2010-04-26

Region Skåne - Kristianstad morgondagens centralort i Region Södra Sverige!

Kristianstadsbladet 100428 >> Våga eller fråga, Swanstein
"Swansteins slingrande och Axelssons ovilja säger egentligen ingenting om vad skåningar, blekingar och kronobergare tycker. Enda sättet att få veta det är att fråga dem. Detta görs lättast genom att anordna landstingskommunala folkomröstningar i samband med valet den 19 september.
Det finns det tid för.
Om man vill och vågar. "

Kristianstadsbladet 100427 >> Bästa regiongrannar
Kristianstadsbladet 100427 >> FP vill ha storregion 2015

Kristianstadsbladet 100503 >> Blekingelista regionargument

Kristianstadsbladet 100503 >> Region Skåne är bankrutt

Skåne vill inte bilda storregion med Blekinge!

"Blekinge bör vända sig norrut och bilda storregion med smålänningarna istället för skåningarna.
Det menar Jerker Swanstein(M), regionråd i Skåne.
Hans åsikter finns med i den intervjuundersökning Region Blekinge låtit göra bland 26 opinionsbildare, som på något sätt har med Blekinge att göra.
- Det här är ett klart besked och nu får vi tänka om, säger Mats Johansson(S), regionråd i Blekinge till Blekingenytt.
Jerker Swanstein, menar i sin skrivelse att Blekinge har bättre förutsättningar att samarbeta med Kronoberg och södra Kalmar län än med det stora Skåne.
Men han håller ändå öppet för en storregion längre fram.
- Nu får vi ta nya tag och fortsätta diskussionerna inom länet, säger Mats Johansson i en kommentar."
Detta borde upp bordet omgående angående Swansteins uttalande om region Södra Sverige, att inte Blekinge borde vara med i denna region.

Den frågan ÄGER INTE Herr Swanstein, utan där borde Kristianstads kommunalråd Bengt Gustafson omgående ta sin partikamrat Herr Swanstein i "örat".
Detta är en betydligt viktigare fråga för Kristianstad än om högsta kommunalrådet Bengt Gustafson skall få röka eller inte på sin arbetstid!


Vad är det som Swanstein är rädd för idag?
Swanstein säger samtidigt, att han håller ändå öppet för en storregion längre fram.
Kan det vara, att han är rädd för att han skall fasas ut i årets val och att Aldegren tillsammans med Blekinge tar över styret, som bekant har ofta Blekinge en annan politisk färg än Swanstein.
Kan vår regions högsta chef vara så taktisk och egoistisk, när han ändå är på väg ut med sina dåliga opinionssiffror?
Med sådan demokratisk syn växer inte vår region!


Swansteins sätt att vara sig själv nock t.o.m. med ett representationskontor i Bryssel och med ingen respekt och med sin syn på demokratin mot regionens folk, som äger frågan och som valt honom, borde denna ledare bytas ut med en person som ser till HELA regionen t.o.m. utvidgad.

Denna utvidgning av regionen österut skulle vara något som skulle gagna och vara bra för Kristianstad och hela den södra regionen för då blir Kristianstad en centralort eller ett nav med sin plats på kartan i denna Region Södra Sverige, vilket skulle vara mycket positivt för Kristianstads långsiktiga utveckling.
Det hade också varit bra för hela regionen, för som det är idag är det för stor obalans västerut kring Malmö.

Jag hoppas oppositions kommunalrådet Heléne Fritzon tillsammans med regionrådet Uno Aldegren skyndsamt aktualiserar denna fråga, så att det blir en valfråga, eftersom denna fråga har en stor potential för Kristianstads positiva utveckling.

Det är bl.a. en av orsakerna till, att den nu nya planeringen av region- och kommunalförvaltningen INTE skall planeras i Rådhuskvarteret i Kristianstad p.g.a. där finns inga möjligheter till utvidgning av lokalytorna, som det finns om dessa förvaltningar planeras norr om järnvägsstationen och fram till "Viadukten", där det idag och för framtiden finns stor utvecklingsytor.

Detta är mycket viktigt för framtiden, så att INTE Herr Swanstein stänger dörren i denna viktiga fråga med sin dominanta framtoning.

Det finns kanske orsaker till att Swanstein inte vill komma för långt österut, dels genom att överlåtelse av befintliga regionlokaler i Kristianstad till Kristianstads kommun och sedan gå in i något hyresförhållande, som alltid är lättare att komma ur än ett ägande.

Region Skåne har också gett sig in i vansinniga prestigefyllda projekt som ett ett nytt regionkontor på en av Sveriges dyraste tomter i Malmö samt ett eget kontor i Bryssel och Skanska Care AB, som skall exportera skånsk sjukvård.

O.B.S!! Detta görs samtidigt, när det inte finns tillräckliga resurser till sjukvården i Region Skåne, som är Region Skånes uppdrag att sköta och INGA utsvävningar tillhör denna verksamhet!!

Kristianstadsbladet 100103 >> Lokala kändisar minns 2009

Så här svarade Bengt Gustafson (M) "Jag vill leda ett enat parti"
Vilken är den största utmaningen för Kristianstad de närmaste åren?
"Att bli centrum i nordöstra Skåne, och kanske centrum i en ny sydlig region som är större än den vi har i dag. Vi vet att det finns intresse i Blekinge, Kronoberg och södra Halland. Det gäller att samla ihop intresset och manifestera det."


Den ena ledaren även om det råkar var inom samma parti, så är de inte samspelta eller beror det på dålig kommunikation.

Jag GOOGLADE på Jerker Swanstein (M) en man i het luften >> OBS Inte mindre än 2700 träffarKristianstadsbladet 100109>> Regionalpolitiska skäl
"Inte enbart därför att det gör att Skåne fortsatt tippar över åt sydväst. Den kraftiga expansionen vid Öresund är inget hot mot resten av Skåne, det är en möjlighet. Men om hela Skåne ska leva finns det också skäl att tänka och agera regionalpolitiskt.

Frågan är dock om Swansteins besked var Moderaternas eller om det var hans egna idéer. Uppenbarligen var inte Gustafson informerad.

Det är hög tid att Kristianstads kommun stärker och utvecklar samarbetet med Region Skåne. Så att man får bättre förutsättningar att grunda sina beslut om framtiden på. Och med full kraft kan finna sin egen själ."

Kristianstadsbladet 100114>> Mastodontsjuka när Blekinge ska till Skåne

_______________________________________

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

2010-04-22

Vad finns empatin och människokärleken för de gamla?

Kristianstadsbladet 100422 >> Fall med skållad 87-åring gav nya riktlinjer

Kristianstadsbladet 100325 >> Skållad 87-åring lämnades

Kristianstadsbladet 100326 >> Oron lämnar inte Aage

Kristianstadsbladet 100327 >> Krönika 27/3: Aage Garseggs öde berör mig

Kristianstadsbladet 100327 >> Handlingar har inte diarieförts


Jag blir bedrövad, när man läser ovanstående artiklar.
Vad är det som behöver utredas?
Var finns empatin och människokärleken?

Att en gammal brännskadad människa skall behöva utsättas för inte få hjälp, när man skållat sig med hett vatten och dessutom kallat på hjälp genom sitt s.k. TRYGGHETSLARM!

Jag tror inte det är sant när man läser hur det går till.
Nu skall dessutom någon s.k. tjänsteman behöva utreda detta och ändra regelverket.
Ansvarig politiker "glömde" diarieföra inkommande skrivelse! Det är till att vara påläst och ta sitt förtroende uppdrag på allvar! Jag tror inte man glömmer kvittera ut sitt arvode?

Skandal att det skall behövas!

Jag känner till fler fall, när larmet har fungerat ungefär på samma sätt m.a.o. att den larmande åldringen inte fått någon hjälp!
Hur kan en som arbetat i omsorgen bete sig på detta vis??

De som känner sig skyldiga till denna skandal träd fram erkänn felbehandlingen och be om ursäkt.
Dölj er inte bakom en massa utredningar och omändringar i diverse regelverk.
Var rakryggad det ger förtroende i längden.

Hur hade du själv gjort, om det varit din egen far?
Hade du också satt honom i en stol och åkt där ifrån??
Detta gäller både den som lämnar en skållad människa åt sitt öde eller den som skall börja skriva och ändra regler vid något skrivbord!!

Jag fick redan som liten lära mig att visa respekt för mina medmänniskor.
Jag har också under många år under min studietid suttit som extravak hos mycket sjuka patienter på sjukhus.

Jag skulle rekommendera att dom som fattar besluten praktiserar en tid hos de gamla.
Jag föreslog detta innan min mor gick bort, att jag själv hade tid när som helst att ta denna tiden att konstatera det fanns många brister för de gamla och inte minst för de som arbetar med de gamla, men ingen av tjänstemännen eller de som fattar besluten hade ALDRIG tid till detta.

Trovärdigt?
Tydlig?
Delaktighet?
Modig?


Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Klicka >>
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
________________________________
Ny öppnad Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Ny öppnad Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2010-04-15

"Vägtullar – ett aprilskämt" av näringslivsminister Olofsson

Kristianstadsbladet 100415 "Vägtullar – ett aprilskämt"

Sydsvenskan 100415 >> Maud Olofsson: Biltullar till Malmö

Kristianstad kan komma att få biltullar om näringsministern och tillika Centerpartiets partiledare Maud Olofsson får som hon vill.

Jag häpnar när vår näringslivsminister skulle vilja strypa tillgängligheten till Kristianstads centrum med biltullar och detta skulle ske i vårt lilla centrum i en stad med bara ca 30000 invånare!

Handeln i Kristianstad centrum är bland största arbetsgivarna i Kristianstads kommun, som nu Maud Olofsson vill slå undan fötterna på och med det utslagningar av arbetstillfällen som följd.
Är det måhända en miljösmutsig externhandel som Maud Olofsson vill främja, som enligt Landskronas miljöchef Högni Hansson genererar 10% mer växthusgaser än centrumhandeln gör?

För övrigt hur tänker Kristianstad kommun lösa de p-platserna på V. Boulevarden, som tas i anspråk för den s.k. Kristianstadslänken, vilket måste lösas innan dessa stora region bussar börjar köra rakt igenom vårt vackra renässanscentrum??
Tillgänglighet i detta sammanhang lika viktig för handeln och arbetstillfällen i centrum!

Vad säger Kristianstads Handelsförening och Fastighetsägarna till Olofssons tokigheter?

Bilisterna betalar 85 miljarder i skatt per år!
Öronmärk dessa pengar och investera dem i infrastruktur i stället för att bara låta dessa resurser hamna i statens "svarta hål" för omedelbar konsumtion.

Är det rimligt Maud Olofsson tillika näringsminister, att de även ska betala vägtullar och vägavgifter?

Alla bor inte vid en busshållplats eller vid en tunnelbanestation i Stockholm.
Dessa uttalande kommer dessutom från en partiledare som talar om en levande landsbygd, men det gällde tydligen inte nu.

Jag är så naiv så jag trodde, att näringsministern Maud Olofsson såg bilen som ett verktyg eller redskap för hålla igång näringslivet och med det skapa välfärd som våra förtroende valda är satta sköta.

Jag skall även tillskriva Näringslivsministern Mud Olofsson be henna utveckla sina planer om biltullar i Kristianstad samt delge henne mina synpunkter som handlare i Kristianstad. Denna skriftväxling kommer att läggas ut här på bloggen.

Det har gått så långt så samhället har inte råd med pensionärerna, så går det, när man inte sparar i ladorna under de goda åren och eller investerar långsiktigt mer än över nästa valdag.

Likaså borde följande uttalande av Heléne Fritzon förklaras som inte helt avvisar biltullar i Kristianstad "Det kräver en djup analys av nyttan"

I den politiska världen är uppfinningsrikedomen stor när det gäller att beskatta folket i en eller annan form med olika namn.
Är det maktbegär eller okunnighet och oförstånd?

Vägvalet 100415 >> NEJ till trängselskatt i Göteborg. Inlägg märkta ‘Kristianstad’

På tal om E22, hur många mil motorväg genom Skåne hade vi fått för kostnads skandalen tunneln genom Hallandsåsen som skall ge ett par minuters tidsvinst.

Läs om >> Skandalen Hallandsåstunneln!!
Slutnotan finns fortfarande INTE för dessa 8,6 km tunnel som kommer att få en byggtid på minst 23 ÅR!!!

Det enda vi vet är priset blir minst 10 GÅNGER mer än kalkylerat och i det priset ingår massa förstörd natur och miljö!!Sveriges Radio >> Miljöchef kräver hårdare regler mot köpcenter
"Regeringen borde ställa högre miljökrav på köpcenter. Det anser Landskronas miljöchef Högni Hansson som vill att stormarknader ska prövas som miljöfarlig verksamhet.

- Man belastar miljön och tjänar pengar på det. Då är det inte mer än rimligt att man för över miljökostnaderna till köpcentret, säger Högni Hansson, miljöchef i Landskrona.

Köpcenter har poppat upp som svampar ur jorden de senaste åren och eftersom de oftast ligger en bit utanför tätorterna så bidrar de enligt Högni Hansson i hög grad till ökad trafik och därmed till ökade utsläpp."_______________________________________
Ny öppnad Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Ny öppnad Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2010-04-13

Orimligt påtvingat avlopp för vissa sommarstugor i Kristianstads kommun, fosfaterna redan förbjudna i Sverige!

1 mars 2008
Miljödepartementet >> Förbud mot fosfater i tvättmedel

27 februari 2009
Miljödepartementet >> Fosfater i maskindiskmedel förbjuds från 1 juli 2011

GOD MORGON Kristianstads kommun!

Fosfater är redan förbjudna i hushållen i SVERIGE enligt riksdagsbeslut.

Vad är då problemet med sommarstugornas godkända trekammarbrunnar Åhus och söder därom i Kristinstads kommun, som tvingas att ansluta till kommunalt avlopp t.o.m. med SÄRTAXA till en kostnad av många hundra miljoner kronor för några sommarveckor längs kusten i den välkomnande kommunen?
Dessa trekammarbrunnar är annars godkända i kommunen och nu används de bara dessutom under sommar, vilket gör att livslängden på dessa brunnar blir mycket länge.

Märk väl samma regler gäller inte i samma kommun Kristianstad för sommarstugorna i Tosteberga, Landön och Fårabäck. Bara i Fårabäck finns över 90 stycken sommarhus!


MYCKET MÄRKLIGT!! Vad säger kommunallagen om detta???


Fosfaterna var just ett av de tyngsta argumenten att påtvinga dyrt kommunalt avlopp för några sommarveckor vid kusten i den välkomnande kommunen Kristianstad!

Läs här utdrag från nedanstående skriftväxling angående fosfater med Ulrika Tollgren (s) – vice ordförande i Tekniska nämnden:

"Om vi väljer att räkna på alla invånare som är kopplade till CRV och att de är hemma hela året blir totalutsläppet: 53 000 invånare x 0,65 kg fosfor (per person och år) x 0,02 (98 % reningsgrad) = 689 kg fosfor totalt.

Ifall vi räknar om exemplet på det berörda kustområdet Åhus-Yngsjö kan vi utgå ifrån att 15 % är året runt-boende: 750 året runt-boende x 0,65 kg fosfor x 0,60 (40 %) reningsgrad = 292, 5 kg + 4 250 personer x 0, 65 kg fosfor x 0,60 reningsgrad x 8/52 (enbart 8 veckors boende) = 255 kg. Detta ger alltså totalt utsläpp på 548 kg fosfor!
(Jämför 53 000 invånare mot 5 000)."

Mycket teoretiskt resonemang.

Nu har vekligheten hunnit fatt Kristianstads kommun genom förbud mot fosfater beslutats i riksdagen.

Vad är nu problemet och på vilket sätt är vi sommarstugeägare nu FARLIGA?

Livet är fantastiskt, men det är lättare för dem som beslutar om andras pengar.

Jag föreslog redan för ett par år sedan om fosfatförbud i sommarstugeavloppen, så hade det inte funnits någon motivering eller anledning för KRISTIANSTADS KOMMUN ATT besluta och "PUNGSLÅ" stackars sommarstugeägare t.o.m. med särtaxa för att de skall njuta några veckor vid kusten i Kristianstads kommun med ett dyrt påtvingat kommunalavlopp.


EN uppmaning lägg dessa resurser på den läckande sopptippen i Kristianstad,
som är en tickande bomb om man nu skall vara miljömedveten, och som dessutom ligger vägg i vägg med vårt fina och berömda biosfärområde och nu det framväxande NATURRUM.

Detta borde ligger på ansvaret och med hög prioritet för dem som fått vårt ansvar?Här följer en av många skriftväxlingar med Kristianstads kommun : >>>

Hej
Ulrika
Kristianstad 091210

Ursäkta jag skriver och stör Dig, men eftersom du har ett stort ansvar för det nu planerande av kommunala avloppet för sommargäster längs vissa delar av kusten i Kristianstads kommun och med anledning av dagens insändare i Kristianstadsbladet 091210 ”Kommunen utnyttjar inte VA-särtaxan” önskar jag att Du svarar på följande.

Jämförelsen med sanden i Åhus och Tjörn är väl som att jämföra äpplen med päron och vad jag förstår med detta resonemang går det inte längre ha, om konsekvens skall råda, att ha en enhetlig vataxa i Kristianstads kommun, t.ex. Gårrö eller Arkelstorp och Åhus går inte att jämföra som följd av detta resonemang?

Jag ber med anledning av Ditt uttalande i Kristianstadsbladet 090121 : "Om de trekammarbrunnar som finns utmed kusten renar 50 procent av fosforn, vilket förutsätter att de är i mycket gott skick, så släpper de ut lika mycket fosfor på åtta veckor som hela Kristianstads kommun på ett år, säger nämndens vice ordförande Ulrika Tollgren (S) och lägger till: - Det är inte försvarbart.", att Du sänder över de utredningar och
underlag, som visar att vi sommarstugeägare släpper ut lika mycket fosfor som hela övriga Kristianstads kommun. Samtidigt vill jag också få siffrorna på vad övriga trekammarbrunnars fosforutsläpp i övriga Kristianstads kommun, alltså de trekammarbrunnar som inte berörs av den nya kustplanen.

Du bör tänka på en trekammarbrunns slitage och livslängd på en sommarstuga, som används några veckor per år och ofta inte med de faciliteter som finns i ett åretruntboende inte är att jämföra med en trekammarbrunn, som används året runt, vilket det ofta är på andra håll på landsbygden.

Jag vill också få Dina synpunkter på följande:

Kustplan gäller inte i Tosteberga, Landön och Fårabäck alltså inget
beslut om kommunalt avlopp, där det råder samma miljöförhållanden i
samma Kristianstads kommun. Bara i Fårabäck finns över 90
sommarstugor.

Vad säger kommunallagen om likabehandling av kommuninvånare? Är det
möjligt att särbehandla kommuninvånare, som har samma miljöförutsättning?
Detta borde alltså strida mot likabehandlingsprincipen. Likaså strida mot att myndigheters åtgärder och krav som nu krav på kommunalt avlopp för sommarstugeägare, skall stå i proportion med kostnaden och den påstådda miljönyttan med kommunalt avlopp.

Inte mist för mig själv är det en mycket stor kostnad för några sommarveckors vistelse, som jag gjort sedan 1946 i Åhus. Jag har även träffat MÅNGA som är mycket oroliga t.o.m. de som säger att de blir tvungna till att sälja sitt lilla sommarhus. Den listan kan göras lång med både äldre, unga, ensamstående och sjukpensionärer m.fl. Det är inte frågan om uppdelningen av kostnaden skuldsättning är likaväl lika stor.
Detta i synnerhet, när den finns kommuner med ett helt annat synsätt på sina kommuninvånare.

Tack för jag fick ta Din tid och tack på förhand för ett uttömmande
svar på ovanstående inte bara i allmänna ordalag.
Jag ber att få dessa underlag så fort som möjligt.
Vänliga hälsningar och en God Jul.
Olle Johansson
Ö. Vallg. 14
29131 Kristianstad

Svar från U. Tollgren
Arkelstorp 2009-12-29
Olle Johansson

Du behöver inte ursäkta ditt brev, både jag och Sten och förhoppningsvis alla andra
politiker också, är öppna för diskussioner.

Jämförelsen med Tjörn var ingen terrängjämförelse utan för att sätta in taxans storlek i ett större sammanhang. Det finns många andra kommuner att jämföra med, Falun på 181.000 eller Sölvesborgs normaltaxa på 120.000 kr. Det finns en tro att eftersom Åhus består av lätt sand så skulle arbetet vara enklare. Att gå in i redan bebyggda områden innebär alltid extra kostnader och den låglänta bebyggelsen omöjliggör självfall, vilken medför en dyrare teknik. Högt grundvatten i lös sand innebär att vattnet måste sänkas eller pumpas bort vid byggnation.

Diskussion om VA-områden och vad nya vattentjänstlagen kräver lämnar jag därhän eftersom jag och Sten redan berört denna fråga i ett gemensamt svar på ett tidigare
brev ifrån dig.

Ifall du inte känner tilltro till vårt svar ber jag dig att gå in på Svenskt Vattens
hemsida eller VA-nämndens hemsida med många prejudicerande beslut i liknande VA-frågor. Behöver du mer information om lagtolkningen finns det jurister på Svenskt Vatten som kan ge svar. Även Naturvårdsverkets hemsida innehåller viss matnyttig information.

Vad gäller mitt uttalande så vet jag att jag sa ”Kristianstad” och inte ”Kristianstads kommun”. Däremot ber jag om ursäkt för att det blev lite fel.

Jag citerade Björn Carlqvist och jag hade för mig att han sa 50 % men när jag frågade hävdar han att han räknat på 40 % rening, vilket är ett rätt rimligt genomsnittligt antagande. Detta innebär att CRV har 30 ggr bättre rening än en genomsnittlig trekammarbrunn. Ifall man räknar med att ca 5 000 personer bor 8 veckor längs med kusten motsvarar deras utsläpp ca 25 000 helårsabonnenter (Björn hade räknat bort Nosaby och Åsum). 53 000 invånare är kopplade till Centrala Reningsverket (CRV) som betjänar Åhus, Viby, Fjälkinge, Kiaby, Österlöv, Balsby, Fjälkestad, Önnestad, Färlöv, Vä, Ovesholm, Huaröd samt ytterligare några mindre orter. Ytterligare 6 500 är kopplade till reningsverk i Arkelstorp, Bjärlöv, Degeberga, Linderöd, Tollarp, Rickarum och Villands Vånga.

Om vi väljer att räkna på alla invånare som är kopplade till CRV och att de är hemma hela året blir totalutsläppet: 53 000 invånare x 0,65 kg fosfor (per person och år) x 0,02 (98 % reningsgrad) = 689 kg fosfor totalt.

Ifall vi räknar om exemplet på det berörda kustområdet Åhus-Yngsjö kan vi utgå ifrån att 15 % är året runt-boende: 750 året runt-boende x 0,65 kg fosfor x 0,60 (40 %) reningsgrad = 292, 5 kg + 4 250 personer x 0, 65 kg fosfor x 0,60 reningsgrad x 8/52 (enbart 8 veckors boende) = 255 kg. Detta ger alltså totalt utsläpp på 548 kg fosfor!
(Jämför 53 000 invånare mot 5 000).

Kustområdet från Åhus och söderöver är ett expansivt område som är känsligt pga. sandens genomsläpplighet, låglänt bebyggelse, högt grundvatten samt framtida havsnivåer. Som alltid i politiken måste man prioritera och just därför var detta kustområde först ut.

Personligen tycker jag att systemet med att använda dricks-vatten i toaletter är ohållbart.
Flera kommuner, däribland Tjörn, har förbjudit vattenklosetter i fritidshus sedan nästan 20 år tillbaka. Men eftersom vårt aktuella kustområde är omgivet med en fungerande VA-infrastruktur, föll valet på att koppla även dessa medborgare till CRV. Slammet kommer då till nytta vid biogasproduktion samt förhoppningsvis som gödning på våra åkrar. Ett långsiktigt hållbart samhälle kräver att näringsämnenas kretslopp sluts.

Du undrade över redovisningen för övriga trekammarbrunnars utsläpp.

Tillsyns-ansvaret för dessa ligger hos Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen så jag
uppmanar dig att vända dig dit ifall du vill har fler svar vad gäller detta. (Har inte dessa siffror men har hört att reningsgraden på ett flertal objekt inom ett visst område var så låg som 20-25 %)

Du pekar även på andra områden i kommunen. Lagarna gäller även dem och det finns planer även vad gäller andra områden. Kan nämna att det planerats ett nytt och attraktivt boende i sluttningen mot Oppmannasjön i Arkelstorp. Trots att medborgare redan står i kö för detta område, verkar allt falla på problemet med att lösa VA-frågan till en rimlig kostnad. Att planera för ett långsiktigt hållbart samhälle måste gälla i alla led framöver. Kommunen har helhetsansvaret och jag ser behovet av en heltäckande vatten och avloppsförsörjningsplan.

Vad gäller kostnaden för denna enskilde har jag som deltidsarbetande undersköterska all respekt för den. Fördelen med Åhus - Yngsjö området är att fastigheternas värde medför att det för flertalet inte borde vara så svårt att få lån till denna investering. Swedbank har lokalt uttalat sig positivt för miljölån till förbättrade avlopp även ifall den sökande saknar de inkomster som normalt krävs för lån.

Kommunen är också skyldig att underlätta betalningen för den enskilde och därför är det möjligt att i Kristianstads kommun dela upp betalningen på upp till tre år, beroende på kostnaden. Den delen av arbetet, som fastighetsägaren skall göra mellan hus och pumpstation, lär enligt uppgifter jag fått kunna gå in under ROTavdrag skattemässigt.
Jag hoppas att du fick svar på några av dina frågor.

Med vänlig hälsning Ulrika Tollgren (s) – vice ordförande i Tekniska
nämnden

Andra inlägg här på bloggen >> VA-frågor

_______________________________________
Ny öppnad Google diskussions Grupp om ORIMLIGT AVLOPP!

Ny öppnad Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,