2014-09-22

Kalmar-galleria ekar tom. Kristianstad?

Något för ansvariga politiker i Kristianstad att läsa med nu planerade 70.000 kvm externhandel i Hammar, och som har ansvaret för den långsiktigt hållbara samhällsplaneringen för hela kommunen i PBL och det kommunala sambandet.
Det är alltid bra att ta lärdom av andras misstag samt höja "blicken" utanför kommungränsen.

Kristianstad är INTE någon storstad, även om kanske riskkapitalisterna vill göra sken av detta.

Staden och kulturen är 400 år, som också kräver sitt underhåll, ansvar och förvaltning.

Dagens Handel  Kalmar-galleria ekar tom   
50-årsjubilerade citygallerian Kvasten i Kalmar brottas med problem. Många butikslokaler står tomma. 


Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  

Att leva är att ta ställning. 

Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   

Tack!  
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2014-09-12

REGION SKÅNE ! BACK to BASIC med all KÄRNVERKSAMHET ?All primär och grundsjukvård skall finnas på alla sjukhusen i regionen.
Så att en patient slipper skjutsas runt till t.ex. för ett benbrott till tre olika sjukhus p.g.a. s.k. besparingsskäl, där ej övriga kostnader finns med i besparingskalkylen för patienten i förlorad tid, extra miljökostnader eller extra kostnader för anhöriga vid besök och inte minst känslomässigt för patienten, som alltid skall sättas i fokus.

Placera på sikt den centrala och övergripande administrationen av Region Skåne i Kristianstad allt för ett "runt" Skåne, Blekinge och S. Småland, som administrativ effektiviserad centralort som ett administrativt nav alltså ej i delad i två enheter i Kristianstad och i Västra Hamnen på "GRÄDD HYLLAN".
Varje sjukhus skall behålla sin lokala administration.

P.g.a. Region Blekinges dåliga ekonomi, som mer eller mindre är konkursmässig.
Krävs statligt stöd till Region Blekinge för sanering av ekonomin innan tilltänkta Region Södra Sverige bildas, så det inte omkull kastar vad som var Region Skåne.

Ett måste för framtiden är skapandet av ett Region Södra Sverige för en långsiktigt HÅLLBAR effektiv sjukvård för södra Sverige.


På detta sätt kan de mjuka värden utvecklas i vården för PATIENTERNA och den VÅRDANDE PERSONALEN, som är grunden för en GOD HUMAN VÅRD för ALLA!

Med en slimmad effektiv administration.
Koncentration på kärnverksamheten alltså inga SPÅRVAGNAR, VINDKRAFTVERK, Skåne Care, Bidrag till Copenhagen Airport och KONTOR i BRYSSEL m.m.
Listan kan göras mycket mycket längre, med vad som INTE tillhör kärnverksamheten i Region Skåne.

Så mycket resurser som möjligt skall gå till de mjuka värden som PERSONALEN och PATIENTERNA.

Vad tycker Vårdpartiet i Skåne (ViS), som är det parti med störst erfarenhet från den praktiska vården i närhet av patienterna och om detta förslag med en effektiv, slimmad och kostnads effektiv administration?
Vad tycker övriga politiska partier i Region Skåne om dessa förslag?

Sjukhusläkaren:

Så farlig är bristen på vårdplatser

Sjukhusläkarens granskning av Lex Maria-ärenden som avslutats 2013 visar att i genomsnitt avlider en patient var tredje vecka på grund av brist på vårdplatser.
Vårdplatsbristen skördar kontinuerligt liv på svenska sjukhus.

SDS

Löftesregn kan sluta som droppar

Moderaterna föreslår en storsatsning på cancersjukvården efter valet.
Socialdemokraterna vill anställa 2 000 fler i vården och öppna 300 nya vårdplatser.
Men pengarna räcker inte för storsatsningar på vården, visar Sydsvenskans granskning.

ALLA partier i regionen är välkomna att delge sin synpunkt.

Sprid detta upprop runt till så många som möjligt i vår region.


Ett bra exempel på vad som är god sjukvård:

KB 140909:   Spårvagnar rullar aldrig i Kristianstad 
Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad. Men så kan det bli i Lund, Malmö och Helsingborg. 

Det finns inget parti i dag som motarbetar utbyggd kollektivtrafik. Vackra ord om att Skåne ska bli runt och att hela Skåne ska leva klingar falskt i takt med nedlagda busslinjer i glesbygder. Inte minst östra Skåne har drabbats. Inför valet öppnar flera partier för att åter öppna flera nedlagda busslinjer. Valfläsk? 

Vårdpartiet i Skåne (ViS) bildades för att den skånska sjukvården ska styras av politiker som kan sjukvård och dess framtida svåra utmaningar med en kraftig växande äldre befolkning. Ett annat skäl var att få stopp på pengaslöseriet inom regionen.

Kraven på sjukvården kommer att öka och därmed även kostnaderna. Därför måste mer skattepengar allokeras till sjukvården i stället för till riskfyllda spårvagnsprojekt. 


Om Region Skåne skulle delta i finansiering av spårvagnar blir det tal om miljardinvesteringar. Dessa investeringar kommer aldrig ViS att ställa sig bakom. ViS har däremot ingen uppfattning om själva spårvagnsprojekten. Om hela Skåne ska leva och utvecklas, ska inte skåningarna i öst med skattepengar bekosta projekt som utarmar andra viktiga infrastrukturprojekt i östra Skåne. Det gäller inte minst busslinjer. Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad.

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!  
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2014-09-10

Hållbar ekonomi i Kristianstad?

Inga-Britt Ahlenius om Gustav Möller Ur Någon annan betalar – en film om slöseri med skattepengar.


"Varje krona tagen utan ägarens medgivande är en stöld".


Hållbar ekonomi i Kristianstad?
Kommunala utjämningssystemet
 är det beskattningssystem som omfördelar resurser mellan Sveriges kommuner och landsting, men även fördelar statsmedel. Systemet kallas ofta "Robin Hood-skatten", eftersom det i huvudsak för över medel från rika kommuner till fattiga. Det har ersatt tidigare riktade statliga bidrag till kommunerna.

Vill få presenterat innan valdagen hur de olika politiska partierna i kommunalvalet ser på att 25 % av Kristianstads kommuns budget baseras på ett s.k. ”kommunal skattebidraget” alltså det kommunala utjämningssystemet?

Är det ansvarsfullt att grunda och bygga framtiden på detta bidrag, när det gäller kärnverksamheterna och storleken på andra kommunala investeringar t.ex. vägar för ca 50 miljoner i Hammar?

Kristianstads budget ca 4 miljarder därav är ca 1 miljard, som finansernas med resurser från andra kommuner!


Hur ser förändringen av skuldsättningen ut under innevarande valperioden och för kommande valperiod?
Finns det ett ökat lånebehov för Kristianstad kommun för nästa valperiod i kommande budget?

Hur ser prioriteringen och sannolikhetskalkylerna ut för kommunens olika investeringar under nästa valperiod, vilket borde redovisats före valdagen av de olika partierna i kommunalvalet?

Vad händer i Kristianstad vid en kraftig nedgång för välskötta inkomstrika kommuner t.ex. beroende på all oro i övriga världen, som man inte kan bortse ifrån då all ekonomi såväl offentlig som privat hänger ihop?

Finns det något annan problemlösning än kommunalskattehöjning vid eventuella problem eller ännu större skuldsättning?


Politikerna har under valkampanjen berättat för invånarna om allt som ska erbjudas under kommande mandatperiod. Hur alla dessa åtgärder och investeringar ska finansieras och under vilka förutsättningar är det tämligen klent med information om.

Valmaterialet innehåller inte den minsta information förutom alla utfästelser. Här lyser alla väsentliga siffror med sin frånvaro.

Hur omvärldens drastiska förändringar kan påverka Kristianstad kommun tycks vara något som inte kommer att påverka kommunen.

Kristianstadsborna får förmodligen återigen överraskas av ett handslag efter valet.
Finansiering går ju alltid att ordna med ytterligare grepp om medborgarnas plånböcker genom kommunalskattehöjning.

Är tacksam för svar av alla partierna var för sig i Kristianstads kommun hur man ser på ovan nämnda ekonomiska punkter och scenario för en hållbar och positiv framtid i Kristianstad, som vi alla strävar efter.


SÄND GÄRNA DENNA FÖRFRÅGAN VIDARE TILL ANSVARIGA FÖR KRISTIANSTADS KOMMUNS EKONOMI ALLTSÅ TILL 71 KOMMUNALFULLMÄKTIGE LEDAMAÖTERNA ELLER TILL DE POLITISKA PARTIER, SOM STÄLLER UPP I 2014 KOMMUNALVAL.

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!   
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Tid att summera mandatperioden. Hur applicerades PBL och LOU i Hammarshusprojektet?

"Jag har flera gånger påpekat bristen på nuvarande folkinflytande och demokrati i vår kommun.

Spelet kring projekt C4 Shopping är det värsta exemplet på förförelsetrix i demokratins namn hittills under mottot: Folket ska lära sig veta vem som bestämmer och en folkomröstning måste stoppas till varje pris. Aktionen samlade ihop närmre 7 200 namnunderskrifter. Det mest upprörande uttalandet från den politiska ledningen i tidigt skede var: ”Att oavsett hur många namn ni än samlar ihop, så kommer det aldrig att bli en folkomröstning”.

Räkningen av rösterna resulterade följdenligt i en slapp fars från kommunens sida, felräkningar, ogrundat hot om polisanmälning med mera. Det skulle ju ändå inte bli någon folkomröstning! Schabblet medförde dock att man tvingades ta upp frågan i det ”folkvalda” fullmäktige, som i vanlig ordning var uppmanad att följa beslut uppifrån utan egen personlig åsikt.

I projektets spår följer en mörklagd affär. Per Frankenius, huvudägare till blivande C4 Shopping, fick köpa Hammarshus med övriga byggnader samt 60 000 kvadratmeter, övervägande del värdefull mark, för närmast gåvosumman 1,5 miljoner. Jag har bland annat i insändare flera gånger begärt förklaring till affären, följd av kompakt politisk tystnad. Även Kb har här valt att ligga lågt av någon anledning."


Hur applicerades PBL och LOU i Hammarshusprojektet?


OBS Denna karta är upprättad redan 2009-00-00(?) av Kristianstads Kommun
Hur appliceras PBL och LOU i Hammarshusprojektet?

Klipp från Kristianstadsbladet 120120

Kristianstads kommuns tomtpriser 2009
Tyvärr finns inte denna länk inte mer tillgänglig i på Kristianstads kommuns hemsida.

Tomtpriset varierar från ort till ort. Dyrast är tomterna närmast Kristianstad och Åhus.
ORT / OMRÅDEPris/900 m²Pris /m²
Hammarslund495 000 kr100 kr

Priserna gäller för tomter med en areal av 900 m². För tomter som understiger respektive överstiger denna areal regleras tomtpriset med 100;- 60;- 30;- 25;- eller 15;-/m².

Dessa 60.000 kvm såldes för ett pris på 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar ett pris 25 kr/kvm plus att då ingick även en herrgårdsliknade byggnad i priset!

Dessa 60.000 kvm motsvarar med en tomtstorlek på 900 kvm, 
om man delar 60.000 / 900 = 66,7 tomter

Med kommunen prislista skulle vädret bara på denna mark motsvara
495.000 kr * 66,7 tomter = ca. 33.000.000 miljoner kronor  plus värdet för herrgårdsbyggnaden, som såldes för 1,5 miljoner kronor!
Är detta i överensstämmelse med LOU?
Hur bjöds detta ut?
Vem gjorde värderingen?

  • Hur kunde konsortiet få option på övrig mark utan den bjuds ut enl LOU?
  • Vem har betalt arkeologi grävningen?
  • Vem stod för rivning och kapitalförstöring av bostadshus o. stallbyggnader?
  • Kapitaliseringskostnader under dessa år som marken varit reserverad för konsortiet?
  • Vem betalar alla dessa anläggningskostnader för vägar och rondeller, som ej hade behövts om inte denna stormarknad skulle etableras? I Åhus backade Netto för en etablering vid rondellen p.g.a man ansåg för stora kostnader för dessa på- och tillfarter.
SR 050901 Intresse för köp av Hammarshus
KRISTIANSTAD. Ordföranden i Handelsföreningen i Kristianstad Pär Frankenius vill tillsammans med bland annat Maxi-ägaren Richard Bengtsson köpa anrika Hammarshus i Kristianstad.
Enligt Pär Frankenius ska en del av byggnaderna användas som bostäder, men dessutom finns tankar på att bygga på marken.
KB 060107 Kommunen kan ta över köpet av Hammarshus
Kristianstads kommun kan komma att utnyttja sin förköpsrätt till Hammarshus. Området kring det gamla godset har så stor samhällsnytta att kommunen bör äga det, menar mark- och exploateringschefen Ingvar Lövkvist.
Kommuner kan, genom att hävda att en fastighet har stor samhällsnytta, hävda sin rätt till förköp. Det görs inte särskilt ofta, men i det här fallet är tjänstemännen, enligt Lövkvist, överens om att det är viktigt att frågan kommer upp på politikernas bord. Anledningen är att området i underlaget till den översiktsplan som kommunfullmäktige godkände i höstas benämns som ett utvecklingsområde för bostäder. Området är också aktuellt i den handelsutredning som pågår och som ska visa hur handeln i Kristianstad bör utvecklas framöver.
– Vi kommer naturligtvis att diskutera det internt och med köparna, och sedan lägga fram det för kommunstyrelsen, säger Ingvar Lövkvist. (anm. skall Kristianstads kommun agera bank?)
KB 060120 Hammarshus åtta miljoner dyrare
Kommunen förhandlar fortfarande med köpmännen om hur avtalet dem emellan ska se ut. Uppgörelsen bygger på att konsortiet köper tillbaka Hammarshus med parken. Om kommunen fattar beslut om handelsetablering i Hammar är köpmännen lovade att få köpa tillbaka en tillräckligt stor tomt för att kunna genomföra sina planer.(anm. vad säger LOU?)
KB 071115 Allt utom Hammarshus föreslås rivas
För att möjliggöra en framtida handelsområde i Hammar föreslås kommunen nu riva samtliga byggnader på Hammarshusområdet. Själva Hammarshus ska dock stå kvar.
– Ja, det har vi sålt till konsortiet som planerar bland annat stormarknad där ute, säger kommundirektör Ingvar Lövkvist.
Anledningen till att byggnaderna rivs är inte att de är i dåligt skick, säger Ingvar Lövkvist.
– Men marken kommer att ingå i det framtida handelsområdet. Om allt går som det ska har vi en detaljplan för området nästa höst.
Hjälpmedel:

Naturskyddsföreningen material och verktyg Externa köpcentra

Boverkets ”Dags att handla nu”


Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!   
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2014-09-05

Dags att myndigförklara allmänheten

En mycket relevant insändare införd i Kristianstadsbladet 140905.
Något att tänka på för de som vill få medborgarnas förtroende även efter valdagen.
Det är vad som kallas öppen ömsesidigt långsiktigt hållbar dialog med medborgarna, som kontinuerligt följs upp.

M.a.o. DEMOKRATI !
Att vara lyhörd.
Enkelt, men prestigen och makten?Proffstyckare talar om för folk hur de ska leva sina liv. Problemet är kanske inte att vi har fel politik utan att samhället är genompolitiserat?
Företagare tror ofta att den växande byråkratin inom ett fåtal decennier kommer att kväva samhällslivet totalt om inget radikalt inträffar. Alltför många skattefinansierade pratkvarnar vill leva gott på att detaljstyra andras liv.
Man skulle kunna låta de politiska partierna finansiera sin verksamhet enbart genom sina egna medlemsavgifter. Då skulle det snabbt visa sig vad allmänheten egentligen tycker om dagens partibaserade beslutssystem eftersom pärmbärarnas envälde grundar sig på vårt höga skattetryck.
Vi kanske mindre borde diskutera vilket parti som är bäst och mer fokusera på hur vanligt folk ska få tillbaka makten över sina egna liv och slippa överhetens ständiga pekpinnar? Problemen kanske löser sig automatiskt om man sänker skatten till genomsnittlig OECD-nivå och i stor utsträckning då låter familjerna själva ansvara för sina egna barns uppväxt med mera?
Finanseliten driver nu medvetet fram en global systemkrasch för att kunna erbjuda en världsregering som lösningen på problemen de själva skapat. Våra dagars partipolitiska överdrifter är kanske därför byråkraternas sista glädjefnatt innan det totala sammanbrottet.
Kollapsen påskyndas av att hundratusentals svenska ungdomar varken har studerat eller arbetat på många år. Dessa anarkister bygger nu snabbt upp ett alternativt samhälle som ställer de etablerade institutionerna offside i vilket fall.

Vad tycker Du?      

Kommentera gärna allt för Kristianstad.  

Att leva är att ta ställning. 
Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!


___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus