2016-08-28

Hur gick försäljningen till av marken och fastigheten till C4 Shopping av Kristianstads Kommun??? Var det LAGVIDRIGT??

Hur gick försäljningen till av marken och fastigheten till C4 Shopping av Kristianstads Kommun???
Var det LAGVIDRIGT??
Finns det några likheter med försäljningen av Orups Sjukhuset av Region Skåne, som förvaltningsrätten nu har upphävt, och försäljning av mark och fastighet i Hammar till C4 Shopping?

Det är kanske till och med värre än så, eftersom Kristanstad kommun aldrig bjöd ut projekt i Hammar på den offentliga marknaden till försäljning!

Detta förfaringssätt borde också varit lagvidrigt enligt kommunallagen?


Regionfullmäktiges beslut om försäljning av Orups sjukhus upphävs av Förvaltningsrätten i Malmö.

Det var i november som regionfullmäktige tog det formella beslutet att sälja Orups sjukhus till Bera Holding i Lund.

Ärendet hade föregåtts av diskussioner, då flera anbud kommit in och ett var högre. Det gjorde också att såväl vänstern som Sverigedemokraterna reserverade sig mot förslaget, som röstades igenom av S, MP och borgerliga alliansen med 117 röster mot 31. En moderat deltog inte på grund av jäv.

Ärendet hade förberetts av servicenämnden i Region Skåne, som tagit in anbud på sjukhuset. En person hade lämnat in ett bud på minst 20 och som mest 55 miljoner. Detta betraktades som för osäkert, och Orup gick i stället till Bera Holding i Lund för 44,5 miljoner.

Efter detta bildade mannen ett nytt bolag som la in anbud på lägst 55 och högst 75 miljoner kronor. Detta bud antogs aldrig, vilket gjorde att männen bakom budet överklagade till förvaltningsrätten.

Domen därifrån säger nu att regionfullmäktige har handlat fel, i strid mot kommunallagen, som inte beaktade det nya budet och har sålt Orups sjukhus för billigt.

Regionen svarade att de inte antog budet då det inte varit möjligt att utan giltigt skäl säga upp det kontrakt servicenämnden gjort med Bera Holding. Ett argument som det nya bolaget avfärdade med att det inte behövts sägas upp om nämnden gjort rätt och antagit det högsta budet från början.

Även förvaltningsrätten i Malmö anser att avtalet borde gått att sägas upp, då det var villkorat av senare politiska beslut. Rätten anser även att regionen med sitt beslut har sålt fastigheten till underpris, vilket strider mot kommunallagen, då detta även blir ett indirekt stöd till Bera Holding.

"Fullmäktiges beslut att godkänna försäljningen strider därför mot den nämnda bestämmelsen och ska följaktligen upphävas av det skälet" skriver rätten i sitt domslut.

Om inte domen överklagas måste försäljningen göras om när domen vunnit laga kraft.

Kanske finns det anledning att se bakåt hur försäljningen av kommunal mark och fastighet gick till i Kristianstad kommun till C4 Shopping??
OBS denna mark och fastighet bjöds ALDRIG UT offentligt på den öppna marknaden!
Skulle detta också på något sätt varit lagvidrigt av kommunen gentemot kommuninvånarna?
Hur applicerades PBL och LOU i Hammarshusprojektet?


60.000 kvm mark som vars värde var 33.000.000 kronor såldes av Kristianstads kommun för 1,5 miljon!
OBS i detta pris ingick även en unik Herrgårdsbyggnad!
Utan att bjudas ut på den öppna marknaden!
Lagvidrigt ???OBS Denna karta är upprättad redan 2009-00-00(?) av Kristianstads Kommun
Hur appliceras PBL och LOU i Hammarshusprojektet?

Klipp från Kristianstadsbladet 120120

Kristianstads kommuns tomtpriser 2009

Tomtpriset varierar från ort till ort. Dyrast är tomterna närmast Kristianstad och Åhus.
ORT / OMRÅDE   Pris/900 m²   Pris /m²
Hammarslund        495 000 kr        100 kr

Priserna gäller för tomter med en areal av 900 m². För tomter som understiger respektive överstiger denna areal regleras tomtpriset med 100;- 60;- 30;- 25;- eller 15;-/m².

Dessa 60.000 kvm såldes för ett pris på 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar ett pris 25 kr/kvm plus att då ingick även en herrgårdsliknade byggnad i priset!

Dessa 60.000 kvm motsvarar med en tomtstorlek på 900 kvm, 
om man delar 60.000 / 900 = 66,7 tomter

Med kommunen prislista skulle vädret bara på denna mark motsvara
495.000 kr * 66,7 tomter = ca. 33.000.000 miljoner kronor  plus värdet för herrgårdsbyggnaden, som såldes för 1,5 miljoner kronor!
Är detta i överensstämmelse med LOU?
Hur bjöds detta ut?
Vem gjorde värderingen?

  • Hur kan konsortiet få option på övrig mark utan den bjuds ut enl LOU?
  • Vem har betalt arkeologi grävningen?
  • Vem står för rivning och kapitalförstöring av bostadshus o. stallbyggnader?
  • Kapitaliseringskostnader under dessa år som marken varit reserverad för konsortiet?
  • Vem betalar alla dessa anläggningskostnader för vägar och rondeller, som ej hade behövts om inte denna stormarknad skulle etableras? I Åhus backade Netto för en etablering vid rondellen p.g.a man ansåg för stora kostnader för dessa på- och tillfarter.

Detta borde vara något för Kristianstadsbladet att granska, som bör värna om Kristianstads kommuns invånare? 


Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!  
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus