2011-07-21

Hur ser det ut med miljöansvaret i f.d. Spirit of Food kommunen Kristianstad?

På tal om de externa handelsetableringarna i Kristianstad i Hammar med 70000 kvm och på Statoiltomten med 25000 kvm?

Idag finns 27500 kvm i Kristianstads centrum för handel och kontor!
P. Månsson det ansvariga kommunalrådet i Kristianstad säger det är marknaden som skall styra. 
Kommunalrådet nämner inget om PBL!

Kommunerna har den faktiska och formella makten över den fysiska planeringen.
Det är i plan- och bygglagen (PBL) som reglerna finns som styr planeringen av handeln och annat byggande.
I PBL finns redan idag regler som kommunerna kan använda för att hindra etableringen av extern handel och styra handel till platser som är lättare att nå.


Men de legala verktygen används dessvärre inte fullt ut – ibland tävlar kommunerna snarare i vem som kan bry sig minst om att försöka styra handeln. Detta är just vad som håller på att ske i Kristianstad p.g.a. våra politiker inte tar ansvar för helheten.

Många kommuner är å andra sidan noga med att planera för en bra miljö, men kan finna sig spelas ut mot varandra av handelsintressen eller mindre nogräknade kommuner.
Överstämmer det med Kristianstads kommuns miljöpolicy med 70.000 kvm. extern- och shoopinghandel? Vad säger naturskyddsföreningen?
Naturskyddsföreningen säger bl.a. ”Hållbar handelspolitik del i lösningen på klimatutmaningen
I en ny rapport som Naturskyddsföreningen presenterar i dag har EU:s handelspolitik granskats. Rapporten visar att handelspolitiken kan försämra utvecklingsländernas möjligheter att anpassa sig till den globala uppvärmningen och att bedriva ett hållbart jordbruk.

Här en bild som visar proportionerna om storleken butiksytorna i Hammar kontra centrum då det började talas om Hammar för några år sedan och numera talas det också om handelsetablering på Satoiltomten!!!

P. Månsson skriver idag 110721 i K-bladet bl.a. "I tisdagens Kristianstadsblad hävdar fyra hotellägare att det är politikernas hybris bakom nya hotellbyggen.
Jag kan konstatera att hotellägarnas artikel måste grundas på någon form av missuppfattning."

Läser du detta P. Månsson förklara gärna vad du lägger in i ordet hybris om ert nuvarande beteende i kommun INTE är det?! 
Många skulle nog säga att styret tappat fotfästet och svävar i rymden. Det kan bli olyckligt när inte vingarna bär längre!Länkar i ämnet:
  http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=7985
  

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.   
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se
Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus