2010-04-26

Region Skåne - Kristianstad morgondagens centralort i Region Södra Sverige!

Kristianstadsbladet 100428 >> Våga eller fråga, Swanstein
"Swansteins slingrande och Axelssons ovilja säger egentligen ingenting om vad skåningar, blekingar och kronobergare tycker. Enda sättet att få veta det är att fråga dem. Detta görs lättast genom att anordna landstingskommunala folkomröstningar i samband med valet den 19 september.
Det finns det tid för.
Om man vill och vågar. "

Kristianstadsbladet 100427 >> Bästa regiongrannar
Kristianstadsbladet 100427 >> FP vill ha storregion 2015

Kristianstadsbladet 100503 >> Blekingelista regionargument

Kristianstadsbladet 100503 >> Region Skåne är bankrutt

Skåne vill inte bilda storregion med Blekinge!

"Blekinge bör vända sig norrut och bilda storregion med smålänningarna istället för skåningarna.
Det menar Jerker Swanstein(M), regionråd i Skåne.
Hans åsikter finns med i den intervjuundersökning Region Blekinge låtit göra bland 26 opinionsbildare, som på något sätt har med Blekinge att göra.
- Det här är ett klart besked och nu får vi tänka om, säger Mats Johansson(S), regionråd i Blekinge till Blekingenytt.
Jerker Swanstein, menar i sin skrivelse att Blekinge har bättre förutsättningar att samarbeta med Kronoberg och södra Kalmar län än med det stora Skåne.
Men han håller ändå öppet för en storregion längre fram.
- Nu får vi ta nya tag och fortsätta diskussionerna inom länet, säger Mats Johansson i en kommentar."
Detta borde upp bordet omgående angående Swansteins uttalande om region Södra Sverige, att inte Blekinge borde vara med i denna region.

Den frågan ÄGER INTE Herr Swanstein, utan där borde Kristianstads kommunalråd Bengt Gustafson omgående ta sin partikamrat Herr Swanstein i "örat".
Detta är en betydligt viktigare fråga för Kristianstad än om högsta kommunalrådet Bengt Gustafson skall få röka eller inte på sin arbetstid!


Vad är det som Swanstein är rädd för idag?
Swanstein säger samtidigt, att han håller ändå öppet för en storregion längre fram.
Kan det vara, att han är rädd för att han skall fasas ut i årets val och att Aldegren tillsammans med Blekinge tar över styret, som bekant har ofta Blekinge en annan politisk färg än Swanstein.
Kan vår regions högsta chef vara så taktisk och egoistisk, när han ändå är på väg ut med sina dåliga opinionssiffror?
Med sådan demokratisk syn växer inte vår region!


Swansteins sätt att vara sig själv nock t.o.m. med ett representationskontor i Bryssel och med ingen respekt och med sin syn på demokratin mot regionens folk, som äger frågan och som valt honom, borde denna ledare bytas ut med en person som ser till HELA regionen t.o.m. utvidgad.

Denna utvidgning av regionen österut skulle vara något som skulle gagna och vara bra för Kristianstad och hela den södra regionen för då blir Kristianstad en centralort eller ett nav med sin plats på kartan i denna Region Södra Sverige, vilket skulle vara mycket positivt för Kristianstads långsiktiga utveckling.
Det hade också varit bra för hela regionen, för som det är idag är det för stor obalans västerut kring Malmö.

Jag hoppas oppositions kommunalrådet Heléne Fritzon tillsammans med regionrådet Uno Aldegren skyndsamt aktualiserar denna fråga, så att det blir en valfråga, eftersom denna fråga har en stor potential för Kristianstads positiva utveckling.

Det är bl.a. en av orsakerna till, att den nu nya planeringen av region- och kommunalförvaltningen INTE skall planeras i Rådhuskvarteret i Kristianstad p.g.a. där finns inga möjligheter till utvidgning av lokalytorna, som det finns om dessa förvaltningar planeras norr om järnvägsstationen och fram till "Viadukten", där det idag och för framtiden finns stor utvecklingsytor.

Detta är mycket viktigt för framtiden, så att INTE Herr Swanstein stänger dörren i denna viktiga fråga med sin dominanta framtoning.

Det finns kanske orsaker till att Swanstein inte vill komma för långt österut, dels genom att överlåtelse av befintliga regionlokaler i Kristianstad till Kristianstads kommun och sedan gå in i något hyresförhållande, som alltid är lättare att komma ur än ett ägande.

Region Skåne har också gett sig in i vansinniga prestigefyllda projekt som ett ett nytt regionkontor på en av Sveriges dyraste tomter i Malmö samt ett eget kontor i Bryssel och Skanska Care AB, som skall exportera skånsk sjukvård.

O.B.S!! Detta görs samtidigt, när det inte finns tillräckliga resurser till sjukvården i Region Skåne, som är Region Skånes uppdrag att sköta och INGA utsvävningar tillhör denna verksamhet!!

Kristianstadsbladet 100103 >> Lokala kändisar minns 2009

Så här svarade Bengt Gustafson (M) "Jag vill leda ett enat parti"
Vilken är den största utmaningen för Kristianstad de närmaste åren?
"Att bli centrum i nordöstra Skåne, och kanske centrum i en ny sydlig region som är större än den vi har i dag. Vi vet att det finns intresse i Blekinge, Kronoberg och södra Halland. Det gäller att samla ihop intresset och manifestera det."


Den ena ledaren även om det råkar var inom samma parti, så är de inte samspelta eller beror det på dålig kommunikation.

Jag GOOGLADE på Jerker Swanstein (M) en man i het luften >> OBS Inte mindre än 2700 träffarKristianstadsbladet 100109>> Regionalpolitiska skäl
"Inte enbart därför att det gör att Skåne fortsatt tippar över åt sydväst. Den kraftiga expansionen vid Öresund är inget hot mot resten av Skåne, det är en möjlighet. Men om hela Skåne ska leva finns det också skäl att tänka och agera regionalpolitiskt.

Frågan är dock om Swansteins besked var Moderaternas eller om det var hans egna idéer. Uppenbarligen var inte Gustafson informerad.

Det är hög tid att Kristianstads kommun stärker och utvecklar samarbetet med Region Skåne. Så att man får bättre förutsättningar att grunda sina beslut om framtiden på. Och med full kraft kan finna sin egen själ."

Kristianstadsbladet 100114>> Mastodontsjuka när Blekinge ska till Skåne

_______________________________________

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,