2009-11-26

Vad är hederlighet och trovärdigt för en folkvald i en demokrati inför sina väljare??

Idag har jag fått mig berättat, att någon hade föredragit felaktigheterna i handläggningen av "VA för sommarstugor" i den nya kustplanen i Kristianstads kommun för en av de ansvariga ledande politikerna i kommunstyrelsen, som då också insåg och medgav felaktigheterna och som lovade att ta upp detta inför nästa sammanträde, men enligt säker källa så yttrade denna politiker inte sig!

Det kallar jag inte för hederligt eller trovärdigt, att som folkvald i en demokrati bete sig på detta vis inför sina väljare!

M.a.o. inte vidare RAKRYGGAT att säga ett inför den, som man fått förtroende av och sedan i det STÄNGDA RUMMET göra motsatsen.
Det kallar jag för svek och fegt.
En attityd förändring hade skadat förtroendet.
Här kan vi fortsätta diskutera vad Du vill
allt för Kristianstads bästa >>Diskutera KRISTIANSTADS framtid.

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Oskäligt dyr VA-särtaxa i Yngsjö

Kalkylunderlag
Kristianstadsbladet 091126 >> Oskäligt dyr VA-särtaxa i Yngsjö
"Vem styr Kristianstads kommun – politikerna eller tjänstemännen?

Jag har efter att aktivt ha deltagit i turerna kring VA-utbyggnaden längs Åhuskusten fått full klarhet i frågan. Politikerna sitter på läktaren och har inga som helst synpunkter på vad tjänstemännen lägger fram för beslutsunderlag. De sväljer undan utan någon reflektion
."

Jag har idag sänt nedanstående skrivelse med anledning av ovanstående insändare och upphandling av detta VA, som är mycket tvivelaktig och kan ifrågasättas :

Kristianstad Kommun Kristianstad 091126
C4-teknik
29180 Kristianstad


Med anledning av dagens insändare i Kristianstadsbladet 091126
”Oskäligt dyr VA-särtaxa i Yngsjö” ber jag att få mig tillsänt
upphandlings underlagen enligt lagen om offentlig upphandling samt
inkomna anbud:

• Upphandlingsunderlaget av VA-konsulten av projekteringen anläggande
av VA på Kaptenens väg i Kristianstad kommun samt därtill inkomna anbud.

• Upphandlingsunderlaget av inköpande av LT-pumparna till det nytt VA
längs kusten som gäller enligt den nya kustplanen i Kristianstad
kommun samt därtill inkomna anbud.

Jag ber att få dessa underlag så fort som möjligt.


_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2009-11-22

Kristianstad "C400 - staden i vattenriket"
Nu är Regionmuseets nya stadshistoriska utställning invigd av Jesper Aspegren, som höll ett mycket trevligt invigningstal.

En fantastisk fin utställning framtagen av Regionmuseet, som jag varmt kan rekommender
a.

Det visar inte minst för framtiden och utvecklingen av Kristianstad hur viktigt det är, att det finns en förankring och kontinuitet med historien och kulturen.

Detta borde våra "kära" förtroendevalda tänka på med en mandatperiod på bara fyra år, nu när man har beslutat att förvanska ett helt kulturkvarter i Kristianstads centrum och nu senast Norrtullskolan, som man kan tänka sig riva.

Jag b
lir bedrövad av den känsla för kulturen, som visas av många av våra folkvalda, när det gäller stundande planer man har att förvanska centrum som nu med dessa rivningsplaner och också bygga en fyra våningar modern galleria på ca 300 meter i vårt vackra rennesanscentrum.
Inte i någon av de ca 100 städer jag besökt de senaste 10 åren i central Europa av Kristianstad
s storlek har jag sett något liknande.

Till Er som är för denna förvanskning, gå och besök denna stadsutställning och tänk efter både en och två gånger vad hade Kristianstad varit utan sin historia.

Tack REGIONMUSEET. Det är tur, att ni finns, när det är mycket övrigt att önska andra sidan Stora Torg.

Klicka >> Regionmuseet


______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!2009-11-17

Östra Centrum IGEN!

Market 091117 >> Handlare hotar med exit från Entré i Malmö
"
Missnöjet är stort i Malmös nya köpcentrum.
Elva butiksägare hotar att lämna Entré.
– Måndagar och tisdagar har vi nästan tomt, säger en av dem."

SvD 091021 >> Svagare tillväxt för gallerior

Sydsvenskan 091117 >> Entré väcker delade känslor

Sydsvenskan 091117 >> Entréhandlare stänger i protest
"Den svaga måndagen blev droppen. Elva handlare i köpcentret Entré hotar att stänga i protest."

Sydsvenskan 090621 >> Två miljoner besök – men ingen köpfest

Ett varningens finger till Kristianstads kommuns ledning!

Läs ovanstående artiklar och sitt ner i lugn och ro och tänk noga igenom, om vad som händer Kristianstad, om denna expansion i Kristianstads handel, som nu planeras, och som redan håller på att klinga av i Sverige.

Idag finns det hyreslediga lokaler i Kristianstad, som är mycket svåra hitta seriösa hyresgäster till.
Det gäller att stämma "i bäcken" och var ödmjuk så det inte blir fler.
I Borlänge fick man skänka bort lokaler till välgörenhetsinrättningar.

En liknelse, tänk om alla Kristianstads kommuns verksamheter såsom skola och omsorg och förvaltning ökade med 30% över en natt med samma mängd kommunal skattepengar. Det skulle vara en ekvation, som inte skulle gå ihop. Detta är något i still med vad som håller på att hända med en 30% ökad handelsvolym i Kristianstad.

Utveckla gärna Kristianstad, men se till så att det inte händer med stora utslagningar av befintlig handel som följd.

Enligt min uppfattning gäller det, att vara ödmjuk mot verkligheten vid det politiska beslutsfattandet och att inse faran med för stora handelsetableringar i synnerhet, när det gäller ungefär samma köpkraft som handeln i Kristianstad idag har tillgång till plus orter i vår omvärld som också utvecklas.

Av historien borde vi kunna lära mycket från många kostnadskrävande misslyckade försök, som t.ec Logistik Centrat, "Stens Huvud" färjeutbyggnaden i Åhus, vad har "Spirit of Food" givit för tillskott och kostat. Detta har aldrig redovisats, och nu biogasaffären, risfabriken som höjdes till skyarna när dessa lokaler uthyrdes, vad har flygplatsskandalerna kostat, vad blev merkostnaden för Liviushallen m.m.

Kristianstad tillhör inte de mest expansiva orterna i Sverige. Stora problem har uppstått på andra håll i Sverige p.g.a. av för stor utspädning av handeln med för stor expansion av handeln t.ex. i centrum av Borlänge, Uddevalla, Lund, Helsingborg, Jönköping m.fl.


Detta är det också många av mina kolleger, som befarar, att detta även kan hända i Kristianstad.

Idag finns ca 50-60000 kvm lokalytor i Kristianstads centrum. Det skulle innebära en ökning med ca 30% över en natt.

Jag vill samtidigt igen klargöra, att jag INTE är emot en utveckling av Kristianstads handel, men den måste vara i paritet med köpkraften i vårt område. Det är alltid bra att vara konkurrensutsatt.

SVT >> Företagare drabbas av höjda hyror
Småföretagare har inte råd vara kvar i Västerås gallerior


Sveriges Radio >> Dramatiskt höjda hyror efter ägarbyte

Blogginlägg >> Visar inlägg med etikett Östra Centrum.

Forum iKristianstad >> Forumindex Ö. Torg och Ö. Centrum

Klicka >> Samrådsyttrande "Östra Centrum" av Olle Johanssson 091116

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2009-11-16

Silvesmedjan i Kristianstad en riktig guldklimp.Först ett stort tack till Ingemar Grönros för den mycket trevliga visningen av sin silversmedja.
Denna smedja är något vi alla skall vara stolta över i Kristianstad.

Unikt för hela Sverige med den skicklige silversmeden Ingemar, som här framställer sina vackra alster med sitt stora kunnande och sina verktyg, som vissa är daterade så långt bak i tiden som 1600-talet.

Klicka >> www.silversmedjan.org


Klicka >> Karta till Silversmedjan


_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!2009-11-13

Lilla Torg - Våldet i Kristianstad - VARFÖR ??

Vi är många som tänker på er alla.

Olle JohanssonHEMLIGA möten men glöm INTE dialogen med väljarna, företagarna och fastighetsägarna i KRISTIANSTAD!

Tyvärr upplevs det allt för ofta av många, att den offentliga s.k. dialogen med kommuninvånarna mer är som ett spel för galleriet, om det nu kallas för medborgarförslag, vilka ytterst få går igenom eller samrådsyttrande, vilka ofta behandlas utan någon större respons e.dyl.

Det är i det stängda rummet, där besluten fattas och sedan känns det som varse god att "Håll Till Godo".


I näringslivet eller i det privata är det tvärtom. Vad vill kunden ha eller vad förväntas av "mej".


Kristianstadsbladet 091113: Hemliga samtal förs om ny storetablering i kommunen
"Det förväntas i sin tur leda till att det så kallade Konsortiet ska kunna påbörja bygget av ett köpcentrum i Hammar tidigare."

Man kan undra hur man läser den mycket bra och utförliga påkostade handelsutredningar av Nordplan, som är ett expert företag i handelsutredningar, och som utfördes på uppdrag av Kristianstads Kommun?

Vad har Kristianstads kommuns ledning ytterliggare som underlag för att anse sig kunna frångå och till svar, som går emot Nordplans rekommendationer med ytterligare extra 10000 kvm. handelsytor och att man bör vänta med externa shoppingcentra(Hammar), som kan resultera i utslagningar av etablerad handel och därmed också utslagning av arbetstillfällen?

Är det något som hänt sedan denna handelsutredning gjordes, så är det i så fall, att konsumtionen har bromsats upp väsentligt, vilket kan antas är något som kommer vara över en lång tid farmåt.

Många andra värderingar börjar också göra sig mer och mer gällande vad gäller privat konsutionen och inte minst miljötänkandet, vilket inte externa shoppingcente är något positivt tillskott för miljön.

Varför den rivningshysteri, som nu är på gång med Rådhuskvarteret och Nortullskolan?

Nu gäller det rivning av stora delar av ett helt kulturkvarter och Nortullskolan är det fram tills nu HELT TYST!

Vad säger kulturnämnden?? Helt tyst!!

Vad säger eller varför agerar inte våra kulturföreningar och bevarandeföreningar?


Vä Husens vänner, som just grundades då risken fanns, att Vä husen skulle rivas.

Var finns Gamla Christianstad angående Rådhuskvarteret och Norrtullskolan?

I dessa föreningars kärnverksamhet borde också vara att yttra sig och bevaka dessa kultur hus värde, när dessa "våldtäkter" håller på att ske med Rådhuskvarteret och nu senast med rivning av Nortullskolan?
Det gäller för Kristianstads långsiktiga framtida utveckling.
Dessa föreningar har hittills varit helt tysta i denna viktiga fråga för vårt unika renässanscentrum i norra Europa, vilket får anses som mycket märkligt!

Jag har också läst på olika bloggar Regionen befäster närvaro i Kristianstad och Kristianstad sträcker på sig med uttalanden från offentliga personer.
INTE NÅGON har nämnt eller berört kulturvärdet i detta kvarter.

Märkligt, då dessa hus förvaltats i många generationer och nuvarande förvaltare med en mandatperiod på fyra år inte har större respekt för tidigare förvaltare eller för kommande generationer och dess förvaltare av denna kultur.
Österbergskagården på Ö. Boulevarden räddades en gång i tiden från en närstående rivning tack vare eldsjälar.
Är det dags för någon ny form av "Kultur och Bevarande Förening", som just värnar om dessa frågor??

Utdrag från Nordplans Handelsutredning utförd 2006 :
"Under utredningens gång har vi ombetts översiktligt analysera effekterna av ett större externt köpcenter på 30 000 kvm. Ett externt shoppingcentrum på 30 000 kvm skulle sälja för grovt skattat 600 Mkr per år, d.v.s. det skulle ta hela eller nästan hela den bedömda tillväxten i marknadsområdet framtill år 2015. Påverkan på shoppinghandeln i centrum skulle bli kraftig, grovt skattat 20-25% "över natten". I omsättning för shopping skulle det nya centrumet efter några år bli ung. lika stort som stadskärnan. Investeringskraften skulle till större delen riktas mot det externa centrumet. Närmarknaden för stadskärnan är jämförelsevis svag - tätorten har ca 30 000 inv. Nordplan bedömer att det finns en betydande risk för att Kristianstad får en liknande utveckling som t.ex. Uddevalla och Trollhättan där externa köpcentra har tagit över stadskärnornas roll som dominerande handelsplats för shopping.

Vad gäller inkomstnivåer i Kristianstad och omkringliggande kommuner ligger de under rikssnittet.
Sedan år 1991 har inte heller kommunerna runt Kristianstad ökat sina inkomster lika mycket som riket.

Ett externt shoppingcentrum på 30 000 kvm
Ett externt shoppingcentrum på 30 000 kvm skulle som nämnts sälja för grovt skattat 600 Mkr per år, d.v.s. det skulle ta hela eller nästan hela den bedömda tillväxten i marknadsområdet fram till år 2015. Påverkan på shoppinghandeln i centrum skulle bli kraftig, grovt skattat 20-25% "över natten". I omsättning för shopping skulle det nya centrumet efter några år bli ung. lika stort som stadskärnan. Investeringskraften skulle till större delen riktas mot det externa centrumet.

Närmarknaden för stadskärnan är jämförelsevis svag - tätorten har ca 30 000 inv. Som jämförelse har Jönköping-Huskvarna (dit vi gjort en studieresa inom ramen för denna handelsutredning) ca 85 000 inv. d.v.s. närmre tre gånger så stor befolkning som Kristianstads tätort. Nordplan bedömer att det finns en betydande risk för att Kristianstad får en liknande utveckling som t.ex. Uddevalla och Trollhättan där externa
köpcentra har tagit över stadskärnornas roll som dominerande handelsplats för shopping. Dessa två städer är storleksmässigt jämförbara med Kristianstad om man ser till själva tätorterna."

Integritet och Frihet 091113 >> Globala och lokala slutna och hemliga möten och avtal


Här kan du kolla fler bloggar i ämnet >> Knuff
_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

2009-11-06

Samrådsmöte om Östra centrum men åhörana kom inte?

Kristianstads Kommun : 091105 >> Östra centrum i tydligare form

Kristianstads Kommun : 091113 >> Planerna för Östra Centrum tar form.

Citat Kristianstads kommuns hemsida : "På onsdagskvällen hölls det tredje informationsmötet om Östra centrum sedan planprocessen inleddes. Den här gången kom endast ett tjugotal personer till Söderportskolans aula, medan de tidigare mötena samlat drygt etthundra personer.
– Jag hoppas det här är ett tecken på att medborgarna känner att de redan är väl informerade om projektet, sa byggnadsnämndens ordförande Börje Emilsson (C) när han öppnade mötet.
"

En mycket märklig syn, av en ansvarsfull företrädare för Kristianstad, när nästan inga åhörare kom på ett viktigt samrådsmöte.

En som varit tvungen att sälja något för sitt levebröd hade blivit mycket orolig!

Om jag skulle sälja eller informera om något, och åhörarna hade i stort sett uteblivit hade jag blivit orolig och frågat mig vad för fel jag gjort, då inga kommer till ett möte i stället för att ta det som en intäkt för att jag har lyckats i synnerhet, om det handlar om en omändring av Kristianstads centrum, som skall leva i många generationer framåt kanske i över hundra år.

VARFÖR tillåts Steen o. Ström, som kan antagas ser mest till sina egna vinstintressen och inte i samma utsträckning ser till helheten av Kristianstads redan etablerade handel, som gjort Kristianstad till den handelsstad den är idag.

Detta är emot Kristianstads kommuns handelsutredning utförd av välrenommerade Nordplan, när det gäller handelsutredningar, att utveckla Ö. Centrum med 30000 kvm. i stället för vad handelsutredningen förslog med högst 20000 kvm(8-10000kvm nya ytor + Domus befintliga ytor), vilket Nordplan ansåg var vad den etablerade handeln i Kristianstad skulle kunna tåla utan negativa utslagningar med denna utökade handel, som Ö. Centrum innebär för Kristianstad.

Nordplan : "En galleria i stadskärnan på 8 000-10 000 kvm som kan omsätta ca 250 Mkr. Påverkan på befintlig handel blir i genomsnitt begränsad. Enskilda butiker kan drabbas hårt. Andra butiker kan stimuleras. Västra delen av centrum kan "över natten" påverkas med i genomsnitt ca 5 % (kanske något mer) om man inte aktivt försvarar sig.
Butiksytan på "Domusparkeringen" bedöms grovt skattat kunna bli 8 000-10 000 kvm.
Påverkan på centrum "över natten" bedöms bli i genomsnitt mellan 5 och 10%. Detta motsvarar några års tillväxt. Enskilda butiker i stadskärnan kan ändå drabbas hårt.

De kommunala förvaltningarna kommer troligen att lämna större delen av Rådhuset inom några år. Om det skapas en bra entré i hörnet mot Stora Torg/Nya Boulevarden är handelsläget bra som ett nordligt ankare i stadskärnan. På samma sätt kan en entré skapas som vetter mot järnvägsstationen och Kvarnen som då knyts närmare centrum.
Räkna med att andra lokala och regionala butiker vill vara med och dela på denna tillväxt."

Detta påpekades även av Fredrik Bergström som är ekonomie doktor i nationalekonomi, tidigare vd för Handelns Utredningsinstitut och numera affärsområdeschef inom det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP vid en paneldebatt på Yllan arrangerad av Sparbanken, att vid för stor handelsetablering kan övrig centrumhandel drabbas med utslagningar som följd och affärslägen idag B-lägen blir C- och D-lägen t.ex. på storgatorna norr om Hesslegatan och butiker söder om Tivoligatan, och på Södra Torg och på Norr.
Redan idag finns det tomma lokaler i centrum av Kristianstad.

Enligt min uppfattning gäller det, att vara ödmjuk mot verkligheten vid det politiska beslutsfattandet och att inse faran med för stora handelsetableringar i synnerhet, när det gäller ungefär samma köpkraft som handeln i Kristianstad idag har tillgång till plus, att orter i vår omvärld som också utvecklas.

Det skulle vara positivt om Rådhuskvarteret hade utvecklats med mindre lokaler i bottenplan för att centrum inte helt skall kantra mot Ö. Centrum. Detta med lokaler i Rådhuskvarteret, som även Nordplan nämner i sin Handelsutredning.

De tilltänkta förvaltningslokalerna kunde med fördel etableras norr om ett tilltänkt P-hus norr om stationen.
Detta med hänsyn till ett levande centrum även efter klocka 18 och då även med möjlighet att utvidgas.

Det är inget som säger att Steen & Ström skall vara den dominanta parkeringsupplåtaren på ett ställe, och med parkeringar på 3:e och 4:e våningen, vilket inte är vidare miljövänligt. Hälften av parkeringarna kunde utvecklas i Ö. Centrum och sedan andra hälften med fördel för centrum norr om järnvägsstationen med ett väl tilltaget P-hus, vilket även skulle gynna övrig handel och balansen i centrum och den finansieringen skulle Steen & Ström var behjälplig med i synnerhet, som kommunen säljer av byggrätten med parkeringsplatser, som har till stora delar finansierats med hjälp av avgifter vid bygglov i hela Kristianstad centrum.

På detta vis har exploatörer varit finansiärer till P-hus t.ex. i Varberg. Ett P-hus hade också gynnat miljön i centrum för alla besökare kommande från norr och väster om Kristianstad.

Kristianstad tillhör inte de mest expansiva orterna i Sverige. Stora problem har uppstått på andra håll i Sverige p.g.a. av för stor utspädning av handeln med för stor expansion av handeln t.ex. i centrum av Borlänge, Uddevalla, Lund, Jönköping, Helsingborg m.fl.

Idag finns ca 50-60000 kvm lokalytor i Kristianstads centrum. Det skulle innebära en ökning med ca 30% över en natt.

Jag vill samtidigt klargöra, att jag INTE är emot en utveckling av Kristianstads handel, men den måste vara i paritet med köpkraften i vårt område. Det är alltid bra att vara konkurrensutsatt.

Vad har Kristianstads kommuns ledning ytterliggare som underlag för att anse sig kunna frångå och till svar, som går emot Nordplans rekommendationer med ytterligare extra 10000 kvm. handelsytor, som kan resultera i utslagningar av etablerad handel och därmed också utslagning av arbetstillfällen?

Vad anser föreningarna Fastighetsägarna i Kristianstad och Kristianstads Handelsföreningen som, har mycket kunskap i denna fråga för Kristianstad, om denna utökade etablering mer än kommunens konsult Nordplan rekommenderar? Handeln som dessutom är bland de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun.

Vad har kultur och bevarandeföreningarna Gamla Christianstad och Vä Husens vänner med sin breda förankring bland kommuninvånarna för åsikter i denna viktiga fråga för Kristianstads långsiktiga framtida utveckling efterhand som Östra Centrums vidare planläggning fortskrider?

Funderingar över tidigare åsikter i samrådsmaterialet:

"Regionmuseet är fortsatt kritiska till rivning av Domusvaruhuset, ett av landets mest intressanta i sitt slag, gott exempel på modernistisk byggnad från sin tid, en tydlig årsring och välkänt landmärke."

"Behåll det fungerande Domus mm och bygg ut varsamt. Investeringar har gjorts nyligen i Domus, känns annars som resursslöseri.
Avsikten är att exploatören ska ta de kostnader som de orsakar, detta regleras i exploateringsavtal som upprättas av kommunens mark- och exploateringsavdelning."

Varför beaktas inte regionmuseets påpekande, när det ofta i detta samråd framhävs vikten av stadens årsringar? Oavsett vem som belastas med rivningskostnader av tidigare "viktiga årsringar", så är kapitalförstöringen den samma.

"Östra Boulevarden bör ha större bredd och två trädrader för att inte skada riksintresset."

Boulevarder är något som är ett varumärke eller kvalitetsstämpel för "lilla Paris" Kristianstad.

"Ställer sig tveksam till behovet av en galleria i större skala. Viktigt att det nya harmonierar med centrum och att de nya butikslokalerna får ingångar från gatan."

"Ingmar Eliasson framför att Östra centrum är en del av hela city och måste integreras i
denna. Snabb utbyggnad kan bli negativ för befintlig handel.
I beskrivningarna används subjektiva argument för att riva Domus, som ”stoppkloss”, barriär etc."

"viktigt bryta enformigheten i gestaltningen"

Är inte en fyravånings byggnad ritad av samma arkitekt med genomgående utseende från Nya Boulevarden ner till Södra Kaserngatan en barriär vad är då en barriär i Kristianstad?

"Varför riva befintlig bro för en ny 20 meter norrut? Varför riva en fungerande handel där det också nyligen gjorts investeringar i Domus - innebär resursslöseri och miljöskuld. Vem ska bekosta befintliga butikernas omflytt och ändrade hyror? Domus är också en årsring och del av nutidshistorian."

"Ställer sig i grunden positiv till en utbyggnad av Östra centrum, men ifrågasätter om detaljplanen är tillräckligt anpassad till stadens förutsättningar med hänvisning till utredningen ”Handeln i Kristianstad” där en galleria på 8-10.000 m2 exkl. Domus bedömdes skapa svårigheter för parkering och tillgänglighet till centrum."

"Det behövs fler bostäder centralt för en levande stad. Behövs inte så många fler butiker, lokaler står tomma vid Storgatorna och Söder Torg.
Arkitektoniskt är förslaget inte anpassat till Kristianstad, efterfrågar alternativförslag till ”detta gigantiska mastodontbygge”. Föreslår att en arkitekttävling utlyses. Bygg öppna huskroppar med gator emellan. Det inbyggda stråket kommer att bli otryggt på natten."

Många viktiga och seriösa inlägg i samrådsyttrandet, som tyvärr inte verkar tas på större allvar i underlaget.

"Se kommentar under regionmuseets yttrande, nr 2."

Det ger lätt intryck av att vad regionmuseet anser är rätt, om det är i överensstämmelse med exploatören, så är det som gäller i annat fall går inte museets åsikter fram.

Läs vidare >> Fler inlägg på bloggen om Östra Centrum o. Kristianstads centrum.

Här kan Du göra inlägg >> Ö. Torg och Ö. Centrum. Skriv vad Du trycker om och hur Östra Centrum skall utformas i samklang med hela Kristianstads centrum.

Här kan Du läsa om förslag om >> Hur Vi räddar, stärker och utvecklar centrum i Kristianstad.

Klicka på >> Nordplans Handelutredning - Kristianstad

Klicka på >> Nordplans Handelutredning, komplement - Kristianstad


------------------------------------------
Ny rapport av WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.
"Efter 11 år av uppgång i handeln bröts utvecklingen under 2008 och detaljhandeln drabbades av den globala konjunkturnedgången. Tuffa tider är något som detaljhandelns beslutsfattare är ovana vid och den stora frågan för många är hur man ska klara lågkonjunkturen och stå stark när det väl vänder. Här kan du ta del av Fredrik Bergströms rapport."

Läs vidare rapporten >>
Det är inte över förrän det är över._______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

2009-11-04

Vad är kvadratmeterpriset på mark vid köp och sälj i Kristianstads kommun?

Kristianstadsbladet : 091104 Tvisten med Bröderna Persson –"Spannet är för stort"

Kristianstadsbladet : 091104 Byggnadsföretag kräver kommunen på 40 miljoner

Den private och nyblivne husägaren börjar i regel med att köpa marken först och sedan bygger han sitt hus och sätter upp sin namnskylt och naturligtvis talar och rådfrågar först sina finansiärer och borgenärer.

I Kristianstads kommun var det så bråttom med ARENAN, att vägskyltarna kom upp innan bygget påbörjats och innan marken var upphandlad och klar för ARENA området!
Finansiärer och borgenärer tillfrågades ALDRIG!

Är det så man skall bete sig om man vill stärka sitt förtroende, som man fått av medborgarna?

Vad har eller kommer dessa kringområden att kosta?
Bilföretaget lär ha kostat ca 16 miljoner och Färgföretaget ca 8 miljoner kronor för fastigheter som rivs.
Vad kommer kostnaden för byggföretagets mark p.g.a ej färdigförhandlad och inköpt mark innan bygget av ARENAN startade? Kanske upp till 40 miljoner!

Vad blir totalkostnaden för denna mark som till stora delar skall användas som parkeringar, där nämns inte något om en höjning av P-avgifterna p.g.a. ökade markkostnader?

Är det en uppseglande skandal som är på gång?

Jämför dessa kvadratmeterpriser för mark med vad Kristianstads kommun begär t.ex. på Härlövsområdet, då blir man rädd hur det handskas med pengar!

Det hade varit ekonomiskt bättre att placera ARENAN på Hammarshus marken, som dessutom är i kommunens ägo och inte minst ur miljösynpunkt för de boende omkring ARENAN i vår "miljökommun"?

För övrigt vem tar eller får bära ansvaret för den merkostnad för utnyttjandet Liviushallen genom en försäljning av hallen och och sedan med ett hyreskontrakt på hela 20 år, som dessutom SKL avrådde, som är en extra belastning på kommunbudgeten med 40 miljoner kronor eller är det redan glömt? Den private hyresvärden gjorde en bra affär.

Tänk hur olika man kan se på ekonomin!


_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!