2011-05-28

Hjälp Kristianstad!

Insändare av en kommuninvånare i KB 110528  Rädda rådhusets exteriör!
"Vi påstås leva i en demokrati. Jag börjar allt mer ifrågasätta detta. Demokrati står för folkstyre, men gång på gång fattar politikerna beslut, som skall gälla för lång tid framöver, utan att ha någon aning om, vad folket tycker.
Om man skall kunna tala om folkstyre, får de folkvalda bara besluta om sådant, som nämnts i deras valprogram.
Vi väljare har inte gett politikerna mandat att bestämma i form av ett blankt papper, som de kan fylla med vad de behagar. Politikerna tror sig kanske vara klokare än så kallat vanligt folk? Det är trots allt vi väljare som avlönar politikerna."

OBS detta sker?
Kanske p.g.a. av eftersatt underhåll eller dålig fastighetsförvaltning?

Detta sker samtidigt som man säger, att kommunen måste tvunget äga sina fastigheter, som man bedriver sina verksamheter i !!!

Nedanstående text var även införd som insändare i KB 110528  Hjälp Kristianstad!

Nu tycker jag det börjar gå för långt med planeringen eller rättare sagt med oplaneringen av Kristianstad. Det verkar inte finnas någon känsla för staden, som snart är 400 år!
Några exempel som varit uppe utan en dialog med kommuninvånarna:
Rådhuskvarteret rivs och ersätts med fasader som till vissa delar inte passar?
  • Norrtullskolan rivs?
  • P-hus i Tivoliparken?
  • P-platser på grönområden i centrum?
  • Kristianstadslänken tvärs genom centrum?
  • Östra Centrum med fasader som inte alla anpassas till sin omgivning?
  • etc. etc.
Jag har tänkt länge att vi i kommunen borde engagera oss, så att vi kan göra något för att ”hjälpa” Kristianstad. 
Det borde gå lättare nu, när kommunalrådet Bengt Gustafson (M) fick gå ut bakvägen?
Vi får inte låta ”styret” gå på hur som helst och riva och fördärva stan, som har tagit snart 400 år att bygga upp. Vad händer för övrigt med Norrtullskolan?

F.ö. blev jag mycket glad idag, då den förste jag träffade i stans centrum var f.d. stadsarkitekten här i Kristianstad Sune Friström, som kom fram till mig och sa, att han uppskattar vad jag skriver om stadsplaneringen i Kristianstad och att det finns ingen övergripande planering, vilket han har påpekat tidigare vid många tillfällen även då Kristianstads "styre" varit närvarande.

Varför yttrar sig Gamla Christianstad nu överhuvud tagit inte alls över denna förvanskningen av Rådhuskvarteret, som nu är på väg att genomföras!
Det kan synas märkligt i all den stund man har följande text på sin hemsida:

"Välkommen till Föreningen Gamla Christianstads hemsida!
Föreningen Gamla Christianstad grundades 1947 "i syfte att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens historia".
Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden"

Likaså Vähusens Vänner har heller tydligen INGEN åsikt om förvanskningen av Rådhuskvarteret!! 

Märkligt beteende av två bevarande och kulturföreningar som verkar i Kristianstad! 

Jag sände även ovanstående text min insändare i Kristianstadsbladet 110528  som mail till många kristianstadsbor samt massmedia:

Det är mycket skulle kunna göra för att få igång opinionen, se i Helsingborg

Rädda Ångfärjestationen

Hör av "dej" så kan vi träffas och snackas vid, ett s.k. "after work", när du kan och var och du har kanske fler förslag?

Du kan också skriva min bloggs forum, som du hittar i rubrikerna längst upp i bloggen på Forum iKristianstad.

Olle Johansson

tel 044 125555
arb 044 211130
mobil 0708 211134

PS Sänd gärna mailet vidare till någon som också värnar om och är intresserad av Kristianstads långsiktiga utveckling.

Läs även här i KB 2002.02.06  25 års kamp för bevarande 

Det var andra tider då under bl.a Torsten Anderssons o. Sune Friströms ledning.
Idag sägs inget om förvanskningen och raserandet av hela Rådhuskvarteret!!
Märkligt!


Här några exempel från denna bloggen:

Inlägg: Bussar hotar centrumhandeln i Kristianstad!
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/05/bussar-hotar-centrumhandeln-i.html
"Det är viktigast. Och om vi fattar beslut i juni eller i augusti spelar inte så stor roll, tror jag, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP).
Kommunstyrelsen beslöt i mitten av februari att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.

Parkeringssituationen är inte belyst,
och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum, sa Pierre Månsson då.
"

M.a.o. Kristianstadslänken skall genomföras oavsett att dom som drabbats sagt NEJ!

Inlägg: Man kan skapa historia på många sätt! I Kristianstad??
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/05/man-kan-skapa-historia-pa-manga-satt-i.html
"På vilket sätt har kommuninvånarna haft möjlighet att yttra sig, när det gäller utformningen av Rådhuskvarterets planerade dominerande byggnader i Kristianstad, även dessa byggnader kommer att bli historia?"

Inlägg: Kristianstad hoppas P. Månsson läser och lyssnar på följande.
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/04/kristianstad-hoppas-p-mansson-laser-och.html

Inlägg: Kristianstad! Viktigt med en helhetssyn vid stadsplaneringen!
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/04/yttrande-till-planforslaget-detaljplan.html

Inlägg: Yttrande till planförslaget ÖSTRA CENTRUM,
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/04/yttrande-till-planforslaget-ostra.html

Inlägg: Svenskt Näringslivs Dagens Handel skrev om Kristianstad
Länk: http://ikristianstad.blogspot.com/2011/02/svenskt-naringslivs-dagens-handel-skrev.html

 
Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!   
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-05-26

Man kan skapa historia på många sätt! I Kristianstad??

På vilket sätt har kommuninvånarna haft möjlighet att yttra sig, när det gäller utformningen av Rådhuskvarterets planerade dominerande byggnader i Kristianstad, även dessa byggnader kommer att bli historia?
Vill visa hur vackert rådhuskvarteret från V Boulevarden en gång var. Är det genomtänkt att offra detta för att regionpolitikerna ska få nära till centralstationen??


Här följer några exempel på känslan och hur man vill förvalta kulturen för kommande generationer i Kristianstad, bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets utformning  
Kommunens hemsida:  Rådhuskvarterets utformning 

 
"I arkitekten Greger Dahlströms förslag över ett ombyggt rådhuskvarter bevaras större delen av fasaderna. Söder om Rådhuset ska enligt förslaget ett nybyggt parti markera huvudentrén, med insyn i entré- och utställningshallen.  Den nya fasaden dras in och takhöjden höjs, för att det södra Rådhustornet ska framträda på samma sätt som det norra. Även på hörnet mot centralstationen byggs en helt ny byggnad, som ska utformas i ljus sten och ta upp formspråket från de omgivande byggnaderna, liksom bröderna Ahlsén gjorde vid 1930-talets ombyggnad."
Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets ombyggnad

Den nya fasaden är tänkt att fånga upp linjerna och rytmen i den gamla fasaden, men med ett modernt uttryck. 

 
Med en entré till mötescentret från hörnet Västra Boulevarden/Christian IV:s gata kan besökare enkelt hitta dit från resecentret Kristianstad C.

Tre sekler återspeglas mot Stora Torg. Den nya entrén från 2000-talet och Althinska huset från 1900-talet ramar in 1800-talets Rådhus i förslaget till gestaltning av det nya kvarteret.

Med ljus sten och rena linjer i fasaden är avsikten att tidslinjen från 1800-talets rådhus genom 1900-talets förvaltningshus och polishus på Christian IV:s gata förs vidare in i 2000-talet med hörnhuset på Christian IV:s gata och Västra Boulevarden. 

Avsikten är att den nya entrén mot Stora torg ska vara en tydlig och självklar väg in i kommun- och regionhuset.


Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets utformning  
Kommunens hemsida:  Rådhuskvarterets utformning  

KB 110518  Prislapp: en halv miljard   
Fler blogginlägg om  Rådhuskvarteret  

Här i Kristianstad är tydligen ledningen beredd att satsa 500-600 miljoner kronor i ett kontorshus, när man samtidigt pratar om ett levande centrum efter kl 17.
Inom parentes planeras i hela Sverige investeras ca 800 miljoner i järnvägsnätet.

En aspekt i detta ärende.
Kan det dessutom ligga inom kommunslagens råmärken, att kommuninvånarna skall vara med att finansiera en kommersiell fastighet, som detta blir då Region Skåne inte vill vara med in något samägande?
Titta nu bara på flygplatsen i Everöd, där är regionen inte mer intresserad, att var med längre, men man var hellre bredd att investera i Kastrup, så kan hända även med regionens hyreskontrakt i Rådhuskvarteret!

Detta nya kontorskomplex kan och skall genomföras genom en förvanskning av ett av stadens vackraste kvarter.
Man måste t.o.m. spränga in sexvånings lådor mitt i detta kvarter för att få plats med ca 700 arbetstillfällen. Idag finns 230 arbetstillfällen.

Hur ser expansionsmöjligheterna ut för Region Skåne i detta kontorshus, om region Södra Sverige blir av, vilket inte ligger långt borta då sjukvården tenderar att skapa större regioner och Blekinge är för litet med sitt landsting med Blekinges folkmängd.

Rådhuskvarters bygget skall genomföras nu innan man har klart för sig logistiken och tillgängligheten i staden. Var skall alla dessa tjänstemän och våra besökare till näringarna i Kristianstads centrum parkera och nu när man tydligen fortfarande med en "tjurs envishet" fortfarande anlitar konsulter för att prompt kunna genomföra den s.k. Kristianstadslänken!

Vilken beslutsordning det är i Kristianstad!
  
Man har tydligen inte lärt sig av historien från 60-talet då städernas centrumlägenheter avfolkades och byggdes om till kontor, vilket sedermera ansågs som helt felaktig stadsplanering. 
I Kristianstad gör man om samma sak igen!

Jag hörde, att bevarande och kulturföreningen Gamla Christianstad nog så behjärtansvärt ville, att kommunen skulle rädda en en väggmålning i Rådhuskvarteret av Andreas Björkman, som skulle kosta ca 500.000:- kronor!
Gamla Christianstad yttrade eller yttrar sig nu överhuvud tagit inte alls över förvanskningen av Rådhuskvarteret!
Det kan synas märkligt i all den stund man har följande text på sin hemsida:
"Välkommen till Föreningen Gamla Christianstads hemsida!
Föreningen Gamla Christianstad grundades 1947 "i syfte att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens historia".
Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden"
Vä Husens Vänner har heller tydligen INGEN åsikt om förvanskningen av Rådhuskvarteret!! 
Märkligt beteende av två bevarande och kulturföreningar som verkar i Kristianstad!
 
Tänk en gång, när det fanns ideella krafter, som hade känsla och empati för kulturen, så räddades Österbergskagården och Vä husen, men nu när det gäller ett helt kulturkvarter säger vår kulturförening Gamla Christianstad ingenting mer än att rädda en väggmålning!

Jag tänker ofta på vad f.d stadsarkitekten Sune Friström sa, som har mycket kunskap och känsla för Kristianstad, där även våra beslutsfattare var närvarande.
Sune Friström har helt rätt i, att man måste vid all stadsplanering sänka sig uppifrån och neråt för att se helheten.

I Kristianstad verkar det som man gör tvärtom eller kanske varje projekt planeras för sig, för det verkar inte precis genomtänkt.

Läs här KB 2002.02.06  25 års kamp för bevarande 

Det var andra tider då under bl.a Torsten Anderssons o. Sune Friströms ledning.
Idag sägs inget om förvanskningen och raserandet av hela Rådhuskvarteret!!
Märkligt!

 

I all den stund då det finns stora ytor norr om stationen, som mycket väl kunde får plats med ett kommun- och regionhus ja t.o.m. ett hus för region Södra Sverige ihop med Blekinge som skulle kunna placerats här i Kristianstad i stället för i Västra Hamnen i Malmö. 
Det passade inte f.d. regionrådet Swanstein eller vad han nu hette!
Nu är man, jag repeterar, tvungen att spränga i sexvåningslådor i kulturkvarteret för att få plats m.a.o. inga expansionsmöjligheter!!!

2011 kommer att vara ett viktigt årtal i Kristianstads historia. Det blir ett årtal man kommer att komma ihåg. Det var nämligen det årtalet, då stadens vackraste och ett av de mest kulturella kvartern förvanskades helt utan känsla av stadens "styre", så stor förändring har inte hänt sedan södra delarna av centrum härjades av stora bränder på 1800-talet.

Man kan skapa historia på många sätt!

 Skall man tvunget göra om samma misstag från 60-talet då många gamla stadskärnor i Sverige raserades och revs?
Jag vädjar till alla försök att anpassa fasaderna på hela Rådhuskvarteret och Ö. Centrum. Vid Lilla Torg, vilket anpassad och vacker fastighet, som skapats med moderna byggmetoder efter branden.


Lyssna även på beslutsfattarnas syn på Rådhuskvarteret:
Lyssna även på en ljudupptagning där man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken på kommunalfullmäktige mötet 101214 : Diskussion om Resecentrum o. Kristianstadslänken  Det har snart gått ett halvt år inget har hänt! 
Gäller det idag vad som sades på ovanstående ljudupptagning?

Finns viljan och empatin, så går allting. Se här hur Bröderna Persson hade känsla för Kristianstad.

Likaså gör vad man kan så att inte Regionbussarna dras rakt genom centrum och med de desperata förslagen från C4-teknik, som vill skapa parkeringar här och där på våra grönområden.
Jag har påpekat detta tre gånger skriftligen för Anita Zieme, men hon behagade inte svara!

De gröna bussarna kan köra som idag. Det går ju att byta buss vid resecentrum precis som från tåg till buss?
Det säger själva ordet resecentrum. Det är väl inte Steen o. Ström som skall styra agendan i Kristianstad?
De lyckade tydligen dupera herr Gustafson numera f.d., som nu kan ha lugna dagar i Kaffatorp.


Dessa parkeringar på V. Boulevarden är A och O för tillgängligheten i centrum så att det inte kantar över mot öster. Detta påpekade redan Fredrik Bergström från handelns utredningsinstitut vid presentationen av handelsutredningen och som nu även
professor Johan Anselmsson Lund säger samma sak, när det gäller städerna tillgänglighet och utslagningar av arbetstillfällen skall undvikas.

Man verkar i alla fall inte vara vidare lyhörd på de som redan är etablerade i centrum eller vad sakkunskapen säger!

Varför anordnas inte ett offentligt "bymöte", när det gäller Kristianstads centrum, som man ofta gör runt om i våra byar runt Kristianstad?

Är det inte lika viktigt att höra vad Kristianstadsborna och de som driver verksamheter i centrum har för åsikter och kunskap i ämnet än vad som misstänkas att Steen och Ström ställer krav på att regionbussarna skall passera entrén till deras tilltänkta köpgalleria?

Det talas om förbättrad dialog med kommuninvånarna och man eftersträvar ett bättre företagare klimat!

Jag skulle föreslå, att vi är några som träffas och tar initiativet och själva anordnar ett offentligt "bymöte", där alla kommuninvånarna är välkomna och framföra sina synpunkter och vi som anordnar detta mötte även bjuder in någon föredragshållare med stor kunskap i om stadsutveckling och stadskärnor t.ex. prof. Johan Anselmsson från Lund.
Till detta möte skall naturligtvis även politiker och tjänstemän från Kristianstads kommun bjudas in.

Hör av "dej" så kan vi träffas helt obundet på ett s.k. "after work". Du har säkert fler förslag. Antingen genom ett mail olle.p.johansson@gmail.com eller slå en signal på 0708 211134
Du kan också skriva min bloggs forum, som du hittar i rubrikerna längst upp i bloggen på Forum iKristianstad.
 
I Helsingborg har kommuninvånarna skapat mycket stark opinion mot "Saltkristallen" och förhoppningsvis en förändring om förslaget att riva "Ångfärjestaionen."

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Bussar hotar centrumhandeln i Kristianstad!


Ovanstående artikel i Företagareförbundets tidning:

Bussar hotar centrumhandeln.

Inom kort ska ett nytt resecentrum börja byggas i Kristianstad. Detta gör att flera av gatorna I stadskärnan troligen kommer att avsättas för enbart busstrafik.

Vi förlorar cirka 200 parkeringsplatser, vilket innebär ett dråpslag mot oss cityhand­lare, säger skohandlaren Olle Johansson.

Han menar att det är svårt att påverka politikerna och de stora drakarna inom näringslivet, om man är en liten företagare. Men samtidigt är han inte rädd för att sticka ut hakan för att påtala felaktig­heter.
När han fick reda på att kom­munen plane­rade att lägga om trafiken genom stadskärnan och att det innebär att ca 200 parkeringsplatser skulle försvinna, gick han i taket.

Det är redan svårt att hit­ta någonstans att ställa bilen. Värst är det på de stora shoppingdagarna, när kunder kommer från andra orter för att handla, säger han och tillägger att just bristen på par­keringsplatser skulle drabba honom extra hårt eftersom minst hälften av kunderna kommer från andra kommu­ner.
Tillgänglighet viktig
För Olle Johansson som driver en skoaffär som femte gene­rationen kan den försämrade tillgängligheten innebära ett markant tapp i försäljningen. Han menar att eftersom tillgänglighet  för cityhandeln är A och 0 för kunderna finns det en stor risk att de istället väljer att åka till stormarkna­der.

Politikerna talar sig gärna varma om att de vill skapa en levande stadskärna. Men när det kommer till kritan är or­den inte mycket värda, säger han och tillägger att tack vare en intensiv debatt bland an­nat på lokaltidningarnas in­sändarsidor men även genom inlägg på olika typer av socia­la medier hoppas han kunna få gehör för sina åsikter.

Väcka opinion
Olle Johansson har talat med många handlare och fastig­hetsägare i centrum och han menar, att de flesta håller med honom i sakfrågan, de planerade förändringarna av busstrafikens rutter bör dras om samtidigt som de befint­liga parkeringsplatserna ska finnas kvar.
Men samtidigt är många rädda för att stöta sig med kommunen, vilket jag för­står men tycker är synd. Det är bara genom att lufta sina åsikter, som det går att åstad­komma någon förändring på sikt, säger han.

Text : Peter Fredriksson

Jag blev mycket konfunderad, när jag läste följande artikel i Kristianstadsbladet.

KB 110513  Länken skjuts upp ytterligare
"Det är viktigast. Och om vi fattar beslut i juni eller i augusti spelar inte så stor roll, tror jag, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP).
Kommunstyrelsen beslöt i mitten av februari att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.
Parkeringssituationen är inte belyst, och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum, sa Pierre Månsson då.
Allt skulle vara klart till 1 juni, och innan kommunstyrelsen diskuterat utredningarna – beslöt politikerna - ska inga upphandlingar eller något byggande av länken ske.
Men allt ser nu ut att förskjutas åtminstone över sommaren. Enligt ett tjänsteutlåtande från kommunledningskontorets Anders Magnusson har arbetet med anbudshandlingarna - för anlitande av konsulterna - tagit längre tid än beräknat.

KB 110519  P-situationen utreds och Kristianstadslänken dröjer
"Kommunstyrelsen beslöt i mitten av februari att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.
Dessutom ska kommunen själv utreda och lämna förslag till tillfällig och permanent parkering i anslutning till genomförande av Kristianstadslänken."

M.a.o. Kristianstadslänken skall genomföras oavsett att dom som drabbats sagt NEJ!

Här går det nästan att läsa mellan raderna att länken skall genomföras eller väntar man på att Steen o. Ström skall hoppa så att man kan bryta "någon form" av en uppgörelse, som skett i det stängda rummet?

Vad händer nu?


Varför anordnas inte ett offentligt "bymöte", när det gäller Kristianstads centrum, som man ofta gör runt om i våra byar runt Kristianstad?

Är det inte lika viktigt att höra vad Kristianstadsborna och de som driver verksamheter i centrum har för åsikter och kunskap i ämnet än vad som misstänkas att Steen och Ström ställer krav på att regionbussarna skall passera entrén till deras tilltänkta köpgalleria?

Det talas om förbättrad dialog med kommuninvånarna och man eftersträvar ett bättre företagare klimat!

Det kan misstänkas att p.g.a. Steen o Ström ställt krav och de styrande "kör över" våra besökare och de som driver verksamheter i centrum genom minskad tillgänglighet och tar bort 200 p-platser, som i sin förlängning är vårt "levebröd".

Vi vet numera, att f.d. kommunalrådet Bengt Gustafsons(M) framtoning höll inte utan han fick avgå och ta sig ut bakvägen och gå hem och dra sig tillbaks från politiken!

Gustafson hann med att anlita och köpa ännu en konsult för att få det svar han prompt hävdade var rätt!
Vad kommer konsulten fram till?


Det har alltså ännu en gång köpts en konsult till något som f.d. kommunalrådet Gustafson sa redan var utrett och beslutat! 
Förhoppningsvis köper man inte tjänsten för att själva gömma sig och få igenom det som inte vore bra för tillgängligheten till centrum av Kristianstad.

Så går det till, när man inte själv blir drabbad eller inser och lyssnar på dem som har kunskap. t.ex prof. Johan Ansemlsson (Jag rekommenderar läs denna länk)Lund som säger tillgänglighet är A o O för stans centrums överlevnad. I Kristianstad är det viktigare med busstrafik genom centrum!!

Varför startar inte Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna en namninsamling?
Detta föreslog Jonas Duveborn Kristianstadsbladet och var villig införa en omröstning i Kristianstadsbladet på sidan 2, men tyvärr ingen respons från ovan nämnda föreningar!

Man verkar i alla fall inte vara vidare lyhörd på de som redan är etablerade i centrum eller vad sakkunskap säger som t.ex. professor Johan Anselmsson Lund!

Detta sker nu med ytterligare konsulter, när f.d. Gustafson tidigare sagt att det redan var utrett och beslutat! 

Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna borde bjuda in i denna viktiga fråga för Kristianstads framtid professor Anselmsson till en offentlig föreläsning för alla intresserade i ämnet och samtidigt skulle företrädarna från Kristianstads kommun bjudas in till denna objektiva föreläsning.

Det vore bättre än en av parterna kommunen i den tilltänkta citysamverkan på eget initiativ köper ytterligare konsult. 

Det är en i min och många andras ögon en mycket märklig beslutsgång och sätt föra dialog med berörda parter, som Kristianstads kommun utövar.

Jag blir ytterst förvånade över beslutsprocessen i kommunen först flyttar man resecentrum sedan skall Rådhuskvarteret rivas och först då "vaknar man" "oj då vi verkar ha glömt det där med tillgängligheten till centrum"!!  

Vad jag förstår så har även Pierre Månsson med över tjugo år här i kommunalpolitiken varit med hela tiden i den inre beslutsprocessen under hela resans gång vad gäller den s.k. Kristianstadslänken?

Det kan inte vara lätt eller rättare sagt oförståeligt, att Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna är beredda att etablera och sätta pengar till ett trepartsamvekan med Kristianstads kommun i form av en cityförening, när kommunen inte kan säga direkt nej till Kristianstadslänken tänkta dragning, som skulle skada tillgängligheten till centrum och med det ett minskat kundunderlag som följd utan kommunen ytterligare en gång skall tillsätta en konsult!

Vad är det för "hemlig" agenda som finns i Kristianstads kommun?
Det är dags att lägga fram allt på bordet!


Detta beteende från kommunen  verkar inte till något bättre företagsklimat i Kristianstad med denna framtoning.
 
På detta vis har man i Helsingborg fått till en förändring om förslaget att riva "Ångfärjestaionen."

Så här gör dom i Helsingborg

Rädda Ångfärjestationen

Det vore kanske något för oss i Kristianstad att ta efter innan de helt fördärvar Kristianstad: Ö. Centrums utformning och Rådhuskvarterets utformning, som vi inte har något att säga till om. Titta bara på numera f.d. herr Gustafson, som ger sken av att Kristianstadslänken skall utredas igen, när det i samrådsyttrandet Ö. Centrum finns Södra Busstationen kvar i planärendet!
DEMOKRATUR!


Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!  

Du är också välkommen till min Facebooksida:

Välkommen till i KRISTIANSTADHär kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-05-20

Man kan skapa historia på många sätt! I Kristianstad??

På vilket sätt har kommuninvånarna haft möjlighet att yttra sig, när det gäller utformningen av Rådhuskvarterets planerade dominerande byggnader i Kristianstad, även dessa byggnader kommer att bli historia?
Vill visa hur vackert rådhuskvarteret från V Boulevarden en gång var. Är det genomtänkt att offra detta för att regionpolitikerna ska få nära till centralstationen??

 
"I arkitekten Greger Dahlströms förslag över ett ombyggt rådhuskvarter bevaras större delen av fasaderna. Söder om Rådhuset ska enligt förslaget ett nybyggt parti markera huvudentrén, med insyn i entré- och utställningshallen.  Den nya fasaden dras in och takhöjden höjs, för att det södra Rådhustornet ska framträda på samma sätt som det norra. Även på hörnet mot centralstationen byggs en helt ny byggnad, som ska utformas i ljus sten och ta upp formspråket från de omgivande byggnaderna, liksom bröderna Ahlsén gjorde vid 1930-talets ombyggnad."
Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets ombyggnad

Den nya fasaden är tänkt att fånga upp linjerna och rytmen i den gamla fasaden, men med ett modernt uttryck. 

 
Med en entré till mötescentret från hörnet Västra Boulevarden/Christian IV:s gata kan besökare enkelt hitta dit från resecentret Kristianstad C.

Tre sekler återspeglas mot Stora Torg. Den nya entrén från 2000-talet och Althinska huset från 1900-talet ramar in 1800-talets Rådhus i förslaget till gestaltning av det nya kvarteret.

Med ljus sten och rena linjer i fasaden är avsikten att tidslinjen från 1800-talets rådhus genom 1900-talets förvaltningshus och polishus på Christian IV:s gata förs vidare in i 2000-talet med hörnhuset på Christian IV:s gata och Västra Boulevarden. 

Avsikten är att den nya entrén mot Stora torg ska vara en tydlig och självklar väg in i kommun- och regionhuset.


Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets utformning  
Kommunens hemsida:  Rådhuskvarterets utformning  

KB 110518  Prislapp: en halv miljard   
Fler blogginlägg om  Rådhuskvarteret  

Här i Kristianstad är tydligen ledningen beredd att satsa 500-600 miljoner kronor i ett kontorshus, när man samtidigt pratar om ett levande centrum efter kl 17.
Inom parentes planeras i hela Sverige investeras ca 800 miljoner i järnvägsnätet.

En aspekt i detta ärende.
Kan det dessutom ligga inom kommunslagens råmärken, att kommuninvånarna skall vara med att finansiera en kommersiell fastighet, som detta blir då Region Skåne inte vill vara med in något samägande?
Titta nu bara på flygplatsen i Everöd, där är regionen inte mer intresserad, att var med längre, men man var hellre bredd att investera i Kastrup, så kan hända även med regionens hyreskontrakt i Rådhuskvarteret!

Detta nya kontorskomplex kan och skall genomföras genom en förvanskning av ett av stadens vackraste kvarter.
Man måste t.o.m. spränga in sexvånings lådor mitt i detta kvarter för att få plats med ca 700 arbetstillfällen. Idag finns 230 arbetstillfällen.

Hur ser expansionsmöjligheterna ut för Region Skåne i detta kontorshus, om region Södra Sverige blir av, vilket inte ligger långt borta då sjukvården tenderar att skapa större regioner och Blekinge är för litet med sitt landsting med Blekinges folkmängd.

Rådhuskvarters bygget skall genomföras nu innan man har klart för sig logistiken och tillgängligheten i staden. Var skall alla dessa tjänstemän och våra besökare till näringarna i Kristianstads centrum parkera och nu när man tydligen fortfarande med en "tjurs envishet" fortfarande anlitar konsulter för att prompt kunna genomföra den s.k. Kristianstadslänken!

Vilken beslutsordning det är i Kristianstad!  
Man har tydligen inte lärt sig av historien från 60-talet då städernas centrumlägenheter avfolkades och byggdes om till kontor, vilket sedermera ansågs som helt felaktig stadsplanering. 
I Kristianstad gör man om samma sak igen!
Jag hörde, att bevarande och kulturföreningen Gamla Christianstad nog så behjärtansvärt ville, att kommunen skulle rädda en en väggmålning i Rådhuskvarteret av Andreas Björkman, som skulle kosta ca 500.000:- kronor!
Gamla Christianstad yttrade sig överhuvud tagit inte alls över förvanskningen av Rådhuskvarteret!
Tänk en gång, när det fanns ideella krafter, som hade känsla och empati för kulturen, så räddades Österbergskagården och Vä husen, men nu när det gäller ett helt kulturkvarter säger vår kulturförening Gamla Christianstad ingenting mer än att rädda en väggmålning!

Jag tänker ofta på vad f.d stadsarkitekten Sune Friström sa, som har mycket kunskap och känsla för Kristianstad, där även våra beslutsfattare var närvarande.
Sune Friström har helt rätt i, att man måste vid all stadsplanering sänka sig uppifrån och neråt för att se helheten.

I Kristianstad verkar det som man gör tvärtom eller kanske varje projekt planeras för sig, för det verkar inte precis genomtänkt.

I all den stund då det finns stora ytor norr om stationen, som mycket väl kunde får plats med ett kommun- och regionhus ja t.o.m. ett hus för region Södra Sverige ihop med Blekinge som skulle kunna placerats här i Kristianstad i stället för i Västra Hamnen i Malmö. 
Det passade inte f.d. regionrådet Swanstein eller vad han nu hette!
Nu är man, jag repeterar, tvungen att spränga i sexvåningslådor i kulturkvarteret för att få plats m.a.o. inga expansionsmöjligheter!!!

2011 kommer att vara ett viktigt årtal i Kristianstads historia. Det blir ett årtal man kommer att komma ihåg. Det var nämligen det årtalet, då stadens vackraste och ett av de mest kulturella kvartern förvanskades helt utan känsla av stadens "styre", så stor förändring har inte hänt sedan södra delarna av centrum härjades av stora bränder på 1800-talet.

Man kan skapa historia på många sätt!

 Skall man tvunget göra om samma misstag från 60-talet då många gamla stadskärnor i Sverige raserades och revs?
Jag vädjar till alla försök att anpassa fasaderna på hela Rådhuskvarteret och Ö. Centrum. Vid Lilla Torg, vilket anpassad och vacker fastighet, som skapats med moderna byggmetoder efter branden.


Lyssna även på beslutsfattarnas syn på Rådhuskvarteret:
Lyssna även på en ljudupptagning där man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken på kommunalfullmäktige mötet 101214 : Diskussion om Resecentrum o. Kristianstadslänken  Det har snart gått ett halvt år inget har hänt! 
Gäller det idag vad som sades på ovanstående ljudupptagning?

Likaså gör vad man kan så att inte Regionbussarna dras rakt genom centrum och med de desperata förslagen från C4-teknik, som vill skapa parkeringar här och där på våra grönområden.
Jag har påpekat detta tre gånger skriftligen för Anita Zieme, men hon behagade inte svara!

De gröna bussarna kan köra som idag. Det går ju att byta buss vid resecentrum precis som från tåg till buss?
Det säger själva ordet resecentrum. Det är väl inte Steen o. Ström som skall styra agendan i Kristianstad?
De lyckade tydligen dupera herr Gustafson numera f.d., som nu kan ha lugna dagar i Kaffatorp.


Dessa parkeringar på V. Boulevarden är A och O för tillgängligheten i centrum så att det inte kantar över mot öster. Detta påpekade redan Fredrik Bergström från handelns utredningsinstitut vid presentationen av handelsutredningen och som nu även
professor Johan Anselmsson Lund säger samma sak, när det gäller städerna tillgänglighet och utslagningar av arbetstillfällen skall undvikas.

Man verkar i alla fall inte vara vidare lyhörd på de som redan är etablerade i centrum eller vad sakkunskapen säger!

Varför anordnas inte ett offentligt "bymöte", när det gäller Kristianstads centrum, som man ofta gör runt om i våra byar runt Kristianstad?

Är det inte lika viktigt att höra vad Kristianstadsborna och de som driver verksamheter i centrum har för åsikter och kunskap i ämnet än vad som misstänkas att Steen och Ström ställer krav på att regionbussarna skall passera entrén till deras tilltänkta köpgalleria?

Det talas om förbättrad dialog med kommuninvånarna och man eftersträvar ett bättre företagare klimat!

Jag skulle föreslå, att vi är några som träffas och tar initiativet och själva anordnar ett offentligt "bymöte", där alla kommuninvånarna är välkomna och framföra sina synpunkter och vi som anordnar detta mötte även bjuder in någon föredragshållare med stor kunskap i om stadsutveckling och stadskärnor t.ex. prof. Johan Anselmsson från Lund.
Till detta möte skall naturligtvis även politiker och tjänstemän från Kristianstads kommun bjudas in.

Hör av "dej" så kan vi träffas helt obundet på ett s.k. "after work". Du har säkert fler förslag. Antingen genom ett mail olle.p.johansson@gmail.com eller slå en signal på 0708 211134
Du kan också skriva min bloggs forum, som du hittar i rubrikerna längst upp i bloggen på Forum iKristianstad.
 
I Helsingborg har kommuninvånarna skapat mycket stark opinion mot "Saltkristallen" och förhoppningsvis en förändring om förslaget att riva "Ångfärjestaionen."

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

2011-05-19

Rendsburg Kristianstads vänortHär är vi i Kristianstad uppmärksammade.
På vilket sätt syns Rendsburg som vänort till Kristianstad här i vär stad?


Inom parentes vill jag nämna, att Rendsburg är rätt mycket mindre än Kristianstad, men det fanns två möjligheter att parkera och stanna med husbil dels en mycket centralplats och en direkt vid Kilkanalen.

Rendsburg hade man också tänkt på tillgängligheten med ett mycket centralt P-hus och ingen störande busstrafik tvärs genom centrum.
Det var värt en resa att besöka Rendsburg.

Man kan alltid lära sig något.
Jag rekommenderar en resa innan div konsulter rekommenderar Kristianstadslänken tvärs genom vårt unika rennesans centrum och borttagandet av 200 centralt belägna P-platser.


Jag rekommenderar starkt ett besök i Rendsburg. Kristianstads vänort i Tyskland.
Här några bilder från Rendsburg, som har en mycket trevlig plats direkt vid Kilkanalen för husbilar.

Vi var över påsken bl.a. i Rendsburg, där du kan parkera direkt vid Kielkanalen med gångavstånd till centrum.

Här en länk med webbkameror: Canalcup Cam
Kanalrestaurangen : Brückenterrassen in Rendsburg

Staden: Rendsburg
Central stellplats: Top Platz Rendsburg
Central stellplats: Wohnmobil-Hafen Rendsburg 

Visa Platser Olle Besökt. Wo Olle war. på en större karta
Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!  

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-05-18

VA-taxorna höjs event. med 120 % på två år i Kristianstads kommun? Överklaga detta beslut!

OBS! Höjning av VA-taxan till 120.000:- en höjning på ca 120% på två år i Kristianstads kommun?
Var i samhället hittar du denna kostnads höjning som välkomnade Kristianstads kommun föreslår t.o.m. för att bo i sin sommarstuga 6-8 veckor vid vissa delar av kusten!
Alltså INTE alla!


Av någon anledning lyftes detta ärende ur sista kommunalfullmäktige mötet 110510: Punkten 16.    Översyn av VA-taxan avseende anläggningsavgifter.

Det är tydligen mycket brådskande ärende så pass att ett extra kommunalfullmäktigemöte 110531 kl 13(numera i landstingshuset) skall sammankallas enbart för denna VA-taxehöjning!

Som upplysning och information hittade jag nedanstående text på Helsingborgs kommuns hemsida. Jag fann ingen liknade vägledning på Kristianstad kommuns hemsida.

Jag lägger in denna text om överklagande p.g.a. helt plötsligt med många extra sammanträde och inköp av nya konsulttjänst kan man misstänka, att kommunen har fått någon forma av förhandsbesked av VA-nämnde om ett avslag om en begärd särtaxa för sommarboende,
som förhoppningsvis inte behöver användas med anledning av det brådskande av att behöva höja ännu en gång VA-taxorna i Kristianstads kommun, som nu föreslås med ytterligare höjning. En höjning på över 120 % på två år.Klipp från Helsingborgs kommuns hemsida:

Överklaga ett beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning (tidigare kommunalbesvär)

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till.
Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du kan kolla detta på två sätt: Antingen på officiella anslagstavlan vid receptionen på Rådhuset eller via anslagstavlan för protokoll på webben.
I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.
Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Protokoll och utredning från WSP, som har funnits på kommunens hemsida:  Kallelse_Tekniska_namnden_2011-03-29.pdf

WSPs konsultredning finns inte tillgänglig längre.
Denna kunsultrapport borde bifogats protokollet, så att kommuninvånarna kunde bildat sig en uppfattning till beslutet i protokollet i synnerhet, när det är tal om en höjning på 120 % av VA-taxorna i Kristianstads kommun.

Här finns en länk med beslutsunderlaget på bordet, som jag själv hade sparat. Jag tycker, alltid det är mer förtroendeskapande att spela med öppna kort, när det gäller ett beslut som drabbar vissa sommarstugeägare i Kristianstads kommun som t.o.m. finns de som inte har råd ha kvar sin lilla sommarstuga från fyrtiotalet!. 

 Kallelsen T.N. och WSPs konsultutredning: _Kallelse_Tekniska_namnden_2011-03-29.pdf 

Beslut i tekniska nämnden 110329:

Den nya förslagna VA-taxan innebär en höjning VA-taxan med 120% på två år!!

Det görs
av Kristianstads kommun i väntan på ett beslut i VA-nämnden om ett överklagat beslut om särtaxa !!!
Kreativt!!

Denna höjning kommer alltså att drabba sommarboende på en viss del av kusten i Kristianstads kommun för 6-8 veckor i sina sommarstugor.

I VA-lagen står det bl.a.
31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Andra delar av kuststräckan i samma kommun finns inget kommunalt avlopp! 
Hur ser det ut med likabehandlingen av kommuninvånarna enligt kommunallagen?

Tydligen var det så bråttom att protokollet justerades omgående och t.o.m, en reservation fick bifogas på ett handskrivet blad!
Betyder det, att protokollet var färdigskrivit innan mötet hölls i annat fall brukar hela protokollet vara skrivit på maskin!


Det är också märkligt att Kristianstads kommun gång på gång fått uppskov med att komma in med yttranden till VA-nämnden och sedan har man inlämnat modifierade uppgifter till VA-nämnden.

Är det ett sätt att kommunen får underhandsbesked från VA-nämnden, som att Kristianstads kommun kommer att få nej till särtaxa?

Därför kanske denna brådska att prompt och mycket brådskande t.o.m. med extra sammanträde i Tekniska nämnden, som t.o.m. verkade ha ett färdigskrivet protokoll som kunde omgående bevittnas och driva igenom en ny VA-taxa, som höjs ca 120% på två år!
Det anlitades, som det verkar också ytterligare en konsult som så sent som den 110322 kom med en ny utredning!

Klipp från Kristianstadsbladet 110321April månads möten
Nämnddatumtid
Kommunfullmäktige 12 13.00
Kommunstyrelsen 20 14.00
Kommunstyrelsen AU 6, 13, 20, (inställt 27/4) 10.00
Kommunstyrelsens Personalutskott 14 09.30
Tekniska nämnden 19 13.30
Omsorgsnämnden 28 13.30
Arbete och välfärdsnämnden 28 13.30
Byggnadsnämnden 26 14.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 13 13.30
Barn- och utbildningsnämnden 5 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU 26 08.30
Kultur- och fritidsnämnden 20 13.00
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd ---------- -----

Maj månads möten
Nämnddatumtid
Kommunfullmäktige 10 13.00
Kommunstyrelsen 25 14.00
Kommunstyrelsen AU 4, 11, 18, 25 10.00
Kommunstyrelsens Personalutskott 2 09.30
Tekniska nämnden 24 Heldag
Omsorgsnämnden 26 13.30
Arbete och välfärdsnämnden 26 13.30
Byggnadsnämnden 31 14.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 26 heldag
Barn- och utbildningsnämnden 3 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU 31 08.30
Kultur- och fritidsnämnden 26 13.00
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd ---------- -----

OBS det har fortfarande inte förts in det EXTRA kommunalfullmäktigemötet i sammanträdes kalendern 110531 kl 13 i Landstingshuset där den nya VA-taxan skall beslutas!
Av händelse hittade jag på detta reportage från sista KF-mötet: Första kommunfullmäktige i Skånehuset  
"Extra fullmäktigemöte
Det förslag till ny taxa för vatten och avlopp som hade aviserats till kommunfullmäktige kom inte upp till behandling, eftersom det återremitterades vid kommunstyrelsens extramöte.
Ett extra kommunfullmäktigemöte kommer troligen att kallas samman den 31 maj, då VA-taxan kan komma att beslutas."

Tidigare inlägg på bloggen: Visar de senaste inläggen med etiketten VA-fragor 

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,