2011-01-02

Busslänken som förstör Kristianstads Centrum!


Busslänken(turkos färg på kartan) som förstör Kristianstads Centrum,  beslutad redan 2008 enligt stadens kommunalråd Bengt Gustafson(M)!
Ingen vetskap finns om detta beslut hos fastighetsägarna eller handeln i Kristianstads Centrum! 

Detta beslut innebär mycket stor busstrafik genom centrum med alla Regionbussar, som mycket väl kunde köras på befintliga trafikleder.

Dessutom försvinner ca 200 centralt belägna P-platser, vilket medför minskad tillgänglighet till centrum och därmed minskat kundunderlag för våra verksamheter och våra fastigheter, som också kan innebära utslagningar av många arbetstillfällen.

Detta "hemliga" beslut kostar ca 200 miljoner kronor! 
Genomförs det inte nu påstår Gustafson, att vi går miste om en massor av miljoner i bidrag.
Bidrag brukar inte annars vara populärt i hans värld! 


På tal om Gustafsons ofta "glömska" eller ovilja, läs gärna mitt samrådsyttrande från 080910.
Jag finner det olustigt med eller nonchalant med denna "ledarstil", som Gustafson ofta visar upp, när han ofta påstår han inte känner till några anda åsikter i ämnet.
Jag tror inte det gagnar Kristianstads långsiktiga utveckling?
Samrådsyttrande till Kristianstads kommun 080910 
Där jag skrev bl.a.
"Detta sagt med anledning av en seriöst och allvarligt menat skrivelse till kommunalrådet Bengt Gustafsson 080229, där jag endast fick som svar ”Det innehåller många frågor och synpunkter. Jag har tyvärr ingen möjlighet att besvara alla dessa just nu men vill för dagen dels meddela att jag tagit emot och läst Ditt brev.”
Det har nu gått ett halvt år, så jag antar det blev inget svar. Jag hoppas nu att INTE detta upprepas, så att dialogen skall kunna anses som seriös.
Kristianstad 080910
Olle Johansson
Kopia till Kristianstadsbladet
Ö. Vallgatan 14
29131 Kristianstad"

Se nedanstående film, så ser du vilket totalt huvudlöst beslut, som Gustafson påstår redan är beslutat!! 
Detta är att jämföra med, när Gustafson skulle ha tillgång till ett rökrum på sin arbetsplats, som han då tyckte var så viktigt, att han t.o.m. figurerade i rikspressen om detta.
Ja man tror inte det är sant!
Några av många relevanta länkar i ämnet:

"Det anser Johan Anselmsson, biträdande professor i marknadsföring på Lunds universitet. 
Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :


KB 101221  Gustafson svarar inte    
 

Vad tycker Du?
  Kommentera gärna allt för Kristianstad. 
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________
Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!   

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad