2017-11-17

Ansvaret för Region Skåne ????Sus närmar sig en ekonomisk härdsmälta och ingen politiker orkar ta i den heta potatisen.


KB: Det krävs en tvärvändning av Sus 

Årsprognosen för Skånes Universitetssjukhus (Sus) 2017 visar nu ett minus på 675 miljoner. Dessa siffror kommer att få negativ effekt på all annan sjukvård i Skåne.

Är det några medborgare/skattebetalare, som kommer att reagera? Knappast. Region Skåne lever nämligen sitt eget anonyma liv, i vilket endast de närmast sörjande har total inblick.

Underskotten för Sus skenar och närmar sig en ekonomisk härdsmälta. Två män, regiondirektören Sören Olofsson och ordföranden Jerker Swanstein (M), kuppade igenom beslutet 2009 att slå samman sjukhusen. Ett tilltag med oöverstigliga negativa konsekvenser för såväl patienter, sjukvårdspersonal som Region Skånes ekonomi.

Bortsett från ekonomin är Sus dysfunktionellt, arbetsmiljön usel, patientsäkerheten åsidosatt, kompetensflykten omfattande.

Politiska beslut, tagna i Regionfullmäktige, kan ändras! Regeringsbeslut kan ändras, vilket i en historisk tvärvändning skett med asylprocessen. Det är därför högst påkallat att regionfullmäktige i Region Skåne även gör en tvärvändning och upphäver Sus, som åter delas i två sjukhus - Universitetssjukhuset i Lund respektive Universitetssjukhuset i Malmö. Denna uppdelning kan ytterligare motiveras av att Malmö vid årsskiftet får ett eget universitet.

Jag efterlyser ett vuxet agerande från regionpolitikerna och är kritisk mot det politiska spelet. Jag har fått nog av maktgalna politiker och tjänstemän som ser sin främsta uppgift att för sitt eget välbefinnande agera i en organisation som för länge sedan nått vägs ände.

Att upplösa Sus är ingen enkel process. Motsatsen kommer däremot att göra ont värre och bidra till ett fortsatt dysfunktionellt universitetssjukhus och med brist på medel till den övriga sjukvården.

STEN LINDHOLM
Lund

Läs mer samlat om ansvaret för Region Skåne:
   Region Skåne under lång tid    Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!  
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se
Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2016-08-28

Hur gick försäljningen till av marken och fastigheten till C4 Shopping av Kristianstads Kommun??? Var det LAGVIDRIGT??

Hur gick försäljningen till av marken och fastigheten till C4 Shopping av Kristianstads Kommun???
Var det LAGVIDRIGT??
Finns det några likheter med försäljningen av Orups Sjukhuset av Region Skåne, som förvaltningsrätten nu har upphävt, och försäljning av mark och fastighet i Hammar till C4 Shopping?

Det är kanske till och med värre än så, eftersom Kristanstad kommun aldrig bjöd ut projekt i Hammar på den offentliga marknaden till försäljning!

Detta förfaringssätt borde också varit lagvidrigt enligt kommunallagen?


Regionfullmäktiges beslut om försäljning av Orups sjukhus upphävs av Förvaltningsrätten i Malmö.

Det var i november som regionfullmäktige tog det formella beslutet att sälja Orups sjukhus till Bera Holding i Lund.

Ärendet hade föregåtts av diskussioner, då flera anbud kommit in och ett var högre. Det gjorde också att såväl vänstern som Sverigedemokraterna reserverade sig mot förslaget, som röstades igenom av S, MP och borgerliga alliansen med 117 röster mot 31. En moderat deltog inte på grund av jäv.

Ärendet hade förberetts av servicenämnden i Region Skåne, som tagit in anbud på sjukhuset. En person hade lämnat in ett bud på minst 20 och som mest 55 miljoner. Detta betraktades som för osäkert, och Orup gick i stället till Bera Holding i Lund för 44,5 miljoner.

Efter detta bildade mannen ett nytt bolag som la in anbud på lägst 55 och högst 75 miljoner kronor. Detta bud antogs aldrig, vilket gjorde att männen bakom budet överklagade till förvaltningsrätten.

Domen därifrån säger nu att regionfullmäktige har handlat fel, i strid mot kommunallagen, som inte beaktade det nya budet och har sålt Orups sjukhus för billigt.

Regionen svarade att de inte antog budet då det inte varit möjligt att utan giltigt skäl säga upp det kontrakt servicenämnden gjort med Bera Holding. Ett argument som det nya bolaget avfärdade med att det inte behövts sägas upp om nämnden gjort rätt och antagit det högsta budet från början.

Även förvaltningsrätten i Malmö anser att avtalet borde gått att sägas upp, då det var villkorat av senare politiska beslut. Rätten anser även att regionen med sitt beslut har sålt fastigheten till underpris, vilket strider mot kommunallagen, då detta även blir ett indirekt stöd till Bera Holding.

"Fullmäktiges beslut att godkänna försäljningen strider därför mot den nämnda bestämmelsen och ska följaktligen upphävas av det skälet" skriver rätten i sitt domslut.

Om inte domen överklagas måste försäljningen göras om när domen vunnit laga kraft.

Kanske finns det anledning att se bakåt hur försäljningen av kommunal mark och fastighet gick till i Kristianstad kommun till C4 Shopping??
OBS denna mark och fastighet bjöds ALDRIG UT offentligt på den öppna marknaden!
Skulle detta också på något sätt varit lagvidrigt av kommunen gentemot kommuninvånarna?
Hur applicerades PBL och LOU i Hammarshusprojektet?


60.000 kvm mark som vars värde var 33.000.000 kronor såldes av Kristianstads kommun för 1,5 miljon!
OBS i detta pris ingick även en unik Herrgårdsbyggnad!
Utan att bjudas ut på den öppna marknaden!
Lagvidrigt ???OBS Denna karta är upprättad redan 2009-00-00(?) av Kristianstads Kommun
Hur appliceras PBL och LOU i Hammarshusprojektet?

Klipp från Kristianstadsbladet 120120

Kristianstads kommuns tomtpriser 2009

Tomtpriset varierar från ort till ort. Dyrast är tomterna närmast Kristianstad och Åhus.
ORT / OMRÅDE   Pris/900 m²   Pris /m²
Hammarslund        495 000 kr        100 kr

Priserna gäller för tomter med en areal av 900 m². För tomter som understiger respektive överstiger denna areal regleras tomtpriset med 100;- 60;- 30;- 25;- eller 15;-/m².

Dessa 60.000 kvm såldes för ett pris på 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar ett pris 25 kr/kvm plus att då ingick även en herrgårdsliknade byggnad i priset!

Dessa 60.000 kvm motsvarar med en tomtstorlek på 900 kvm, 
om man delar 60.000 / 900 = 66,7 tomter

Med kommunen prislista skulle vädret bara på denna mark motsvara
495.000 kr * 66,7 tomter = ca. 33.000.000 miljoner kronor  plus värdet för herrgårdsbyggnaden, som såldes för 1,5 miljoner kronor!
Är detta i överensstämmelse med LOU?
Hur bjöds detta ut?
Vem gjorde värderingen?

  • Hur kan konsortiet få option på övrig mark utan den bjuds ut enl LOU?
  • Vem har betalt arkeologi grävningen?
  • Vem står för rivning och kapitalförstöring av bostadshus o. stallbyggnader?
  • Kapitaliseringskostnader under dessa år som marken varit reserverad för konsortiet?
  • Vem betalar alla dessa anläggningskostnader för vägar och rondeller, som ej hade behövts om inte denna stormarknad skulle etableras? I Åhus backade Netto för en etablering vid rondellen p.g.a man ansåg för stora kostnader för dessa på- och tillfarter.

Detta borde vara något för Kristianstadsbladet att granska, som bör värna om Kristianstads kommuns invånare? 


Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!  
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2015-06-26

Region Skånes EKONOMI ? Prioritering eller SKATTEHÖJNING ?

Man blir bestört, när man läser, att en kvinna dog i en korridor på sjukhuset efter tre dagar p.g.a. platsbrist.
ÄNNU VÄRRE SKANDAL då man läser svaret som dottern fick, att mamman hade dött om några år ändå i den åldern.

Sedan svaret av den högst ansvarige folkvalde politikern, som tydligen inte tog något till sig då han svarar "din frus bortgång", som det inte var utan det var en dam som berättade att hennes mamma, 85 år, som tydligt framgår av skrivelsen till den "ANSVARIGE"! 


Vuxenpsykiatrin i Malmö.
Säkerheten för patienterna inom vuxenpsykiatrin i Malmö är i fara.

Det anser Inspektionen för vård och omsorg som i ett år särskilt granskat verksamheten sedan flera patienter begått självmord.
En av dem var 32-åriga Maria Georgson som tog livet av sig på Valborgsmässoafton förra året. Reporter Anna Bubenko. 


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6196163 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/hon-lastes-in-pa-rattspsyk-utan-att-ha-begatt-nagot-brott 

Är det någon ansvarig folkvald som läser följande svara då här på följande frågor.
Tillhör följande länkar Region Skånes kärnverksamhet, då ekonomin är MYCKET ANSTRÄNGD och PERSONALEN GÅR PÅ "KNÄNA"?

Är det några resurser som skulle kunna omprioritera, eftersom det är folkets pengar och dom är inte oändliga?

Skattehöjning är ingen lösning i den offentlig ekonomi, utan ett betyg hur folkets ekonomi skötts av dem som man fått förtroendet av och skall representera.
Skattehöjning är m.a.o. mer att betrakta som ett misslyckande eller dålig kompetens.

Det som gäller i den privata ekonomin gäller även för den offentliga ekonomin.
I synnerhet när det är medborgarnas pengar.
Det gäller att prioritera.

Svara här på följande frågor, om du är politiker.

Du som läser detta sänd gärna frågorna vidare till någon politiker för svar.


 1. Läkarförbund kritiskt till skånsk ST-utbildning av saudiska läkare Region Skåne har slutit ett avtal med Saudiarabien om att 35 saudiska läkare ska få sin specialistutbildning på de skånska sjukhusen. Läkarförbundet i Skåne ser flera problem med uppgörelsen.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/06/Lakarforbundet-i-Skane-kritiskt-till-ST-utbildning-av-saudiska-lakare/ 


http://www.svd.se/vardanstallda-kritiserar-skane-care

 2. Region Skåne köper vindkraftverk för 350 miljoner Region Skåne blir ägare till vindkraftverk Region Skånes upphandling av vindkraft är nu klar.
Eolus Vind AB ska bygga sex vindkraftverk som tillsammans ska täcka cirka 40 procent av Region Skånes elbehov de närmaste 20 åren. Bygget börjar i november och Region Skåne tar över ägandet i oktober 2015 när allt står klart.
https://www.sydsvenskan.se/2012-10-25/region-skane-koper-vindkraft

http://n360.se/?s=vindkraft+region+sk%C3%A5ne

 3. Skåne European Office Region Skåne har sedan februari 2011 ett bemannat representationskontor i Bryssel.
Kontorets uppdrag är att öka kunskapen om Region Skåne i Bryssel och att öka kunskapen hos skånska aktörer om europeiska politiska processer. 


https://www.europaportalen.se/2010/11/tomt-brysselkontor-kostar-skane-miljoner

 4. Högtflygande planer för dina och mina skattemedel?? Investera och köpa flygplan och bedriva flygbolag? "Landsting ska bedriva sjukvård, inte köpa flygplan!"!!!

http://upphandling24.se/fel-vag-med-flygande-kommunalforbund/

https://www.sydsvenskan.se/2010-02-03/miljoner-till-kastrup-kan-vara-olagliga


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4486585

 5. Spårvagnar rullar aldrig i Kristianstad Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad. Men så kan det bli i Lund, Malmö och Helsingborg.

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/sparvagnar-rullar-aldrig-i-kristianstad/


"Skånetrafiken ska investera cirka 175 miljoner kronor i vagnar och Region Skåne cirka 270 miljoner kronor i en depå."https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/de-ska-bygga-sparvagen-i-lund

5. Vad kostade spektaklet Jonas Rastad, som redan före tillsättningen i Region Skåne var svartlistad 

https://www.sydsvenskan.se/2015-05-25/rastad-avgar-som-regiondirektor

Det finns säkert fler verksamheter, som inte tillhör kärnverksamheterna i Region Skåne?
Hur prioriterar de ANSVARIGA politikerna kärnverksamheterna i en begränsad ekonomi i Region Skåne?
Det regionmedborgarna som står för alla kostnader!


Kom gärna med fler förslag som hjälp för våra politiker, som inte alltid har det så lätt, då det är mycket komplicerat att styra en region.

Mitt förslag för dig som är politiker, ut och praktisera några veckor i sjukvården, så blir det kanske lättare för er att förstå problemen med vården för oss patienter och inte minst för personalen inom vården!
Vad sägs du om detta förslag?


Inom partens under hela min studie tid arbetade jag själv mycket som extravak på olika avdelningar och mest inom psykvården. Detta var blad bästa lärdomar för min del, eftersom, jag såg hur andra människor hade det.
Därför rekommendera jag en praktikplats några veckor om året för våra politiker.
ALLA har det inte bra!


För kontakt och ställa frågor: Regionråd och gruppledare

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Skåne och Kristianstad.  

Att leva är att ta ställning. 

Skåne och Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   

Tack!   
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2015-02-10

Butiksdöden försätter oss i en djup identitetskris–vad är det vi bor i? KRISTIANSTAD!

Läs här en mycket intressant och relevant artikel i Aftonbladet, som med stor sannolikhet även kommer att drabba Kristianstad.

Det planers 70.000 kvm externhandel ca 5km från Kristianstad centrum, där det dessutom byggs en centrumgalleria med 60-70 butiker, där 1/3 av lokalerna kommer att stå tomma och outhyrda vid premiäröppningen nu i slutet av mars!


Aftonbladet 150210:
Butiksdöden försätter oss i en djup identitetskris – vad är det vi bor i?
"Lördagspromenad uppför ­gågatan. Gnistrande solsken, några enstaka barnvagnar. Domedagskänslan: Skyltfönstren med ­kartongpapper. Handskrivna telefon­nummer. Uthyres! Efter den åttonde tomma lokalen på mindre än en minuts promenad slutar­ jag räkna. Det skulle kunna vara ett shopping­stråk i Hudiksvall, Alingsås, ­Kalix. Men nej. Det är Malmö, ­landets tredje största stad – en av Europas snabbast växande ­städer."

Reflexion:

Kristianstad NÄSTA???
VARFÖR kan INTE de ANSVARIGA i kommunfullmäktige, som har hela ANSVARET för Kristianstads långsiktigt hållbara utveckling genom PBL (Plan o. Bygglagen) inse och lära sig av andras städer felaktiga satsningar.

Se nu här i Kristianstad, där nybyggda Galleria Boulevard står med en 1/3 outhyrda lokaler!!

Vems är felet?

Kan det vara så, att riskkapitalet har låtit styra och dupera de ansvariga för stadsutvecklingen med, att det skall byggas 70.000 kvm externhandel i Hammar p.g.a. att familjerna har detta behov säger dess exploatörer?

Kan det vara rätt att kommunen bygger vägar för ca 49 miljoner, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.

* Presentera exploatörerna till den nya stadsdel om de nu finns?
* Infart för öst ifrån kommande besökare till Kristianstad finns redan vid Statoil infarten.
* Det påstås också att vägbygget är p.g.a. hög trafikbelastning genom Hammar, om det är besvärande så går det lätt att lösa med på ett mer kostnadseffektiv sätt genom fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 km/tim.

Det sker dessutom, i en mycket ansträngd kommunekonomi, där kärnverksamheterna är i stort behov av mer pengar!

Vad blir följden?
SKATTEHÖJNING!

SVT 
Olagligt gynnande när Nybro byggde väg åt Kährs


Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.

Det var när Kährs startade upp ett nytt, stort lager som kommunen gick in och finansierade en ny väg för 3,5 miljoner kronor. Att kommunen valde att betala berodde på att 30 lagerarbetare, som tidigare jobbade i Kalmar, skulle flyttas till det nya lagret i Nybro.


I Nybro sade enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.
– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.

Jag är för konkurrens och fri etablering, men det skall vara förankrat till vad verkligheten tål.
Precis som man måste sköta sin privata ekonomi.

Det är inte bara ett "dött centrum" och tomma lokaler, som blir följden utan en stad där dess berömda renässans centrum och dess kultur förfaller p.g.a. överetablering, som skett runt om i hela landet p.g.a. denna utspädning.

Det skulle vara intressant att höra vad fastighetsägarna säger, som inte kan flytta sina fastigheter och även har ansvaret för de kulturella värdena i dessa.

Vad tycker Du?
Vad gör vi?

P.S. Du är välkommen att besöka våra bloggar, där vi samlat om hur vi "brinner" för vår stad Kristianstad.


Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda, som tyvärr de ansvariga kommunalpolitikerna i Kristianstad inte verkar har läst trots att "Dags att handla nu" utgavs redan 2004:


Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling
Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen.
Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?

Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande till Kristianstad kommun.
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

Vad tycker Du?
     
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  

Att leva är att ta ställning. 

Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   

Tack!  
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2014-09-22

Kalmar-galleria ekar tom. Kristianstad?

Något för ansvariga politiker i Kristianstad att läsa med nu planerade 70.000 kvm externhandel i Hammar, och som har ansvaret för den långsiktigt hållbara samhällsplaneringen för hela kommunen i PBL och det kommunala sambandet.
Det är alltid bra att ta lärdom av andras misstag samt höja "blicken" utanför kommungränsen.

Kristianstad är INTE någon storstad, även om kanske riskkapitalisterna vill göra sken av detta.

Staden och kulturen är 400 år, som också kräver sitt underhåll, ansvar och förvaltning.

Dagens Handel  Kalmar-galleria ekar tom   
50-årsjubilerade citygallerian Kvasten i Kalmar brottas med problem. Många butikslokaler står tomma. 


Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  

Att leva är att ta ställning. 

Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   

Tack!  
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2014-09-12

REGION SKÅNE ! BACK to BASIC med all KÄRNVERKSAMHET ?All primär och grundsjukvård skall finnas på alla sjukhusen i regionen.
Så att en patient slipper skjutsas runt till t.ex. för ett benbrott till tre olika sjukhus p.g.a. s.k. besparingsskäl, där ej övriga kostnader finns med i besparingskalkylen för patienten i förlorad tid, extra miljökostnader eller extra kostnader för anhöriga vid besök och inte minst känslomässigt för patienten, som alltid skall sättas i fokus.

Placera på sikt den centrala och övergripande administrationen av Region Skåne i Kristianstad allt för ett "runt" Skåne, Blekinge och S. Småland, som administrativ effektiviserad centralort som ett administrativt nav alltså ej i delad i två enheter i Kristianstad och i Västra Hamnen på "GRÄDD HYLLAN".
Varje sjukhus skall behålla sin lokala administration.

P.g.a. Region Blekinges dåliga ekonomi, som mer eller mindre är konkursmässig.
Krävs statligt stöd till Region Blekinge för sanering av ekonomin innan tilltänkta Region Södra Sverige bildas, så det inte omkull kastar vad som var Region Skåne.

Ett måste för framtiden är skapandet av ett Region Södra Sverige för en långsiktigt HÅLLBAR effektiv sjukvård för södra Sverige.


På detta sätt kan de mjuka värden utvecklas i vården för PATIENTERNA och den VÅRDANDE PERSONALEN, som är grunden för en GOD HUMAN VÅRD för ALLA!

Med en slimmad effektiv administration.
Koncentration på kärnverksamheten alltså inga SPÅRVAGNAR, VINDKRAFTVERK, Skåne Care, Bidrag till Copenhagen Airport och KONTOR i BRYSSEL m.m.
Listan kan göras mycket mycket längre, med vad som INTE tillhör kärnverksamheten i Region Skåne.

Så mycket resurser som möjligt skall gå till de mjuka värden som PERSONALEN och PATIENTERNA.

Vad tycker Vårdpartiet i Skåne (ViS), som är det parti med störst erfarenhet från den praktiska vården i närhet av patienterna och om detta förslag med en effektiv, slimmad och kostnads effektiv administration?
Vad tycker övriga politiska partier i Region Skåne om dessa förslag?

Sjukhusläkaren:

Så farlig är bristen på vårdplatser

Sjukhusläkarens granskning av Lex Maria-ärenden som avslutats 2013 visar att i genomsnitt avlider en patient var tredje vecka på grund av brist på vårdplatser.
Vårdplatsbristen skördar kontinuerligt liv på svenska sjukhus.

SDS

Löftesregn kan sluta som droppar

Moderaterna föreslår en storsatsning på cancersjukvården efter valet.
Socialdemokraterna vill anställa 2 000 fler i vården och öppna 300 nya vårdplatser.
Men pengarna räcker inte för storsatsningar på vården, visar Sydsvenskans granskning.

ALLA partier i regionen är välkomna att delge sin synpunkt.

Sprid detta upprop runt till så många som möjligt i vår region.


Ett bra exempel på vad som är god sjukvård:

KB 140909:   Spårvagnar rullar aldrig i Kristianstad 
Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad. Men så kan det bli i Lund, Malmö och Helsingborg. 

Det finns inget parti i dag som motarbetar utbyggd kollektivtrafik. Vackra ord om att Skåne ska bli runt och att hela Skåne ska leva klingar falskt i takt med nedlagda busslinjer i glesbygder. Inte minst östra Skåne har drabbats. Inför valet öppnar flera partier för att åter öppna flera nedlagda busslinjer. Valfläsk? 

Vårdpartiet i Skåne (ViS) bildades för att den skånska sjukvården ska styras av politiker som kan sjukvård och dess framtida svåra utmaningar med en kraftig växande äldre befolkning. Ett annat skäl var att få stopp på pengaslöseriet inom regionen.

Kraven på sjukvården kommer att öka och därmed även kostnaderna. Därför måste mer skattepengar allokeras till sjukvården i stället för till riskfyllda spårvagnsprojekt. 


Om Region Skåne skulle delta i finansiering av spårvagnar blir det tal om miljardinvesteringar. Dessa investeringar kommer aldrig ViS att ställa sig bakom. ViS har däremot ingen uppfattning om själva spårvagnsprojekten. Om hela Skåne ska leva och utvecklas, ska inte skåningarna i öst med skattepengar bekosta projekt som utarmar andra viktiga infrastrukturprojekt i östra Skåne. Det gäller inte minst busslinjer. Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad.

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!  
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2014-09-10

Hållbar ekonomi i Kristianstad?

Inga-Britt Ahlenius om Gustav Möller Ur Någon annan betalar – en film om slöseri med skattepengar.


"Varje krona tagen utan ägarens medgivande är en stöld".


Hållbar ekonomi i Kristianstad?
Kommunala utjämningssystemet
 är det beskattningssystem som omfördelar resurser mellan Sveriges kommuner och landsting, men även fördelar statsmedel. Systemet kallas ofta "Robin Hood-skatten", eftersom det i huvudsak för över medel från rika kommuner till fattiga. Det har ersatt tidigare riktade statliga bidrag till kommunerna.

Vill få presenterat innan valdagen hur de olika politiska partierna i kommunalvalet ser på att 25 % av Kristianstads kommuns budget baseras på ett s.k. ”kommunal skattebidraget” alltså det kommunala utjämningssystemet?

Är det ansvarsfullt att grunda och bygga framtiden på detta bidrag, när det gäller kärnverksamheterna och storleken på andra kommunala investeringar t.ex. vägar för ca 50 miljoner i Hammar?

Kristianstads budget ca 4 miljarder därav är ca 1 miljard, som finansernas med resurser från andra kommuner!


Hur ser förändringen av skuldsättningen ut under innevarande valperioden och för kommande valperiod?
Finns det ett ökat lånebehov för Kristianstad kommun för nästa valperiod i kommande budget?

Hur ser prioriteringen och sannolikhetskalkylerna ut för kommunens olika investeringar under nästa valperiod, vilket borde redovisats före valdagen av de olika partierna i kommunalvalet?

Vad händer i Kristianstad vid en kraftig nedgång för välskötta inkomstrika kommuner t.ex. beroende på all oro i övriga världen, som man inte kan bortse ifrån då all ekonomi såväl offentlig som privat hänger ihop?

Finns det något annan problemlösning än kommunalskattehöjning vid eventuella problem eller ännu större skuldsättning?


Politikerna har under valkampanjen berättat för invånarna om allt som ska erbjudas under kommande mandatperiod. Hur alla dessa åtgärder och investeringar ska finansieras och under vilka förutsättningar är det tämligen klent med information om.

Valmaterialet innehåller inte den minsta information förutom alla utfästelser. Här lyser alla väsentliga siffror med sin frånvaro.

Hur omvärldens drastiska förändringar kan påverka Kristianstad kommun tycks vara något som inte kommer att påverka kommunen.

Kristianstadsborna får förmodligen återigen överraskas av ett handslag efter valet.
Finansiering går ju alltid att ordna med ytterligare grepp om medborgarnas plånböcker genom kommunalskattehöjning.

Är tacksam för svar av alla partierna var för sig i Kristianstads kommun hur man ser på ovan nämnda ekonomiska punkter och scenario för en hållbar och positiv framtid i Kristianstad, som vi alla strävar efter.


SÄND GÄRNA DENNA FÖRFRÅGAN VIDARE TILL ANSVARIGA FÖR KRISTIANSTADS KOMMUNS EKONOMI ALLTSÅ TILL 71 KOMMUNALFULLMÄKTIGE LEDAMAÖTERNA ELLER TILL DE POLITISKA PARTIER, SOM STÄLLER UPP I 2014 KOMMUNALVAL.

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   
Tack!   
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus