2009-10-06

Rådhuskvarteret VARA eller INTE VARA?

Rådhuskvarteret ??

Kristianstadsbladet 091006 Kommunen föreslås att köpa Skånehuset
"..man river hela rådhuskvarteret utom delen mot Stora Torg och den södra fasaden, mot Nya Boulevarden. Sedan byggs nya lokaler för både regionen och kommunen. Förutom att bland annat möteslokaler kan utnyttjas bättre så kan exempelvis telefonväxel, tryckeri, vaktmästeri, restaurang med mera vara gemensam.
Förhandlingar har också förts med Kvarnens ägare Kungsleden om att hyra mer där och dessutom bygga nytt över parkeringshuset. Enligt politiker blir hyran dock för dyr."

Läs nedanstående punkter från artikeln ovan och tänk efter vad det verkligen står i Kristianstadsbladets artikel, vilket hemlighetsmakeri som försiggår innan detta nu har kommit fram i dagen och nästan är beslutat.

Urklipp från ovanstående artikel i Kristianstadsbladet:
 • Skissas på ett körschema, ett avtal för sammanflytten och delar av rådhuskvarteret rivs.
 • En presskonferens i frågan ska hållas, Innan dess inte ge Jerker Swanstein (M) några kommentarer.
 • En tidsplan för sammanflytten, förslag till avtal, Kommunen ska äga och enligt planerna förväntas stå klar 2014.
 • Kristianstads kommun köper Skånehuset.
 • Det finns skisser på hur det gemensamma huset skulle kunna se ut.
 • Bättre läge?
 • Finns det också en del "tankar om pengar" i förstudien. Men några detaljer vill han inte ge.
 • Pusselbitarna faller inte på plats förrän tidigast på onsdag.
 • Jerker Swanstein vill heller inte kommentera om hans uppfattning om en samlokalisering har blivit positivare sedan kommunen kom med idén.
 • Folkpartiets Gilbert Tribo, tvekar inte.
 • En lösning måste till, eftersom rådhuskvarteret är i stort behov av renovering. Lokalerna används inte effektivt och är inte handikappanpassade.
 • Ett nybygge vid Allöskolan har diskuterats, Förhandlingar har också förts med Kvarnens ägare att hyra mer där och dessutom bygga nytt över parkeringshuset. Enligt politiker blir hyran dock för dyr.
 • Därav detta tredje förslag, där tanken är att man river hela rådhuskvarteret utom delen mot Stora Torg och den södra fasaden, mot Nya Boulevarden. Sedan byggs nya lokaler för både regionen och kommunen.
 • Kommunstyrelsen förväntas ta ställning till avtalet mellan kommunen och Region Skåne den 21 oktober.


Hur går beslutsfattandet till? Det verkar som denna rivning mer eller mindre redan är beslutad att riva Rådhuskvartert! Helt utan någon form av debatt hur detta kulturkvarter skall förvaltas för framtiden och kommande generationer.

Jag blir mållös. Enligt mitt sätt och många fler att se hur man just håller på besluta om detta vackra kulturkvarter.


Det häpnadsväckande, att man som förtroendevald kan bete sig på detta sätt mot kulturen!

Vad säger kulturnämnden?? Helt tyst!!


Vi måste ALLA reagera så får det inte fortsätta med vår kultur och ekonomi!
Gör INTE om misstaget som skedde på 60-talet, då städernas centrum förvanskades genom allt rivningsraseri och byggnader ersattes med något som inte passade in även i Kristianstad. Ytterligare förvanskning i vårt berömda och unika rennesans centrum måste undvikas.


Hur hade Kristianstads centrum sett ut, om de privata fastighetsägarna förvaltat sina fastigheter på samma sätt?

Det hade varit bra om lärt sig lite av historien, men uppenbart INTE!!!

Helt plötsligt finns det kapital till att köpa ett stort förvaltningshus utan precision på användning och riva ett helt kvarter och där bygga nytt kontorskomplex, när finns lediga lokaler i Kvarnen och samtidigt när skola och äldreboende stängs p.g.a. bristande RESURSER!!


Vad säger eller varför agerar inte våra kulturföreningar och bevarandeföreningar?

Vä Husens vänner, som just grundades då risken fanns, att Vä husen skulle rivas.

Nu gäller det ett helt kulturkvarter och man är fram tills nu HELT TYST!

Var finns Gamla Chri
stianstad angående Rådhuskvarteret och vars kärnverksamhet borde också vara att yttra sig och bevaka detta kulturkvarter, när denna "våldtäkt" håller på att ske med Rådhuskvarteret?

Dessa föreningar har hittills varit helt tysta i denna viktiga fråga för vårt unika renässanscentrum i norra Europa, vilket får anses som mycket märkligt!

Är det dags att bilda "Rådhuskvarterets vänner"??

Detta var ur kulturell synpunkt, för vi in ekonomiska aspekter för oss kommuninvånare, då framträder dessa planer ännu värre och horriblare !


En liten reflexion hur kan det vara, att Region Skåne kan tänka sig hyra men inte Kristianstads kommun?

Beror detta på större ekonomiska insikter eller någon annan kristall kula, eller är man av den insikten, att man skall ägna sig åt sin kärnverksamhet, som inte är att förvalta fastigheter?

Det vore i så fall något för Kristianstads kommun att ta efter, eftersom man uppenbarligen inte är så kvalificerad inom fastighetsförvaltning, när man tillåter sig att tära på kommuninvånarnas kapital med ett eftersatt fastighetsunderhåll på över 500.000 miljoner kronor!

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Rådhuskvarteret? Det hade varait bra, om man lärt sig lite av historien, men uppenbart INTE!!!

Rådhuskvarteret - Stora Torg - Norr - Ö. Centrum ??

Planera hela CENTRUM-Samtidigt!

Tillgängligheten för besökare och boende i centrum ????

Kristianstadsbladet 091006 Kommunen föreslås att köpa Skånehuset
"..man river hela rådhuskvarteret utom delen mot Stora Torg och den södra fasaden, mot Nya Boulevarden. Sedan byggs nya lokaler för både regionen och kommunen. Förutom att bland annat möteslokaler kan utnyttjas bättre så kan exempelvis telefonväxel, tryckeri, vaktmästeri, restaurang med mera vara gemensam.
Förhandlingar har också förts med Kvarnens ägare Kungsleden om att hyra mer där och dessutom bygga nytt över parkeringshuset. Enligt politiker blir hyran dock för dyr."

Detta planeras samtidigt, när man talar om ett levande centrum även efter kl 17!

Det sägs hyran blir för hög. Det beror på hur man räknar eller förvaltar sina fastigheter.
Kristianstad kommuns fastigheter lär ha ett eftersatt underhåll på mer 500.000 miljoner kronor!
Det borde vara bättre att hyra med hänsyn till hur man fram till nu har förvaltat kommunens fastigheter(kapital), när t.o.m. RÅDHUSKVARTERET är ett rivningsobjekt?

Hur hade Kristianstads centrum sett ut, om de privata fastighetsägarna förvaltat sina fastigheter på samma sätt?

Helt plötsligt finns det kapital till att köpa ett stort förvaltningshus utan precision till användning samtidigt när skola och äldreboende stängs p.g.a. bristande RESURSER!!

Vi måste ALLA reagera så får det inte fortsätta med vår kultur och ekonomi!
Gör INTE om misstaget som skedde på 60-talet, då städernas centrum förvanskades genom allt rivningsraseri och byggnader ersattes med något som inte passade in även i Kristianstad. Ytterligare förvanskning i vårt berömda och unika rennesans centrum måste undvikas.

Gör INTE om misstagen som skedde på 60-talet, då städernas centrum tömdes och "dödades" genom kontorisering.
Historien alltid bra för både kultur och ekonomin, som annars kan bli lidande om man inte tar lärdom av de fel eller misstag som gjorts.

Det hade varit bra om lärt sig lite av historien, men uppenbart INTE!!!

Vad säger eller varför agerar inte våra kulturföreningar och bevarandeföreningar?

Vä Husens vänner, som just grundades då risken fanns, att Vähusen skulle rivas och Gamla Christianstad om Rådhuskvarteret, vilka hittills varit helt tysta i denna viktiga fråga för vårt unika
renässanscentrum i norra Europa.

En bärande och konstruktiv idé skulle kunna vara att bevara Rådhuskvarteret och i bottenplanet skapa affärsytor med en diagonal passage från där turistbyrån är idag bort till järnvägsstationen med ytor även för en Saluhall.
Här skulle passera massor varje dag som pendlar med buss och tåg.

Det skulle också utveckla Ö.Storgatan och V. Storgatan norr om Hesslegatan samt Nya Boulevarden och från B läge till A läge.
Det hade varit lämpligt för att stärka just "Spirit of Food" i detta kvarter där profilbeslutet fattades.

Denna etablering skulle också bidraga till, att centrum inte kantrar och det skulle utveckla hela centrum med den levande staden.
Utveckla kulturkvarteret Rådhuskvarteret nu innan lokal behovet är mättat i Ö. Centrum, vilket är möjligt trots kommunens vanvård, alltså inte rivning eller ombyggnad till ett kontorskomplex i vårt levande centrum även efter kl 17. Tanken med lokaler skulle bara gälla bottenplan för övrigt skulle det vara bostäder i Rådhuskvarteret.


Detta skulle var möjligt med rätt ingångsvärde för en exploatör, kanske så lågt som 1 krona och kommunen ställer krav på utformningen.

Även kultur får kosta pengar, och som också gör Kristianstad tilltalande och attraktiv.

Det är inte bara ARENOR, som får folk att välja Kristianstad.

Denna administrationsbyggnad kan med fördel byggas norr om stationen visserligen längre bort för våra regionvästskåningar, men det är nyttigt för regionfolket med lite motion till tåget med något hundratal meter.
Hälsovård tillhör regionfolkets kärnverksamhet, då är det alltid bra att leva som lär.
Detta också viktigt så att man inte för framtiden bygger in sig i ett kvarter utan expansions möjligheter, som det varit i Rådhuskvarteret.
Jag upprepar historien är alltid bra referens för både kulturen och ekonomin, som annars kan bli lidande om man inte tar lärdom av de fel eller misstag som gjorts.

Det är mycket hög tid att Rådhuskvarterets framtid lyfts upp till det offentliga innan planeringen fotskridit för långt, så kommuninvånarna kan framföra sina åsikter, så att inte ett eventuellt samråd inte bara blir ett spel för galleriet och vi skall tro att vi har något inflytande.


Vad jag kan förstå efter talat med vissa ledande politiker försiggår denna utredning i det "stängda rummet utan insyn" och så helt plötsligt en vacker dag publiceras detta kontorskomplex i Rådhuskvarteret, och då är det för sent med några andra planer för det som skulle vara ett levande centrum, vilket skulle kallas en upprepning av 60-tals kontoriseringarna.
Det visade sig idag vad som befarades var rätt 091006, när det nu talas om att t.o.m. pusselbitarna skall komma på plats.
Vilket hemlighetsmakeri in i det sista, på vilket sätt lyssnar man på kommuninvånarna?

Tyvärr har detta också arbetats fram i det stängda rummet utan att lyssna på kommuninvånarna, eftersom det redan talas om att pusselbitarna skall ramla på plats, vilket HEMLIGHETSMAKERI!!
Tyvärr är det något som upplevs allt för ofta i Kristianstad , där den goda dialogen skall råda, men då krävs att den är ömsesidig och dubbelriktad.

Nya Boulevarden har fått benämningen från Konserthuset till Barbacka KULTURSTRÅKET.
Det vore då en KATASTROF eller KULTURMORD för Kristianstad att riva just RÅDHUSKVARTERET ett av stadens vackraste kvarter.

Vad har hänt med arkitekttävlingen som anordnades om Stora Torg för många
år sedan?

Vad har hänt med planerna med ett LEVANDE NORR, som det talades mycket om för många år sedan?

Vad händer med tillgängligheten i centrum för besökare och boende, så att inte alla skall behöva ledas in till Ö. Centrum med sina bilar tre och fyra våningar upp i luften, där dessutom vid denna påfart planerades en uteservering.
Det skulle generera lika mycket trafik som E22 enligt någon utredning vid denna gatukorsning!
Var är miljötänkandet?
Detta också nu när större delen av parkeringarna i V. Boulevarden skall försvinna till förmån för all busstrafik, som tydligen skall dras igenom centrum.
Tivoliparken FÅR absolut inte tas i anspråk för något P-hus.
Tivoliparken stadens "lunga".

Jag upprepar planera hela CENTRUM se helheten.

Tidigare inlägg på bloggen i detta ämne 090831 >> Hela Kristianstads Centrum!! ????

Kristianstadsbladet 090910 : Var stolta över det Kristianstad vi har.

"Men man vill inte var med och strida för att få ett stopp i Kristianstad för Europakorridoren Däremot vill man nu ha en galleria med mycket glas och öppenhet, precis i samma stil som de som nu visar sig vara misslyckade i andra städer.

Kristianstad är en mycket fin handelsstad som drar till sig så många, och gör det naturligtvis för att den inte är som alla andra. Varför inte förstärka och bygga utifrån dess särart? Mycket gärna fler handelsytor, i centrum men i linje med stadens karaktär.
"

Kristianstadsbladet 090831 : Bygg inte sönder Kristianstad

"Jag blir minst sagt förvånad över den förvandling som Kristianstads centrum står inför.
En handelsgalleria med 30 000 kvadratmeter butiksyta skall byggas. Två tusen kvadratmeter parkering förläggs högst upp mot skyn där utsikten är som bäst och bilarna måste ta sats för att rulla upp.
Har inte beslutsfattare och arkitekter studerat de sorgsna, övergivna gallerior som fördystrar så många andra städer i Sverige?"

Kristianstadsbladet
090919 Central saluhall efterlyses till Kristianstad
"
För inspiration räcker det att åka till mellanstora städer i Storbritannien eller Tyskland för att se exempel hur man förtjänstfullt bygger nytt i gammal stil. Att bygga i amerikansk stil passar inte i en stad som har mycket gamla anor. Stadsbilden förfulas."


Mycket intressant sida >> Om Operation Karlstad
"
Operation Karlstad är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som verkar för en öppen och aktiv debatt i stadsmiljöfrågor som rör Värmland i allmänhet och Karlstad i synnerhet.
Hur hanteras vårt gemensamma kulturmiljöarv och våra kulturhus? Hur förnyar man staden?
Här på Operation Karlstads blogg håller vi ett öga på stadsmiljöfrågorna och synar kulturmiljövården i sömmarna.......
......berömmer dem som gör ett bra jobb och ställer dem som inte gör det mot väggen."

Läs mer på Operaton Karlstads hemsida, mycket intressant.
Skulle inte detta vara något för Kristianstad, att tillsammans "spåna" utvecklingsförslag t.ex. Saluhall m.m. allt till Kristianstads positiva utveckling.

Ytterligare en intressant sida >> Storstad Linköping
"Storstad Linköping är en oberoende intressegrupp och ett öppet nätverk. Alla som har ett intresse för Linköpings utveckling är välkomna som medlemmar. Vårt forum är öppet för saklig debatt och direkt kritik."

Såsom man gjort i Karlstad och Linköping skulle vi vara några, som är intresserade av vår stads utveckling och träffades då och då och sätter våra tankar idéer på pränt och framför dessa offentligt som vårt bidrag till stans utveckling utan att vara buden till någon politik.

Om Du tycker det låter positivt hör av "Dej".

Jag och säkert många med "mej" skulle säkert tycka och tro, att vi gemensamt skulle kunna tillföra Kristianstad något positivt.
Alla är välkomna som stads- och kulturmiljöintresserade medlemmar.

Slå en signal på 0708 211134 eller maila
olle.p.johansson@gmail.com om du är intresserad.

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

2009-10-05

Kristianstad först i Sverige med fritt WiFi i Kristianstad centrum ?

Kristianstad kan vara först och unik i Sverige!

Genom att bifalla nedanstående medborgarförslag, vilket skulle göra Kristianstad omtalat långt utanför kommungränsen.
På samma sätt som argument användes vid beslutet till arenan inte minst för att attrahera nya kommuninvånare och nya studenter till högskolan.

Detta är något för Kristianstad!
Det ligger helt rätt i tiden för en framåt stad.

Känner Kristianstads kommun inte själv ha muskler till detta kanske ett samarbete med Handelsföreningen och Fastighetsägare föreneningen skulle kunna tänkas.

Jag såg att Kommunfullmäktige i Kristianstad kallas till sammanträda i rådhuset i Kristianstad tisdagen den 13 oktober 2009 klockan 18.30 .

Gå gärna och lyssna på bl.a. följande medborgarförslag punkt nr. 17 på dagordningen.

Besvarande av medborgarförslag – Installera Wi-fi nätverk i hela centrala Kristianstad.


Sammanslutning för WiFi >> FON City WiFi startar i Sverige
"FON, världens största WiFi-community, annonserar idag att man expanderar sin satsning på att hjälpa städer i Europa att få city-täckande WiFi även till Sverige. Efter ett antal framgångsrika pilotprojekt där FON tillsammans med städer som Malaga i Spanien och Blanquefort i Frankrike har satt upp FON WiFi-nät (trådlöst Internet) kommer även svenska städer och kommuner att erbjudas gratis FON WiFi-utrustning.

Genom FON City-initiativet erbjuder FON gratis tillgång till utrustning för trådlöst Internet till exempelvis bibliotek, skolor och andra offentliga miljöer.

FONs ansats till hur ett WiFi nätverk byggs är annorlunda jämfört med andra kommersiella aktörer på marknaden. Genom att använda FON-utrustning kan ett medborgargenererat WiFi nätverk byggas vilket är billigare jämfört med de andra alternativ som idag finns på marknaden.

FON har idag över 8 000 aktiva FON WiFi accesspunkter spridda över Sverige vilket gör FON överlägset störst på den svenska WiFi marknaden. De accesspunkter som installeras genom FON City-initiativet blir alla en del av det existerande nätverket av accesspunkter och kan alla användas av stadens medborgare eller turister."


Fonera >> La Fonera bäst i test

Gunillas textarkiv >> Amerikanska städer skaffar egna wifi-nätverk
Gratis datornätverk slår igenom i USA


Sprid gärna länken allt för Kristainstads posititva utveckling.

På tal om medborgarförslag är följande tänkvärt.
Radio Kristianstad >> Medborgarförslag får sällan ja

Lene Thrane: ”Det liknar skendemokrati.”

"I Östra Göinge är det inte så lätt att påverka politikerna. En viktig kanal är medborgarförslagen som alla kommuninvånare kan lämna in. Men av 24 medborgarförslag i Östra Göinge sen 2007 har bara ett enda bifallits. Lene Thrane är en av dem som fått avslag på sitt medborgarförslag och hon säger så här om siffrorna." Reporter Abigail Sykes. (2009-07-20)

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!2009-10-02

Hur hade situationen med skolan och omsorgen i Kristianstad sett ut?

Kristianstadsbladet : 091119 >> "Ingen flyttas mot sin vilja"

Kristianstadsbladet : 091003 >> Oklokt omsorgsbeslut


Kristianstadsbladet : 091002 >> Oklarheter och felaktigheter

"Trots en utökad ram räcker inte pengarna för verksamheten, omsorgsnämnden har ett underskott på 8 miljoner kronor. Budgeten för 2010 innehåller en besparing på 22,4 Mkr samt ett ökat verksamhetsbehov på 10 Mkr."

Gunillas Blogg som ser det med ögon, som arbetar i omsorgen 090923 >> Jag tycker inte om mina kommunpolitiker

"Varför ska det alltid sparas på vård och omsorg? Det är ju det som vi alla någon gång behöver utnyttja.

För knappt två veckor sedan blev vi på min arbetsplats med kort varsel kallade till stormöte ang. förändringar för framtiden. Ingen visste vad det rörde sig om. Vi visste ju alla om alla sparkrav och trodde väl att det skulle informeras om hur vi skulle kunna hjälpa till om vi alla drog vårt stråtill stacken.

På mötet fick vi information om ett förslag att på vårt äldreboende lägga ner en hel avdelning och på det viset spara nio platser. Det var ett besked som fick de flesta av oss att tappa hakan. Det var planer som inte ens fanns i vår fantasi. Jag arbetar på ett stort äldreboende med sex avdelningar som byggdes om för många pengar för tio år sedan. Vi var många som gick från det mötet med oro och blandande känslor för vad som komma ska. Förutom våra nio platser så skulle tre andra hem i kommunen drabbas på samma vis med indragningar av ytterligare 27 platser.

Så återigen till min inledade fråga. Varför ska det alltid sparas in på "fel" ställe. Många av oss kommer att bli gamla och när den tiden kommer så är väl människan värd varendra krona? Pengar som de under sin livstid har betalt in i skatt."

Detta är rader, som talar ett klarspråk.
Varför finns det inte resurser till våra anhöriga?

Kristianstadsbladet : 090922 >> Viktigt att vara lyhörd
"Aldrig har omsorgsnämnden haft en så stor budget som nu, skriver Barbro Kärrstrand (FP), omsorgsnämnden i Kristianstad, i den pågående debatten om äldreomsorg."
Ja det kan man tycka, men det gäller att leva upp till det också.

Man kan undra hur ömsesidig och god är dialogen med "Mor Anna", som det i andra sammanhang vurmas så mycket för?
Hon får kanske frikort till ARENAN?
Stackars "Mor Anna", som skall behöva känna sig som ett besparingsobjekt!
Hon som ändå varit med om att bygga upp vad Kristianstad är idag.
Det SKALL finnas de resurser avsatta, som hon behöver på ålderns höst?
Vad är det annars för människosyn på våra föräldrar, som vi alla har mycket att tacka för.


Budgeten har aldrig varit så stor. Hur kan det ändå uppstå ett underskott på 8 miljoner??
Hur står det till med budget kunskaperna, när det allt som ofta står att läsa budgeten överskreds med åtskilliga miljoner kronor??
På det viset skulle det inte gå att budgetera i sin privatekonomi, där man alltid får räkan med en viss reserv i annat fall är det lätt att komma på obestånd med ekonomin och en en personlig konkurs som följd.


Lär man sig aldrig av tidigare överskridande av budget?


Det kan ju också uppfattas att omsorgen är något som uppstod efter budgeten lades.

Kristianstad har väl inte helt plötsligt fått en massa nya omsorgsbrukare??

Har omsorgen varit helt fel dimensionerad tidigare?
Detta som tillhör kommunens kärnverksamhet!

Varför alla dessa nerdragningar och med hänsyn till vad som lovades i sista valet. Svek eller ohederligt!

Kristianstadsbladet : 090925 >> Hur frivillig är flytten av äldre?


Hur hade situationen med skolan och omsorgen i Kristianstad sett ut, om man lyssnat på folket, som ville ha folkomröstning och som var i majoritet enligt en opinionsundersökning? Det fanns tid tåget hade inte avgått!


Det borde känts bättre ju närmare valdagen tiden lider och inte minst för ekonomin i Kristianstad trots alla "handslag"?

Det är minst lika viktigt att föra en debatt om vad kommunen verkligen gör med sina pengar som att diskutera hur mycket pengar kommunen har.

Det är inte de höga intäkterna som gör att man blir rik utan de låga kostnaderna.


- "
Varje felanvänd skattekrona är en stöld från folket", sa Gustav Möller, Socialdemokraternas partisekreterare mellan 1916-1940.

”En normal demokratisk konsekvens vore då att politiker i slösaktiga kommuner får bakläxa av sina väljare och tvingas omfördela pengar tillbaks till kärnområdena.”


Det krävs helt enkelt bättre hushållning med Kristianstads kommuns pengar.
Det ger möjlighet till bättre service och på sikt lägre skatt i Kristianstads kommun.

Kristianstadsbladet : 090923 >> Färre platser inom särskilt boende i Kristianstad

Kristianstadsbladet : 090918 >> 1000 underskrifter mot besparingar i äldrevården
"
Han tror dock tror inte att namninsamlingen kommer att påverka nämndens beslut nämnvärt. Men Bo Silverbern lovade att dela ut listorna när nämnden sammanträder på måndag.
– Jag ska inte föregå nämndens beslut, men jag är ändå rädd att ni blir besvikna. Jag tycker att ni gör helt rätt som slåss för Fjällbacka, men jag måste också slåss för att budgeten ska gå ihop."

SVD 090917 : Belöna inte slösaktiga kommuner
"
Kommunerna ropar efter mer pengar för att kunna trygga välfärden. Men en ny rapport från Svensk Näringsliv visar att de kommuner som låter sina utgifter skena iväg paradoxalt nog inte satsar mer på vård, skola och omsorg. Genom att skjuta till mer pengar uppmuntrar man till slöseriet, skriver Stefan Fölster och Nima Sanandaji."

Patrik Öhman.se 090913 >> Välfärd och slöseri
"
Alldeles för mycket spenderas på saker som det allmänna inte ska ägna sig åt."

Newsmill 090331 >> Kommunalrådet som säger nej till statliga pengar

Signerat Kjellberg 090817 >> Gör uppror mot slösaktiga kommuner!
"Det går att snacka om att det är utgifter som är långsiktiga och som, om de inte blir av, hämmar utvecklingen i kommunen. Visst, det är säkert på det viset. Men är det inte exakt så kommunen förväntar sig att de egna kommuninvånarna ska hantera sin privatekonomi?"

i Kristianstad 090915 >> Det finns många minus o. frågetecken i Kristianstad.

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!