2009-09-30

Planera HELA CENTRUM-Samtidigt! Rådhuskvarteret ????

Planera hela CENTRUM-Samtidigt!
Rådhuskvarteret - Stora Torg - Norr ??
Tillgängligheten för besökare och boende i centrum ????

Kristianstadsbladet 091029 Planerna tar form för nytt resecentrum

Kristianstadsbladet
090930 Nya planer för Östra Centrum

Planeringsarkitekten tyckte Domus är en stor barriär österut i Kristianstad.
Vad är då den den planerade gallerian från Nya Boulevarden ner till Södra Kaserngatan i fyra våningar på ca 300 meter, dessutom skall bilar köras upp till plan tre och fyra. Är det i linje med policyn i vår miljöstad?

Gör INTE om misstaget som skedde på 60-talet, då städernas centrum förvanskades genom allt rivningsraseri och byggnader ersattes med något som inte passade in t.ex. Domus, som nu planeras ersättas med något som skulle bli ca 10 gånger större t.o.m. så Ö. Boulevarden skulle förminskas genom denna förvanskning i vårt berömda och unika rennesans centrum.

Gör INTE om misstagen som skedde på 60-talet, då städernas centrum tömdes och "dödades" genom kontorisering.
Historien alltid bra för både kultur och ekonomin, som annars kan bli lidande om man inte tar lärdom av de fel eller misstag som gjorts.

Utveckla kulturkvarteret Rådhuskvarteret nu innan lokal behovet är mättat i Ö. Centrum, vilket är möjligt trots kommunens vanvård, alltså inte rivning eller ombyggnad till ett kontorskomplex i vårt levande centrum även efter kl 17. Tanken med lokaler skulle bara gälla bottenplan för övrigt skulle det vara bostäder i Rådhuskvarteret.


Detta skulle var möjligt med rätt ingångsvärde för en exploatör, kanske så lågt som 1 krona och kommunen ställer krav på utformningen.

Denna administrationsbyggnad kan med fördel byggas norr om stationen visserligen längre bort för våra regionvästskåningar, men det är nyttigt för regionfolket med lite motion till tåget med något hundratal meter.
Hälsovård tillhör regionfolkets kärnverksamhet, då är det alltid bra att leva som lär.
Detta också viktigt så att man inte för framtiden bygger in sig i ett kvarter utan expansions möjligheter, som det varit i Rådhuskvarteret.
Jag upprepar h
istorien alltid bra för både kultur och ekonomin, som annars kan bli lidande om man inte tar lärdom av de fel eller misstag som gjorts.

Det är mycket hög tid att Rådhuskvarterets framtid lyfts upp till det offentliga innan planeringen fotskridit för långt, så kommuninvånarna kan framföra sina åsikter, så att inte ett eventuellt samråd inte bara blir ett spel för galleriet och vi skall tro att vi har något inflytande..

Vad jag kan förstå efter talat med vissa ledande politiker försiggår denna utredning i det "stängda rummet utan insyn" och så helt plötsligt en vacker dag publiceras detta kontorskomplex i Rådhuskvarteret, och då är det för sent med några andra planer för det som skulle vara ett levande centrum, vilket skulle kallas en upprepning av 60-tals kontoriseringarna.

Nya Boulevarden har fått benämningen från Konserthuset till Barbacka KULTURSTRÅKET.
Det vore då en KATASTROF eller KULTURMORD för Kristianstad att riva just RÅDHUSKVARTERET ett av stadens vackraste kvarter.

Vad har hänt med arkitekttävlingen som anordnades om Stora Torg för många
år sedan?


Vad har hänt med planerna med ett LEVANDE NORR, som det talades mycket om för många år sedan?

Vad händer med tillgängligheten i centrum för besökare och boende, så att inte alla skall behöva ledas in till Ö. Centrum med sina bilar tre och fyra våningar upp i luften, där dessutom vid denna påfart planerades en uteservering.
Det skulle generera lika mycket trafik som E22 enligt någon utredning vid denna gatukorsning!
Var är miljötänkandet?

Detta också nu när större delen av parkeringarna i V. Boulevarden skall försvinna till förmån för all busstrafik, som tydligen skall dras igenom centrum.
Tivoliparken FÅR absolut inte tas i anspråk för något P-hus.
Tivoliparken stadens "lunga".

Jag upprepar planera hela CENTRUM se helheten.


Vad säger eller varför agerar inte våra kulturföreningar och bevarandeföreningar?
Vä Husens vänner, som just grundades då risken fanns, att Vähusen skulle rivas och Gamla Christianstad om Rådhuskvarteret, vilka hittills varit helt tysta i denna viktiga fråga för vårt unika i norra Europa
renässanscentrum.

En bärande och konstruktiv idé skulle kunna vara att bevara Rådhuskvarteret och i bottenplanet skapa affärsytor med en diagonal passage från där turistbyrån är idag bort till järnvägsstationen med ytor även för en Saluhall.
Här skulle passera massor varje dag som pendlar med buss och tåg

Det skulle också utveckla Ö.Storgatan och V. Storgatan norr om Hesslegatan samt Nya Boulevarden och från B läge till A läge.
Det hade varit lämpligt för att stärka just "Spirit of Food" i detta kvarter där profilbeslutet fattades.

Denna etablering skulle också bidraga till, att centrum inte kantrar och det skulle utveckla hela centrum med den levande staden.Tidigare inlägg på bloggen i detta ämne 090831 >> Hela Kristianstads Centrum!! ????

Kristianstadsbladet 090910 : Var stolta över det Kristianstad vi har.

"Men man vill inte var med och strida för att få ett stopp i Kristianstad för Europakorridoren Däremot vill man nu ha en galleria med mycket glas och öppenhet, precis i samma stil som de som nu visar sig vara misslyckade i andra städer.

Kristianstad är en mycket fin handelsstad som drar till sig så många, och gör det naturligtvis för att den inte är som alla andra. Varför inte förstärka och bygga utifrån dess särart? Mycket gärna fler handelsytor, i centrum men i linje med stadens karaktär.
"

Kristianstadsbladet 090831 : Bygg inte sönder Kristianstad

"Jag blir minst sagt förvånad över den förvandling som Kristianstads centrum står inför.
En handelsgalleria med 30 000 kvadratmeter butiksyta skall byggas. Två tusen kvadratmeter parkering förläggs högst upp mot skyn där utsikten är som bäst och bilarna måste ta sats för att rulla upp.
Har inte beslutsfattare och arkitekter studerat de sorgsna, övergivna gallerior som fördystrar så många andra städer i Sverige?"

Kristianstadsbladet
090919 Central saluhall efterlyses till Kristianstad
"
För inspiration räcker det att åka till mellanstora städer i Storbritannien eller Tyskland för att se exempel hur man förtjänstfullt bygger nytt i gammal stil. Att bygga i amerikansk stil passar inte i en stad som har mycket gamla anor. Stadsbilden förfulas."


Mycket intressant sida >> Om Operation Karlstad
"
Operation Karlstad är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som verkar för en öppen och aktiv debatt i stadsmiljöfrågor som rör Värmland i allmänhet och Karlstad i synnerhet.
Hur hanteras vårt gemensamma kulturmiljöarv och våra kulturhus? Hur förnyar man staden?
Här på Operation Karlstads blogg håller vi ett öga på stadsmiljöfrågorna och synar kulturmiljövården i sömmarna.......
......berömmer dem som gör ett bra jobb och ställer dem som inte gör det mot väggen."

Läs mer på Operaton Karlstads hemsida, mycket intressant.
Skulle inte detta vara något för Kristianstad, att tillsammans "spåna" utvecklingsförslag t.ex. Saluhall m.m. allt till Kristianstads positiva utveckling.

Ytterligare en intressant sida >> Storstad Linköping
"Storstad Linköping är en oberoende intressegrupp och ett öppet nätverk. Alla som har ett intresse för Linköpings utveckling är välkomna som medlemmar. Vårt forum är öppet för saklig debatt och direkt kritik."

Såsom man gjort i Karlstad och Linköping skulle vi vara några, som är intresserade av vår stads utveckling och träffades då och då och sätter våra tankar idéer på pränt och framför dessa offentligt som vårt bidrag till stans utveckling utan att vara buden till någon politik.

Om Du tycker det låter positivt hör av "Dej".

Jag och säkert många med "mej" skulle säkert tycka och tro, att vi gemensamt skulle kunna tillföra Kristianstad något positivt.
Alla är välkomna som stads- och kulturmiljöintresserade medlemmar.

Slå en signal på 0708 211134 eller maila olle.p.joahnsson@gmail.com om du är intresserad.


Tidigare inlägg på bloggen i detta ämne 090916 >> Slow Food o. Slow City IGEN! Grattis Ö.Göinge!

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad