2011-05-26

Bussar hotar centrumhandeln i Kristianstad!


Ovanstående artikel i Företagareförbundets tidning:

Bussar hotar centrumhandeln.

Inom kort ska ett nytt resecentrum börja byggas i Kristianstad. Detta gör att flera av gatorna I stadskärnan troligen kommer att avsättas för enbart busstrafik.

Vi förlorar cirka 200 parkeringsplatser, vilket innebär ett dråpslag mot oss cityhand­lare, säger skohandlaren Olle Johansson.

Han menar att det är svårt att påverka politikerna och de stora drakarna inom näringslivet, om man är en liten företagare. Men samtidigt är han inte rädd för att sticka ut hakan för att påtala felaktig­heter.
När han fick reda på att kom­munen plane­rade att lägga om trafiken genom stadskärnan och att det innebär att ca 200 parkeringsplatser skulle försvinna, gick han i taket.

Det är redan svårt att hit­ta någonstans att ställa bilen. Värst är det på de stora shoppingdagarna, när kunder kommer från andra orter för att handla, säger han och tillägger att just bristen på par­keringsplatser skulle drabba honom extra hårt eftersom minst hälften av kunderna kommer från andra kommu­ner.
Tillgänglighet viktig
För Olle Johansson som driver en skoaffär som femte gene­rationen kan den försämrade tillgängligheten innebära ett markant tapp i försäljningen. Han menar att eftersom tillgänglighet  för cityhandeln är A och 0 för kunderna finns det en stor risk att de istället väljer att åka till stormarkna­der.

Politikerna talar sig gärna varma om att de vill skapa en levande stadskärna. Men när det kommer till kritan är or­den inte mycket värda, säger han och tillägger att tack vare en intensiv debatt bland an­nat på lokaltidningarnas in­sändarsidor men även genom inlägg på olika typer av socia­la medier hoppas han kunna få gehör för sina åsikter.

Väcka opinion
Olle Johansson har talat med många handlare och fastig­hetsägare i centrum och han menar, att de flesta håller med honom i sakfrågan, de planerade förändringarna av busstrafikens rutter bör dras om samtidigt som de befint­liga parkeringsplatserna ska finnas kvar.
Men samtidigt är många rädda för att stöta sig med kommunen, vilket jag för­står men tycker är synd. Det är bara genom att lufta sina åsikter, som det går att åstad­komma någon förändring på sikt, säger han.

Text : Peter Fredriksson

Jag blev mycket konfunderad, när jag läste följande artikel i Kristianstadsbladet.

KB 110513  Länken skjuts upp ytterligare
"Det är viktigast. Och om vi fattar beslut i juni eller i augusti spelar inte så stor roll, tror jag, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP).
Kommunstyrelsen beslöt i mitten av februari att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.
Parkeringssituationen är inte belyst, och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum, sa Pierre Månsson då.
Allt skulle vara klart till 1 juni, och innan kommunstyrelsen diskuterat utredningarna – beslöt politikerna - ska inga upphandlingar eller något byggande av länken ske.
Men allt ser nu ut att förskjutas åtminstone över sommaren. Enligt ett tjänsteutlåtande från kommunledningskontorets Anders Magnusson har arbetet med anbudshandlingarna - för anlitande av konsulterna - tagit längre tid än beräknat.

KB 110519  P-situationen utreds och Kristianstadslänken dröjer
"Kommunstyrelsen beslöt i mitten av februari att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.
Dessutom ska kommunen själv utreda och lämna förslag till tillfällig och permanent parkering i anslutning till genomförande av Kristianstadslänken."

M.a.o. Kristianstadslänken skall genomföras oavsett att dom som drabbats sagt NEJ!

Här går det nästan att läsa mellan raderna att länken skall genomföras eller väntar man på att Steen o. Ström skall hoppa så att man kan bryta "någon form" av en uppgörelse, som skett i det stängda rummet?

Vad händer nu?


Varför anordnas inte ett offentligt "bymöte", när det gäller Kristianstads centrum, som man ofta gör runt om i våra byar runt Kristianstad?

Är det inte lika viktigt att höra vad Kristianstadsborna och de som driver verksamheter i centrum har för åsikter och kunskap i ämnet än vad som misstänkas att Steen och Ström ställer krav på att regionbussarna skall passera entrén till deras tilltänkta köpgalleria?

Det talas om förbättrad dialog med kommuninvånarna och man eftersträvar ett bättre företagare klimat!

Det kan misstänkas att p.g.a. Steen o Ström ställt krav och de styrande "kör över" våra besökare och de som driver verksamheter i centrum genom minskad tillgänglighet och tar bort 200 p-platser, som i sin förlängning är vårt "levebröd".

Vi vet numera, att f.d. kommunalrådet Bengt Gustafsons(M) framtoning höll inte utan han fick avgå och ta sig ut bakvägen och gå hem och dra sig tillbaks från politiken!

Gustafson hann med att anlita och köpa ännu en konsult för att få det svar han prompt hävdade var rätt!
Vad kommer konsulten fram till?


Det har alltså ännu en gång köpts en konsult till något som f.d. kommunalrådet Gustafson sa redan var utrett och beslutat! 
Förhoppningsvis köper man inte tjänsten för att själva gömma sig och få igenom det som inte vore bra för tillgängligheten till centrum av Kristianstad.

Så går det till, när man inte själv blir drabbad eller inser och lyssnar på dem som har kunskap. t.ex prof. Johan Ansemlsson (Jag rekommenderar läs denna länk)Lund som säger tillgänglighet är A o O för stans centrums överlevnad. I Kristianstad är det viktigare med busstrafik genom centrum!!

Varför startar inte Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna en namninsamling?
Detta föreslog Jonas Duveborn Kristianstadsbladet och var villig införa en omröstning i Kristianstadsbladet på sidan 2, men tyvärr ingen respons från ovan nämnda föreningar!

Man verkar i alla fall inte vara vidare lyhörd på de som redan är etablerade i centrum eller vad sakkunskap säger som t.ex. professor Johan Anselmsson Lund!

Detta sker nu med ytterligare konsulter, när f.d. Gustafson tidigare sagt att det redan var utrett och beslutat! 

Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna borde bjuda in i denna viktiga fråga för Kristianstads framtid professor Anselmsson till en offentlig föreläsning för alla intresserade i ämnet och samtidigt skulle företrädarna från Kristianstads kommun bjudas in till denna objektiva föreläsning.

Det vore bättre än en av parterna kommunen i den tilltänkta citysamverkan på eget initiativ köper ytterligare konsult. 

Det är en i min och många andras ögon en mycket märklig beslutsgång och sätt föra dialog med berörda parter, som Kristianstads kommun utövar.

Jag blir ytterst förvånade över beslutsprocessen i kommunen först flyttar man resecentrum sedan skall Rådhuskvarteret rivas och först då "vaknar man" "oj då vi verkar ha glömt det där med tillgängligheten till centrum"!!  

Vad jag förstår så har även Pierre Månsson med över tjugo år här i kommunalpolitiken varit med hela tiden i den inre beslutsprocessen under hela resans gång vad gäller den s.k. Kristianstadslänken?

Det kan inte vara lätt eller rättare sagt oförståeligt, att Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna är beredda att etablera och sätta pengar till ett trepartsamvekan med Kristianstads kommun i form av en cityförening, när kommunen inte kan säga direkt nej till Kristianstadslänken tänkta dragning, som skulle skada tillgängligheten till centrum och med det ett minskat kundunderlag som följd utan kommunen ytterligare en gång skall tillsätta en konsult!

Vad är det för "hemlig" agenda som finns i Kristianstads kommun?
Det är dags att lägga fram allt på bordet!


Detta beteende från kommunen  verkar inte till något bättre företagsklimat i Kristianstad med denna framtoning.
 
På detta vis har man i Helsingborg fått till en förändring om förslaget att riva "Ångfärjestaionen."

Så här gör dom i Helsingborg

Rädda Ångfärjestationen

Det vore kanske något för oss i Kristianstad att ta efter innan de helt fördärvar Kristianstad: Ö. Centrums utformning och Rådhuskvarterets utformning, som vi inte har något att säga till om. Titta bara på numera f.d. herr Gustafson, som ger sken av att Kristianstadslänken skall utredas igen, när det i samrådsyttrandet Ö. Centrum finns Södra Busstationen kvar i planärendet!
DEMOKRATUR!


Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!  

Du är också välkommen till min Facebooksida:

Välkommen till i KRISTIANSTADHär kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad