2011-02-25

Dags att byta kurs Gustafson.

KB 110223  Dags att byta kurs Gustafson   
"Nu skall Bengt Gustafson (M) anlita ännu en konsult till Kristianstadslänken, som han nyligen sade redan var beslutad, och att han inte alls kände till någon opinion!
Redan 2008 på ett samrådsmöte på Östermalmskyrkan, där även Gustafson själv var närvarande, och framfördes åsikter om all regionbusstrafik genom Kristianstad centrum.
Med Gustafsons uttalande i Kristianstadsbladet (17/2) går det att läsa mellan raderna, att han inte vill eller inser allvaret, eftersom han ännu en gång skall anlita en konsult. Var blev förslag 1-8 från förra konsulten av? De försvann på ett tidigt stadium. Varför? Kostnaderna för denna busslänk är cirka 200 miljoner. Vilket ansvar tar denne mannen gentemot oss i Kristianstad?


Den beslutsordning, som Gustafson framvisar i sina uttalanden är bedrövlig för Kristianstad. Finns viljan eller finns den inte? Ni övriga partier, låt er inte styras av Gustafsons envisa framtoning utan hänsyn till dem som kommer drabbas av hans envishet eller okunskap.

Det Gustafson håller på med kallas demokratur. Den öppna dialogen med kommuninvånarna, som skulle drabbas av Gustafsons planer, går det inte att påstå att Kristianstads "Starke Man" lever upp till!

Det är skrämmande, att en som är vald av kommuninvånarna beter sig på detta vis.

Gustafson är till för oss i kommunen och inte tvärtom och dessutom är det kommuninvånarna, som avlönar honom. En riktigt bra politiker har betydligt "större öron än mun". Det är alltid kunden (väljaren), som skall stå i centrum oavsett vad man säljer.

Jag skulle föreslå Gustafson att själv gå runt i stans centrum några lördagar och vardagar och fråga kommuninvånarna och våra besökare vad de tycker om förslaget att köra alla regionbussar, och ta bort 200 centralt belägna p-platser, i centrum samt stänga av S Kaserngatan för vanlig trafik. Att fånga upp opinion av dem man fått förtroendet av kallar många för demokrati.

Gör detta i stället för att anlita en konsult till. En konsult kan man alltid få det svar, som uppdragsgivaren vill få ut av undersökningen. Det finns ju redan seriöstförslag från Kristianstads handelsförening och Fastighetsägarna, men uppenbarligen passade inte dessa förslag.

Gustafson förordade en bättre dialog, att då agera som han nu gör ger inget vidare förtroende för att dialogen skall förbättras. Detta sker samtidigt som Gustafson är beredd att "köra över oss" i centrum och samtidigt vara delaktig att bilda en Cityförening!

Jag misstänker att med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Gustafson allt för ofta visar, borde Moderaterna och fempartistyret förlora många sympatisörer.

Kan det vara en ledarskapsfråga? I så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut. "Goda ledaregenskaper skapar sällan konflikter. Skulle det mot förmodan ändå uppstå konflikter gör den gode ledaren allt för att lösa konflikten". "En god kapten behöver aldrig frukta myteri".

Eftersom det ofta talas om bättre dialog med kommuninvånarna i kommunen föreslår jag, att vi som driver verksamheter i centrum hjälper till och lägger ut namnlistor, där besökarna kan skriva på och tala om vad de nu tycker om borttagandet av 200 p-platser samt köra alla regionbussar genom centrum till ett pris av cirka 200 miljoner kronor, allt för att underlätta för kommunledningen, som ofta talar om en bättre dialog. "

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-02-24

Skräm inte iväg besökarna med höjning av p-avgifterna.

 
Jag skrev om tillgängligheten i centrum till Bengt Gustafson, som han aldrig besvarade: Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad

Inlämnat som medborgarförslag till Kristianstads Kommun 051128  Hur löses parkeringarna för framtiden i Kristianstads centrum?    

Från medborgarförlaget inlämnat redan 2005, som fortfarande är aktuellt:

Skräm inte iväg besökarna med höjning av p-avgifterna. Cirkulationen skall öka på parkeringarna sägs det. M.a.o. skall besökarna skrämmas iväg eller skyndsamt lämna staden eftersom att p-avgiften höjts.

Försök istället att se det som om våra besökare stannar någon timme extra så hinner de uppleva mer positivt av Kristianstad. Vi skulle kunna vara unika att erbjuda gratisparkering i centrum, som på en stormarknad, då skulle ännu fler besökare lockas till Kristianstad med det ökade arbetstillfällen, som genererar kommunalskatt. Vem tror att den externa handeln hade etablerat sig, om de hade blivit hänvisade parkeringar 500 meter bort från sin dörr och dessutom ej gratis?

Det är tråkigt att den dialog och de inlägg som fastighetsägarna och stadens handelsförening försökte få igång inte givet någon respons. Det är dessa intresseorganisationer, som värnar och bör veta vad som vore bra, och som den styrande majoriteten borde lyssna på.

Det konstateras ofta att samverkan är ett honnörsord och att en samverkan mellan kommun, fastighetsägare och handelsförening också skulle kunna vidareutvecklas. Tyvärr har tydligen ordet samverkan inte någon betydelse, när konkreta förslag kommer på agendan.

Om vi vill att Kristianstads centrum även framöver skall vara handelsstaden nummer ett i Skåne och Blekinge måste vi vara observanta på vår omvärld och alla externa köpcentra runt omkring och inte minst i vår egen stad med gratisparkeringar. Ett ännu mer attraktivt, tillgängligt och levande centrum i Kristianstad måste därför underlättas.

Ett ökat behov av parkeringar, som måste förberedas redan nu är bl.a. med anledning av ett ökat boende i centrum t.ex. i Rådhuskvarteret, planerade utökade handelsytor och när alla tomma kontorsytor i centrum uthyrs. Det är redan idag mycket svårt att hyra ut centrala lägenheter och kontor p.g.a. det finns mycket få parkeringsplatser som kan hyras månadsvis.

Vi i Kristianstad måste göra något nytt, att alltid ha gratisparkeringar fredagar och lördagar i centrum, då kan vi attrahera ännu fler, men då måste fler centrala p-platser skapas. Utöka också gratisparkeringar i närheten av centrum för alla som har sin arbetsplats där, typ Rådhuskvarterets gård. Får Kristianstad in i 11-14 miljoner kronor om året i parkeringsavgifter(detta var år 2005 idag kanske säker över 20 miljoner kronor), så går det att finansiera gratisparkeringar.


Dessa P-avgifter är att betrakta, som en dold kommunalskatt.
I Varberg används P-skiva för att få cirkulation, där inser man tydligen mer värdet att locka till sig besökare i stadscentrum. 


Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se
Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-02-19

Nu skall även Norrtullskolan i Kristianstad rivas! Vad blir nästa objekt?


K.B, 110219  Norretullskolan är värd att bevara  
"Vi bor i en utav de vackraste och kulturbevarade städerna i Skåne. Att förvandla till bostäder är helt okej – men riv inte! Det kostar lite mer att restaurera gedigna byggnader. Ja, visst.
Men det går aldrig att ersätta en förlorad stadsmiljö som ger oss den livskvalitet vi har här i Kristianstad. Om man vill se en karaktärslös stad kan man resa till Hässleholm.


Vi måste alla vara aktsamma om stadens kultur och charm inte minst Kristianstads kommun, som nu senast vill riva Nortullskolan och Rådhuskvarteret skall rivas till stora delar och förvanskas med insprängda sex vånings hus i detta kulturkvarter.

Rivningen av Norrtullskolan är det också något, som bestämts i det stängda rummet på rådhuset? Detta sker i Kristianstad samtidigt, när kommunledningen talar om en bättre dialog med kommuninvånarna! INTE vidare trovärdigt!

OBS! Detta sker utan kultur och bevarande föreningen Gamla Christianstad reagerat!
 
Det är tråkigt, när det INTE finns mer känsla för KULTUR!
Så hade det INTE gått till i Tyskland, där betyder kulturen fortfarande något!
Sätt ner foten!
Det är ett kulturmord mot Kristianstad att riva Rådhuskvarteret och nu senast Norrtullskolan!!
Finns det ingen empati i Kristianstads kommun för kulturfastigheter utan man kan tänka sig riva dessa vackra kvarter i Kristianstad?
Rådhuskvarteret beror det mycket på vanskötsel av dessa fastigheter under lång tid.
Stöd Namninsamlingen
Tyvärr för sent, men du kan ändå visa vad du tycker klicka Namnlinsamling för bevara Rådhuskvarteret 

Tyvärr opponerade sig INTE Kristianstads kommuns kulturföreningar Gamla Christianstad(tag med detta i er ÅRSBOK!!) VäHusens Vänner !!
Tråkigt för en stad som snart är 400 ÅR!

När ingen vilja finns från kommunledningen, så är det inte så konstigt att alla regionbussar skall köras tvärs genom vårt unika renässans centrum och att alla som driver verksamheter i centrum "körs över", utan då skall B.G. anlita ytterligare en konsult till för att driva igenom sina helt vansinniga idéer.

Detta även om staden är snart är 400 år.
Det hinner tyvärr hända mycket under en valperiod, som bara är fyra år, med en "starke man" som B.G.
Skadan går tyvärr inte att återställa efter detta "maktmissbruk"!
Hela stadsplanteringen verkar göras helt utan hänsyn till kommuninvånarna.

I Kristianstad kör i stället  B.G och Co. på en väg de själva bestämt "över" alldeles för många av de som ser till att staden förblir attraktiv.

Tänk om Rådhuskvarteret hade fått bli bostäder och vi hade fått ett levande centrum efter kl. 17, så kunde politikerhuset byggts norr om stationen, där markytor finns och då utan att inkräkta på tillgängligheten till centrum och där med expansionsmöjligheter för Kristianstad, som "huvudstad" för ett framtida region södra Sverige m.a.o. man är inte heller vidare framsynt.

Det verkar mer viktigt att bygga monument  över sig själv.

I Kristianstad gör man däremot om samma misstag som hände på sextiotalet, då städernas centrum kontoriserade och tömdes på bostäder.

Det hade inte varit fel om Kristianstads kommunledning lärt sig från tidigare misstag, men tyvärr här värkar det mer som, att man är sig själv bäst.
Tråkigt med ett sådant ansvar för kommande generationer och för oss som satt sådan här krafter till "makten".

Bilder från KB
Så här ska det nya rådhuskvarteret se ut från hörnet Nya Boulevarden/Västra Storgatan.

Gammalt möter nytt. Mellan nuvarande turistbyrån och stora ingången till rådhuset planeras en ny entré till "Skånehuset Kristian IV".

K.B. 090310 Råd med mer 


Stöd namninsamlingen för IGEN regionbussar genom centrum: namninsamlingen.se

 
Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare dessa seriöst menade skrivelser besvarades aldrig av honom som är folkvald:
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-02-18

Bengt Gustafson(M) Kristianstad accepterar INTE opinionen utan skall anlita ännu en egen konsult!

"Och innan det är klart till sommaren ska inga konkreta arbeten genomföras, lovar Gustafson.
Pappersarbetet får fortsätta, men vi tar inte fram några grävskopor.

De båda organisationerna har också kritiserat bristen på dialog, att de inte har fått möjlighet att föra fram sina åsikter om Kristianstadslänken. Bengt Gustafson har förvånats över synpunkten, och sa i höstas att "vi har haft hur många möten som helst".

Betyder det att handlarna och fastighetsägarna får rätt i sin kritik?
– Både ja och nej. Vi har haft en dialog, även om den kunde ha varit tydligare, skötts bättre och hållits tidigare, svarar Bengt Gustafson. Däremot har de rätt i att vi inte har haft någon dialog vad gäller parkeringssituationen. Där har vi inte lyckats presentera en helhetsbild.

Kommunstyrelsen beslöt i går att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.

Dessutom ska kommunen själv att utreda och lämna förslag till tillfällig och permanent parkering i anslutning till genomförande av Kristianstadslänken.

Parkeringssituationen är inte belyst, och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum, säger Pierre Månsson (FP).

Men Handelsföreningen och Fastighetsägarna är också kritiska till dragningen av länken?
– Vi får väl se om de är det när vi har belyst även den delen, säger Bengt Gustafson. Bengt Gustafson tror inte att utredningarna kommer att innebära att kommunen tvingas riva upp sina egna beslut om länken.

Men sträckningen ligger fast?
– Ja. Fast då hoppas jag att vi har kunnat visa att konsekvenserna för handlarna inte är negativa, svarar Bengt Gustafson."

Med Gustafsons sent halvt yrvaket uppvaknande går det att läsa mellan raderna, att han inte vill eller inser allvaret.
Dessa ca 200 miljoner är dessutom lek med kommuninvånarnas pengar, vilket ansvar denne mannen tar gentemot oss i Kristianstad!
Ni övriga partier låt er INTE styras av Bengt Gustafsons envisa framtoning utan hänsyn till dom som kommer drabbas av hans envishet eller okunskap.
Det Gustafson håller på med kallas demokratur.

Nu skall Gustafson anlita en konsult till, till något som han tidigare sagt var redan beslutat!
Detta rör sig dessutom om kostnader omkring 200 miljoner kronor, som det även efter B.G.s uttalande här ovan inte verkar vara beredd att ändra!
Vilken beslutsordning, som Bengt Gustafson framvisar här i sina uttalanden är bedrövligt för Kristianstad.
Finns viljan eller finns den inte?

Den öppna dialogen med berörda i centrum, som skulle drabbas av Gustafsons planer, går det inte att påstå, att Bengt Gustafson(M) Kristianstads "Starke Man" lever upp till! 
Det är skrämmande, att en som är vald av kommuninvånarna beter sig på detta vis. 
Gustafson är till för oss i kommunen och inte tvärtom och dessutom är det kommuninvånarna, som avlönar honom.

Finns det kanske någon dold agenda, som Janne Josefsson borde titta på även i Kristianstad?
Josefsson har ju varit i Kristianstad förr.

Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?
Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut? 
En riktigt bra politiker borde ha betydligt "större öron än mun".
Det är alltid kunden(väljaren), som skall stå i centrum oavsett vad man säljer.
Det är min filosofi och som jag tror håller i längden.

Jag skulle föreslå B.G., att själv gå runt i stans centrum några lördagar och vardagar och fråga kommuninvånarna och våra besökare vad de tycker om förslaget att köra alla regionbussar och ta bort 200 centralt belägna P-platser i centrum samt stänga av S. Kaserngatan för vanlig trafik. 
Ett billigt alternativ för kommunen B.G.s kostnader har vi redan, men att fånga upp opinion av dem man fått förtroendet av kallar många för demokrati.

Gör detta istället för anlita en konsult till. En konsult kan man alltid få det svar, som uppdragsgivaren vill få ut av undersökningen. Det finns ju redan seriöst  framtagna förslag från Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna, men uppenbarligen passade inte dessa förslag.
Sedan pratar B.G. samtidigt om en bättre dialog, att då agera som nu B.G. gör ger inget vidare förtroende till att dialogen skall förbättras.
"Goda ledaregenskaper skapar sällan konflikter. Skulle det mot förmodan ändå uppstå konflikter gör den gode ledaren allt för att lösa konflikten."
"En god kapten behöver aldrig frukta myteri." 

Redan 071121 sände jag in ett medborgarförslag : En fördjupad och övergripande infrastrukturutredning.
Man kan inte påstå att man är vidare lyhörd med ovanstående uttalanden, som man säger sig vilja vara.


Jag har just varit på skidresa, där jag träffade min mångårige kamrat Prof. Dr. Horst Zillessen MEDIATOR GmbH Mediation - Konfliktberatung från Tyskland, som just sysslar med konflikter vid offentliga beslutsprocesser och vi diskuterade just beslutsprocessen omkring Kristianstadslänken. Han tyckte, att det hade varit mycket övrigt önska hur det har skötts här i Kristianstad i denna fråga. 

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte


Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-02-16

Svenskt Näringslivs Dagens Handel skrev om KristianstadKB 110216 Tänk till om länken
"Vi socialdemokrater vill åstadkomma den optimalt bästa lösningen för att förbättra kollektivtrafiken i centrum, men vi vill att den moderata kommunledningen tar till sig av de inkomna synpunkterna och visar sig beredda att diskutera frågan öppet med såväl våra medborgare som med företrädare för näringslivet.

Vi vill uppmana den moderata ledningen i Kristianstad att tänka till ordentligt kring Kristianstadslänken!"


Tack S för att ni lyssnar på oss, som är beroende av tillgängligheten till Krsd. centrum, som genererar många arbetstillfällen och med detta också ett levande centrum och med ej outhyrda lokaler i centrum, vilket har hänt i många andra städer i Sverige.

KB 110216 C vill lägga Kristianstadslänken på is

"Men Centern vill gå längre, beslöt partiet vid sitt gruppmöte i måndags.

Vi vill gå Handelsföre-ningen och Fastighetsägarna till mötes. Därför ska vi föreslå att vi avvaktar med fortsatt projektering av Kristianstadslänken tills vi har nått en samsyn med organisationerna, säger Sven Nilsson.

Vi är också öppna för att pröva den sträckningen av Kristianstadslänken som Handelsföreningen och Fastighetsägarna har föreslagit. 
Centerpartiet vill lägga Kristianstadslänken på is tills kommunen är överens med Handelsföreningen och Fastighetsägarna.
Vi kan inte gå emot dessa båda organisationer, säger gruppledaren Sven Nilsson."

Samma tack som ovan till C! 
Ni övriga partier låt er INTE styras av Bengt Gustafsons envisa framtoning utan hänsyn till dom som kommer drabbas av hans envishet eller okunskap. Det Gustafson håller på med kallas demokratur.

Med Gustfsons sent halvt yrvaket uppvaknande går det nästan att läsa mellan raderna, att han inte eller vill inse allvaret.
Finns det kanske någon dold agenda, som Janne Josefsson borde titta på?
Josefsson har ju varit i Kristianstad förr.

"Kommunalrådet Bengt Gustafson (M) träffade för någon vecka sedan Åke Lind, Fastighetsägarna Syd, och Handelsföreningens ordförande Martin Nilsson för ett samtal om Kristianstadslänken.

Vi konstaterade att det nog hade varit klokt att se över vad länkens dragning får för betydelse för handeln. Vi ska också se över parkeringssituationen, sa Gustafson efteråt och lovade att ett förslag om detta skulle komma upp.


Så har också skett, och när kommunstyrelsen träffas i dag ska den ta ställning till förslag om att anlita konsulter för att ta fram en parkeringsstrategi för Kristianstad, och att utreda konsekvenserna för handeln och berörda fastigheter om Kristianstadslänken dras via Södra Kaserngatan och Västra Boulevarden.
Dessutom föreslås kommunen själv att utreda och lämna förslag till tillfällig och permanent parkering i anslutning till genomförande av Kristianstadslänken."

Innan har det hetat det sedan länge redan är beslutat, trots f.d. stadsarkitekten Sune Friström redan 2008 påtalade felaktigheterna att draga alla regionbussar tvärs genom centrum. Friström har också påtalat under mycket längre tid att all planering måst sänkas från "helikopterperspektiv" neråt.

Nu skall Gustafson anlita konsulter till något som han tidigare sagt var beslutat!
Detta rör sig dessutom om kostnader omkring 200 miljoner kronor! Vad för respekt har Gustafson för kommuninvånarnas pengar och åsikter?

Vilken beslutsordning, som Bengt Gustafson framvisar här i sina uttalanden är bedrövligt för Kristianstad. Finns viljan eller finns den inte?

Jag har just varit på skidresa, där jag träffade min mångårige kamrat Prof. Dr. Horst Zillessen MEDIATOR GmbH Mediation - Konfliktberatung från Tyskland, som just sysslar med konflikter vid offentliga beslutsprocesser och vi diskuterade just beslutsprocessen omkring Kristianstadslänken. Han tyckte, att det hade varit mycket övrigt önska hur det har skötts här i Kristianstad i denna fråga.

K.B. 100918 Handelsföreningen vill ha annan bussväg
"Kommunalrådet Bengt Gustafson (M) är förvånad över kritiken: – Vi har haft hur många möten som helst. Men är det så att de känner sig akterseglade är det till att beklaga, då får vi göra något åt det, lovar han."


Läs vidare här hur hur Gustafson snurrar runt:
"Fast deras farhågor om att länken smygs igenom är fel. Eftersom länken redan är beslutad.
– Alla beslut som rör Kristianstadslänken är redan tagna, det senaste 2008.
Nu har vi med materialet om denna i underlaget till detaljplanen, för att alla som läser ska få en heltäckande bild, säger kommunalrådet Bengt Gustafson.
Som heller inte verkar särskilt intresserad av att riva upp beslutet:
– Det här är en investering på uppemot 200 miljoner kronor, där vi får 75 procent i olika bidrag. Men det är villkorat att vi bygger enligt beslutet och inom den tidsgräns vi har satt.
– Däremot har jag sagt att vi kan lyssna på olika synpunkter och om det finns bättre förslag kan vi ta det till oss.
Att mötet med parterna blir den fjärde februari har han också en förklaring till:
De ville prompt möta olika personer inom kommunen, det var då alla kunde. Vill de bara träffa mig skulle det gå redan ikväll"


Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte


Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!  
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

 Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus