirit of Food" skulle kunna vara genom att ansöka om medlemskap i den internationellt kända organisationen Slow Cities, SlowFood grundad 1986 i Italien, som har över 100.000 medlemmar i världen.

Det är en organisation, som pläderar för det goda och god kvalité, när det gäller både vår föda och livskvalité. Det hade varit något för Kristianstad, som är Sveriges mat metropol nummer ett. Speciellt nu, när vi ska få hit en gastronomisk utbildning. Vi kunde som Sveriges numera andra kommun försöka bli medlem i denna aktade organisation och på det viset sätta Kristianstad på världskartan.


Jag etablerade kontakter i Italien, Norge och i Sverige, som jag förmedlade till Kristianstad kommunledning, men tyvärr utan ens ett svar!!

Mail ang. ”Slow Food” sändes för kommentar till Kristianstads kommuns Näringslivsdirektör (29/12-02) och Kristianstads Kommundirektör(30/12-02) för kommentar här på Forum Kristianstad.

Tyvärr kom aldrig något svar!!


Medborgarförslag inlämnades att föreslå Stora Torg (nov 2007) som "Spirit of Food" torg, men tyvärr avslogs detta! Läs mer på länkar nedan.

Jag har också inlämnat ett medborgarförslag i slutet av 2007 och föreslagit att Kristianstad skulle ansöka om medlemskap i världskända "Slow City" rörelsen, men tyvärr ännu inte behandlats. I Falköping har man lyckats, men varför är det inte möjligt i Kristianstad?

Länk till förslag att stärka varumärket >> Spirit of Food


Länk Forumkristianstad.net >> Slow Food Kristianstad ??

Kristianstadsbladet 090529: Varför hörs inte Kristianstad i matdebatten?


Stöd

Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-05-26

Spara på BARN och GAMLA i Kristianstad eller ARENA och NATURUM????

K.B. 090526: "Sven Nilsson säger att han har full förståelse för Väbornas upprördhet.

– Visst har jag det. Men vi har ett uppdrag att spara pengar. Och det kommer att göra ont någonstans, hur vi än gör."

Det skall sparas säger Sven Nilsson. Ja det måste man göra ibland i synnerhet, när man lever över sina tillgångar.

Resonera på samma sätt i andra sammanhang t.ex. när det gäller NATURUM( ca. 90 miljoner skattekronor), som det fortfarande går att skjuta på tills ekonomin tillåter.

Detta hade också varit möjligt, när det gäller ARENAN, om viljan funnits!

Folket var framsynta och ville INTE ha ARENAN, men trots detta röstades detta monument igenom, vilket också kommer belasta Kristianstads ekonomi långt in i framtiden!


Varför måste monument byggas??

Vem kommer få ta ansvar LIVIUSHALLEN som kostar ca 40 miljoner EXTRA för oss skattebetalare!

Kristianstadsbladet 090526: Protestmöte om Väbadet


Stöd
Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-05-19

Bengt Gustafsson Chattade med Kristianstadsborna

Det är en intressant läsning att se och läsa hur Bengt Gustafsson bemöter och svarar Kristianstadsborna.

Jag bara jämför min och säkert många andras syn på ekonomifrågorna.
Allt vad rör framtidsprojekt t.ex. Arena och Naturum.
Det är framtidbudgeten och den hänger inte alls ihop med driftsbudgeten enligt kommunalrådet Bengt Gustafssons syn på kommuninvånarnas pengar!
En mycket märklig syn!

I så fall borde väl underhållet på kommunens fastigheter komma i första hand, som lär vara eftersatt med kanske 500 miljonor kronor. Är inte det en enorm kapitlaförstöring om något, vilket borde skyndsamt tillföras driftbudgetet.

Nej det blundra man och skjuter framför sig, så blir kostnden kanske p.g.a. försumlighet ännu större.

På tal om Rådhuskvarteret och framtida förvaltningshus, som absolut inte tvunget behöver ligga i detta kvarter!
K.B. 090519 :"
Bengt Gustafson: Om det blir så, vilket jag välkomnar, måste större delen av rådhuskvarteret rivas."
Ja måste rivas just med anledning en långvarig misskötsel!
I synnerhet som Bengt Gustafsson nämner ang. Arenan.

K.B. 090519 :"Bengt Gustafson: Det blir aldrig billigare att bygga än nu. Lågkonjunkturen kommer och går med vanliga 5-årsintervall och när konjunktursvackan är över har vi byggt billigt."
Varför resoneras det INTE på samma sätt vad gäller underhållet på kommunfastighetrna, som också skapat mer arbetstillfällen än Arenan, som tidigare skulle skapa massor av arbestillfällen . Många av dessa hamnade i Kina och Tjeker gör montaget på Arenan!

Vad händer nu efter den kritiska garnskningen av revisorena ang. Liviushallen, som visade sig kosta oss kommuninvånare 40 miljoner kronor EXTRA??

K.B. 090519 :"Bengt Gustafson: Den uppföljande granskningen från revisorerna är klar. Den var kritisk."

Det är väl inget seriöst svar av kommunalrådet, att konstatera att revisorena var kritiska. Vad blir åtgärderna och påföljderna av denna otvivelaktiga affär, som kostat oss skattebetalare åtskilliga miljoner??

Låt det inte bara bli ett papper i pärmen, som glöms bort!


Det är ett märkligt synsett för det är väl ändå kommuninvånarnas tillgångar, och som givet sitt förtroende till politikerna att ansvarsfullt förvalta detta!


I min och andaras ekonomi gäller det först det dagkliga livet och brödet(driftbudget) och sedan eventuellt överskott och investeringar(s.k. framtidsbudget) får komma i den takt som ekonomin tillåter utan man skall behöva spara in in på det dagliga(jmf. barn och gamla).
Jag resonerar på samma sätt i min lilla företag.

Men det är konstigt så fort det gäller andras pengar visar man inte alls samma ödjmukhet eller respekt för den krassa verkligheten?

Gå du nu in på länken här nedan och läs och begrunda. Det är inte många argument, som vår ledare tar till sig.

Jag tror på ett annat föhållningssätt hade man nog vunnit på i längden och inte minst ekonomin i Kristiandstad???


K.B. 090519: Här kan du läsa hela chatten

Stöd
Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret


Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-05-16

Ekonomi i HAVERI!

Jag blir mörkrädd på vilket sätt våra skattepengar används just nu helt omdömeslöst.

Jag var i tisdags och lyssnade på kommunalfullmäktige, vilket fler borde göra.

Nu handlas NATRUM upp för fullt, när inte pengarna finns. 90.600.000:- även om 15 miljoner lär vara statsbidrag, vilket OCKSÅ är medborgarnas pengar!
STOPPA OMGÅENDE NATURUM tils vidare!

Idag får vi läsa i K-bladet att ARENAN och andra s.k. framtidssatsningar skulle tydligen delfinasieras genom "KREATIV BOKFÖRING", vilket staten kommer sätta stopp för.

Är det större vinster i de kommunala bolagen än vad som behövs för direkta investeringar är taxorna för höga. Det är då en DOLD KOMMUNALSKATT, som redan borde sänkas, men p.g.a. av dåliga ekonomiska antagligen kommer att höjas.

Samtidigt kommer nu KORTTIDSPLATSER att bli färre.
Stackars GAMLA och stackars KVARVARANDE PERSONAL!
Byskolor stängs och ännu fler nedskärningar för bar och gamla är att vänta!

Jag anser mig ha stöd för mina åsikter eftersom jag dagligen träffar många som också tycker det är förfärligt hur våra skattepengar används!

Detta sker i Kristianstad som är MODERAT-ledd, som annars pratar om individen!

VAR ÄR OPOSITIONEN?

Kristianstadsbladet 090516: Kommunen mister 20 miljoner

Kristianstadsbladet 090516: Satsningar kanske senareläggs

Kristianstadsbladet 090516: Korttidsplatser föreslås bli färre

Stöd
Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter.
Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-05-11

Ansvar - Självkritik??

Hur kan man besluta och sätta igång NATURUM, som kan vara trevligt om Kristianstads kommun har råd även om man skulle missa 15 miljoner i statsbidrag, när man inte har dom övriga 75,6 miljonerna som detta NATURUM kostar??

Detta i dessa kristider då måste alla resurser i första hand avsättas till kommunens kärnverksamheter!

Vi får nästan varje dag läsa om besparingar skola vård och omsorg, vilket borde ha högsta prioritet, eftersom det tillhör en av kommunens huvuduppgifter.

Vad sägs som försvar, när man tillåter Arena- och Naturums bygge i miljardklassen, när det samtidigt t.ex. stängs byskolor, byggandet av äldreboende skjuts på framtiden, nedskärningar i socialnämnden, som tvärtom behöver extra resurser i kristider etc. listan kan göras ännu längre.

Detta samtidigt, när det också talas om en kommunalskattehöjning!

Vad säger "MOR ANNA", som det ofta hänvisas till i Kristianstads kommun?
Det skulle kanske istället behövas öka lärartätheten i stället för att friställa lärare och på så sätt förbättra medelbetygen i Kristianstad?

Det är just nu de mjuka värdena behövs och som vi väljare kommer ihåg.
Inga monument och skattehöjningar, vilket vi väljare också kommer ihåg!

Det finns inte pengar till underhållet till kommunens fastigheter, som lär vara eftersatt med många hundra miljoner kronor, vilket kan anses som en direkt kapitalförstöring av kommunens tillgångar! Det hade också skapat många arbetstillfällen i lågkonjunkturen, vilket ofta används som försvar för ARENA byggen och dylikt.
En reflexion i vilket tillstånd är Kristianstads avloppsnät?

Det talas också om, att man gärna skulle vilja ta emot ökade statsbidrag.
Dessa pengar är också tagna ur någons ficka, så det är inte pengar som kommer från "himmeln".
Hur kan man då tänka sig ta emot mer pengar statsBIDRAG från staten, när man är så oaktsam om andras pengar??
Detta har också påtalats från regeringen!

Jag är också för investeringar för framtiden, men i den takt som man har råd.

Är det till att ta ansvar för det förtroende som avgivits på valdagen????
Det borde vara svårt att se sina väljare i ögonen?

Klyftan mellan de valda och väljarna växer!

De valda borde kanske lyssna mer på väljarna än att väljarna skall lyssna på politikerna?


Kristianstadsbladet 090508 :NCC får bygga bådearenan och Naturum

Kristianstadsbladet 090508 : Bengt Gustafson självkritisk efter kritisk Liviusrapport

Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-05-09

Lyhördhet - Självkritisk??? Hur står till med dialogen?

I min värld är jag van att lyssna på mina kunder varje dag, dels för det hör till god sed och uppfostran och dels för min firmas överlevnad, som är mitt levebröd.
Jag trodde det samma gällde i den politiska världen, vilket hade varit bättre än att bara lyssna vart fjärde år en vecka i september?

Jag känner mig själv nöjd, när jag ofta får höra, att mitt synsätt uppskattas från mina nöjda kunder. Detta skulle vara ett litet bevis på att min firma överlevt sedan 1901 i fyra generationer i samma familj.

Jag tror för att förbättra dialogen och för att undvika alla skandaler som allt för ofta dyker upp i Kristianstad, att många fler politiker skulle tänka i liknande banor och till gagn för oss väljare i Kristianstad och inte minst för sin egen "överlevnad" som ansvarsfull politiker.

Några exempel jag själv upplevt. Jag skrev ett brev till högsta Kommunalrådet Bengt Gustafsson med konkreta frågor och förslag angående Kristianstads centrums tillgänglighet.

Det svar jag fick från Bengt Gustafsson var: "Tack för Ditt brev. Det innehåller många frågor och synpunkter. Jag har tyvärr ingen möjlighet besvara alla dessa just nu men vill för dagen dels meddela att jag tagit emot och läst Ditt brev."

Jag har nu väntat i snart två år, men det kom aldrig något svar!!

Jag tycker det är frapperande, att stadens högsta kommunalråd beter sig på detta vis mot oss väljare. Vi är betalare till kommunalrådets lön!!


Jag tror inte som en gång Gustafsson uttryckte sig, när jag satt och lyssnade på tal om när det finns olika åsikter, att ändå gå sin egen väg, att "det är smällar man får ta som politiker".
T.ex. när många tusen Kristianstadsbor ville ha en folkomröstning när det gällde byggandet av en ARENA.
Jag tror inte det skapar förtroende i längden med detta förhållningssätt?

Jag sände ca. 70 mail till politiker i Kristianstads kommun med konkreta frågor om angående påtvingat kommunalt avlopp till sommarstugeägare längs kusten i Kristianstad kommun.

Märkväl INTE någon politiker svarade på mina frågor mer än någomn enstaka, som jag naturligvis kommer ihåg vem som brydde sig om den enskilde kommuninvånaren.
Alla som inte svarade skulle också fatta beslut och då ha sin uppfattning i denna fråga klar i det stängda rummet i detta viktiga ämne inte minst privatekonomiskt i denna lågkonjunktur!
Det tycker inte jag är vidare rakryggat eller respektfullt!

Jag träffade någon av dessa, som ville påskina att det blev en värdestegring på sommarhuset. Det var t.o.m. en hög tjänsteman som i skrift uttryckte sig på samma sätt!!
Detta när vi talar om MILJÖN!!
Det är inte seriöst!
Värdehöjande investeringar är något jag själv kan avgöra!

I samma ärende inlämnades ett medborgarförslag, som avslogs där det ställdes samma frågor plus att vi bad om en adress till nästa instans om överklagande.

Märkväl inte någon fråga besvarades i vårt nätveksmedborgarförslag eller angavs inte någon överklagande adress. Detta beslut berör ca. 1300 sommarstugeägare i Kristianstads kommun!
Läs mer på >> i Kristianstad.nu

Detta är en affär som kommer att beröra kustens sommarstugeägare i Kristianstads kommun med en kostnad på ca. 500 miljoner kronor i anslutningsavgifter, som inte ännu är fastställda, plus kostnader för egna vvsarbeten på den egna tomten.

Beslutet är redan tagit utan vi vet vad det skall kosta!!!
Jag undersöker alltid först vad saker och ting kostar och så får alla göra med sin privatekonomi, men tydligen inte när man beslutar om andras pengar!!


Enligt mitt sätt att se finner jag inte ord för detta beteende från det offentliga Kristianstad.
Detta har jag och mina kontakter i ett VA-nätverk i avloppsfrågan, som fört oss samman också ofta upplevt.

Vi får stort medhåll av många kommuninvånare, när vi berättar på vilket sätt man ser på eller bemöter kommuninvånarna.


Ett gott tips gå runt ni ansvarsfulla som fått kommuninvånarnas förtroende på Kristianstads gator och fråga och fånga upp vad vi tycker vara rätt eller fel i ert beslutsfattande, även kontinuerligt under löpande valperiod.

Hur kan man annars förankra sina beslut mer än i Rådhuset?
Borde det inte vara högsta mål för en förtroendevald politiker med så många nöjda väljare som möjligt??


Jag lyssnade en gång på ett kommunalråd från Värnamo, hans viktigaste stund på dagen. Det var, när han gick en runda på lunchen och träffade Värnamobor.
Han blev utnämnd till ÅRETS KOMMUNALRÅD ett år.

Det kanske skulle kunna vara en idé att ta efter i Kristianstad?


Stöd Namninsamlingen.

Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret.


Forum klicka >> i Kristianstad.nu

2009-05-02

Varför kan inte Kristianstad sträva efter att vara bäst i klassen?

Citat K.B. "Som försvar menar förvaltningen att Kristianstad är en av de kommuner i landet som har flest friluftsbad."

Kunde det inte vara något för ledningen i Kristianstad, att sträva efter att vara bäst i klassen istället för att dra ner på Barnomsorg o. Åldringsvård, stänga landsbygdsskolor etc.? Det gäller kärnverksamheten i en kommunen?

Dessa besparingar är negativt för nyinflyttning till Kristianstad kommun. Nu talas det t.o.m. om skattehöjning, vilket inte främjar nyinflyttning till Kristianstad.
Volvo och övriga i näringslivet kan bara inte höja priserna, när inkomsterna och försäljningen börjar minskar!

Man har inte råd att underhålla kommunens fastigheter, kapitalförstöring!!!

Skyll inte allt på lågkonjunturen!

I Kristianstad väljer man i stället att Bygga stor Arena, som i andra kommuner ofta har finiansierats med hjälp av näringslivet. Ett Naturum, som kan vara trevligt om man har råd och inte på bekostnad av neddragen Barnomsorg och Åldringsvård.

Kristaianstadsbladet 090502 :Baden läggs ner


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Forum klicka >> i Kristianstad.nu