2010-11-30

På tal om "Hot mot Kristianstad"

KB 101130 Hot mot Kristianstad
"Det största hotet är byggnationen av Kristianstadslänken etapp 2, planer på att bygga runt Reningsverket och att till exempel HM eller någon annan stor affärskedja etablerar sig i Hammar.
Skall målsättningen vara att Kristianstad skall se ut som andra städer med stora gallerior utanför staden? Det tycker inte jag."

Vi är alla beroende av dom som fått förtroendet att styra Kristianstads kommun. Det är skrämmande hur kommunen sköter dialogen med oss, som är berörda.Se bara t.ex. planerna på bortplockandet av av parkeringar på V. Boulevarden och tillgängligheten för våra kunder, var finns dialogen om parkeringar vid byggandet av Ö. Centrum, renhållningen och ordningen i centrum är ju så man behöver skämmas, alla stora träd som inte anpassas efter våra fastigheter, listan kan göras mycket längre.


Är det någon som vet vad som bestämts i största hemlighet angående Hammarshus och med det s.k. "konsortiet". Det hade inte satts igång arkeologiska grävningar helt plötsligt, om det inte vore något på gång. 
I Nordplans handelsutredning sades att först efter ett år med Ö. Centrum alltså inte ett år efter byggstart, som man nu kan misstänka. 
Inget är heligt i Kristianstad inte ens det skrivna ordet.


Jag vill också tala om att jag inte är emot en utveckling av handeln i Kristianstad och inte är emot konkurrens, men det måste vara i paritet vad konsumtionsutrymmet tillåter så att inte en utslagning av befintliga rörelser blir resultat av en för stor expansion.
Jag har numera varit runt mycket i Sverige  jag har ett stort kontaktnät inom handeln där jag hört  talat med handlare och agenter i handeln och jag har själv sett i många städer där det gått för snabbt med stora utslagningar och med det stora friställningar alltså tomma lokaler, som medför svår förvaltning av centrum fastigheter.Vi skulle kunna ta ett exempel, att i Kristianstad skulle det inte finnas ekonomiskt utrymme för två kommunförvaltningar och med två kommunalfullmäktige med i stort sett samma befolkningsunderlag.
Vad är skillnaden med handelsutvecklingen, där dessutom Kristianstads kommun ökat Ö. Centrum med extra 10000 kvm mer än handelsspecialisten och kommunens konsult Nordplan sade, att befintlig handel skulle tåla.


Vad tycker Du? Det skulle vara intressant, att höra dina åsikter.


___________________________

2010-11-29

Vad är skillnaden på privat- och kommunekonomi?

KB 101127  Behöver mer pengar
"Får vi inte pengarna, tvingas vi sänka kvaliteten på omsorgen, och det vill vi verkligen inte, säger omsorgsnämndens vice ordförande Marianne Eriksson (S) som är stolt över den verksamhet som omsorgsnämnden i dag basar över."Finns det resurser till utsvävningar i Kristianstads kommun, så är det klart, att naturligtvis skall det finnas resurser till alla kärnverksamheter.
I styrandet av en kommun skall det alltid finnas resurser till kärnverksamheten som barn och gamla!
Det skall inte behöva äskas extra pengar!
Det gäller att vara framsynt att spara "i ladorna", så att resurser finns, när det behövs?
Så får kommuninvånarna sköta sin privatekonomi.


___________________________

2010-11-28

Rädda Kristianstads centrum från Östra Centrum!

KB 101126  Rädda Kristianstads centrum från Östra Centrum!
"Dessvärre ligger halva centrum tämligen öde. Stora Torg och delarna norr därom har knappast någon puls, enbart ett fåtal affärer finns där och Stora Torg fungerar mest som parkeringsplats.

Åter påminns nu alla vi som tycker att hela det gamla centrum skall sjuda av liv och rörelse av det dåraktiga förslaget att bygga ut Östra Centrum – där den tänkta gallerian av någon klok person har kallats för stans största pissoar.

Genomförs förslaget så kommer detta säkert att vara dödsstöten för eventuella förändrings/förtätningsplaner beträffande Stora Torg och Norr för all framtid.

Nej, det hela är inte annat än sorgligt, mycket sorgligt. Att kommunens ledande politiker är så charmade av ett riskkapitalbolag må vara en sak.

Men att man inte begriper att Kristianstads hela ursprungliga historiska centrum är en guldskatt som – med förfinad och fantasifull stadsplanering – kan bli det nav och det hjärta som hela kommunens framtida utveckling kan bygga kring är oförlåtligt."Tack för en mycket bra insändare.
Jag har själv försökt under längre tid värna om vårt unika renässans centrum, som vi har i Kristianstad. Försökt påverka genom t.ex. olika samrådsyttrande och att få våra kulturföreningar att agera kraftfullt för Kristianstad, men tyvärr är det svårt att få sin röst hörd, utan man blir ofta betraktad som bakåtsträvare.
___________________________


2010-11-22

"Bort med gågatorna – släpp in bilarna i centrum" i Kristiastad tar man bort P-platser!

"Kommunerna missköter stadskärnorna och bäddar för externa köpcentrum", säger Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet.


Dagens Handel 101122 ”Bilar räddar cityhandeln”
"Nova Lund blev en succé, något som han tror beror på att det är lättillgängligt med bil och hänvisar till att man i centrala Lund har försvårat för biltrafiken. Han tror också att Emporia i Malmö kommer att bli ett svårt slag mot cityhandeln i Malmö."Market 101122 "Bort med gågatorna – släpp in bilarna i centrum"
"– Kommunerna missköter stadskärnorna och bäddar för externa köpcentrum, säger han till Sydsvenskan.

– De externa köpcentrumens fördel är parkeringarna. Man vill inte ha bilar i centrum och har tagit bort parkeringsplatserna. Då flyttar handeln ut på landet där man får ha bilar.
När köpcentrumet Emporia öppnar 2012 är Johan Anselmsson övertygad om att det kommer att slå hårt mot cityhandeln i Malmö.
– Det är de familjeägda butikerna som får det svårast. De har små marginaler och försvinner tio procent av handeln från centrum förlorar de sin marginal, säger han."


Och I Kristianstad blir man också förvånad...

Jag och många med mig är förvånade över vårt kommunalråds Bengt Gustafsons uttalande Vi har haft hur många möten som helst. Men är det så att de känner sig akterseglade är det till att beklaga, då får vi göra något åt det, lovar han.” i Kristianstadsbladet 100918 angående kontakten med affärsmännen, som är de näst största arbetsgivarna i Kristianstads kommun samt kontakten med fastighetsägarna!

Vid samrådsmötet i Östermalmskyrkan redan 080819, som även kommunalrådet Bengt Gustafson var närvarande. Följande hände efter en seriös skrivelse med frågor ....och förslag till busslänk..................till högsta kommunalrådet Bengt Gustafson ..............ang. tillgängligheten i Kristianstads centrum......!


OBS!! Kommunalrådet Bengt Gustafson behagade inte svara på en seriöst menade skrivelse med bilagor, som sändes till honom 100930 trots en begäran om diarieföring, vilket ej heller bekräftades trots begäran.


INTE vidare smickrande och ansvarsfullt för en politiker och dessutom Kristianstads högsta ansvariga politiker, som är vald av kommuninvånarna! 


Är det märkligt att Svenskt Näringslivs förtroendeindex vad gäller näringslivsklimatet i Kristianstad ständigt sjunker?


Mer finns att läsa i bloggen, som refererar till detta ämne.


Ystads Allehanda 101123 Parkeringstiden – ett handelshinder i Ystad


Östgötatidningen 100927 ”Vi har en växande detaljhandelsmarknad”

Östgötatidningen
100927 Forskare: För många köpcentrum i Malmö
”Det finns tecken på överetablering redan nu”___________________________

2010-11-17

Skandal! Åteigen Det stängda rummets demokrati = Hemlighetsmakeri

KB 101117  KBK:s vd: Det här är riktigt illa
"Hittills har man inte fått någon information alls.
– Det här är riktigt illa. Vi är låsta och har inte kunnat utveckla fastigheten som vi vill. Det är trist för oss och det är trist för Kristianstad som handelsstad, säger Gelenn Ericsson, vd för KBK."

"Det socialdemokratiska kommunalrådet Heléne Fritzon är mycket kritisk till Steen & Ströms agerande och partiet funderar nu på att föreslå att någon annan ska få chansen att bygga Östra Centrum.
 – Steen & Ström fick uppdraget för att de hade ett helt originellt förslag. Nu har de skurit ned sina planer så att de inte är särskilt annorlunda jämfört med de andra förslagen. Då kanske det är dags att ge någon annan chansen, säger hon.
– Det är fem år sedan kommunen beslöt att centrum skulle gå före etableringar externt. Hela centrum har stått still för att vi väntat på Steen & Ström och det har blivit en våt filt för utvecklingen i Kristianstad.
– Jag kommer att vara med på nästa möte med Steen & Ström och sedan får vi ta ställning till om vi tycker att de ska få uppdraget förlängt igen, säger Heléne Fritzon."

Det är bra att Heléne Fritzon tar tag i detta, så att det inte är Steen & Ström som dikterar vilkoren och bromsar utvecklingen i Kristianstad och så att det inte helt plötsligt börja byggas ett externtköpcentrum på Hammarshus.
Nordplan sade också i handelsutredningen , att det ät viktigt staden växer inifån och utåt. Alltså bör de andra två intressenterna av Ö. Centrum tillfrågas innan det s.k. "konsortiets" släpps fram på Hammarshus marken allt helt enligt Nordplans handelsutredning.

Om nu Steen & Ström har ändrat sitt förslag så är det något annat än vad de fick i sitt uppdrag alltså borde en ny beslutsomgång och de andra intresserade aktörena tillfrågas. Även kommuninvånarna borde tillfrågas, så att det inte i största hemlighet tillåts något som kommuninvånarna inte har haft yttransde rätt i.

Vad är det för hemlighetsmakeri och vad är detta för förhalande teknik?
Det gör Kristianstads kommun mot en lokal aktör som KBK, som också har planer och vill utveckla Kristianstad.

Vad händer ute på Hammarshusområdet ingår det i hemlighetsmakeriet?
Hur ligger det till med marken vid Hammarshus? Skall det s.k. "konsortiet" få någon förtur till denna mark, som kommunen utövade sin förköps rätt vid övertagandet?
Vad säger lagen om offentlig upphandlig LAO, som gäller både upphandlig och försäljning på marknaden för kommuner.
Skall inte denna annonseras ut till högstbjudande?

Nu har Kristianstads kommuninvånare fått betala alla kapitalkostnader för detta tilltänkta projekt för handelsetablerig på kommunens mark vid Hammarshus!
Varför helt plötsligt arkeologiska utgrävningar där? Vem betalar denna utgrävning, som normalt brukar finasieras av tilltänkt byggherre.

Det sades dessutom i Nordplans handelutredning för Kristianstad, som Kristianstads kommun beställde, att eventuella externa köpcentra först skulle tillåtas etablering efter ett års drift av Östra Centrums start, alltså inte ett år efter byggstarten av Östra Centrum, om inte cityhandeln skulle ta skada av eventuellt externt shoppingcentra!
Varför går kommunen ifrån sin egen handelutredning, som gjordes av en konsult, som just var specialist på handel?

Varför då denna brådska på Hammarshusmarken, när det fortfarande inte beslutats om Steen o. Ström är beredda att etablera sig och dessutom är KBK fortfarande intresserade att utveckla sin verksamhet?

Normalt affärsmannamässigt beteende borde då vara med automatik, när kontraktstiden med nuvarande intressenten gå över till KBK, som redan är etablerad och som har ett redan färdig plan för att vidareutveckla sin handel och handelsstaden Kristianstad.

Beslutsfattare i Kristianstads kommun borde ta bladet från munnen istället för detta hemlighetsmakeri t.o.m. mot KBK, som generera många arbetstillfällen i Kristianstads kommun.

Detta förfaringssätt, att inte ens föra dialogen med alla som är involverade i Ö. Centrum som nu KBK är inget, som utvecklar näringslivsklimatet i Kristianstad, som under längre tid har sjunkit i Svenkt Näringslivs företagareindex i Sveriges kommuner, och som nu Kristianstad kommen försöker förbättra genom besök av någon tjänsteman från kommunen hos någon företagare. 

Även om det kanke förekommer, att det är "någon" som i största hemlighet "knackar" på och vill komma in i "stängda rummet".

"Att avtalet går ut vid årsskiftet ser inte Hans Cagner som något problem.
– Det kommer att förlängas. Det är den överenskommelse vi har, säger han. "

Vad är detta avtal värt, om det är Steen & Ström, som tydligen bestämmer och har beslutande rätten? Märkligt avtal!

___________________________


2010-11-16

Vilken känsla finns för Kristianstads stadsplanering?

KB 101116  För vem bygger vi staden?
" För vem och hur bygger vi staden? Låt detta bli en folklig angelägenhet och inte en affär för makthungrande bypolitiker, penningsugna byggherrar och fåfänga arkitekter.


Kräv besked nu efter kommunalvalet 2010 och innan nästa val 2014. Annars får vi det ena projektet efter det andra i all oändlighet enligt det rådande arenaparadigmet, signerat Kristianstads kommunpolitiker med vänner 2008 – 2009. "

Titta nu på Rådhuskvarteret ett av de vackraste kvarteren i Kristianstad, som kunde återställts till lägenheter. Kultur har ett värde.
Man tyckte det var fel, när städernas centrum kontoriserades på 60-talet genom att bygga om många lägenheter till kontor. 

Nu ca 45 år efteråt görs om samma sak dessutom av Kristianstads kommun, som skall med kommunalskattepengar finansiera ett stort kontorskomplex i detta kvarter, som mycket väl kunde byggts några hundra meter norr om järnvägsstationen.
 

Är det i enlighet med kommunallagen att Kristianstads kommun skall vara finansiärer till Region Skåne? Tillhör detta kärnverksamheten i Kristianstads kommun?
Det finns fler exempel eller kan du läsa här på min blogg.Vad säger kultur o. bevarandeföreningen Gamla Christianstad eller kulturnämnden?
INGET!!!

Österbergska gården o. Vä husen räddades tack vare det fanns de som såg ett värde i detta.


Nu ödeläggs ett helt kvarter!I andra städer försöker man engagera och föra en dialog med kommuninvånarna, så upplevs det tyvärr inte i Kristianstad. Det sägs vi får lämna samrådsyttrande, men tyvärr upplevs det allt för ofta bara som ett spel för galleriet och man redan har bestämt hur förslagen skall genomföras.


Mycket intressant sida >> Om Operation Karlstad
"
Operation Karlstad är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som verkar för en öppen och aktiv debatt i stadsmiljöfrågor som rör Värmland i allmänhet och Karlstad i synnerhet.
Hur hanteras vårt gemensamma kulturmiljöarv och våra kulturhus? Hur förnyar man staden?
Här på Operation Karlstads blogg håller vi ett öga på stadsmiljöfrågorna och synar kulturmiljövården i sömmarna.......
......berömmer dem som gör ett bra jobb och ställer dem som inte gör det mot väggen."
Läs mer på Operaton Karlstads hemsida, mycket intressant.Skulle inte detta vara något för Kristianstad, att tillsammans "spåna" utvecklingsförslag t.ex. Saluhall m.m. allt till Kristianstads positiva utveckling.
Ytterligare en intressant sida >> Storstad Linköping
"Storstad Linköping är en oberoende intressegrupp och ett öppet nätverk. Alla som har ett intresse för Linköpings utveckling är välkomna som medlemmar. Vårt forum är öppet för saklig debatt och direkt kritik."
Såsom man gjort i Karlstad och Linköping skulle vi vara några, som är intresserade av vår stads utveckling och träffades då och då och sätter våra tankar idéer på pränt och framför dessa offentligt som vårt bidrag till stans utveckling utan att vara buden till någon politik.

___________________________