2009-09-30

Planera HELA CENTRUM-Samtidigt! Rådhuskvarteret ????

Planera hela CENTRUM-Samtidigt!
Rådhuskvarteret - Stora Torg - Norr ??
Tillgängligheten för besökare och boende i centrum ????

Kristianstadsbladet 091029 Planerna tar form för nytt resecentrum

Kristianstadsbladet
090930 Nya planer för Östra Centrum

Planeringsarkitekten tyckte Domus är en stor barriär österut i Kristianstad.
Vad är då den den planerade gallerian från Nya Boulevarden ner till Södra Kaserngatan i fyra våningar på ca 300 meter, dessutom skall bilar köras upp till plan tre och fyra. Är det i linje med policyn i vår miljöstad?

Gör INTE om misstaget som skedde på 60-talet, då städernas centrum förvanskades genom allt rivningsraseri och byggnader ersattes med något som inte passade in t.ex. Domus, som nu planeras ersättas med något som skulle bli ca 10 gånger större t.o.m. så Ö. Boulevarden skulle förminskas genom denna förvanskning i vårt berömda och unika rennesans centrum.

Gör INTE om misstagen som skedde på 60-talet, då städernas centrum tömdes och "dödades" genom kontorisering.
Historien alltid bra för både kultur och ekonomin, som annars kan bli lidande om man inte tar lärdom av de fel eller misstag som gjorts.

Utveckla kulturkvarteret Rådhuskvarteret nu innan lokal behovet är mättat i Ö. Centrum, vilket är möjligt trots kommunens vanvård, alltså inte rivning eller ombyggnad till ett kontorskomplex i vårt levande centrum även efter kl 17. Tanken med lokaler skulle bara gälla bottenplan för övrigt skulle det vara bostäder i Rådhuskvarteret.


Detta skulle var möjligt med rätt ingångsvärde för en exploatör, kanske så lågt som 1 krona och kommunen ställer krav på utformningen.

Denna administrationsbyggnad kan med fördel byggas norr om stationen visserligen längre bort för våra regionvästskåningar, men det är nyttigt för regionfolket med lite motion till tåget med något hundratal meter.
Hälsovård tillhör regionfolkets kärnverksamhet, då är det alltid bra att leva som lär.
Detta också viktigt så att man inte för framtiden bygger in sig i ett kvarter utan expansions möjligheter, som det varit i Rådhuskvarteret.
Jag upprepar h
istorien alltid bra för både kultur och ekonomin, som annars kan bli lidande om man inte tar lärdom av de fel eller misstag som gjorts.

Det är mycket hög tid att Rådhuskvarterets framtid lyfts upp till det offentliga innan planeringen fotskridit för långt, så kommuninvånarna kan framföra sina åsikter, så att inte ett eventuellt samråd inte bara blir ett spel för galleriet och vi skall tro att vi har något inflytande..

Vad jag kan förstå efter talat med vissa ledande politiker försiggår denna utredning i det "stängda rummet utan insyn" och så helt plötsligt en vacker dag publiceras detta kontorskomplex i Rådhuskvarteret, och då är det för sent med några andra planer för det som skulle vara ett levande centrum, vilket skulle kallas en upprepning av 60-tals kontoriseringarna.

Nya Boulevarden har fått benämningen från Konserthuset till Barbacka KULTURSTRÅKET.
Det vore då en KATASTROF eller KULTURMORD för Kristianstad att riva just RÅDHUSKVARTERET ett av stadens vackraste kvarter.

Vad har hänt med arkitekttävlingen som anordnades om Stora Torg för många
år sedan?


Vad har hänt med planerna med ett LEVANDE NORR, som det talades mycket om för många år sedan?

Vad händer med tillgängligheten i centrum för besökare och boende, så att inte alla skall behöva ledas in till Ö. Centrum med sina bilar tre och fyra våningar upp i luften, där dessutom vid denna påfart planerades en uteservering.
Det skulle generera lika mycket trafik som E22 enligt någon utredning vid denna gatukorsning!
Var är miljötänkandet?

Detta också nu när större delen av parkeringarna i V. Boulevarden skall försvinna till förmån för all busstrafik, som tydligen skall dras igenom centrum.
Tivoliparken FÅR absolut inte tas i anspråk för något P-hus.
Tivoliparken stadens "lunga".

Jag upprepar planera hela CENTRUM se helheten.


Vad säger eller varför agerar inte våra kulturföreningar och bevarandeföreningar?
Vä Husens vänner, som just grundades då risken fanns, att Vähusen skulle rivas och Gamla Christianstad om Rådhuskvarteret, vilka hittills varit helt tysta i denna viktiga fråga för vårt unika i norra Europa
renässanscentrum.

En bärande och konstruktiv idé skulle kunna vara att bevara Rådhuskvarteret och i bottenplanet skapa affärsytor med en diagonal passage från där turistbyrån är idag bort till järnvägsstationen med ytor även för en Saluhall.
Här skulle passera massor varje dag som pendlar med buss och tåg

Det skulle också utveckla Ö.Storgatan och V. Storgatan norr om Hesslegatan samt Nya Boulevarden och från B läge till A läge.
Det hade varit lämpligt för att stärka just "Spirit of Food" i detta kvarter där profilbeslutet fattades.

Denna etablering skulle också bidraga till, att centrum inte kantrar och det skulle utveckla hela centrum med den levande staden.Tidigare inlägg på bloggen i detta ämne 090831 >> Hela Kristianstads Centrum!! ????

Kristianstadsbladet 090910 : Var stolta över det Kristianstad vi har.

"Men man vill inte var med och strida för att få ett stopp i Kristianstad för Europakorridoren Däremot vill man nu ha en galleria med mycket glas och öppenhet, precis i samma stil som de som nu visar sig vara misslyckade i andra städer.

Kristianstad är en mycket fin handelsstad som drar till sig så många, och gör det naturligtvis för att den inte är som alla andra. Varför inte förstärka och bygga utifrån dess särart? Mycket gärna fler handelsytor, i centrum men i linje med stadens karaktär.
"

Kristianstadsbladet 090831 : Bygg inte sönder Kristianstad

"Jag blir minst sagt förvånad över den förvandling som Kristianstads centrum står inför.
En handelsgalleria med 30 000 kvadratmeter butiksyta skall byggas. Två tusen kvadratmeter parkering förläggs högst upp mot skyn där utsikten är som bäst och bilarna måste ta sats för att rulla upp.
Har inte beslutsfattare och arkitekter studerat de sorgsna, övergivna gallerior som fördystrar så många andra städer i Sverige?"

Kristianstadsbladet
090919 Central saluhall efterlyses till Kristianstad
"
För inspiration räcker det att åka till mellanstora städer i Storbritannien eller Tyskland för att se exempel hur man förtjänstfullt bygger nytt i gammal stil. Att bygga i amerikansk stil passar inte i en stad som har mycket gamla anor. Stadsbilden förfulas."


Mycket intressant sida >> Om Operation Karlstad
"
Operation Karlstad är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som verkar för en öppen och aktiv debatt i stadsmiljöfrågor som rör Värmland i allmänhet och Karlstad i synnerhet.
Hur hanteras vårt gemensamma kulturmiljöarv och våra kulturhus? Hur förnyar man staden?
Här på Operation Karlstads blogg håller vi ett öga på stadsmiljöfrågorna och synar kulturmiljövården i sömmarna.......
......berömmer dem som gör ett bra jobb och ställer dem som inte gör det mot väggen."

Läs mer på Operaton Karlstads hemsida, mycket intressant.
Skulle inte detta vara något för Kristianstad, att tillsammans "spåna" utvecklingsförslag t.ex. Saluhall m.m. allt till Kristianstads positiva utveckling.

Ytterligare en intressant sida >> Storstad Linköping
"Storstad Linköping är en oberoende intressegrupp och ett öppet nätverk. Alla som har ett intresse för Linköpings utveckling är välkomna som medlemmar. Vårt forum är öppet för saklig debatt och direkt kritik."

Såsom man gjort i Karlstad och Linköping skulle vi vara några, som är intresserade av vår stads utveckling och träffades då och då och sätter våra tankar idéer på pränt och framför dessa offentligt som vårt bidrag till stans utveckling utan att vara buden till någon politik.

Om Du tycker det låter positivt hör av "Dej".

Jag och säkert många med "mej" skulle säkert tycka och tro, att vi gemensamt skulle kunna tillföra Kristianstad något positivt.
Alla är välkomna som stads- och kulturmiljöintresserade medlemmar.

Slå en signal på 0708 211134 eller maila olle.p.joahnsson@gmail.com om du är intresserad.


Tidigare inlägg på bloggen i detta ämne 090916 >> Slow Food o. Slow City IGEN! Grattis Ö.Göinge!

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

2009-09-29

Godmorgon, ingen har tänkt på att Vägverket kan flytta från Kristainstad!

Kristianstadsbladet : 090929 "Kontoret ska vara kvar i Kristianstad"

"Att nya kontoret skulle kunna hamna i Malmö är inget som kommunstyrelseordförande Bengt Gustafson har tänkt på.

– Vilka säger det? I så fall hoppas jag att de har fel. Självklart ska det vara kvar i Kristianstad."

Häpnadsväckande uttalande. Inget som kommunstyrelseordförande Bengt Gustafson har tänkt på.
– Vilka säger det?

OBS !! Det rör sig om 100 arbetstillfällen skall vara kvar eller inte i Kristianstads kommun !!

Godmorgon skulle man kunna säga, men det är skrämmande, att vår högsta och främsta chef i kommunen, som dessutom fått förtroendet att föra vår talan mer än i kommunalfullmäktigesalen.

Det går inte " sälja" och marknadsföra Kristianstad, att tro att alla skall komma och knacka på dörren.

Nej det gäller ut på marknaden och "sälja" Kristianstad även utanför kommungränsen, om nya företag skall etablera sig här i Kristianstads kommun och med det nya arbetstillfällen och nya kommuninvånare som följd, vilket också skulle stärka kommunens ekonomin, så fungerar det på en konkuerrensutsatt marknad.

Det gjorde Sven Hansson
på sin tid, som var en handlingens man, då växte Kristianstad.

Kristianstad behöver tillväxt och fler kommuninvånare just för att öka underlaget för den nya Arenan och den planerade utökade handeln, vilket i annat fall bara till stor del blir en utspädning och utslagning av den redan idag etablerade handeln, som f.ö. är en av den största arbetsgivaren i kommunen.

Som exempel hade det inte gått fördubbla kommunförvaltningen med bibehållen ekonomi, utan man varit tvungen att höja kommunalskatten eller öka kommunalskatteintäkterna genom nya kommunskattebetalare.

Ingvar Kamprad och Hans Werthén lyckade som bekant med sin tillväxt.

I detta fall skulle det vara bra med ett "handslag" i Kristianstad och förverkliga tillväxten mer än med pappersutredning.


Det är beklämmande, att inte visa mer GLÖD för sin byggd, när det gäller 100 arbetstillfällen vara eller inte vara i Kristianstad!

Kristianstadsbladet : 090929 Både förhoppningar och
oro bland de anställda


Kristianstadsbladet : 090929 Oklar framtid för Vägverket


_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!2009-09-25

Olika avloppsregler för sommarstugor i Kristianstads Kommun!!!

Kristianstadsbladet 090925 : Vattenuttag på Landön ska utredas efter kritik
Hur kan Kristianstads kommun behandla sina sommarstugeägare helt olika genom att försöka tvinga på alla från Åhus ner till Olseröd med kommunalt avlopp?

Vad gäller för avlopp till sommarstugor i Tosteberga, Landön och Fårabäck också i Kristianstads kommun?
Får Kristianstads kommun ha olika VA-policy i olika områden i Kristianstads kommun med samma förhållanden i synnerhet längs kusten?

Låt oss få behålla karaktären på våra sommarstugeområden, som är en av orsakerna till att vi valt just en sommarstuga i Kristianstads kommun.

Förutom Lagen om allmänna vattentjänster finns ju Proportionalitetsprincipen och Likabehandling enligt kommunallagen vilket inte kommenteras.


Kristianstadsbladet 090916 : Tvångsanslutningen till VA-nät billigare än väntat


Vem säger detta?
Inte är det sommarstugeägarna utan dom som fått vårt förtroende??

Hur kan Kristianstads kommun behandla sina sommarstugeägare helt olika genom att försöka tvinga på alla från Åhus ner till Olseröd med kommunalt avlopp och detta dessutom utan att påvisat att dessa sommarstugor är ett problem för vår miljö?

I Kristianstad kommun verkar det som man stirrar sig blind och paragrafrytteri och lutar sig mot VA-lagen, som givetvis skall följas, men det finns kommuner i Sverige som gör andra tolkningar, där man ser till det verkliga behovet för miljön och till individen.
Det verkar som det struntar man helt i Kristianstad,tänk på alla små sommarstugor som drabbas p.g.a. dessa paragrafryttare och som dessutom tror att ALLA "storstadsbor" skall flytta just till vår kust.

Detta försöker man trumfa igenom när man samtidigt glömmer bort vad som står i kommunallagen om Proportionalitetsprincip och Likabehandling.

Vid VA-presentationer uttrycker Sten Hermansson (FP) tekniska nämndens ordförande det, när det gäller avlopp till sommarstugor i Tosteberga, Landön och Fårabäck också i Kristianstads kommun, att "det är på gång", vilket inte kan anses giltigt så länge dessa områden med samma avloppsförhållanden och i samma kommun inte är beslutade i kommunalfullmäktige också med tvingande kommunalt avlopp för sommarstugor. F.ö. vad gäller för sommarstugorna längs sjöarna i Kristianstads kommun? Får Kristianstads kommun ha olika VA-policy i olika områden i Kristianstads kommun med samma förhållanden i synnerhet längs kusten?

I grund och botten är problemet de få sommarstugeägare, som väljer bosätta sig permanent i sina sommarstugor. Det är ca 10 - 15 %, som valt att göra det.


Man tror dessutom i Kristianstads kommun, att många skall välja bosätta sig i nya områden längs med den låga kusten, som Boverket och Länsstyrelsen varnar för vidare exploatering p.g.a. befarad havsnivåhöjning på lång sikt.

Detta får vi ca 85 – 90 % sommarstugeägare (ca. 1100-1200) lida för, och vara med att finansiera med 300-400 miljoner kronor för ca 8 veckor vid kusten i Kristianstad kommun.

Detta borde strida mot likabehandlingsprincipen. Likaså strida mot att myndigheters åtgärder och krav som nu påtvingar kommunalt avlopp för sommarstugeägare, skall stå i proportion med kostnaden och den påstådda miljönyttan med kommunalt avlopp.

Detta jämfört med redan för oss av Kristianstads kommun godkända miljötoaletter och trekammarbrunnar för sommarstugor, som dessutom biviljas tömning vart annat år p.g.a. av ringa användning som sommarboende. Detta är bevis nog att vi sommarboende inte är något miljöproblem.

Det lär också ha påkopplats kommunalt avlopp på senare tid till normaltaxa, där det nu skall debiteras med särtaxa inom samma verksamhetsområde!

Låt oss få behålla karaktären på våra sommarstugeområden, som är en av orsakerna till att vi valt just en sommarstuga i Kristianstads kommun. Gör inte om misstagen som i vissa delar av Äspet där en liten sommarstuga helt plötsligt fått en stor villa som granne. För oss är våra sommarstugor fritid och livskvalité och tallskogen har en gång (100 år sedan) tvångsplanterats för att förhindra sandflykt. Glöm inte detta!

Vi sommarstugeägare vill få ett svar innan omgående samt den instans var dessa orimliga beslut kan överklagas här i Kristianstadsbladet av ansvariga politiker och de politiska partierna i Kristianstad med anledning av kommande val, eftersom det är många tusen människor vars privatekonomi drabbas hårt i Kristianstads kommun i denna lågkonjunktur den lägsta sedan tjugotalet.

Kristianstads kommun är ju den goda kommunen med den öppna dialogen.

Privatekonomin drabbas hårt även om det går ordna en lång avbetalningsplan till kommunen.

Skuldsättningen uppstår plus en massa räntekostnader och ekonomin försämras utan att sommarstugeägarna är skuld till dessa stora VA-kostnader.

Det är många oroliga med vanliga pensioner som bor några veckor i små sommarstugor från 40-50 talet i många fall med barn och barnbarn för att på enkelt sätt vistas i naturen, som inte kan förstå, att de är miljöbovar.

Demokratin slutar väl inte vid fattade beslut i kommunalfullmäktige?

Sommarstugeägare hör gärna av för en eventuell grupptalan mot Kristianstads kommun.

Skriv gärna fler insändare i ämnet eftersom det har ett stort allmänintresse för det är många som drabbas p.g.a. man valt några veckors sommarvistelse längs kusten i Kristianstads kommun, utan att vara skuld till problemet utan problemet är Kristianstads kommuns storsinta expansionsplaner som drabbar oss sommarboende i våra sommarstugor.


Kristianstadsbladet 090121 : Oklart med kostnad för tvångsanslutning till VA
"
Om de trekammarbrunnar som finns utmed kusten renar 50 procent av fosforen, vilket förutsätter att de är i mycket gott skick, så släpper de ut lika mycket fosfor på åtta veckor som hela Kristianstads kommun på ett år, säger nämndens vice ordförande Ulrika Tollgren (S) och lägger till:
- Det är inte försvarbart."

Jag har skrivit och frågat efter denna utredning, som tydligen även används som underlag i beslutsfattandet i det påtvingande kommunala avloppen för sommarstugor för vissa delar av kusten i Kristianstads kommun.

Märkväl samma regler gäller INTE för ALLA sommarstugor längs kustren och detta sker i samma kommun!

OBS! Det kom ALDRIG något svar!!!!
Det är INTE försvarbart!!!
_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

2009-09-20

Rådhuskvarteret + "Spirit of Food" = Saluhall.

Kristianstadsbladet 090930 Nya planer för Östra Centrum

Kristianstadsbladet
090919 Central saluhall efterlyses till Kristianstad
"
För inspiration räcker det att åka till mellanstora städer i Storbritannien eller Tyskland för att se exempel hur man förtjänstfullt bygger nytt i gammal stil. Att bygga i amerikansk stil passar inte i en stad som har mycket gamla anor. Stadsbilden förfulas."

En bärande och konstruktiv idé skulle kunna vara att bevara Rådhuskvarteret och i bottenplanet skapa affärsytor med en diagonal passage från där turistbyrån är idag bort till järnvägsstationen med ytor även för en Saluhall.
Här skulle passera massor varje dag som pendlar med buss och tåg

Det skulle också utveckla Ö.Storgatan och V. Storgatan norr om Hesslegatan samt Nya Boulevarden och från B läge till A läge.
Det hade varit lämpligt för att stärka just "Spirit of Food" i detta kvarter där profilbeslutet fattades.

Denna etablering skulle också bidrag till, att centrum inte kantrar och det skulle utveckla hela centrum med den levande staden.


Mycket intressant sida >> Om Operation Karlstad
"
Operation Karlstad är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som verkar för en öppen och aktiv debatt i stadsmiljöfrågor som rör Värmland i allmänhet och Karlstad i synnerhet.
Hur hanteras vårt gemensamma kulturmiljöarv och våra kulturhus? Hur förnyar man staden?
Här på Operation Karlstads blogg håller vi ett öga på stadsmiljöfrågorna och synar kulturmiljövården i sömmarna.......
......berömmer dem som gör ett bra jobb och ställer dem som inte gör det mot väggen."

Läs mer på Operaton Karlstads hemsida, mycket intressant.
Skulle inte detta vara något för Kristianstad, att tillsammans "spåna" utvecklingsförslag t.ex. Saluhall m.m. allt till Kristianstads positiva utveckling.

Ytterligare en intressant sida >> Storstad Linköping
"Storstad Linköping är en oberoende intressegrupp och ett öppet nätverk. Alla som har ett intresse för Linköpings utveckling är välkomna som medlemmar. Vårt forum är öppet för saklig debatt och direkt kritik."

Såsom man gjort i Karlstad och Linköping skulle vi vara några, som är intresserade av vår stads utveckling och träffades då och då och sätter våra tankar idéer på pränt och framför dessa offentligt som vårt bidrag till stans utveckling utan att vara buden till någon politik.

Om Du tycker det låter positivt hör av "Dej".

Jag och säkert många med "mej" skulle säkert tycka och tro, att vi gemensamt skulle kunna tillföra Kristianstad något positivt.
Alla är välkomna som stads- och kulturmiljöintresserade medlemmar.

Slå en signal på 0708 211134 eller maila olle.p.joahnsson@gmail.com om du är intresserad.


Tidigare inlägg på bloggen i detta ämne 090916 >> Slow Food o. Slow City IGEN! Grattis Ö.Göinge!

Tidigare inlägg på bloggen i detta ämne 090831 >> Hela Kristianstads Centrum!! ????


Kristianstadsbladet 090910 : Var stolta över det Kristianstad vi har.

"Men man vill inte var med och strida för att få ett stopp i Kristianstad för Europakorridoren Däremot vill man nu ha en galleria med mycket glas och öppenhet, precis i samma stil som de som nu visar sig vara misslyckade i andra städer.

Kristianstad är en mycket fin handelsstad som drar till sig så många, och gör det naturligtvis för att den inte är som alla andra. Varför inte förstärka och bygga utifrån dess särart? Mycket gärna fler handelsytor, i centrum men i linje med stadens karaktär.
"

Kristianstadsbladet 090831 : Bygg inte sönder Kristianstad

"Jag blir minst sagt förvånad över den förvandling som Kristianstads centrum står inför.
En handelsgalleria med 30 000 kvadratmeter butiksyta skall byggas. Två tusen kvadratmeter parkering förläggs högst upp mot skyn där utsikten är som bäst och bilarna måste ta sats för att rulla upp.
Har inte beslutsfattare och arkitekter studerat de sorgsna, övergivna gallerior som fördystrar så många andra städer i Sverige?"


_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

2009-09-18

Kolla filmen om skatteslöseri : 1200 miljarder

PÅ tal om "Spara och Slösa"!
1200 miljarder

OBS! Denna film sprids med tillstånd av Martin Borgs. EN JAKT PÅ SLÖSERI MED SKATTEPENGAR Under ett halvår reste Martin Borgs runt i Sverige i en gammal sheriffbil. Resultatet blev "1200 miljarder" - en jakt på slöseri med skattepengar, med humor som vapen. Tittarna får följa med till socialdemokraternas partikongress och Nobelfesten, slipstensmuséer och kommunala bowlinghallar. Martin Borgs delar ut gratis hundralappar inför förvånade partiledare, letar sysslolösa generaldirektörer och samlar in pengar till Svensk Slöjd. En del av filmen är det uppmärksammade tilltaget att göra kopior av miljöpartisten Peter Erikssons nummerplåtar i samband med införandet av trängselskatt i Stockholm (www.sheriffbilen.com). "1200 miljarder" är helt oberoende av det statliga filmstödet från Svenska Filminstitutet. Istället har filmen i huvudsak finansierats av Skattebetalarnas Förening. Filmen kommer att visas på en gräsrotsturné runtom i landet under tiden fram till valet den 17 september. Den kommer att visas på TV, och dessutom släppas på DVD och Internet inom kort. Regissör och producent: Martin Borgs Manus: Martin Borgs och Sven Ljungberg Exekutiva producenter: Sven Ljungberg och Torsten Svenonius Foto: Henrik Devell Klippning: Camilo Altera

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

2009-09-16

VA billigare än väntat. Vem säger detta? Inte sommarstugeägarna utan beslutsfattarna?

Kristianstadsbladet 090925 : Vattenuttag på Landön ska utredas efter kritik

Kristianstadsbladet 090916 : Tvångsanslutningen till VA-nät billigare än väntat


Vem säger detta?
Inte är det sommarstugeägarna utan dom som fått vårt förtroende??

Hur kan Kristianstads kommun behandla sina sommarstugeägare helt olika genom att försöka tvinga på alla från Åhus ner till Olseröd med kommunalt avlopp och detta dessutom utan att påvisat att dessa sommarstugor är ett problem för vår miljö?

I Kristianstad kommun verkar det som man stirrar sig blind och paragrafrytteri och lutar sig mot VA-lagen, som givetvis skall följas, men det finns kommuner i Sverige som gör andra tolkningar, där man ser till det verkliga behovet för miljön och till individen.
Det verkar som det struntar man helt i Kristianstad,tänk på alla små sommarstugor som drabbas p.g.a. dessa paragrafryttare och som dessutom tror att ALLA "storstadsbor" skall flytta just till vår kust.

Detta försöker man trumfa igenom när man samtidigt glömmer bort vad som står i kommunallagen om Proportionalitetsprincip och Likabehandling.

Vid VA-presentationer uttrycker Sten Hermansson (FP) tekniska nämndens ordförande det, när det gäller avlopp till sommarstugor i Tosteberga, Landön och Fårabäck också i Kristianstads kommun, att "det är på gång", vilket inte kan anses giltigt så länge dessa områden med samma avloppsförhållanden och i samma kommun inte är beslutade i kommunalfullmäktige också med tvingande kommunalt avlopp för sommarstugor. F.ö. vad gäller för sommarstugorna längs sjöarna i Kristianstads kommun? Får Kristianstads kommun ha olika VA-policy i olika områden i Kristianstads kommun med samma förhållanden i synnerhet längs kusten?

I grund och botten är problemet de få sommarstugeägare, som väljer bosätta sig permanent i sina sommarstugor. Det är ca 10 - 15 %, som valt att göra det.


Man tror dessutom i Kristianstads kommun, att många skall välja bosätta sig i nya områden längs med den låga kusten, som Boverket och Länsstyrelsen varnar för vidare exploatering p.g.a. befarad havsnivåhöjning på lång sikt.

Detta får vi ca 85 – 90 % sommarstugeägare (ca. 1100-1200) lida för, och vara med att finansiera med 300-400 miljoner kronor för ca 8 veckor vid kusten i Kristianstad kommun.

Detta borde strida mot likabehandlingsprincipen. Likaså strida mot att myndigheters åtgärder och krav som nu påtvingar kommunalt avlopp för sommarstugeägare, skall stå i proportion med kostnaden och den påstådda miljönyttan med kommunalt avlopp.

Detta jämfört med redan för oss av Kristianstads kommun godkända miljötoaletter och trekammarbrunnar för sommarstugor, som dessutom biviljas tömning vart annat år p.g.a. av ringa användning som sommarboende. Detta är bevis nog att vi sommarboende inte är något miljöproblem.

Det lär också ha påkopplats kommunalt avlopp på senare tid till normaltaxa, där det nu skall debiteras med särtaxa inom samma verksamhetsområde!

Låt oss få behålla karaktären på våra sommarstugeområden, som är en av orsakerna till att vi valt just en sommarstuga i Kristianstads kommun. Gör inte om misstagen som i vissa delar av Äspet där en liten sommarstuga helt plötsligt fått en stor villa som granne. För oss är våra sommarstugor fritid och livskvalité och tallskogen har en gång (100 år sedan) tvångsplanterats för att förhindra sandflykt. Glöm inte detta!

Vi sommarstugeägare vill få ett svar innan omgående samt den instans var dessa orimliga beslut kan överklagas här i Kristianstadsbladet av ansvariga politiker och de politiska partierna i Kristianstad med anledning av kommande val, eftersom det är många tusen människor vars privatekonomi drabbas hårt i Kristianstads kommun i denna lågkonjunktur den lägsta sedan tjugotalet.

Kristianstads kommun är ju den goda kommunen med den öppna dialogen.

Privatekonomin drabbas hårt även om det går ordna en lång avbetalningsplan till kommunen.

Skuldsättningen uppstår plus en massa räntekostnader och ekonomin försämras utan att sommarstugeägarna är skuld till dessa stora VA-kostnader.

Det är många oroliga med vanliga pensioner som bor några veckor i små sommarstugor från 40-50 talet i många fall med barn och barnbarn för att på enkelt sätt vistas i naturen, som inte kan förstå, att de är miljöbovar.

Demokratin slutar väl inte vid fattade beslut i kommunalfullmäktige?

Sommarstugeägare hör gärna av för en eventuell grupptalan mot Kristianstads kommun.

Skriv gärna fler insändare i ämnet eftersom det har ett stort allmänintresse för det är många som drabbas p.g.a. man valt några veckors sommarvistelse längs kusten i Kristianstads kommun, utan att vara skuld till problemet utan problemet är Kristianstads kommuns storsinta expansionsplaner som drabbar oss sommarboende i våra sommarstugor.


Kristianstadsbladet 090121 : Oklart med kostnad för tvångsanslutning till VA
"
Om de trekammarbrunnar som finns utmed kusten renar 50 procent av fosforen, vilket förutsätter att de är i mycket gott skick, så släpper de ut lika mycket fosfor på åtta veckor som hela Kristianstads kommun på ett år, säger nämndens vice ordförande Ulrika Tollgren (S) och lägger till:
- Det är inte försvarbart."

Jag har skrivit och frågat efter denna utredning, som tydligen även används som underlag i beslutsfattandet i det påtvingande kommunala avloppen för sommarstugor för vissa delar av kusten i Kristianstads kommun.

Märkväl samma regler gäller INTE för ALLA sommarstugor längs kustren och detta sker i samma kommun!

OBS! Det kom ALDRIG något svar!!!!
Det är INTE försvarbart!!!

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Slow Food o. Slow City IGEN! Grattis Ö.Göinge!

Grattis Ö.Göinge!

Jag blev glad, när jag läste om Ö. Göinges kontakt med världskända SlowFood rörelsen, som ligger helt rätt i tiden.

Jag läser att i Ö. Göinge inser man vikten av Slow Food som ger en stark profilering av trakten, vilket man TYVÄRR INTE gör i Kristianstad.

Jag hade ett medborgarförslag 2008, som tyvärr avlsogs vilket också i samklang med Ö. Göinges satsning på Slow Food kunde utvecklats tillsammans med Kristianstad.

Jag föreslog 2007, som tyvärr ännu inte behandlats, att Kristianstads Kommun söker medlemskap i ”Slow City ” vilket också skulle stärka Kristianstad Kommuns livsmedelsprofil ”Spirit of Food” långt utanför vårt lands gränser.

Kristianstadsbladet 090916 : Satsning på slow food

Det aldrig försent inse att något kan tillföra något, så jag hoppas fortfarande även på Kristianstad.

Skapandet av Stora Torg, som stadens ”Spirit of Food” torg skulle dessutom stärkas av redan etablerade restauranger, som kan vidareutvecklas genom denna förstärkning.

Den etablerade torghandeln på Lilla Torg skall fortgå med frukt och grönt, men med enhetliga torgstånd, så fungerar det i t.ex. på Möllevångstorget i Malmö. Den torghandel som inte säljer frukt och grönt kan förslagsvis flyttas till ytan mellan busstationen och Intersport.
Se detta förslag som en konkret förstärkning och ett konkret innehåll till ”Spirit of Food” profilen, och som berör alla kommuninvånare och alla matkonsumenter och som även kan låta tala om sig i vår omvärld.

2007/1097 910Upplåt Stora Torg till försäljning av lokalt producerade och förädlade livsmedel mm.
Slutbehandlad i KF 2008-04-08 § 69

Ovanstående Medborgarförslag avslogs tyvärr, vilket annars kunnat hjälp till med Kristianstads profilering.
___________________

Nedanstående medborgarförslag har tyvärr ännu inte hunnits med(inlämnat 2007)?
Detta skulle kunna sätta Kristianstad på kartan vad gäller mattradition och livskvalitet.

2007/1095 910 Sök medlemskap i den internationellt kända "Slow City" Kf 2007-11-20 § 281, remitterad Näringslivsavdelningen 2007-12-18. Under utredning
Utkast till Medborgarförslag av Olle Johansson ang. Slow Food och Slow Cities.

Jag föreslår att Kristianstads Kommun söker medlemskap i ”Slow Food” och ”Slow City ” som är icke-kommersiella eko-gastronomiska rörelser och som har ca. 100.000 medlemmar världen över. Detta skulle bidrag till att stärka Kristianstad Kommuns livsmedel profil ”Spirit of Food” långt utanför vårt lands gränser.

Skrivet: 29 Nov 2003
Rubrik: Slow Food, Slow Cities i Kristianstad ?? Slow Food Kristianstad ??


Ett sätt att profilera Kristianstad skulle kunna vara genom att ansöka om medlemskap i den internationellt kända organisationen Slow Cities, SlowFood grundad 1986 i Italien, som har över 80000 medlemmar.

Det är en organisation, som pläderar för det goda och god kvalité, när det gäller både vår föda och livskvalité. Det hade varit något för Kristianstad, som är Sveriges mat metropol nummer ett. Speciellt nu, när vi ska få hit en gastronomisk utbildning. Vi kunde som Sveriges första kommun försöka bli medlem i denna aktade organisation och på det viset sätta Kristianstad på världskartan.

Här några länkar till SlowFood:
http://www.slowfood.com
http://www.slowfood.de
http://www.slowfood.se

Slow Cities:
Artikel i Svenska Dagbladet om Slow Cities
http://www.levanger.kommune.no/nytt/slowcity/slowcity.htm
Die Pressemitteilungen von Slow City Deutschland

Mail ang. ”Slow Food” sändes för en kommentar till Kristianstads kommuns Näringslivsdirektör(29/12-02) och Kristianstads Kommundirektör(30/12-02) för kommentar här på Forum Kristianstad.

Tyvärr kom aldrig något svar!!


Klicka >> I Falköping är denna rörelse positivt för Falköping.

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

2009-09-14

Är krisen över? Vilka problem finns kvar? i Kristianstad

Är krisen över? Vilka problem finns kvar? i Kristianstad

Det största problemet är de långsiktiga effekterna av en åldrande befolkning och den ökade upplåningen och de ökande skulderna i Kristianstads kommun.

Det är alltid problem med skuldsättning, men krisen har gjort det mycket värre. På kort sikt är det helt rätt av regeringen att gripa och stödja Kristianstads kommuns ekonomi, men på lång sikt måste skulderna minskas.

Det kommer krävas kraftiga nedskärningar, kanske höjd pensionsålder i Sverige och flera andra åtgärder. Det kan komma att bli rätt kännbart.

Problemet är att politikerna inte har något incitament att genomföra det på kort sikt. Men det måste göras även i Kristianstad den goda kommunen för alla?

Jag upprepar några väsentliga frågor från min insändare i Kristianstadsbladet, som jag gjorde redan 080530, om något som i högsta grad gäller det goda livet i Kristianstad.

• Hur många platser för äldreboende behövs om 5, 10 respektive 15 år? Hur ser investerings- och byggplanen ut för detta behov? Det bör vara tämligen lätt att få fram eftersom åldersstrukturen i kommunen är känd, även om detta behov uppstår bortom nästa valdag.

• Fyrtiotalisterna är många, så ett stort behov av äldreboende lär komma. Det behövs kanske sparas i "ladorna" för framtiden?

I stället för denna enorma skuldsättning för nybyggen som är på gång i Kristianstads kommun för 730 miljoner kronor eller mer och med ett eftersatt underhåll på kommunens fastigheter i storleksordningen ca 500 miljoner kronor, vilket inte kan ses som ansvarsfullt att lämna över denna skuldsättning till nästa generation i synnerhet, när många fyrtiotalister är på väg från det aktiva arbetslivet och inom en överskådlig framtid är i behov av annat boende med ökade kostnader för Kristianstads kommun.

Att leva på marginalen är aldrig vidare genomtänkt och ansvarsfullt.

Jag hörde på en del av direktsändningen från budgetdebatten i Kommunalfullmäktige, som pågick i över 12 timmar, där upprepades det ofta vi måste var tydliga, så jag och säkert många ser nu denna gång framemot alla partiers svar i denna viktiga fråga.


______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!2009-09-11

Kristianstad där det alltid händer något. t.ex. dansbandsvecka i Kristianstad som i Dalarna?

Varför inte dansbandsvecka i Kristianstad som i Dalarna?
Här i Kristianstad finns traditionen.

Jag har själv besökt en Volkmusikfest i Süd Tyrolen i Italien med 10.000 gäster samtidigt i ett tält. Tala om stämning.

För framtiden arrangera olika temaveckor eller weekends.


Tänk på alla traditioner som finns eller kan skapas.

Kristianstad är det möjligheterna, som skall förverkligas.
Listan kan göras hur lång som helst.

Från Dansbandsvecka som i Dalarna.
Samla alla amatörmålare med sina stativ i lilla Paris.
Samla alla Amerikanare bilar.
Samla alla dragspelare som i Värmland.
Samla alla Boulespelare i Lilla Paris.
Samla alla countrymusiker.
Samla alla bidgespelare.
Samla alla linedansare.
Samla alla numismatiker.
Samla alla filatelister.
Samla alla folkdansare.
Samla bjud in ett veckoslut för "vanligt" folk(inte bara kommunledningar)från våra vänorter.
O.S.V.

Varje vecka eller veckoslut kan det hända något i Kristianstads, så att det inte bara blir en vecka per år under Kristianstadsdagarna, vilket naturligtvis också kan vidareutvecklas.

Tänk vilken puls som hade skapats och gjort Kristianstad till en attraktiv och levande stad året runt.
Hela staden och dess besöksnäringar hade levt upp och skapat nya arbetstillfällen och med det mer kommunalskattepengar.
Använd olika organisationer och föreningar lokalt och på riksnivå till att sälja in och marknadsföra de olika arrangemangen tillsammans med resebyråer, researangörer och bussbolag och flygbolag till utveckla dess dessa arrangemang.

Det är bara fantasin som sätter gränser.

Se detta som ett sätt skapa en levande stad, vilket ofta nämndes vid reklamen för arenabygget för att få folk att flytta hit.

För ovanstående arrangemang finns redan lokaler.


Kistianstadsbladet 090912 : Från periferi till centrum.
"Mot denna bakgrund borde den som gör anspråk på epitetet Skånes huvudstad vara mer mån om att vilja göra skillnad. Inte vara buskablyg och nöja sig med smulorna."

Vi kan inte bara förlita oss på organisationer som Region Skåne, som inte sågar av den gren man själv sitter på i västra Skåne.

Det gäller ta egna kraftfulla initiativ.


Ingvar Kamprad har nog aldrig förlitat sig på möbelhandlarnas riksförbund.
Både Kamprad och Hans Wirthén sökte upp sina kunder och "knackade dörr".
Båda får väl anses som framgångsrika entreprenörer.

Kistianstadsbladet 090911 : Olle Jönsson: "Den bästa sommaren någonsin"

Citat : "Platinaskivorna fullkomligt forsar ner över Kristianstadsbandet. Två guldklavar för bästa album och bästa trummis har också landat i knät på dansbandsorkestern.
– I sommar har vi spelat i Finland och det vara rena Maranatamötet – ena kvällen hade de förväntat sig 1 500 gäster och det kom 3 500. Arrangörerna gick som på moln, vi ska dit nästa år igen.

Saknar:
Kulturpris från den egna kommunen. "Vi är inte bittra, det är bara det att alla andra dansband uppmärksammas av sina hemkommuner. Vi vet vad Kristianstad betyder för oss, men inte vad vi betyder för Kristianstad." "


You Tube >> Lasse Stefanz "Hemmahamn" (official video)Tack Lasse Stefanz och alla andra dansband från Kristianstads trakten för att ni sätter Kristianstad på kartan, som tyvärr inte uppmärksammas här i Kristianstad.

Tänk så många hundratusentals människor dessa "AMBASSADÖRER" träffat under årens lopp eller alla dessa, som lyssnat eller känner till deras musik i hela Sverige!

Vilken GOODWILL dessa musiker skapat för Kristianstad!

Detta borde utnyttjas mycket mer av Kristianstads kommun!

Dessa musikers varumärken är redan inarbetade, vilket inte "Spirit of Food" är, vilket fram till nu bara kostat kommuninvånarna massor av pengar och knappast något livsmedelsföretag stödjer detta projekt.


Här kan nu som slut lyssna på Olles "lovsång" till vår vackra trakt runt Kristianstad, som vi alla kan vara stolta för.Ett stort tack Lasse Stefanz för att ni uppskattade vad jag skrev på er hemsida >
> > Lasse Stefanz Hemsida

"Tjenare Olle. Håller helt med dig, i våran kommun uppmärksammar de bara någon gammal konstnär eller författare ingen människa hört talas om, men det är väl i deras ögon inte fint med dansband. Det du skriver om " spirit of food " ska man skratta eller gråta, vem f-n bryr sig, urbota dumt, vilket varumärke. Kul att någon Kristianstadbo fattat vilket jäkla tokeri kommun håller på med. Intressant blogg du har. Ha det bäst.
Hälsn LASSE STEFANZ"
_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!2009-09-10

Spararnas kapital som försvinner?

Kristianstadsbladet 090910 : Risfabriken i konkurs
Citat : "... skulderna uppgår till cirka 110 miljoner kronor. Hälften av skulderna är lån som Sparbanken 1826 beviljat.

– Vi har varit kreditgivare sedan starten eftersom vi är angelägna om att det etableras nya företag i området. Men så här i efterhand kan jag konstatera att vi gjort en felbedömning, säger Bo Bengtsson, vd för Sparbanken 1826.
Han understryker dock att bankens resultat inte påverkas av konkursen.

Innebär detta spiken i kistan för kommunens marknadsföring som centrum för livsmedelsindustrin?
– Nej, det här är en del av den naturliga omsättningen där företag kommer och går, säger Bengt Gustafson."

Reflexioner över ovanstående artikel:

En stilla undran hur kan man påstå att detta inte påverkar Sparbankens resultat?
Kanske inte i år eftersom förlusten var förutsedd och reserverad, men de miljoner som förloras i Sparbanken 1826, så är det väl en del av
spararnas kapital som försvinner och på sikt även påverkar sparbankens resultat?

Det känns lite märkligt, när det så ofta heter, att du skall rådfråga din bankrådgivare.

Vad menar det ansvariga kommunalrådet Bengt Gustafson med att det är en "naturlig omsättning", när ett företag går i konkurs?
Tänker han som politiker och sin egen värld, att dom kan behöva bytas ut ibland?_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!2009-09-08

Sommarhus släpper ut lika mycket fosfor på åtta veckor som hela Kristianstads kommun på ett år, säger nämndens vice ordförande Ulrika Tollgren (S)

Kristianstadsbladet 090916 : Tvångsanslutningen till
VA-nät billigare än väntat

Vem säger detta?
Inte är det sommarstugeägarna kanske dom som fått vårt förtroende??


Kristianstadsbladet 090121 : Oklart med kostnad för tvångsanslutning till VA
"
Om de trekammarbrunnar som finns utmed kusten renar 50 procent av fosforen, vilket förutsätter att de är i mycket gott skick, så släpper de ut lika mycket fosfor på åtta veckor som hela Kristianstads kommun på ett år, säger nämndens vice ordförande Ulrika Tollgren (S) och lägger till:
- Det är inte försvarbart."

Jag har skrivit och frågat efter denna utredning, som tydligen även används som underlag i beslutsfattandet i det påtvingande kommunala avloppen för sommarstugor för vissa delar av kusten i Kristianstads kommun.

Märkväl samma regler gäller INTE för ALLA sommarstugor längs kustren och detta sker i samma kommun!

OBS! Det kom ALDRIG något svar!!!!
Det är INTE försvarbart!!!


En VA-sida klicka >> Orimliga Avlopp för Sommarstugor i Kristianstad kommun !!!!!

Kristianstadsbladet 090709 : Upprörda fastighetsägare kan tvingas betala 170 000

Kristianstadsbladet 090711 : Fastighetsägarna i Yngsjö är inte rättslösa


_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!2009-09-07

Vilken prioritet har den TRYGGA o. RENA STADEN i kommunhuset?

Vilken prioritet har den TRYGGA o. RENA STADEN i kommunhuset?

Det bråkades på flera håll i Kristianstad under natten mot lördagen

Så gott som efter varje helg står det att läsa i Kristianstadsbladet om oprovocerat våld, eller gå en runda en tidig lördag eller söndag, då ser staden centrum ut som en soptipp.


Kristianstadbladet 090913 : Tre unga män anhållna efter gängmisshandel


Det är många som känner sig otrygga, själv har jag blivit hotad vid ett par tillfällen.

Jag har också ringt om en som jag skulle kunna peka ut och uppgav hans bilnummer, som var så rattfull så att han knappt kunde stå på sina ben och körde på en bil i centrum av Kristianstad. Polisen hörde inte av sig trots polisanmälan och en påkörd bil!


Jag har även anmält om ertappade klottrare, detta utan någon respons kanske i brist på resurser. Jo först efter ett ca. halvt år blev jag uppsökt av polisen, som hade hört, att jag sett klottrare, vilket var riktigt men min minnesbild efter ett halvt år gjorde, att jag inte kunde peka ut någon.


Jag kom vid ett tillfälle precis, när ett skyltfönster krossats. Dessa blev släppta p.g.a. bristande bevis o. inget erkännande. Vad har alla dess krossade skyltfönster kostat i Kristianstads centrum?

Listan kan göras längre, fråga vad Kristianstadsborna tycker?


Så gott som varje Fredags och Lördags natt är det folk som inte hinner till en toalett utan använder min port till att skötta sina behov.


Beslutsfattare gör några studiebesök några veckoslut.


Man kan också undra om prioriteten vad gäller om trygghet i stan, när det tog ca 8 år att behandla motioner från Ewe resp. Anefur, som skrivit motioner och haft som syfte, att i Kristianstads kommun skall folk i alla åldrar anse sig och känna sig trygga i sin stad.


Enligt svensk lag är det polisens uppgift att upprätthålla den allmänna ordningen.

Det är naturligtvis rätt i en rättsstat, men när polisens resurser är knappa och medborgarna inte känner sig trygga i Kristianstad kan det inte vara ett hinder att kommunen anlitar något bevakningsföretag för att hjälpa till att upprätthålla eller informera om ordningen som gäller.

Dessa vakter/informatörer skall givetvis utses och godkännas av polismyndigheten precis som man gör med de vakter som utses till privata restauranger.


Torg och gator måste väl anses som att det är Kristianstads kommun som har ansvar för och är huvudman för?

Alltså borde det gälla samma för kommunen som för restaurangerna, då det finns ett ännu större behov av ordning i det offentliga rummet.


I utredningen av Anefurs och Ewes motioner utvecklas det i beslutsunderlaget 12 sidor bl.a. vad som står i svenska akademins ordlista om vad en ordningsman står för och att kommunens uppgift är att inte vakta utan att ge råd.


Eftersom det är så många ”vilsekomna” under veckosluten så har Kristianstads kommun en stor uppgift genom dessa vakter/informatörer som skall betalas av allmänna medel, vilket är brukligt i en rättsstat och förordnas av polisen.


Dessa låt oss kalla dem för ”nattguider” informerar dessa osäkerhetsmoment om vad den LOKALA ORDNINGSSTADGAN säger och som är beslutad av kommunalfullmäktige.


För framtiden borde det gå att sätta ett pris på försyndelser och komplettera denna stadga enl. Ordningslagen 3 kap. Allmän ordning och säkerhet §8. Detta i stil med, som det går att dela ut en penningbot på en felparkerad bil.


Den som bryter mot dessa bestämmelser får helt enkelt vid erkännande och vid uppvisande av legitimation ett inbetalningskort att betala i annat fall får polis tillkallas.

Detta skulle också medföra en stor avlastning för polismyndigheten med begränsade resurser.


Den trygga staden är väl något som man kan förvänta sig av en kommun, som värnar om sina invånare, om inte så är man farligt ute. Vad är det då för samhälle som tillåts växa fram kanske med beskyddarverksamhet. Det vore MYCKET ILLA.


Tänk istället om Kristianstad kunde använd ett honnörsord som ”DEN TRYGGA STADEN”.


Det hade bidragit till mer goodwill för Kristianstad.

Detta vore möjligt genom att Kristianstad satsade på nattguider/informatörer, som skulle kunna rätta till dem som inte vet vilken ordning vi vill ha i Kristianstad.Ovanstående tänk går att också applicera på nedsmutsningen av Kristianstad. I Helsingborg talar man just nu i dessa termer.

Klicka >> "SKITGRISARNA" verka vara farliga?


_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!2009-09-04

Hur blev det med "Spirit of Food"? Vad var kostnaden?

Jag tittar tillbaka i mina skrivningar så lång tillbaka i tiden som 2002.
Jag lämnade också in ett medborgarförslag om göra Stora Torg till ett Spirit of Food torg.
Jag etablerade också kontakt med världrörelsen Slow Food i Italien, Norge och Sverige och även Bondens Marknad.

Mail ang. ”Slow Food” sändes för kommentar till Kristianstads kommuns Näringslivsdirektör(29/12-02) och Kristianstads Kommundirektör(30/12-02) för kommentar.

Tyvärr kom aldrig något svar!!

Tyvärr föll INGET på "läppen" hos kommunledningen i Kristianstads kommun.
Vad blev det istället? Fram tills nu INGET som som låtit tala om sig!

Vad har denna "Spirit of Food" profilering kostat? Det aldrig redovisatas!

Det är den förädlade maten som som utvecklar bygden.
Vad hade Toscana varit utan den?


Uttrycket "Kristianstad en GO bit av SKÅNE".
Var kanske inte så dumt, täcker in både mat och livskvalitet och dessutom GRATIS och inarbetat.


Läs nedan ur mina minnesanteckningar: >>

Skapandet av Stora Torg, som stadens ”Spirit of Food” torg skulle dessutom stärkas av redan etablerade restauranger, som kan vidareutvecklas genom denna förstärkning.

Den etablerade torghandeln på Lilla Torg skall fortgå med frukt och grönt, men med enhetliga torgstånd, så fungerar det i t.ex. på Möllevångstorget i Malmö. Den torghandel som inte säljer frukt och grönt kan förslagsvis flyttas till ytan mellan busstationen och Intersport.
Se detta förslag som en konkret förstärkning och ett konkret innehåll till ”Spirit of Food” profilen, och som berör alla kommuninvånare och alla matkonsumenter och som även kan låta tala om sig i vår omvärld.

2007/1097 910Upplåt Stora Torg till försäljning av lokalt producerade och förädlade livsmedel mm.
Slutbehandlad i KF 2008-04-08 § 69

Ovanstående Medborgarförslag avslogs tyvärr, vilket annars kunnat hjälp till med Kristianstads profilering.
___________________

Nedanstående medborgarförslag har tyvärr ännu inte hunnits med(inlämnat 2007)?
Detta skulle kunna sätta Kristianstad på kartan vad gäller mattradition och livskvalitet.

2007/1095 910 Sök medlemskap i den internationellt kända "Slow City" Kf 2007-11-20 § 281, remitterad Näringslivsavdelningen 2007-12-18. Under utredning
Utkast till Medborgarförslag av Olle Johansson ang. Slow Food och Slow Cities.

Jag föreslår att Kristianstads Kommun söker medlemskap i ”Slow Food” och ”Slow City ” som är icke-kommersiella eko-gastronomiska rörelser och som har ca. 100.000 medlemmar världen över. Detta skulle bidrag till att stärka Kristianstad Kommuns livsmedel profil ”Spirit of Food” långt utanför vårt lands gränser.

Skrivet: 29 Nov 2003
Rubrik: Slow Food, Slow Cities i Kristianstad ?? Slow Food Kristianstad ??


Ett sätt att profilera Kristianstad skulle kunna vara genom att ansöka om medlemskap i den internationellt kända organisationen Slow Cities, SlowFood grundad 1986 i Italien, som har över 80000 medlemmar.

Det är en organisation, som pläderar för det goda och god kvalité, när det gäller både vår föda och livskvalité. Det hade varit något för Kristianstad, som är Sveriges mat metropol nummer ett. Speciellt nu, när vi ska få hit en gastronomisk utbildning. Vi kunde som Sveriges första kommun försöka bli medlem i denna aktade organisation och på det viset sätta Kristianstad på världskartan.

Här några länkar till SlowFood:
http://www.slowfood.com
http://www.slowfood.de
http://www.slowfood.se

Slow Cities:
Artikel i Svenska Dagbladet om Slow Cities
http://www.levanger.kommune.no/nytt/slowcity/slowcity.htm
Die Pressemitteilungen von Slow City Deutschland

Mail ang. ”Slow Food” sändes för en kommentar till Kristianstads kommuns Näringslivsdirektör(29/12-02) och Kristianstads Kommundirektör(30/12-02) för kommentar här på Forum Kristianstad.

Tyvärr kom aldrig något svar!!


Klicka >> I Falköping är denna rörelse positivt för Falköping.

Kristianstadsbladet 090910 : Risfabriken i konkurs

Kristianstadsbladet 090910 : Var stolta över det Kristianstad vi har.

Kristianstadsbladet 090904 : Så lockas flyttfåglar
"Exakt hur mycket Kristianstads kommun har satsat på Spirit of Food är oklart, i rena budgetmedel handlar det hittills om cirka tio miljoner kronor. Någon fullödig redovisning har inte presenterats. Utvärderingen förra året visade bara att satsningen inte fungerar som det var tänkt."

Sveriges Radio 090829 : Hemligstämplar och kommunloggor
"Kommuner som varumärken Vi tittar också närmare på ett allt vanligare fenomen: kommuner som putsar på sitt varumärke och försöker locka till sig nya invånare genom att byta ut sina logotyper. Senaste exemplet är Laholm, som bytte sina tre laxar mot en bit kust. Men fungerar det? Eller är det att kasta pengarna i sjön? Gerry Andersson, utvecklingschef på Laholms kommun, resonerar om saken."


Kristianstadsbladet 090904 : Nya företag på gång

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!