2009-09-16

VA billigare än väntat. Vem säger detta? Inte sommarstugeägarna utan beslutsfattarna?

Kristianstadsbladet 090925 : Vattenuttag på Landön ska utredas efter kritik

Kristianstadsbladet 090916 : Tvångsanslutningen till VA-nät billigare än väntat


Vem säger detta?
Inte är det sommarstugeägarna utan dom som fått vårt förtroende??

Hur kan Kristianstads kommun behandla sina sommarstugeägare helt olika genom att försöka tvinga på alla från Åhus ner till Olseröd med kommunalt avlopp och detta dessutom utan att påvisat att dessa sommarstugor är ett problem för vår miljö?

I Kristianstad kommun verkar det som man stirrar sig blind och paragrafrytteri och lutar sig mot VA-lagen, som givetvis skall följas, men det finns kommuner i Sverige som gör andra tolkningar, där man ser till det verkliga behovet för miljön och till individen.
Det verkar som det struntar man helt i Kristianstad,tänk på alla små sommarstugor som drabbas p.g.a. dessa paragrafryttare och som dessutom tror att ALLA "storstadsbor" skall flytta just till vår kust.

Detta försöker man trumfa igenom när man samtidigt glömmer bort vad som står i kommunallagen om Proportionalitetsprincip och Likabehandling.

Vid VA-presentationer uttrycker Sten Hermansson (FP) tekniska nämndens ordförande det, när det gäller avlopp till sommarstugor i Tosteberga, Landön och Fårabäck också i Kristianstads kommun, att "det är på gång", vilket inte kan anses giltigt så länge dessa områden med samma avloppsförhållanden och i samma kommun inte är beslutade i kommunalfullmäktige också med tvingande kommunalt avlopp för sommarstugor. F.ö. vad gäller för sommarstugorna längs sjöarna i Kristianstads kommun? Får Kristianstads kommun ha olika VA-policy i olika områden i Kristianstads kommun med samma förhållanden i synnerhet längs kusten?

I grund och botten är problemet de få sommarstugeägare, som väljer bosätta sig permanent i sina sommarstugor. Det är ca 10 - 15 %, som valt att göra det.


Man tror dessutom i Kristianstads kommun, att många skall välja bosätta sig i nya områden längs med den låga kusten, som Boverket och Länsstyrelsen varnar för vidare exploatering p.g.a. befarad havsnivåhöjning på lång sikt.

Detta får vi ca 85 – 90 % sommarstugeägare (ca. 1100-1200) lida för, och vara med att finansiera med 300-400 miljoner kronor för ca 8 veckor vid kusten i Kristianstad kommun.

Detta borde strida mot likabehandlingsprincipen. Likaså strida mot att myndigheters åtgärder och krav som nu påtvingar kommunalt avlopp för sommarstugeägare, skall stå i proportion med kostnaden och den påstådda miljönyttan med kommunalt avlopp.

Detta jämfört med redan för oss av Kristianstads kommun godkända miljötoaletter och trekammarbrunnar för sommarstugor, som dessutom biviljas tömning vart annat år p.g.a. av ringa användning som sommarboende. Detta är bevis nog att vi sommarboende inte är något miljöproblem.

Det lär också ha påkopplats kommunalt avlopp på senare tid till normaltaxa, där det nu skall debiteras med särtaxa inom samma verksamhetsområde!

Låt oss få behålla karaktären på våra sommarstugeområden, som är en av orsakerna till att vi valt just en sommarstuga i Kristianstads kommun. Gör inte om misstagen som i vissa delar av Äspet där en liten sommarstuga helt plötsligt fått en stor villa som granne. För oss är våra sommarstugor fritid och livskvalité och tallskogen har en gång (100 år sedan) tvångsplanterats för att förhindra sandflykt. Glöm inte detta!

Vi sommarstugeägare vill få ett svar innan omgående samt den instans var dessa orimliga beslut kan överklagas här i Kristianstadsbladet av ansvariga politiker och de politiska partierna i Kristianstad med anledning av kommande val, eftersom det är många tusen människor vars privatekonomi drabbas hårt i Kristianstads kommun i denna lågkonjunktur den lägsta sedan tjugotalet.

Kristianstads kommun är ju den goda kommunen med den öppna dialogen.

Privatekonomin drabbas hårt även om det går ordna en lång avbetalningsplan till kommunen.

Skuldsättningen uppstår plus en massa räntekostnader och ekonomin försämras utan att sommarstugeägarna är skuld till dessa stora VA-kostnader.

Det är många oroliga med vanliga pensioner som bor några veckor i små sommarstugor från 40-50 talet i många fall med barn och barnbarn för att på enkelt sätt vistas i naturen, som inte kan förstå, att de är miljöbovar.

Demokratin slutar väl inte vid fattade beslut i kommunalfullmäktige?

Sommarstugeägare hör gärna av för en eventuell grupptalan mot Kristianstads kommun.

Skriv gärna fler insändare i ämnet eftersom det har ett stort allmänintresse för det är många som drabbas p.g.a. man valt några veckors sommarvistelse längs kusten i Kristianstads kommun, utan att vara skuld till problemet utan problemet är Kristianstads kommuns storsinta expansionsplaner som drabbar oss sommarboende i våra sommarstugor.


Kristianstadsbladet 090121 : Oklart med kostnad för tvångsanslutning till VA
"
Om de trekammarbrunnar som finns utmed kusten renar 50 procent av fosforen, vilket förutsätter att de är i mycket gott skick, så släpper de ut lika mycket fosfor på åtta veckor som hela Kristianstads kommun på ett år, säger nämndens vice ordförande Ulrika Tollgren (S) och lägger till:
- Det är inte försvarbart."

Jag har skrivit och frågat efter denna utredning, som tydligen även används som underlag i beslutsfattandet i det påtvingande kommunala avloppen för sommarstugor för vissa delar av kusten i Kristianstads kommun.

Märkväl samma regler gäller INTE för ALLA sommarstugor längs kustren och detta sker i samma kommun!

OBS! Det kom ALDRIG något svar!!!!
Det är INTE försvarbart!!!

_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad