2011-04-11

16 kvm räcker inte ens till ett rökrum för vårt kommunalråd Gustafson


Här vill våra styrande, att varje torghandlare bara får hyra 4x4 meter!
Hur skall man kunna försörja sig på 16 kvadratmeter?
16 kvm räcker inte ens till ett rökrum för vårt kommunalråd, som tidigare ansåg sitt rökande under arbetstid som mycket viktigt!
Han figurerade t.o.m. i rikspressen om detta, som han ansåg som mycket viktigt!
Ingen torghandel på vintern samma hyresvärd Kristianstads kommun!

KvP 110225 :  Folkets dom: Rör inte vår torghandel 
"Bort med all torghandel på vintern och minska ner stånden resten av året.
Med det beslutet har Anita Zieme (mp), färsk ordförande i tekniska nämnden i Kristianstad, fått både Kristianstadsbor och torghandlare att rasa. 
Och att torghandlarna skulle ha det här som levebröd tycker jag är konstigt, det har inte sagts mig.
Jag tycker det är viktigt med torghandel men vi vill ha många små stånd och gärna julhandel, påpekar Anita Zieme som alltså trots den åsikten nu varit med att besluta om förbud för torghandel perioden jul - siste februari. I beslutet ingår även att stånden minskas ner till 4 x 4 meter.

Det är frapperande, att en ansvarig politiker uttrycker sig på detta vis! 
Tråkigt att Kristianstad kommun behandlar den "fria" företagsamheten på det här sättet.

KB 110412 :  Styr upp torghandeln
"Men vad skall man vänta av en majoritet som vill riva en renässansbyggnad och bygga Babels Port på Stora Torg, starta en floskelberedning för att prata ihjäl sig om invandringsproblem för Miljöpartiets skull, göra busslänkar igenom hela staden och har glömt att man gjort ett hål i en vall i Åhus."

Som syns på skissen ovan som skall beslutas på kommunalfullmäktige 110412 skall det vara två meters passage mellan varje torgstånd.


Hur skall torghandlarna praktiskt kunna sköta sina torgstånd och hur skall dessa människor kunna få ihop ekonomin till sitt uppehälle?

Hur skall de kunna försörja sig vintertid då de antagligen blir förbjudna driva sin verksamheter av företagarvänliga Kristianstads kommun!


 
Nu till nästa torg Stora Torg, där anordnades t.o.m. en arkitekttävling för ca. 10 år sedan. Det "glömdes" och hamnade längst ner i skrivbordslådan. Det talades då också mycket om stadsdelen norr om Stora Torg som då kallades ett skapande av "Ett levande Norr", men det var tydligen inte roligt i längden utan hamnade tydligen i samma skrivbordslåda m.a.o. i "glömskan hav"!


Varför inte på Stora Torg? Vilket skulle skapa ett positivt flöde i centrum av Kristianstad.

Bondens egen Marknad


Redan 2005-12-11 förslog jag nedanstående, som jag upprepar ännu en gång.

Upplåt Stora Torg till Bondens Egen MarknadDet är tur skulpturen TID hamnade på Stora Torg, men det är synd att tiden stannade, när det gällde ett levande torg och norr som det talades mycket om.
Det är lätt fixat genom be skulptören lägga till ett O framför TID, så stämmer det mer med OTID?
Det gäller vara uppdaterad.Den som "lever får se" det ät inte lätt att sia om framtiden!
Det är kanske viktigare lägga fokus på Stora Torg än att begränsa torghandel på Lilla Torg, och ta bort 200 p-platser på V. Boulevarden och köra alla regionbussar tvärs igenom vårt vackra renässans centrum i Kristianstad?

Vad säger kultur och bevarande föreningen Gamla Christianstad?

Det vi vet är att större delen av Rådhuskvarteret skall rivas utan någon känsla för kulturen utan skall sprängas in moderna glasfasader i helt utan känsla för omgivningen och byggas in sex vånings "lådor" för att få plats! Alltså inga möjligheter till expansionsmöjligheter..

Tills nyligen sade Bengt Gustafson att allt var beslutat och han kände inte till någon opinion.
Likaså busslänken och borttagandet av över 200 p-plaster på V. Boulevarden och S. Kaserngatan var redan beslutad sade då herr Gustafson!
Det blir dubbelt så många arbetsplatser i Rådhuskvarteret utan tillgängligheten är vidare planerad!

Nu senast 110404 sista dagen, där vi kommuninvånare hade en möjlighet att yttra oss i plan ärendet över Ö. Centrum är fortfarande inritad Södra Busstorget.

Vi kommuninvånare har ingen möjlighet att YTTRA oss om utformningen eller arkitekturen, som inte närmare presenters i planunderlagen ! 

Märk väl detta Södra Busstorget har inte lyfts ur planärendet, alltså det här med en ny konsult för att hitta en annan dragning för Kristianstadslänken är bara ett kostsamt spel för galleriet, när det började hetta till kring öronen på Bengt Gustafson.
Bengt Gustafson anlitar ytterliggare en konsult till något som han tidigare sagt redan var beslutat och klart.

Du kan även se här ett förslag, som verkar vara ett desperat försök av C4-teknik till ersätta dessa 200 p-platser på V. Boulevarden, som tydligen tvunget prompt skall väck även om Gustafson just försöker föra oss bak ljuset.
Jag undrar vilken politiker som givit detta uppdrag till C4-teknik? 
Det togs väck från dagordningen på Tekniska nämndens sammanträde nu i mars, men nämnden fökastades alltså INTE förslaget m.a.o. det finns kvar!!!
Jag ställde en öppen fråga på Facebook TRE gånger till nämndens ordförande, men Anita Zeime BEHAGADE INTE svara!!  
MYCKET DÅLIGT!! Läs inläggen i slutet av detta inlägg.

Det är tråkigt för dem som är beroende, vilket i för sig gäller hela Kristianstads kommun, låter sig styras av en en stor galleria som säkert ställt dessa krav med all busstrafik genom Kristianstads centrum gentemot herr Gustafson.

 Det är sorgligt, när Gustafson o. Co. "spelar eller rättare sagt för bak ljuset" de som redan om är etablerade och med dom som har sina arbetstillfällen i centrum, som kan riskeras slås ut.

Jag lämnade in ett medborgarförslag om Stora Torg med torgförsäljning av bara lokalt producerad mat och lokalt hantverk. Jag hade då haft kontakt med Slow Citti rörelsen och Bondens marknad, som tyckte mina idéer var mycket bra.
Tyvärr föll det inte på läppen i kommunalfullmäktige utan mitt förslag röstades ner.
Det skall tilläggas det var i samband med "Spirit of Food" projektet, som sedermera visade sig blev ett stort fiasko.

Vilket torg tycker du skapar trevligaste atmosfär?
Lilla Torg eller Stora Torg?
Kan det liknas vid politisk klåfingrighet?

KB 110331  Ett modest förslag   
"Sedan Anita Zieme (MP) tog över ordförandeskapet för Tekniska nämnden i Kristianstads kommun har både torghandlarna och uteserveringarna utmanats. Det för tillfället mest upprörande är att restaurang Modestos servering på Ljunggrens plan inte får fortsätta, eftersom det ska vara park där."

Originally posted as a comment using DISQUS
"Parkeringssituationen är inte belyst, och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum" sades det nyligen, men ändå var man beredd ta bort 200 centrala P-platser, om inte opinionen sagt ifrån hade detta redan varit klubbat! Vilken beslutsordning och lek med andras pengar, 200 miljoner kronor! Redan 071121 sände jag in ett medborgarförslag om: En fördjupad och övergripande infrastrukturutredning. Man kan inte påstå att man är vidare lyhörd med ovanstående uttalanden, som man säger sig vilja vara. Naminsamling www.ikristianstad,nu


  • Anita Zieme
   Olle nu har det ju blivit som du önskade, det är nya utredningar på gång och det tar sin lilla tid innan man hittar lösningar som alla kan tänka sig, det är många viljor och önskemål som ska beaktas och sedan finns det utredningar gjorda av... duktiga tjänstemän och konsulter som ska flätas ihop med allas önskemål och visst är det bra eller hur ? det blir inte billigare av att vi gör nya utredningar hela tiden men vi får hoppas att den merkostnaden är värd ett bättre belyst resultat. Sedan är det så att alla i Kristianstad inte vill ha en stad som är känd för att vara parkeringarnas stad!! Visst är det bra att handeln mår bra men inte till priset av att varje park och grönyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel? Det finns forskning som visar att människor måste ha grönt omkring sig helst inom 200 meter, vi måste hitta en bra lösning för oss alla som vill leva och bo här.Visa mer

   den 23 februari kl. 23:01 ·

  • Olle Johansson
   Man kan inte i längden bara gömma gömma sig bakom diverse konsulter och vänta på den som passar det svar man vill ha. Det kallar jag inte demokrati.
   Mycket bra Anita se då till så det inte blir något parkerings däck i stadens lunga Tivoliparken. Tack skall du ha på förhand för att du röstar NEJ till Gustfsons envishet. Det är miljövänligt att åka buss o. bra, men alla region bussar skall inte gå igenom vårt renässanscentrum Ta kontakt med Sune Friström, som har mycket kunskap om Kristianstad, han har på ett mycket tidigt stadium framfört även till Gustafson förslag på samrådsmöte, om denne mannen hade varit mottaglig för argument hade beslutsprocessen varit mycket längre kommen och till en rimlig kostnad. Jag uppskattar vad du säger tag gärna också kontakt även med Prof. Johan Ansmelson Lund eller min kompis Prof. Horst Zillisen i Oldenburg, som är van att lösa konflikter i större offentliga beslut än våra i Kristianstad. Bägge dessa vet mycket i om tillgänglighet och offentligt beslutsfattande.
   Jag är just nu i Varberg, så kan väl fortsätta vår dialog, när jag kommer hem. Läs mer på www.ikristianstad.nu

   den 23 februari kl. 23:33 ·

  • Olle Johansson
   Du svarade aldrig. Jag vill gärna ha ett svar av dig. Det skulle vara bra att veta, om du kommer att rösta nej till parkeringar i Tivoliparken med anledning av vad du skrev ovan.
   Citat Anita: ”men inte till priset av att varje park och grö...nyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel?”
   Jag hoppas du lever upp till vad du skriver.
   Visa mer

   den 10 mars kl. 16:31 ·

  • Anita Zieme Hej vi har precis bokat ett datum med handelsföreningen och med fastighetsägarna och med C4 teknik för att sätta oss och gå igenom parkeringsmöjligheter och jag kommer aldrig att godkänna några parkeringar med däck vi naturrum och den blivande hälsoträdgården det passar inte ihop. Vi ska ju bli en bättre miljökommun !!!
   den 10 mars kl. 23:54 ·

  • Olle Johansson
   Hej Anita tack för svaret, även om du inte svarade på om du var beredd att stoppa utbyggnaden av fler P-platser i Tivoliparken. Du skall veta, att även jag tycker också om en bra miljökommun!
   Det jag då INTE förstår är, att du med andra ord accepterar att alla Regionbussar skall korsa genom Kristianstads renässanscentrum på V. Boulevarden och S. Kaserngatan och med detta också en försämrad miljö i centrum av Kristianstad. Detta i synnerhet, när det finns andra lösningar och befintliga trafikleder i Kristianstad, som inte kostar 200 miljoner att bruka och ej heller med minskad tillgänglighet som följd för våra besökare som inte bor vid en busshållplats.
   Det är bra ni för dialogen med intresseföreningarna i centrum bättre sent än aldrig.
   Var har du dialogen med kommuninvånarna i denna fråga?
   Du ville själv få igång en folkomröstning om Arenan. Varför driver du inte det om en folkomröstning, när det gäller Kristianstadslänken med denna ICKE miljövänliga busstrafik genom centrum och mycket stora och kostsamma förändring 200 miljoner, som Bengt Gustafson och Co. tvunget skall driva igenom eller du sitter i samma båt nu och då går det inte att ha en avvikande uppfattning?
   Svara gärna rakt med ja och nej på mina frågor.
   Visa mer

   den 15 mars kl. 17:33 ·

  • Olle Johansson
   Du har kanske missat min sista frågeställning på Facebook, som jag skrev den 15/3.
   Där jag skrev: ”Hej Anita tack för svaret, även om du inte svarade på om du var beredd att stoppa utbyggnaden av fler P-platser i Tivoliparken. Du skall veta..., att även jag tycker också om en bra miljökommun!
   Det jag då INTE förstår är, att du med andra ord ...accepterar att alla Regionbussar skall korsa genom Kristianstads renässanscentrum på V. Boulevarden och S. Kaserngatan och med detta också en försämrad miljö i centrum av Kristianstad. Detta i synnerhet, när det finns andra lösningar och befintliga trafikleder i Kristianstad, som inte kostar 200 miljoner att bruka och ej heller med minskad tillgänglighet som följd för våra besökare som inte bor vid en busshållplats.
   Det är bra ni för dialogen med intresseföreningarna i centrum bättre sent än aldrig.
   Var har du dialogen med kommuninvånarna i denna fråga?
   Du ville själv få igång en folkomröstning om Arenan. Varför driver du inte det om en folkomröstning, när det gäller Kristianstadslänken med denna ICKE miljövänliga busstrafik genom centrum och mycket stora och kostsamma förändring 200 miljoner, som Bengt Gustafson och Co. tvunget skall driva igenom eller du sitter i samma båt nu och då går det inte att ha en avvikande uppfattning?
   Svara gärna rakt med ja och nej på mina frågor.”

   Jag vill fortfarande ha ett svar av dig, eftersom du är tekniska nämndens ordförande och dina åsikter är därför viktigs för kommuninvånarna.
   Alltså är det viktigt att fråga kommuninvånarna i dessa viktiga frågor?
   Är du beredd att genomföra Kristianstadslänken i V. Boulevarden och stänga av S. Kaserngatan för allmäntrafik med den utökade trafik enl. kommunens utredningar visar och med detta också försämrad miljö i Kristianstads centrum som följd?

   Hur ställer du dig till C4tekniks förslag till fler P-platser, som många skulle anläggas i park och grönområden, nu med hänsyn till dina ord ”Visst är det bra att handeln mår bra men inte till priset av att varje park och grönyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel?”
   Jag vet att det inte togs upp vid sista tekniska nämndens möte, men förslaget finns fortfarande.
   Är dessa desperata förslag att hitta ersättnings parkeringar, som man tydligen till vilket ”pris” som t.o.m. kan tänka sig att ta dessa grönområden i anspråk, som du helt riktigt tidigare tyckte skall vara kvar som grönområden.
   Alltså är du beredd att rösta nej till C4 tekniks förslag?
   Glöm inte svara vad du anser om Kristianstadslänken tvärs genom centrum.
   Som jag skrev förra gången vill jag ha rakt svar med ja och nej på mina frågor.

   Bästa hälsningar och nu äntligen verkar våren vara på väg.
   Olle

   den 21 mars kl. 19:59 ·

  • Anita Zieme Jag kommer in till dig nästa vecka när jag har lite tid så kan du få ta del av mina tankar. Jag är inte ensam om att bestämma, vi har en demokratisk vald nämnd som styrs av folkstyret dvs fullmäktige.
   den 22 mars kl. 00:22 ·

  • Olle Johansson
   Hej Anita tack för ditt svar, men jag saknar fortfarande svar på mina frågor.
   Jag vill ha svaren här på nätet eftersom du är tekniska nämndens ordförande och en offentlig person, vill jag att du svarar här vad Du och hur ditt parti tänker rösta på mina frågor. Jag är medveten om att du inte kan svara för andra.
   • Kristianstadslänken på V. Boulevarden?
   • Anlägga fler P-Platser i Tivoliparken och på andra grönområden enligt C4tekniks förslag?
   • Höjning av VA-taxan från 85000 till 120000(en höjning på ca 120% på två år)?

   I den politiska debatten talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren.
   Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämnd sammanträdena inte är öppna för allmänheten!
   Du är naturligtvis välkommen att besöka mig, och det är alltid trevligt att träffa dig, men det får inte vara med anledning av att du inte vill offentliggöra era åsikter för kommuninvånarna.
   Du kan läsa mer på min blogg i ämnet och övriga Kristianstads frågor. http://ikristianstad.blogspot.com/
   Med hänsyn vad ovan sagts väntar jag och många kommuninvånare fortfarande på svar på mina frågor här där frågorna ställts.
   Det är tredje gången frågorna framförs.

   den 27 mars kl. 16:36 ·

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?       
Kommentera gärna allt för Kristianstad.   
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.    
Tack!   

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.seDu kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad