Medborgarförslag Ställplats f. Husbilar inl. 110104

Jag föreslår härmed, att det anläggs en s.k. Ställplats för husbilar med plats för 10-20 husbilar(ej att förväxla med Campingplats) i anslutning till Naturum och dess parkering på västra sidan av Helge Å.

Om möjlighet till tankning av vatten och tömning av "gråvatten"(disk o tvättvatten) och tömning latrin anordnas är en rimlig avgift ca 100-120 kronor/natt. Tömnings automater finns färdig fabricerade och betalning sker i P-automat. Det finns också ställplatser med möjligheter att köpa el i automat, vilket förlänger besökssäsongen betydligt.

Som jag ser det skulle en central husbilsplats förstärka attraktionskraften mycket till att besöka staden Kristianstad. I synnerhet att besöka vårt omtalade biosfärområde Vattenriket med dess unika Naturum och inte minst att besöka vårt unika renässanscentrum i Kristianstad med alla sina verksamheter, vilket skulle generera tillskott till dessa.

Motivering:
Jag har husbil, som vi använder mycket från tidig vår till sen höst i Sverige och i Europa. Jag har mest besökt många orter i Tyskland, där det i de flesta städer är mycket välordnat ofta med centrala ställplatser just för husbil.

I Sverige finns det många husbilar. Enligt Vägverket finns det cirka 50 000 sådana fordon registrerade. Antalet husbilar ökar ständigt.

Jag skriver detta för att Kristianstads kommun skall få fler husbilsbesökare/turister. Om det blir lite mer tillgängligt för husbilar i Kristianstads kommun, stannar de kanske kvar längre inom kommunens gränser vid besöken.

Kristianstads kommuns butiksägare och restaurangägare skulle säkert uppskatta fler besök.


Jag är själv medlem i två husbilsklubbar i Sverige, Husbilsklubben.se(www.husbilsklubben.se) med 5800 medlemmar och Motor Home Club of Sweden MHC(www.mhcs.nu) med 2000 medlemmar samt delaktig i olika husbilsforum i Tyskland, Schweiz, Österrike och Italien.

Jag hjälper gärna till att marknadsföra denna tilltänkta husbilsplats vid Vattenriket på husbilsklubbars hemsidor och forum i Sverige och runt om Europa samt få den införd i olika tryckta publikationer, som direkt vänder sig till Husbilsanvändare.

Husbilar har helt slutna system, det vill säga att allt avfall i form av gråvatten (diskvatten och tvätt/duschvatten) samt svartvatten (toalettavfall) samlas upp i bilen.
Det är många husbilar från Danmark, Tyskland, Holland med flera länder som besöker Sverige.

Ägarna går gärna ut på restaurang och spenderar en hel del i olika butiker i de städer där de är välkomna. Att åka in på en campingplats är i regel inget alternativ för en husbil eftersom man är självförsörjande.

När man ibland läser lokala ordningsföreskrifter för vissa kommuner, möts man ibland av en lista av förbud mot camping. Det som husbilarna sysslar med är inte camping. Det är att parkera och eventuellt kunna övernatta i husbilen för att kunna gå ut och äta på dagen eller kvällen samt för att sedan gå en runda och handla det som man behöver innan man reser vidare nästa dag.

I många kommuner äger kommunen campingplatserna och ser det som en konflikt/konkurrens mot den som arrenderar campingen att anordna husbilsplatser, vilket är två helt olika besöksmålgrupper.

Att åka in på en camping och därifrån ta sig med buss eller taxi är inte attraktivt eftersom husbilar sällan stannar på samma plats mer än ett till två dygn. Husbilsägare är inga långliggare.

Några exempel på ställplatser, som det kommer fler och fler av för varje säsong, då det är en stor tillväxt i denna form av turism i hela Europa.
I Karlskrona till exempel finns det en husbilsplats centralt i staden där fordonen kan ställas upp i handelshamnen.
I Stockholm har man avsatt en större parkering på Långholmen för husbilsplatser.
Wismar i Tyskland har en mycket bra central ställplats.
Prag och Dresden finns det mycket bra centrala ställplatser.

Jag bifogar:
Husbilsdestination Sverige
Husbilsklubben.se Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige
Husbilsplats

Internetadresser:
www.husbilsklubben.se
www.mhcs.nu
www.bordatlas.de
www.top-platz.de
www.reisemobil-union.de
www.wohnmobilpark-wismar.de