2011-04-20

Kristianstad hoppas P. Månsson läser och lyssnar på följande.

KB 110419  Månssons märkliga prioriteringar   


Detta vore kanske något för Kristianstad, att dra igång något liknande som man gjort i Helsingborg  Rädda Ångfärjestationen allt för Kristianstads bästa?

Hör från kommunalfullmäktige mötet 110412:
Här hör du Pierre Månssons känsla och empati för kulturen!

Övriga klipp där uttalande görs om Kristianstads utformning!!
Du kan gå in och lyssna på kommunens hemsida   Webbsändningar från Kristianstads kommun   
 
Mycket märkligt uttalade av Månsson, vilken känsla han visar! Hoppas Månsson läser följande.

Mitt samrådsyttrande:

Kristianstads kommun
Byggnadsnämnden
29180 Kristianstad
Yttrande till planförslaget “Detaljplan för Kristianstad 4:4 m.fl., ÖSTRA CENTRUM, centrala Kristianstad, Kristianstads kommun.”
Med anledning av det utställda planförslaget, som mycket bristfälligt visar fasadutformningen på tilltänkta byggnader.
Vill jag framöver ha rätten att yttra mig om det, vilket även borde gälla alla kommuninvånare, eftersom det är synnerligen viktigt, då denna etablering av Ö. Centrum kommer att vara en stor förändring och påverkan av stadsbilden och kulturmiljön.
Det är synnerligen viktigt, att dessa fasader anpassas till övriga byggnader i Kristianstads centrum, så att man inte ännu en gång skall behöva upptäcka efter 10- 20 år, att samma misstag gjorts ännu en gång som hände på 60-talet.
Fasaderna bör anpassas till den småskallighet som finns i Kristianstad, vilket gjordes vid ombyggnaden av en huskropp från 60-talet på Ö. Vallgatan 7-19, där fasaden delades upp i olika sektioner, som vid byggandet denna fastighet var en fasad.
Även den nybyggda fastigheten efter branden vid Lilla Torg är ett bara exempel på en ny byggnad, som anpassats efter övriga fastigheter i centrum av Kristianstad.
Detta med anledning av Ö. Centrum kommer att var den största fastigheten i Kristianstads centrum från S. Kaserngatan till Nya Boulevarden cirka 380 meter visserligen i olika huskroppar, men om arkitektstilen, som presenterats vid tidigare presentationer av Ö. Centrum, är av samma snitt blir detta Ö. Centrum för dominant i Kristianstads stadsbild.
Jag föreslår en ny utställning där kommuninvånarna har möjlighet att yttra sig om byggnadernas fasader innan bygglov för dessa byggnader I Ö. Centrum beslutas byggnadsnämnden och kommunalfullmäktige.
Det är mycket viktigt med denna anpassning av byggnadernas exteriör I vårt snart 400-åriga renässans centrum I Kristianstad.
Kristianstad 2011-04-04
Olle Johansson

Mer från bloggen i ämnet:

Anpassning av hus i Kristianstad om viljan finns eller inte finns.

Se och lyssna på känslan för kulturen i Kristianstad!!


 "Vill visa dej hur vackert rådhuskvarteret från V Boulevarden en gång var. Är det genomtänkt att offra detta för att regionpolitikerna ska få nära till centralstationen??"

Jag skall nu åka till Rendsburg. Det skall bli roligt att se, om Rendsburg styr arkitekterna eller tvärtom, som det är lite för mycket av i Kristianstad. Det är ju alltid beställaren som köper det man beställer.

I Helsingborg är det just nu stor uppståndelse mot "Saltkristallen" en förvanskning av stadsbilden. Man kan visst bygga nytt men arkitekterna borde visa mycket mer känsla för sin omgivning. Arkitekterna måste inte tvunget använda alla finesser i sina CAD program i renässans miljö. Det finns andra platser i tätorterna, som man mycket väl kan bygga futuristiskt. I Tyskland har man mycket mer känsla för sin stadsplanering.

Vi skall väl inte tvunget göra om samma misstag från 60-talet då många gamla stadskärnor i Sverige raserades och revs?
Jag vädjar till alla försök att anpassa fasaderna på hela Rådhuskvarteret och Ö. Centrum. Titta bara vid Lilla Torg, vilket fint hus efter branden.

Likaså gör vad man kan så att inte Regionbussarna dras rakt genom centrum och med de desperata förslagen från C4-teknik, som vill skapa parkeringar här och där på våra grönområden.
Jag har påpekat detta tre gånger skriftligen för Anita Zime, men hon behagade inte svara!

De gröna bussarna kan köra som idag. Det går ju att byta buss vid resecentrum precis som från tåg till buss?
Det säger själva ordet resecentrum. Det är väl inte Steen & Ström som skall styra agendan i Kristianstad.
De lyckade tydligen dupera herr Gustafson numera f.d., som nu kan ha lugna dagar i Kaffatorp och vi kan ha en öppen dialog i Kristianstad.

Dessa parkeringar på V. Boulevarden är A och O för tillgängligheten i centrum så att det inte kantar över mot öster. Detta påpekade redan Fredrik Bergström från handelns utredningsinstitut vid presentationen av handelsutredningen och som nu också Johan Ansmelson Lund säger samma sak, när det gäller städerna tillgänglighet och utslagningar av arbetstillfällen skall undvikas.

Den som lever får se och en riktigt GLAD PÅSK på er alla som läser detta vi hörs snart igen!!

Olle
PS Hör gärna av er igen så vi kan den öppna dialogen i Kristianstad. Det var inget vidare att läsa om Gustafsons slutna sällskap "ForumKristianstad". Forumkristianstad är beteckning jag använt redan sedan 2003, men med den skillnaden att det alltid var öppet för alla.Jag sände för ett tag sedan ett mail till många Kristianstadsbor om utformningen i Kristianstad. Jag har fått stor respons på mitt mail så vi träffas efter påsk.


Läs hur f.d.kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-04-11

16 kvm räcker inte ens till ett rökrum för vårt kommunalråd Gustafson


Här vill våra styrande, att varje torghandlare bara får hyra 4x4 meter!
Hur skall man kunna försörja sig på 16 kvadratmeter?
16 kvm räcker inte ens till ett rökrum för vårt kommunalråd, som tidigare ansåg sitt rökande under arbetstid som mycket viktigt!
Han figurerade t.o.m. i rikspressen om detta, som han ansåg som mycket viktigt!
Ingen torghandel på vintern samma hyresvärd Kristianstads kommun!

KvP 110225 :  Folkets dom: Rör inte vår torghandel 
"Bort med all torghandel på vintern och minska ner stånden resten av året.
Med det beslutet har Anita Zieme (mp), färsk ordförande i tekniska nämnden i Kristianstad, fått både Kristianstadsbor och torghandlare att rasa. 
Och att torghandlarna skulle ha det här som levebröd tycker jag är konstigt, det har inte sagts mig.
Jag tycker det är viktigt med torghandel men vi vill ha många små stånd och gärna julhandel, påpekar Anita Zieme som alltså trots den åsikten nu varit med att besluta om förbud för torghandel perioden jul - siste februari. I beslutet ingår även att stånden minskas ner till 4 x 4 meter.

Det är frapperande, att en ansvarig politiker uttrycker sig på detta vis! 
Tråkigt att Kristianstad kommun behandlar den "fria" företagsamheten på det här sättet.

KB 110412 :  Styr upp torghandeln
"Men vad skall man vänta av en majoritet som vill riva en renässansbyggnad och bygga Babels Port på Stora Torg, starta en floskelberedning för att prata ihjäl sig om invandringsproblem för Miljöpartiets skull, göra busslänkar igenom hela staden och har glömt att man gjort ett hål i en vall i Åhus."

Som syns på skissen ovan som skall beslutas på kommunalfullmäktige 110412 skall det vara två meters passage mellan varje torgstånd.


Hur skall torghandlarna praktiskt kunna sköta sina torgstånd och hur skall dessa människor kunna få ihop ekonomin till sitt uppehälle?

Hur skall de kunna försörja sig vintertid då de antagligen blir förbjudna driva sin verksamheter av företagarvänliga Kristianstads kommun!


 
Nu till nästa torg Stora Torg, där anordnades t.o.m. en arkitekttävling för ca. 10 år sedan. Det "glömdes" och hamnade längst ner i skrivbordslådan. Det talades då också mycket om stadsdelen norr om Stora Torg som då kallades ett skapande av "Ett levande Norr", men det var tydligen inte roligt i längden utan hamnade tydligen i samma skrivbordslåda m.a.o. i "glömskan hav"!


Varför inte på Stora Torg? Vilket skulle skapa ett positivt flöde i centrum av Kristianstad.

Bondens egen Marknad


Redan 2005-12-11 förslog jag nedanstående, som jag upprepar ännu en gång.

Upplåt Stora Torg till Bondens Egen MarknadDet är tur skulpturen TID hamnade på Stora Torg, men det är synd att tiden stannade, när det gällde ett levande torg och norr som det talades mycket om.
Det är lätt fixat genom be skulptören lägga till ett O framför TID, så stämmer det mer med OTID?
Det gäller vara uppdaterad.Den som "lever får se" det ät inte lätt att sia om framtiden!
Det är kanske viktigare lägga fokus på Stora Torg än att begränsa torghandel på Lilla Torg, och ta bort 200 p-platser på V. Boulevarden och köra alla regionbussar tvärs igenom vårt vackra renässans centrum i Kristianstad?

Vad säger kultur och bevarande föreningen Gamla Christianstad?

Det vi vet är att större delen av Rådhuskvarteret skall rivas utan någon känsla för kulturen utan skall sprängas in moderna glasfasader i helt utan känsla för omgivningen och byggas in sex vånings "lådor" för att få plats! Alltså inga möjligheter till expansionsmöjligheter..

Tills nyligen sade Bengt Gustafson att allt var beslutat och han kände inte till någon opinion.
Likaså busslänken och borttagandet av över 200 p-plaster på V. Boulevarden och S. Kaserngatan var redan beslutad sade då herr Gustafson!
Det blir dubbelt så många arbetsplatser i Rådhuskvarteret utan tillgängligheten är vidare planerad!

Nu senast 110404 sista dagen, där vi kommuninvånare hade en möjlighet att yttra oss i plan ärendet över Ö. Centrum är fortfarande inritad Södra Busstorget.

Vi kommuninvånare har ingen möjlighet att YTTRA oss om utformningen eller arkitekturen, som inte närmare presenters i planunderlagen ! 

Märk väl detta Södra Busstorget har inte lyfts ur planärendet, alltså det här med en ny konsult för att hitta en annan dragning för Kristianstadslänken är bara ett kostsamt spel för galleriet, när det började hetta till kring öronen på Bengt Gustafson.
Bengt Gustafson anlitar ytterliggare en konsult till något som han tidigare sagt redan var beslutat och klart.

Du kan även se här ett förslag, som verkar vara ett desperat försök av C4-teknik till ersätta dessa 200 p-platser på V. Boulevarden, som tydligen tvunget prompt skall väck även om Gustafson just försöker föra oss bak ljuset.
Jag undrar vilken politiker som givit detta uppdrag till C4-teknik? 
Det togs väck från dagordningen på Tekniska nämndens sammanträde nu i mars, men nämnden fökastades alltså INTE förslaget m.a.o. det finns kvar!!!
Jag ställde en öppen fråga på Facebook TRE gånger till nämndens ordförande, men Anita Zeime BEHAGADE INTE svara!!  
MYCKET DÅLIGT!! Läs inläggen i slutet av detta inlägg.

Det är tråkigt för dem som är beroende, vilket i för sig gäller hela Kristianstads kommun, låter sig styras av en en stor galleria som säkert ställt dessa krav med all busstrafik genom Kristianstads centrum gentemot herr Gustafson.

 Det är sorgligt, när Gustafson o. Co. "spelar eller rättare sagt för bak ljuset" de som redan om är etablerade och med dom som har sina arbetstillfällen i centrum, som kan riskeras slås ut.

Jag lämnade in ett medborgarförslag om Stora Torg med torgförsäljning av bara lokalt producerad mat och lokalt hantverk. Jag hade då haft kontakt med Slow Citti rörelsen och Bondens marknad, som tyckte mina idéer var mycket bra.
Tyvärr föll det inte på läppen i kommunalfullmäktige utan mitt förslag röstades ner.
Det skall tilläggas det var i samband med "Spirit of Food" projektet, som sedermera visade sig blev ett stort fiasko.

Vilket torg tycker du skapar trevligaste atmosfär?
Lilla Torg eller Stora Torg?
Kan det liknas vid politisk klåfingrighet?

KB 110331  Ett modest förslag   
"Sedan Anita Zieme (MP) tog över ordförandeskapet för Tekniska nämnden i Kristianstads kommun har både torghandlarna och uteserveringarna utmanats. Det för tillfället mest upprörande är att restaurang Modestos servering på Ljunggrens plan inte får fortsätta, eftersom det ska vara park där."

Originally posted as a comment using DISQUS
"Parkeringssituationen är inte belyst, och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum" sades det nyligen, men ändå var man beredd ta bort 200 centrala P-platser, om inte opinionen sagt ifrån hade detta redan varit klubbat! Vilken beslutsordning och lek med andras pengar, 200 miljoner kronor! Redan 071121 sände jag in ett medborgarförslag om: En fördjupad och övergripande infrastrukturutredning. Man kan inte påstå att man är vidare lyhörd med ovanstående uttalanden, som man säger sig vilja vara. Naminsamling www.ikristianstad,nu


  • Anita Zieme
   Olle nu har det ju blivit som du önskade, det är nya utredningar på gång och det tar sin lilla tid innan man hittar lösningar som alla kan tänka sig, det är många viljor och önskemål som ska beaktas och sedan finns det utredningar gjorda av... duktiga tjänstemän och konsulter som ska flätas ihop med allas önskemål och visst är det bra eller hur ? det blir inte billigare av att vi gör nya utredningar hela tiden men vi får hoppas att den merkostnaden är värd ett bättre belyst resultat. Sedan är det så att alla i Kristianstad inte vill ha en stad som är känd för att vara parkeringarnas stad!! Visst är det bra att handeln mår bra men inte till priset av att varje park och grönyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel? Det finns forskning som visar att människor måste ha grönt omkring sig helst inom 200 meter, vi måste hitta en bra lösning för oss alla som vill leva och bo här.Visa mer

   den 23 februari kl. 23:01 ·

  • Olle Johansson
   Man kan inte i längden bara gömma gömma sig bakom diverse konsulter och vänta på den som passar det svar man vill ha. Det kallar jag inte demokrati.
   Mycket bra Anita se då till så det inte blir något parkerings däck i stadens lunga Tivoliparken. Tack skall du ha på förhand för att du röstar NEJ till Gustfsons envishet. Det är miljövänligt att åka buss o. bra, men alla region bussar skall inte gå igenom vårt renässanscentrum Ta kontakt med Sune Friström, som har mycket kunskap om Kristianstad, han har på ett mycket tidigt stadium framfört även till Gustafson förslag på samrådsmöte, om denne mannen hade varit mottaglig för argument hade beslutsprocessen varit mycket längre kommen och till en rimlig kostnad. Jag uppskattar vad du säger tag gärna också kontakt även med Prof. Johan Ansmelson Lund eller min kompis Prof. Horst Zillisen i Oldenburg, som är van att lösa konflikter i större offentliga beslut än våra i Kristianstad. Bägge dessa vet mycket i om tillgänglighet och offentligt beslutsfattande.
   Jag är just nu i Varberg, så kan väl fortsätta vår dialog, när jag kommer hem. Läs mer på www.ikristianstad.nu

   den 23 februari kl. 23:33 ·

  • Olle Johansson
   Du svarade aldrig. Jag vill gärna ha ett svar av dig. Det skulle vara bra att veta, om du kommer att rösta nej till parkeringar i Tivoliparken med anledning av vad du skrev ovan.
   Citat Anita: ”men inte till priset av att varje park och grö...nyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel?”
   Jag hoppas du lever upp till vad du skriver.
   Visa mer

   den 10 mars kl. 16:31 ·

  • Anita Zieme Hej vi har precis bokat ett datum med handelsföreningen och med fastighetsägarna och med C4 teknik för att sätta oss och gå igenom parkeringsmöjligheter och jag kommer aldrig att godkänna några parkeringar med däck vi naturrum och den blivande hälsoträdgården det passar inte ihop. Vi ska ju bli en bättre miljökommun !!!
   den 10 mars kl. 23:54 ·

  • Olle Johansson
   Hej Anita tack för svaret, även om du inte svarade på om du var beredd att stoppa utbyggnaden av fler P-platser i Tivoliparken. Du skall veta, att även jag tycker också om en bra miljökommun!
   Det jag då INTE förstår är, att du med andra ord accepterar att alla Regionbussar skall korsa genom Kristianstads renässanscentrum på V. Boulevarden och S. Kaserngatan och med detta också en försämrad miljö i centrum av Kristianstad. Detta i synnerhet, när det finns andra lösningar och befintliga trafikleder i Kristianstad, som inte kostar 200 miljoner att bruka och ej heller med minskad tillgänglighet som följd för våra besökare som inte bor vid en busshållplats.
   Det är bra ni för dialogen med intresseföreningarna i centrum bättre sent än aldrig.
   Var har du dialogen med kommuninvånarna i denna fråga?
   Du ville själv få igång en folkomröstning om Arenan. Varför driver du inte det om en folkomröstning, när det gäller Kristianstadslänken med denna ICKE miljövänliga busstrafik genom centrum och mycket stora och kostsamma förändring 200 miljoner, som Bengt Gustafson och Co. tvunget skall driva igenom eller du sitter i samma båt nu och då går det inte att ha en avvikande uppfattning?
   Svara gärna rakt med ja och nej på mina frågor.
   Visa mer

   den 15 mars kl. 17:33 ·

  • Olle Johansson
   Du har kanske missat min sista frågeställning på Facebook, som jag skrev den 15/3.
   Där jag skrev: ”Hej Anita tack för svaret, även om du inte svarade på om du var beredd att stoppa utbyggnaden av fler P-platser i Tivoliparken. Du skall veta..., att även jag tycker också om en bra miljökommun!
   Det jag då INTE förstår är, att du med andra ord ...accepterar att alla Regionbussar skall korsa genom Kristianstads renässanscentrum på V. Boulevarden och S. Kaserngatan och med detta också en försämrad miljö i centrum av Kristianstad. Detta i synnerhet, när det finns andra lösningar och befintliga trafikleder i Kristianstad, som inte kostar 200 miljoner att bruka och ej heller med minskad tillgänglighet som följd för våra besökare som inte bor vid en busshållplats.
   Det är bra ni för dialogen med intresseföreningarna i centrum bättre sent än aldrig.
   Var har du dialogen med kommuninvånarna i denna fråga?
   Du ville själv få igång en folkomröstning om Arenan. Varför driver du inte det om en folkomröstning, när det gäller Kristianstadslänken med denna ICKE miljövänliga busstrafik genom centrum och mycket stora och kostsamma förändring 200 miljoner, som Bengt Gustafson och Co. tvunget skall driva igenom eller du sitter i samma båt nu och då går det inte att ha en avvikande uppfattning?
   Svara gärna rakt med ja och nej på mina frågor.”

   Jag vill fortfarande ha ett svar av dig, eftersom du är tekniska nämndens ordförande och dina åsikter är därför viktigs för kommuninvånarna.
   Alltså är det viktigt att fråga kommuninvånarna i dessa viktiga frågor?
   Är du beredd att genomföra Kristianstadslänken i V. Boulevarden och stänga av S. Kaserngatan för allmäntrafik med den utökade trafik enl. kommunens utredningar visar och med detta också försämrad miljö i Kristianstads centrum som följd?

   Hur ställer du dig till C4tekniks förslag till fler P-platser, som många skulle anläggas i park och grönområden, nu med hänsyn till dina ord ”Visst är det bra att handeln mår bra men inte till priset av att varje park och grönyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel?”
   Jag vet att det inte togs upp vid sista tekniska nämndens möte, men förslaget finns fortfarande.
   Är dessa desperata förslag att hitta ersättnings parkeringar, som man tydligen till vilket ”pris” som t.o.m. kan tänka sig att ta dessa grönområden i anspråk, som du helt riktigt tidigare tyckte skall vara kvar som grönområden.
   Alltså är du beredd att rösta nej till C4 tekniks förslag?
   Glöm inte svara vad du anser om Kristianstadslänken tvärs genom centrum.
   Som jag skrev förra gången vill jag ha rakt svar med ja och nej på mina frågor.

   Bästa hälsningar och nu äntligen verkar våren vara på väg.
   Olle

   den 21 mars kl. 19:59 ·

  • Anita Zieme Jag kommer in till dig nästa vecka när jag har lite tid så kan du få ta del av mina tankar. Jag är inte ensam om att bestämma, vi har en demokratisk vald nämnd som styrs av folkstyret dvs fullmäktige.
   den 22 mars kl. 00:22 ·

  • Olle Johansson
   Hej Anita tack för ditt svar, men jag saknar fortfarande svar på mina frågor.
   Jag vill ha svaren här på nätet eftersom du är tekniska nämndens ordförande och en offentlig person, vill jag att du svarar här vad Du och hur ditt parti tänker rösta på mina frågor. Jag är medveten om att du inte kan svara för andra.
   • Kristianstadslänken på V. Boulevarden?
   • Anlägga fler P-Platser i Tivoliparken och på andra grönområden enligt C4tekniks förslag?
   • Höjning av VA-taxan från 85000 till 120000(en höjning på ca 120% på två år)?

   I den politiska debatten talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren.
   Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämnd sammanträdena inte är öppna för allmänheten!
   Du är naturligtvis välkommen att besöka mig, och det är alltid trevligt att träffa dig, men det får inte vara med anledning av att du inte vill offentliggöra era åsikter för kommuninvånarna.
   Du kan läsa mer på min blogg i ämnet och övriga Kristianstads frågor. http://ikristianstad.blogspot.com/
   Med hänsyn vad ovan sagts väntar jag och många kommuninvånare fortfarande på svar på mina frågor här där frågorna ställts.
   Det är tredje gången frågorna framförs.

   den 27 mars kl. 16:36 ·

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?       
Kommentera gärna allt för Kristianstad.   
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.    
Tack!   

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.seDu kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-04-07

Se och lyssna på känslan för kulturen i Kristianstad!!


 "Vill visa dej hur vackert rådhuskvarteret från V Boulevarden en gång var. Är det genomtänkt att offra detta för att regionpolitikerna ska få nära till centralstationen??"

Jag fick denna kommentar och en bild från en Kristianstadsbo, som jag fullkomligt instämmer med.

Hur hade Kristianstad sett ut om tidigare ledningar för Kristianstad regerat med samma känsla?
Det är kanske t.o.m. så att valperioden på fyra år är alldeles för lång med hänsyn till känslan för Kristianstad?

Detta sker mitt i Kristianstads välkända renseans centrum utan att stadens kultur och bevarandeföreningen GAMLA CHRISTIANSTAD INTE ens reagerar!!!!!

Bildspel från Kristianstad


Vi måste alla vara aktsamma om stadens kultur och charm inte minst Kristianstads kommun, som nu skall riva och förvanska hela Rådhuskvarteret.

OBS! Detta utan kultur och bevarande föreningen Gamla Christianstad reagerat!

Titta här nedan på en fasad, om du laddar hem kommuntidningen, som kan liknas kulturkrock, vilket ofta hände på 60-talet, då många gamla hus och kulturkvarter revs.

Det värsta är nu håller samma sak att hända med vårt vackra rådhuskvarter 2011.
På 60-talet kontoriserades ofta städerna centrum.

Detta vet man om trots detta gör man om samma sak och samtidigt med samma beslutsfattare talar dom om ett levande centrum efter kl 17 och en förtätad stad.

Man är t.o.m. tvungen att "spränga in "  sexvåningslådor tydligen för att få in behövliga ytor i kvarteret.

Hur ser det med expansionsmöjligheter i detta kvarteret?

Samtidigt talas det om Region Södra Sverige, där Kristianstad hade varit en mycket lämplig etableringssort eftersom det skulle ligga centralt till i denna region Skåne, Bleking södra Småland.
Denna "framsynta" stadsplanering sker samtidigt, när det finns stor markytor norr om järnvägsstationen.


Dessa som har "bollen" i handen skall snart fira stadens 400 års jubileum!

Tidningen Kristianstad nr 2 Nya rådhuskvarteret - moderna lokaler bakom gamla fasader
"Den största förändringen på utsidan kommer att märkas vid hörnet mot centralstationen och i partiet mellan nuvarande Turistbyrån och själva Rådhuset. Kvarterets allra sämsta byggnader jämnas med marken och de gamla fasaderna bryts med moderna inslag, som ska öppna upp huset mot medborgarna."

Lyssna här nedan på Christina Borglund(KD), när hon ställer en seriöst och berättigad fråga på kommunalfullmäktige mötet 2011-03-08.

Hon påpekar, att i beslutsunderlagen är det bara bl.a. en massa ord som inte står för något.

Hör sedan, när Bengt Gustafson(M) svarar eller rättare sagt svamlar en massa om detta är bara en plan och detta är inge bygglovsmöte och arkitekterna och man kan inte uppföra det i helt gammal stil utan arkitekterna måste hitta något brott mellan nytt och gammalt.......

Det är inte märkligt det blir som det bli med den retorik som Gustafson framvisar och hans känsla för kulturen.

T.o.m. Helen Fritzon påstår att det är någon där i kommunalfullmäktige, som sagt "riv hela skiten"!

Det skulle vara intressant, att veta vem det kan vara som har fått kommuninvånarnas förtroende som uttalar sig på detta vis?

Här nedan kan du lyssna på dessa "bevingade ord!!"
Lyssna : Detaljplan för Kristian IV 10, Rådhuskvarteret centrala Kristianstad, Kristianstads kommun.

En mycket märklig turordning i beslutsfattandet, när det gäller dessa stora projekt som nu med Ö. Centrum och Rådhuskvarteret, som helt förändrar stadsbilden!

Det är redan beslutat projekten skall genomföras och kulturbyggnader skall rivas!

Sedan skall kommuninvånarna yttra sig i ett planärende, men man vet inte något överhuvudtaget om den slutliga utformningen mer en skissritning!

Bygglovshandlingarna borde på ett mycket tidigare stadium kopplas till planärendet.


Detta i synnerhet, när du hör kommunalrådet Bengt Gustafson kommunens högste politiker yttrar sig på ett K.F. möte på en seriöst ställd fråga av Christina Borglund.


På vilket sätt kan kommuninvånarna yttra sig, när det gäller utformningen av dessa dominerande byggnader i Kristianstad, som kommer att bli historia även dessa byggnader.

En aspekt i detta ärende. Kan det ligga i kommunlagen, att kommunalskattepengar skall använda till att bygga en kommersiell fastighet att hyra ut till Region Skåne?

I synnerhet behöver när den kommunala ekonomin behöver förstärkas med ännu fler äldre, som behöver omvårdnad och boende, och detta sker inte över natt.

Pengar är inte något som finns i obegränsad mängd.

Förr fick man lära sig att spara genom läsa "Spara och Slösa" och sparbanksfarbrorn, som kom till skolan och tömde sparbössan som fanns i klassrummet.

M.a.o. man lärde sig spara i "ladorna" för framtiden.

Det tänkandet hade inte skadat även i kommunala ekonomin.

Nu senast hörde jag att bevarande och kulturföreningen nog så behjärtansvärt ville, att kommunen skulle rädda en en väggmålning i Rådhuskvarteret av Anderas Bjökman, som skulle kosta ca 500.000:- kronor!

Gamla Christianstad yttrade sig överhuvud tagit inte alls över förvanskningen av Rådhuskvarteret!

Tänk en gång, när det fanns ideella krafter, som hade känsla och empati för kulturen, så räddades Österbergskagården och Vä husen, men nu när det gäller ett helt kulturkvarter säger vår kulturförening Gamla Christianstad ingenting mer än att rädda en väggmålning!

Så här står det f.ö. på Gamla Christianstads hemsida:


"Välkommen till Föreningen Gamla Christianstads hemsida!
"Föreningen Gamla Christianstad grundades 1947 "i syfte att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens historia".
Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden."

Följande skrivit innan beslut om rivning av Rådhuskvarteret togs:

Viktigt! Meddelande! Riv INTE Rådhuskvarteret!

Jag låter detta inlägg finnas kvar som en skamfläck för Kristianstad! Tyvärr är det för sent! Det är tråkigt, när det INTE finns mer känsla för KULTUR! Så hade det INTE gått till i Tyskland, där betyder kulturen fortfarande något! Upprop ! Stoppa en rivning av Rådhuskvarteret i Kristianstad. Sätt ner foten!Det skulle vara ett kulturmord mot Kristianstad att riva Rådhuskvarteret!! Finns det ingen empati i Kristianstads kommun för kulturfastigheter utan man kan tänka sig riva detta vackra kvarter i Kristianstad och allt detta beror på vanskötsel av dessa fastigheter under lång tid? Stöd Namninsamlingen. Klicka >> Namnlinsamling för bevara Rådhuskvarteret Tyvärr opponerade sig INTE Kristianstads kommuns kulturföreningar Gamla Christianstad(tag med detta i er ÅRSBOK!!) VäHusens Vänner !! Tråkigt för en stad som snart är 400 ÅR!

Annan utfästelse som handlar om kulturen och miljön i Kristianstad.
Nu återstår bara att se om det är "läpparnas bekännelse" i detta som sades på kommunalfullmäktige mötet 101214:
Lyssna själv hur man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken på kommunalfullmäktige mötet 101214.
Som tur är har inte alla tappat "fotfästet" och ärlighet vinner i längden.

Lyssna : Diskussion om Resecentrum o. Kristianstadslänken

Gäller det idag vad som sades på ovanstående ljudupptagning?

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Anpassning av hus i Kristianstad om viljan finns eller inte finns.

Snart bilder med nostalgi!

Finns viljan så går allting.
Tack Bröderna Persson för er känsla för Kristianstad!

Finns inte viljan så blir det så här.
Dött centrum efter kl 17 och ombyggnaden är beslutad kvarteret skall bli kontorskomplex. Man gör om samma sak som man gjorde på 60-talet då städerna centrum kontoriserades och tömdes på bostäder!

Man skall ta bort 200 P-platser för verksamheterna i centrum, där skall alla regionbussarna kör tvärs igenom vårt vackra renässanscentrum i Kristianstad och en ny konsult är anlitad för det blir ung. dubbelt så många arbetsplatser som idag i detta kvarter och alla åker inte buss eller tåg. 
Godmorgon var skall dessa parkera!
Inte vidare genomtänkt.

Jag tänker ofta på vad f.d stadsarkitekten Sune Friström sa, som är helt rätt, man måste vid all stadsplanering sänka sig uppifrån och neråt för att se helheten.
I Kristianstad verkar det som man gör tvärtom eller kanske varje projekt planeras för sig, för det verkar inte precis genomtänkt.

I all den stund då det finns stora ytor norr om stationen, som mycket väl kunde får plats med ett kommun- och regionhus ja t.o.m. ett hus för region södra Sverige ihop med Blekinge som skulle kunna placerats här i Kristianstad i stället för i Västra Hamnen i Malmö. 
Det passar inte f.d. regionrådet Swanstein eller vad han nuheter!
Nu är man tvungen att spränga i sexvåningslådor i kulturkvarteret för att få plats m.a.o. inga expansionsmöjligheter!!!


"I arkitekten Greger Dahlströms förslag över ett ombyggt rådhuskvarter bevaras större delen av fasaderna. Söder om Rådhuset ska enligt förslaget ett nybyggt parti markera huvudentrén, med insyn i entré- och utställningshallen.  Den nya fasaden dras in och takhöjden höjs, för att det södra Rådhustornet ska framträda på samma sätt som det norra. Även på hörnet mot centralstationen byggs en helt ny byggnad, som ska utformas i ljus sten och ta upp formspråket från de omgivande byggnaderna, liksom bröderna Ahlsén gjorde vid 1930-talets ombyggnad."

Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets ombyggnad

Den nya fasaden är tänkt att fånga upp linjerna och rytmen i den gamla fasaden, men med ett modernt uttryck. 


 
Med en entré till mötescentret från hörnet Västra Boulevarden/Christian IV:s gata kan besökare enkelt hitta dit från resecentret Kristianstad C.

Tre sekler återspeglas mot Stora Torg. Den nya entrén från 2000-talet och Althinska huset från 1900-talet ramar in 1800-talets Rådhus i förslaget till gestaltning av det nya kvarteret.

Med ljus sten och rena linjer i fasaden är avsikten att tidslinjen från 1800-talets rådhus genom 1900-talets förvaltningshus och polishus på Christian IV:s gata förs vidare in i 2000-talet med hörnhuset på Christian IV:s gata och Västra Boulevarden. 

Avsikten är att den nya entrén mot Stora torg ska vara en tydlig och självklar väg in i kommun- och regionhuset.


Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets utformning  
Kommunens hemsida:  Rådhuskvarterets utformning  

2011 kommer att vara ett viktigt årtal i Kristianstads historia. Det blir ett årtal man kommer att komma ihåg. Det var nämligen det årtalet, då stadens vackraste och ett av de mest kulturella kvartern förvanskades helt utan känsla av stadens "styre", så stor förändring har hänt sedan södra delarna av centrum härjades av stora bränder på 1800-talet.


Man kan skapa historia på många sätt!


Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-04-05

Kristianstad! Viktigt med en helhetsyn vid stadsplaneringen!

Yttrande till planförslaget “Detaljplan för Kristianstad 4:4 m.fl., ÖSTRA CENTRUM, centrala Kristianstad, Kristianstads kommun.”


Då jag läser i KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM centrala Kristianstad, Kristianstads kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
"Södra Busstorget
I den södra delen av planområdet utmed Södra Kaserngatan skapas en stor och välfrekvente- rad hållplats i Kristianstadslänken och en viktig plats för Östra centrum. En särskild körbana för gång- och cykeltrafik föreslås markeras upp norr om hållplatserna för att säkerställa fram- komligheten för cyklister i öst-västlig riktning. I mitten av bussplatsen sparas befintliga träd.
Mellan hållplatsen och den södra entrén till handelskvarteret skapas en torgyta med möjlighet till uteserveringar, cykelparkeringar, vistelse och rörelse. Inom denna yta får klimatskydd i form av skärmtak uppföras."

"
Text och bild hämtad från Kristianstads kommuns hemsida

Kristianstads kommun: Detaljplan för Kristianstad 4:4 m.fl., ÖSTRA CENTRUM

Med anledning av ovanstående anser jag att vidare hantering av detta föreslagna Södra busstorg undantas från detta planförslag eller måste hela planförslaget stoppas tills vidare, eftersom Kristianstadslänkens dragning genom V. Boulevarden och S. Kaserngatan är tills vidare stoppad för vidare utredning om en ny dragning efter stora protester från stadens handlare och fastighetsägare, vilket en ny dragning av länken skulle omkullkasta planerarna för detta Södra Busstorg.

Detta med anledning av den förödande effekt, som borttagande av över 200 P-platser på V. Boulevarden och S. Kaserngatan skulle medföra för verksamheterna i centrum av Kristianstad.

Om inte detta görs innan beslut tagits vad gäller Kristianstadslänkens dragning, så är denna nytillsatta vidare utredningen angående Kristianstadslänken, att anse som  "ett spel för galleriet" eller rättare sagt sken demokrati.

Professorn Johan Anselmsson Lund, som har stor kunskap i ämnet, och skrev vid ett tillfälle till mig då just dessa 200 p-platser var på tal följande:

"Hej Olle,
Roligt att höra av dig och jag är glad om debatten kan rädda några stadskärnor. Mycket av det som skrivits i tidningarna har så klart förvrängts lite. Media har plockar upp gågatorna och bilar i centrum, trots att det finns mer.
Jag tror det mest allvarliga är att kommunerna/stadskärnorna  kan göra vad de vill så länge att de slipper konkurrens. Jag känner till Kristianstads situation och det gör de stora utvecklarna av köpcenter också. Jag misstänker att tiden snart är mogen för att etablera ett stort och tillgängligt center i anslutning till Kristianstad. Med mogen menar jag att folkmängden och vanan för närliggande kommuninvånare att ta sig till Kristianstad finns, samtidigt som stadskärnan blir mindre och mindre tillgänglig.

Jag tror att kommunala politiker, tjänstemän såväl som medborgare ser idealet i en trafikfristadsidyll, en mötesplats för alla kommuninvånare med liv och rörelse. MEN tyvärr, när ett tillgängligare centrum som gör det enklare att shoppa, lasta och ta sig till och ifrån dyker upp, ja då väljer man shopping på det externa centret istället. Motivet är att man sparar tid, tid som man kan använda hemma med familj och bekanta. När det precis som i fallet Lund (Nova Lund) också i en andra våg etableras lågpris varuhus i anslutning till köpcentret, då har vi inte bara tillgänglighet, de stora kedjorna utan även lågpriskedjorna på plats.
Då blir det svårt att backa bandet. Den externa handelsplatsen blir lika tillgänglig för anställda utanför som inom den egna kommunen. Arbetsplatserna och de unika butikerna försvinner inne i stan och centrum blir i allt högre utsträckning bara attraktivt för turister. Då de unika butikerna försvinner finns det inte heller någon anledning för turister att shoppa och turistintäkterna sinar.
Lösningen är alltså att inte gå för långt. Att hålla stadskärnan tillgänglig och stoppa konkurrensen(de externa centren) med deras egna metoder. Om stadskärnan är tillgänglig, då finns det ingen unik fördel för de externa köpcentren. Saker som funkar är att minimera gågatorna till en eller ett par gator (undvik parallella gågator etter korslagda gågator. Drottninggatan i Stockholm där kör det att parkera på gator som korsar gågatan med bil eller att parkera på parallellgator). De flesta har inte tid för längre shoppingpromenader eftersom man ofta bara handlar en eller två saker när man shoppar – tänk själv vem orkar gå i 230 minuter för att köpa en ny skokräm och skoborste?
 

På helger bör man kunna öppna torg och skolgårdar för parkering – och man kan ta bra betalt. Parkering som ligger nära och är under bar himmel är perfekt.


Många städer samlar festivaler eller liknade till en enda vecka. Bryt upp den på hela året och lägg den varje långlördag.


Värna om miljön genom att se till att det finns cykelställ nära gågator och handel.


Om ställen är fyllda redan en timme före öppning då är det för lite.  

OBS, gågator där man får cykla är inga riktiga gågator som ska gynna handel och möten.
Mvh
Johan

Kristianstad 2011-04-04
Olle Johansson
Ö. Vallgatan 14
29131 Kristianstad

PS En fråga har någon ansvarig i kommunen varit kontakt med denna objektiva vetenskapsman, eller man väljer att köpa en tjänst och det svar man vill ha av någon konsult?
En konsult går i regel inte emot sin uppdragsgivare, för då är det lätt, att det inte blir fler uppdrag!

Kopia till: Ingrid Karlsson, Anita Zieme, Barbro Kärrstrand, Bengt Albinsson, Elmer Berggren, Erna Arhag, Göran Wagermark, Inga Dahlberg,  Helene Fritzon, Kalle Heise, Lennart Malmgren, Pierre Månsson, Ruzica Stanojevic, Sten Hermansson, Sven Nilsson, Anders Svensson, Nils-Arne Bidsell, Nils-Edvin Andersson, Ulf Gilderstam, Ulf Persson, Roland Månsson, Mårten Hernbrandt
Byggnads AB Bröderna Persson, Fastighetsägarna Syd AB, Göran Höckert Fastighetsägarna, Claes Dahlqvist Dahlqvists Fastighetsförvaltning, Jacob Twetman
Sune Friström, Karlstad lever, Centrum Utvecklare, Gbg Ymby
Företagareförbundet Camilla Littorin, Kajsa Åström Dagenshandel, Carolina Brandby Svenskt Näringsliv, Thomas Karlsson Dagenshandel, Ylva Åkesson Dagenshandel
Jonas Duveborn K.B., Jörgen Jörgensen K.B., Matti Stenrosen K.B., Norra Skåne, Åsa Carlsson K.B., SDS, Market, Lokaltidningen, Kvp 
Plus många kopior till privatpersoner, som jag vet är intresserade av Kristianstads stadsutveckling.

Visad uppskattning 1 av 22 politiker alltså 4,5 % !! Inte så många som är kommunikativa, som fått mitt mail och som är med och beslutar om Kristianstads centrum!

Uppskattning:

HEJ!
Tackar för din omtanke om staden och för brevet från Professor Johan Anselmsson Lund.
Sådan kompetens och engagemang bidrar till att bevara och vidareutveckla vår levande stadskärna till en av de bästa goda naturliga mötesplatserna i nordöstra skåne.
Mvh
Bengt Albinsson

Ett stort tack Bengt det värmer du är ju en dom som är med och fattar besluten ännu en gång för din visade uppskattning.
Ett stort tack till er som också vill Kristianstad väl och visad uppskattning:

Olle!
Bra Jobbat!!-men det blev sent,ser jag…
Trägen vinner….
Hls/Morgan
Jättebra!
Göran
Hej Olle!
Just det här brevet som du fått av Johan A stämmer ju berkligen.
Har du skickat det vidare till kommunen så hoppas jag verkligen att rätt personer tar del av det.
Så länge vi har bra tillgänglighet i centrum kommer våra kunder att fortsätta välja oss för sina shoppingstunder.
Tack för informationen Olle,
må gott och sälj mycket i veckan Malin 
Hej Olle!
Mycket bra förslag. Man har förstört en hel del byggnader alla redan så detta är bra, hoppas det biter.
Vi hörs
Hälsningar
Göran
Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte
Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus