2011-01-29

Demokratiberedningen i Kristianstad borde starta igen p.g.a. komunalrådet Bengt Gustafson!

Just nu försöker Kristianstads kommuns ledning att "trumfa" igenom "Kristianstadslänken", som är en bussgata där alla regionbussar skall passera tvärs igenom stadens unika renässans centrum. Detta skall drivas igenom trots en stor opinion bland kristianstadsbor och alla som äger fastigheter och verksamheter i centrum. Detta är en mycket stor investering runt 200 miljoner kronor, som ej har diskuterats offentligt!

Kommunledningen har ej besvarat skrivelser inlämnade i ämnet. Ej heller bekräftat diarieföring trots begäran om detta.

I detta projekt kommer även ca 200 centralt belägna P-platser att försvinner för centrums besökare, vilket alla experter intygar vore en katastrof för Kristianstad centrala näringar.


Alternativa lösningar till Regionbusstrafiken finns i Kristianstad. Detta sade t.o.m. f.d. Stadsarkitekten i Kristianstad Sune Friström, som har stor kunskap om och känsla för Kristianstad på ett samrådsmöte sammankallat av Kristianstads kommun., där även kommunalrådet Bengt Gustafson var närvarande. 
Allt tal från Gustafsons sida, att han inte känner till opinionen i ämnet är ren och skär NONSENS!

Citat från Kristianstads kommuns hemsida:

Demokratiutveckling
Demokratiberedningen arbetar för att utveckla demokratin i Kristianstads kommun!
I direktiven till kommunens demokratiberedning står det bl. a.:
"I ett rättvist samhälle bör utvecklingen engagera samtliga medborgare. Allas möjlighet att påverka sina egna livsvillkor samt samhället är en fundamental rättvisefråga, men även en fråga om kvalitet. Om många människor engagerar sig i utvecklingen av samhället åstadkommer vi ett bättre resultat"
Denna Demokratiberedning upphörde 2006 i Kristianstads kommun enl. bif. protokoll:
Protokoll_demokratiberedningen_2006-12-14.pdf  

Med detta detta beteende som kommunalrådet Bengt Gustafson visar upp idag angående Kristianstadslänken hade det varit synnerligen befogat att fortsätta arbetet med denna Demokratiberedning!


 
Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte
Vad tycker Du?
        Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2011-01-24

Upprop Folkomröstning om "Kristianstadslänken"I Bromölla, där händer det något, där låter man sig inte överköras av sin "förtroendevalda".
I Kristianstad verkar det som var en sitter i sin kammare och blir arg.
Det var en hög tjänsteman i Kristianstads kommun, som jag träffade. Han slutade sin anställning på egen begäran han stod inte ut.
Han myntade uttrycket "De gaur änte"
Jag förstår precis vad han menar.

Besök nu Bromölla  Vår Folkomröstning
så får du se att där finns det initiativkraft.
"
Vår Folkomröstning är ett försök att låta invånarna komma till tals när det gäller större beslut som påverkar hela kommunen.
När bad någon politiker om din åsikt senast?"

Besök nu Helsingborg  Folkomröstning om Helsingborgs profil


Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några fler frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2011-01-23

Det var roligt att mitt medborgarförslag spridit sig ut i landet.

Det var roligt att mitt medborgarförslag spridit sig ut i landet, nu få vi bara hoppas att kommunen inser det positiva värdet för Kristianstad.

Husbilsdestination.se  Medborgarförslag till ställplats för husbilar inlämnad i Kristianstad

Ett medborgarförslag är inlämnat till Kristianstad kommun den 4 januari 2011 om att anlägga en ställplats för husbilar. Ställplatsen skall bestå av mellan 10 och 20 ställplatser i anslutning till Naturum och dess parkering på västra sidan av Helge å.
Om möjlighet till tankning av vatten och tömning av ”gråvatten”(disk o tvättvatten) och tömning av latrin anordnas är en rimlig avgift ca 100-120 kronor/natt.
Tömningsautomater finns färdig fabricerade och betalning sker i P-automat. Det finns också ställplatser med möjligheter att köpa el i automat, vilket förlänger besökssäsongen betydligt.

Enligt förslagställaren innebär Medborgarförslaget följande:

”Som jag ser det skulle en central husbilsplats förstärka attraktionskraften mycket till att besöka staden Kristianstad. I synnerhet att besöka vårt omtalade biosfärområde Vattenriket med dess unika Naturum och inte minst att besöka vårt unika renässanscentrum i Kristianstad med alla sina verksamheter, vilket skulle generera tillskott till dessa.”Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!  

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2011-01-20

Kommunalrådet Gustafson(M) i Kristianstad är beredd köra över en Cityförening som skalll bildas o. som kommunen skall var med i?

Är det detta, som kallas DEMOKRATUR, man tror de lyssnar o. vill ha en dialog sina kommuninvånare, men i det "stängda rummet" det är besluten fattas.

Ett bara exempel är högsta kommunalrådet Bengt Gustafsson, som INTE svarar på direkta brev bekräftar ej diarieföring trots begäran eller svarar ej på insändare i K-bladet trots begäran om svar.
Jag har själv blivit drabbad.
Detta har pågått i flera år! Nu senast vill han t.o.m. "köra över" oss med verksamheter i centrum med, att alla Regionbussar skall köras genom vårt renässans centrum och ta bort 200 centralt belägna P-platser.
På vilket sätt är kommuninvånarnas frågor mindre värda än när frågor ställs i kommunalfullmäktige, där frågor i regel besvaras?

Jag har bett utomstående undersöka detta fenomen och beteende.
Vi skulle kanske bjuda in
S.R.  Stridbar ämbetskvinna sågar FN:s generalsekreterare 

Det är INTE bra för oss i Kristianstad med denna attityd.
Jag har själv i andra sammanhang läst välskrivna mail till andra och hört denne i anda sammanhang mycket verbale man, så det finns ingen svårigheter att varken uttrycka sig i skrift eller tal och dessutom pedagogiskt utbildad.
Jag förstår inte hur Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna här i Kristianstad vågar med öppna ögon inledda någon form med tre parts förhållande, att bilda en Cityförening, vilket fungerar i många andra kommuner alldeles utmärkt, när Gustafson trots organisationerna framfört kritik och t.o.m. anlitat egna konsulter? 
En konstruktiv dialog måste kunna föras utan alla parter under rådande förhållanden måste sitta i samma "båt"?
Handels och Svensk Handel eller Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen brukar kunna komma till avslut och bra uppgörelser.

Detta sker samtidigt som Gustafson är beredd att "köra över oss" i centrum och samtidigt skall vara att bilda en Cityförening!
Antingen måste denna ledare omgående bytas ut eller avvakta med denna Cityförening, om det är tänkt som långt och ömsesidigt arbetsförhållande.

Är det bra med ett tre parts förhållande tillsammans med den respekt Bengt Gustafson visar mot alla oss driver verksamheter i centrum av Kristianstad?

Ledarskribenten på Kristianstadsbladet Jonas Duveborn kunde tänka i banorna föreslå samarbeta om namninsamlingen och krav om folkomröstning. Varför har vi inte kommit till skott än?

KB 110112  Rösta om länken  
"Så vad göra? Från årsskiftet har grundlagen ändrats. Det är nu enklare att driva igenom en lokal folkomröstning. Kristianstadslänkens dragning yppar sig ytterst väl för en sådan, särskilt när dialogen har utevarit. Handelsföreningen har många medlemmar och borde lätt kunna få in de underskrifter som krävs: 10 procent av de röstberättigade, vilket motsvarar knappt 6500.
KB 110120 Hög tid att handla   
Men vad händer i Handelsstaden? I stället för att se om sitt hus och värna en av stadens få styrkor planeras en busslänk rakt igenom centrum. Nya etableringar förhalas genom att göras beroende av varandra. Om handeln ska ha en chans att bevara sin ställning måste politikerna hjälpa dem genom att ta rätt infrastrukturbeslut.

KB 110120  Politikerna måste börja lyssna på väljarna    
"Våra politiker tycks alltför ofta glömma eller strunta i, att de skall fungera som väljarnas ombud. Det är väljarnas/skattebetalarnas pengar, som de spenderar på olika projekt."

Wikipedia  Demokratur
Wikipedia  Direkt demokrati   

Just nu planeras verksamheten i Bromölla så du får besöka  Vår Folkomröstning
för att läsa mer.
"Intro Vår Folkomröstning är ett försök att låta invånarna komma till tals när det gäller större beslut som påverkar hela kommunen.
När bad någon politiker om din åsikt senast?"

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus


Dialog Kristianstad ??

Här ett frågeformulär och intresseundersökning, som till viss del sätter fokus på vad, som kan vara bra och dåligt i Kristianstad och förslag på förbättringar.
Det är inget vidare för Kristianstad, när vi har ett kommunalråd Bengt Gustafson, som INTE ens svarar sina medborgare antingen genom direkta skrivelser till honom eller genom insändare i Kristianstadbladet, där det ställs frågor som ej besvaras.

Alltså se detta "lilla" frågeformulär, som ett försök där vi själva kan undersöka vad folk tycker och tänker.Vad tycker Du?
    Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
___________________________
Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!  

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.   

2011-01-17

Viretuell resa i Kristianstads Vattenrike

Besök du också Naturum i Kristianstads Vattenrike.
Gör det! Det är värt en resa.

När Du besöker Natrum nästa gång kan jag starkt rekommendera, vilket väder det än råder har du möjlighet att göra virtuell resa genom Vattenriket, som kommer göra att du tar med dig ett minne, som du aldrig glömmer.


Nu är Du, hoppas jag nyfiken på Naturum, som jag varmt kan rekommendera att följa genom de olika årstiderna.
Inte ett besök är det andra likt!

Skynda, Skynda till ett besök! 

Vad tycker Du?
    Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________
Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!   

Du kan sänd ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.   

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , ,

2011-01-16

Naturum i Kristianstad måste du besöka.KB 110114 Arkitekten som skapat Naturum Fredrik Pettersson på besök i Kristianstad  Skaparen tillbaka i "redet"  
"Mycket om ljus, material och fasad, men när arkitekten bakom Naturum i Vattenriket var tillbaka i sin skapelse i går fick han också svara på frågor om säkerhet och tillgänglighet."


Nu är Du, hoppas jag nyfiken på Naturum, som jag varmt kan rekommendera att följa genom de olika årstiderna.
Inte ett besök är det andra likt!

Skynda, Skynda till ett besök! 

Vad tycker Du?    
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________
Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!   

Du kan sänd ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.   

Läs även andra bloggares åsikter om :

2011-01-15

Ett stort tack alla Kristianstadsbor!

Ett stort tack till alla Kristianstadsbor för den uppskattning ni visat mig för mina känslor och min entusiasm för Kristianstad.

Detta framgår i några citat här nedan och inte minst alla tack per email, som jag fått och alla ni som spontant kommit fram till mig på gatan och i min affär och framfört era sympatier.

Ännu en gång TACK det värmer jag engagerar mig inte av eget vinstintresse, utan jag brinner för min stad, som jag har en stor känsla för och jag står gärna rakryggad upp och talar om det.

KB 110115 Citat från insändarskribenten Svend E Pedersen:
 "Ett nödrop från handelsman Olle Johansson i Kristianstad till stadens kommunalråd, förblir obesvarad enligt Johanssons inlägg (11/1).
Nog så nonchalant, även om jag är medveten om att agendan för stadens styresman, ibland kan "svämma över", så finns det trots allt en stab kring ordförande, som bör ta sig an inkomna förfrågningar och brev för en relevant sammanfattning med svar !

Olle Johansson ser i andanom stadens handel decimeras om den tilltänkta busslänken får den av "femklövern" beslutade sträckning, som även innebär att flera hundra parkeringsplatsar i centrumläge försvinner.

Kristianstads ekonomiska nav består av handel, hantverk, service och industri. Vill vi bevara ett levande handelscentrum i stadskärnan, måste stadens styrelse och fullmäktige bekväma sig till att föra en dialog med, och besvara, för handelsmän och fastighetsägare, viktiga frågor; även om det ur "maktens" perspektiv känns obekvämt att behöva nedlåta sig till att svara på enskildes frågor."
 
KB 110115 Citat från ledarskribenten Jonas Duveborn:
"Olle Johansson, en av Kristianstads mest engagerade invånare i frågor som berör samhällsutvecklingen, påpekade i en debattartikel i Kb i går (11/1) att han inte ens har fått svar från Gustafson när han undrat om länken och bristen på parkeringsplatser. Det är nonchalant. Att besvara frågor borde vara prioriterat. Precis lika prioriterat som att lyssna på det omgivande samhället.

KB 110115 Citat från insändarskribenten Å.Sikt
"För att Kristianstad skall kunna ha kvar ett levande centrum med affärer, torghandel, restauranger, lunchställen och kaféer, krävs det god tillgång till parkeringsplatser och därför finns det inte plats för "länken".
Detta har Olle Johanson på ett utmärkt sätt visat genom sin film om trafiksituationen i Kristianstad. Den finns att se på hans blogg."
 
Artiklar vilka ovanstående citat är hämtade ur:
KB 110112  Rösta om länken  

Varför inte bilda en grupp låt oss kalla den t.ex.HEJA KRISTIANSTAD eller OPERATION KRISTIANSTAD.
Allt för Kristianstad, alla är välkomna som har intresse för Kristianstad och stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning. "Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.

Tanken med "Heja Kristianstad" är en tanke som jag haft länge och tror skulle vara mycket trevligt att någon gång då då träffas och diskutera utvecklingen av Kristianstad helt obundet och otvunget utan allt för stan gärna många i olika åldrar.
Jag har inte formerna klara, men det skall inte vara så svårt. Det kommer spontant bara man börjar.

Tycker du det låter eller skulle vara trevligt att någon gång då och då träffas under helt obundna former hör av dej. Några har hört av sig, gör du det samma

Slå en signal på 0708 211134 eller maila olle.p.johansson@gmail.com
PS Läs mer längst ner på sidan.

Vad tycker Du?    
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________
Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!   

Du kan sänd ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by Disqus

2011-01-13

Argument räcker INTE på Gustafson(M) Kristianstads "Starke Man" !!

Problem i Kristianstad!!
Kristianstad hade haft mycket att vinna på med en mer ödmjuk ledare.

Kommunalrådet Gustafson o. co. varken lyssnar på eller svarar berörda! 
T.o.m. utomstående sakkunnige Johan Anselmsson Professor Lund säger centrala P-platser är mycket viktigt för Kristianstads centrum, om man inte skall få ett dött centrum som nu befaras med Gustafsons hot annars inget bidrag 130 miljoner(OBS också Skattepengar) t. just busslinje på V. Boulevarden.

Så sa Prof. J Anselmsson vid min kontakt med honom:
" Jag känner till Kristianstads situation och det gör de stora utvecklarna av köpcenter också. Jag misstänker att tiden snart är mogen för att etablera ett stort och tillgängligt center i anslutning till Kristianstad. Med mogen menar jag att folkmängden och vanan för närliggande kommuninvånare att ta sig till Kristianstad finns, samtidigt som stadskärnan blir mindre och mindre tillgänglig."

Jag har samlat en del argument från kristianstadsbor och de som driver verksamheter i centrum. Det finns ett stort skäl för Gustafson att börja kommunicera med som kommer drabbas av hans envishet. 
Det är mycket tråkigt inte minst för Kristianstad med en ledare med sådan attityd och ledarstil mot dem som han skall företräda. 
Han var kommunikativ någon vecka innan valet i valstugorna framför Domus.
Det måste var svårt för en sådan ledare att alltid vara sig själv bäst?

OBS! Detta som skrivs här är inte bara mina egna  uppfattningar utan jag har ett stort nätverk bland mina handelskollegor och fastighetsägare och inte minst det kommer ofta på tal bland mina kunder som instämmer i detta.


Här följer länkar som visar att det finns en stor opinion i Kristianstad:

KB 110113  Ett levande centrum kräver många p-platser    
"P-platser är vad som behövs mest för att centrum skall vara blomstrande. Talet om att p-platser kan ligga ocentralt gäller tydligen alla utom en själv. Tar man bort p-platserna i innerstaden gör man som många andra städer med döda centrum har gjort. Tycker ni om stormarknader utanför stan och ett tynande centrum är ni på rätt spår." 
KB 110112  Rösta om länken  
KB 110112 Bevara vårt fina gamla Kristianstad
"För att Kristianstad skall kunna ha kvar ett levande centrum med affärer, torghandel, restauranger, lunchställen och kaféer, krävs det god tillgång till parkeringsplatser och därför finns det inte plats för "länken".  
Detta har Olle Johansson på ett utmärkt sätt visat genom sin film om trafiksituationen i Kristianstad. Den finns att se på hans blogg."
KB 1101112  Utsatt centrumhandel 
"När kommunalrådet åker till Kristianstad tillsammans med sin fru och shoppar, åker ni då buss? Det sanningsenliga och troliga svaret, att ni åker bil.

Tror Gustafson, att situationen är annorlunda för andra besökare, som vi alla är beroende av?"

KB 101221  Gustafson svarar inte   

Dagens Handel   ”Bilar räddar cityhandeln”  
KB 101214  Gustafson sänker Kristianstad   
KB 101211  Handlare kritiserar beslut om Kristianstadslänken   
KB 101211  P-platser viktiga för att behålla centrumhandeln
KB 101211  Lösa bussförbindelser
KB 101214  Gustafson sänker Kristianstad
KB 101130 Hot mot Kristianstad
KB 101126  Rädda Kristianstads centrum från Östra Centrum! 
Market 101122 "Bort med gågatorna – släpp in bilarna i centrum"
Ystads Allehanda 101123 Parkeringstiden – ett handelshinder i Ystad
Östgötatidningen 100927 ”Vi har en växande detaljhandelsmarknad”
Kristianstadsbladet 100415 "Vägtullar – ett aprilskämt"Sydsvenskan 100415  Maud Olofsson: Biltullar till Malmö

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter mig som är kommuninvånare :

 
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han ÄNNU INTE behagat svara på OBS från 100930    


Sänt 080229 Öppet brev till bästa kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad 080229    

KB 101221  Gustafson svarar inte   


Den öppna dialogen med berörda i centrum, som skulle drabbas av Gustafsons planer, går det inte att påstå, att Bengt Gustafson(M) Kristianstads "Starke Man" lever upp till! 
Det är skrämmande att en som är vald av kommuninvånarna beter sig på detta vis. 
Gustafson är till för oss i kommunen och inte tvärtom och dessutom är det kommuninvånarna, som avlönar honom.

Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?
Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut?

Visserligen är jag en liten handlare, som förvaltar ett över 100-årig skoaffär o fastighet, och jag TROR att jag har något att tillföra. En sak är säker hade jag och min familj betet på detta vis som vårt kommunalråd gör, då hade inte vår firma blivit över 100 år.

Redan i skolan fick jag lära mig att svara så gott jag kunde. I mitt arbete är jag van att svara sex dagar i veckan på mina kunder, vilket gör arbetet intressant och för min överlevnads skull.
Vad är skillnaden att ”sälja” skor eller politik?
Tänk om dialogen skötts på detta vis i Kristianstad.
Jag brukar säga som man själv vill bli behandlad skall man behandla andra.
Det behöver man inte gå några högre skolor för att kunna efterleva. 

Här kan läsa fler inlägg på bloggen , som är relaterade   Kristianstads CentrumVad tycker Du?    
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________
Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!   

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.   

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2011-01-12

Kristianstads "starke man" Bengt Gustafson(M) lyssnar o. svarar INTE?


Här visas en kort film som visar hur vansinnigt det skulle vara att ta bort P-platserna på Västra Boulevarden som Kommunalrådet Bengt Gustafson(M) Kristianstad "starke man" säger redan är BESLUTAT !!! 
Det är inget vidare att bliva "överkörd"av en som tror att han är "på rätt spår".  
Denne "starke man " behöver första hjälpen för Kristianstads bästa!!

Lyssna själv hur man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken på kommunalfullmäktige mötet 101214. Som tur är har inte alla tappat "fotfästet" och ärlighet vinner i längden.
Lyssna : Diskussion om Resecentrum o.Kristianstadslänken


SENT SKALL SYNDAREN VAKNA, MEN BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG.
Nu får vi hoppas det inte bara är läpparnas bekännelse.
Ljudinspelningen finns kvar.
Jag hörde så sent som igår, att en gammal politiker här Kristianstad, som jag inte just nu vill namnge utan jag har talat med denna person. Det sades att det är redan beslutat så är det bra med det!

Viktigt!!!
 Den 18 jan efter Fullmäktige lär det att kallas till s k storborgerlig grupp om Länken.

 Det gäller att påverka ALLA beslutsfattare till detta möte!!  

Läs :  Dialog med Johan Anselmsson Biträdade Professor Lund   Johans svar, som borde läsas av alla som uppskattar ett levande centrum inte minst av Kristianstads kommunalfullmäktiges ledamöter innan vidare beslut tages att alla region bussar skall köras genom Kristianstads centrum och borttagande av ca 200 centrala P-platser.


KB 110112  Rösta om länken  
"Så vad göra? Från årsskiftet har grundlagen ändrats. Det är nu enklare att driva igenom en lokal folkomröstning. Kristianstadslänkens dragning yppar sig ytterst väl för en sådan, särskilt när dialogen har utevarit. Handelsföreningen har många medlemmar och borde lätt kunna få in de underskrifter som krävs: 10 procent av de röstberättigade, vilket motsvarar knappt 6500. 

Kommentar:
realdane  
"Självklart skall det röstas om Länken - och om inte Bengt Gustafsson kan bekväma sig till att svara, då kanske det är på tiden att han blir avskedat - har borgare satt honom där han sitter, då kan borgare också sätta ut honom på gatan - där han verkar höra till, maken till oförskämd människa skall man leta länge efter."

Här följer några relevanta citat med kommentarer från min insändare i
KB 110111  Utsatt centrumhandel    
Man tänker ta bort större delen av parkeringsplatserna på V Boulevarden, annars går vi miste om bidrag säger kommunalrådet Gustafson (M). Och detta skall ske innan ens ett tänkt p-hus är projekterat.
Detta "hemliga" beslut kostar cirka 200 miljoner kronor, även bidraget är skattepengar. Dags att lägga papperen på bordet!

Bidrag, vilket normalt inte är Gustafsons värld, kan inte vara viktigare än tillgänglighet till centrum?

Finns det en dold agenda för bussplaneringen i Kristianstad? Finns det något krav från Steen & Ström och Skånetrafiken? Är det förslag nummer 10?

Dessutom försvinner cirka 200 centralt belägna p-platser, vilket medför minskad tillgänglighet till centrum och därmed minskat kundunderlag, som också kan innebära utslagningar av många arbetstillfällen.

Detta innebär mycket stor busstrafik genom centrum med alla regionbussar, som kan köras på befintliga trafikleder, vilket även före detta stadsarkitekten Sune Friström påpekade på ett samrådsmöte redan 29/8 2008, där även Bengt Gustafson var närvarande.

Sune Friström ställde på detta, möte även frågan till politiker och tjänstemän alltså även Bengt Gustafson, hur många kvadratmeter kontor och affärslokaler finns i Kristianstad centrum. OBS! INGEN visste det och då hade planeringen av alla omändringar av Kristianstads centrum pågått en längre tid.
Friström påpekade då på detta samrådsmöte, att det var hög tid att tillföra denna vetskap.

Tala om Gustafsons empati och respekt för medborgarnas och företagarna i centrum och deras anställda åsikter om Kristianstadslänken här ovan kan du själv höra att beslutet om Kristianstadslänken alternativ 10 togs redan i Dec -08 säger Bengt Gustafson nu på kommunalfullmäktige mötet den 14/12 2010. Lyssna själv, VILKEN LEDARE vi har i Kristianstad!

Jag och många med mig tycker att Matti Stenrosen på Kristianstadsbladet bör gå till botten med detta, så här får det inte gå till i en modern stad!

När kommunalrådet åker till Kristianstad tillsammans med sin fru och shoppar, åker ni då buss? Det sanningsenliga och troliga svaret, att ni åker bil.

Tror Gustafson, att situationen är annorlunda för andra besökare, som vi alla är beroende av?

Då krävs det också att citybutikerna har centrala parkeringar för att ta emot alla kunder eller är det meningen att kunderna ska välja köpcentra utanför centrum? Det händer med dålig tillgänglighet, enligt professor Johan Anselmsson Lund, som arbetar med marknadsföring på Ekonomihögskolan. 

Detta med busslänken är att jämföra med, när Gustafson skulle ha tillgång till ett rökrum på sin arbetsplats, som han då tyckte var så viktigt, att han till och med figurerade i rikspressen om detta. Ja, man tror inte det är sant!

Jag vet, att det är ett storborgerligt gruppmöte den 18/1 på kvällen, där alla borgerliga ledamöter i nämnder och styrelser är kallade till information bland annat om Kristianstadslänken.

En direkt fråga till den ansvarige chefen Bengt Gustafson, är Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna kallade till detta möte? Om inte hur kan du då informera om Kristianstadslänken, när vi som drabbas inte kan yttra oss?

En av läsarnas kommentarer :

tonyandersson  
"Bengt Gustafsson spelar roulette med Kristianstads centrum. Varför undrar man? Varför har de andra partierna spelat med i detta spel. Har de inte fått ta del i all information från början angående länken. Här ligger en hund begraven sen flera år tillbaka! Hur skulle det vara med lite undersökande journalistik kb."

Kristianstads Handelsförening anlitade en konsult, som också tog fram ett alternativ dragning av busstrafiken, som ej heller besvarats.

Vad hjälper detta, när kommunalrådet säger att allt redan är beslutat dec. 2008.
Det är något som är fel i ledarskapet, när man inte är beredd att riva upp ett felaktigt beslut och inte beredd att lyssna på eller svarar dem som drabbas av dessa felaktiga beslut. 
Det är lätta uppfatta Gustafsons framtoning som hotfull gör ni inte som jag säger går vi miste 130 miljoner kronor i bidrag. 
Är man då svag så röstar man ju som Gustafson säger annaras kan man lätt fasas ut i "kylan", som bekant så har det nyligen hänt hos Moderaterna i Kristianstad.

Vad är det för dold agendan??? Hoppas det inte har något med C4-teknik att göra.

Matti Stenrosen Kristianstadsbladet hoppas du kan undersöka detta för Kristianstads bästa.

Jag har besökt med bil och husbil många olika städer i Europa av Kristianstads storlek inte i någon har jag sett man kört till och från busstrafiken med bussar tvärs genom städernas centrum på ett sådant sätt som nu föreslås i Kristianstad.

Här är ett av många exempel på hur busslänken i Kristianstad kunde köras, som observera körs i stort sett på  befintliga trafikleder och inte kostar några 200 miljoner som Gustafson förespråkar,
Gustafson och hans ryggdunkare vi bor INTE i Stockholm eller någon annan storstad utan det är fortfarande Kristianstad.


KB 110112 Bevara vårt fina gamla Kristianstad
"För att Kristianstad skall kunna ha kvar ett levande centrum med affärer, torghandel, restauranger, lunchställen och kaféer, krävs det god tillgång till parkeringsplatser och därför finns det inte plats för "länken".
Detta har Olle Johanson på ett utmärkt sätt visat genom sin film om trafiksituationen i Kristianstad. Den finns att se på hans blogg."

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter kommuninvånare :

Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han ÄNNU INTE behagat svara på OBS från 100930    

Sänt 080229 Öppet brev till bästa kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad 080229    

KB 101221  Gustafson svarar inte    
 
KB 101214 Gustafson sänker Kristianstad  
"Handelsföreningen har blivit oanständigt bemött och Kristianstadsborna är inte tillräckligt informerade om de verkliga konsekvenserna av länkförslaget.
Gustafson uppvisar ett förakt mot Handelsföreningen, som kommunens andra stora arbetsgivare och demokratiska anständiga regler, utan motstycke. Stora beslut med långtgående konsekvenser smygs på oss i vanlig ordning.
Moderaterna är ett parti i fri turbulens utan ledning och där grova oanständigheter gentemot partikollegor får passera utan ingripande. Många medlemmar har lämnat partiet. Gustafson är med sin kombination av dåligt ledarskap, svaghet i kompetens, saknad av empati och fingertoppskänsla en risk för kommunen och det politiska samarbetet.
Kräv ett byte innan konsekvenserna blivit för långtgående och agera i tid."  

Den öppna dialogen med berörda i centrum, som skulle drabbas av Gustafsons planer, går det inte att påstå, att Bengt Gustafson(M) Kristianstads "Starke Man" lever upp till! 
Det är skrämmande att en som är vald av kommuninvånarna beter sig på detta vis. 
Gustafson är till för oss i kommunen och inte tvärtom och dessutom är det kommuninvånarna, som avlönar honom.

Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?
Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut?Här kan läsa fler inlägg på bloggen , som är relaterade   Kristianstads Centrum

Vad tycker Du?    
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!  
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!   

Du kan sänd ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.