2010-08-30

"Viktig rättvisa" som borde besvaras av våra politiker!

Nedan en insändare ett öppet brev till Helene Fritzon, som Fritzon naturligtvis borde svara på.


K.B. 100823 av Gertrud Berglund klicka Viktig rättvisa
"Öppet brev till Heléne Fritzon (S). Bor man längs Kolonivägen i Östra Sand tillhör man ett verksamhetsområde och betalar normaltaxa för att ansluta sitt avlopp till det kommunala nätet. Övriga fastigheter tillhör samma verksamhetsområde som Östra Äspet och betalar särtaxa! Taxan innebär att man betalar mer än dubbelt mot närmaste granne.
Vari ligger rättvisan i detta? Är inte denna särbehandling av vissa skattebetalare ren diskriminering? Hur och när fattades beslutet om särtaxa i kommunfullmäktige? Några reservationer? "


Det hade varit ännu mer klädsamt nu i valtider, om Bengt Gustafson, som är det högsta kommunalrådet som företräder majoriteten, om han också hade varit rakryggad och svarat!

Gustafson t.o.m. "slängde ut" sin partibroder moderaten Nils-Arne Bidsell i kylan från moderaterna bl.a. för att Bidsell ansåg att beslutsunderlagen i VA-frågan var felaktiga och ville återremittera hela VA-ärendet.DET PASSADE INTE KOMMUNALRÅDET Gustafson!!


ALLA politiska partierna i Kristianstad borde svara på denna viktiga fråga i synnerhet, när det finns över 90 sommarstugor i Fårabäck, som inte blir påtvingade detta avlopp som försöker man i den välkomnande kommunen Kristianstad försöker driva igenom t.o.m. med särtaxa för som vill njuta några veckor på sommaren i våra sommarstugor.

En annan undring från min sida jag hoppas att konsultupphandlingen för Ö. Sand och Äspet är riktigt upphandlade allt enl. lagen om offentlig upphandling.
Jag undrar p.g.a. jag begärde ut upphandlingsunderlaget till konsultupphandlingen till Kaptenens väg i deras va.
Jag fick aldrig detta underlag från C4-teknik och det var ett belopp på över 500.000:- kronor i den affären.

Tacksam för svar.


___________________________

Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP! Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.

Stöd Namninsamlingen.
Klicka  Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka i Kristianstad.nu

Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!