2011-04-20

Kristianstad hoppas P. Månsson läser och lyssnar på följande.

KB 110419  Månssons märkliga prioriteringar   


Detta vore kanske något för Kristianstad, att dra igång något liknande som man gjort i Helsingborg  Rädda Ångfärjestationen allt för Kristianstads bästa?

Hör från kommunalfullmäktige mötet 110412:
Här hör du Pierre Månssons känsla och empati för kulturen!

Övriga klipp där uttalande görs om Kristianstads utformning!!
Du kan gå in och lyssna på kommunens hemsida   Webbsändningar från Kristianstads kommun   
 
Mycket märkligt uttalade av Månsson, vilken känsla han visar! Hoppas Månsson läser följande.

Mitt samrådsyttrande:

Kristianstads kommun
Byggnadsnämnden
29180 Kristianstad
Yttrande till planförslaget “Detaljplan för Kristianstad 4:4 m.fl., ÖSTRA CENTRUM, centrala Kristianstad, Kristianstads kommun.”
Med anledning av det utställda planförslaget, som mycket bristfälligt visar fasadutformningen på tilltänkta byggnader.
Vill jag framöver ha rätten att yttra mig om det, vilket även borde gälla alla kommuninvånare, eftersom det är synnerligen viktigt, då denna etablering av Ö. Centrum kommer att vara en stor förändring och påverkan av stadsbilden och kulturmiljön.
Det är synnerligen viktigt, att dessa fasader anpassas till övriga byggnader i Kristianstads centrum, så att man inte ännu en gång skall behöva upptäcka efter 10- 20 år, att samma misstag gjorts ännu en gång som hände på 60-talet.
Fasaderna bör anpassas till den småskallighet som finns i Kristianstad, vilket gjordes vid ombyggnaden av en huskropp från 60-talet på Ö. Vallgatan 7-19, där fasaden delades upp i olika sektioner, som vid byggandet denna fastighet var en fasad.
Även den nybyggda fastigheten efter branden vid Lilla Torg är ett bara exempel på en ny byggnad, som anpassats efter övriga fastigheter i centrum av Kristianstad.
Detta med anledning av Ö. Centrum kommer att var den största fastigheten i Kristianstads centrum från S. Kaserngatan till Nya Boulevarden cirka 380 meter visserligen i olika huskroppar, men om arkitektstilen, som presenterats vid tidigare presentationer av Ö. Centrum, är av samma snitt blir detta Ö. Centrum för dominant i Kristianstads stadsbild.
Jag föreslår en ny utställning där kommuninvånarna har möjlighet att yttra sig om byggnadernas fasader innan bygglov för dessa byggnader I Ö. Centrum beslutas byggnadsnämnden och kommunalfullmäktige.
Det är mycket viktigt med denna anpassning av byggnadernas exteriör I vårt snart 400-åriga renässans centrum I Kristianstad.
Kristianstad 2011-04-04
Olle Johansson

Mer från bloggen i ämnet:

Anpassning av hus i Kristianstad om viljan finns eller inte finns.

Se och lyssna på känslan för kulturen i Kristianstad!!


 "Vill visa dej hur vackert rådhuskvarteret från V Boulevarden en gång var. Är det genomtänkt att offra detta för att regionpolitikerna ska få nära till centralstationen??"

Jag skall nu åka till Rendsburg. Det skall bli roligt att se, om Rendsburg styr arkitekterna eller tvärtom, som det är lite för mycket av i Kristianstad. Det är ju alltid beställaren som köper det man beställer.

I Helsingborg är det just nu stor uppståndelse mot "Saltkristallen" en förvanskning av stadsbilden. Man kan visst bygga nytt men arkitekterna borde visa mycket mer känsla för sin omgivning. Arkitekterna måste inte tvunget använda alla finesser i sina CAD program i renässans miljö. Det finns andra platser i tätorterna, som man mycket väl kan bygga futuristiskt. I Tyskland har man mycket mer känsla för sin stadsplanering.

Vi skall väl inte tvunget göra om samma misstag från 60-talet då många gamla stadskärnor i Sverige raserades och revs?
Jag vädjar till alla försök att anpassa fasaderna på hela Rådhuskvarteret och Ö. Centrum. Titta bara vid Lilla Torg, vilket fint hus efter branden.

Likaså gör vad man kan så att inte Regionbussarna dras rakt genom centrum och med de desperata förslagen från C4-teknik, som vill skapa parkeringar här och där på våra grönområden.
Jag har påpekat detta tre gånger skriftligen för Anita Zime, men hon behagade inte svara!

De gröna bussarna kan köra som idag. Det går ju att byta buss vid resecentrum precis som från tåg till buss?
Det säger själva ordet resecentrum. Det är väl inte Steen & Ström som skall styra agendan i Kristianstad.
De lyckade tydligen dupera herr Gustafson numera f.d., som nu kan ha lugna dagar i Kaffatorp och vi kan ha en öppen dialog i Kristianstad.

Dessa parkeringar på V. Boulevarden är A och O för tillgängligheten i centrum så att det inte kantar över mot öster. Detta påpekade redan Fredrik Bergström från handelns utredningsinstitut vid presentationen av handelsutredningen och som nu också Johan Ansmelson Lund säger samma sak, när det gäller städerna tillgänglighet och utslagningar av arbetstillfällen skall undvikas.

Den som lever får se och en riktigt GLAD PÅSK på er alla som läser detta vi hörs snart igen!!

Olle
PS Hör gärna av er igen så vi kan den öppna dialogen i Kristianstad. Det var inget vidare att läsa om Gustafsons slutna sällskap "ForumKristianstad". Forumkristianstad är beteckning jag använt redan sedan 2003, men med den skillnaden att det alltid var öppet för alla.Jag sände för ett tag sedan ett mail till många Kristianstadsbor om utformningen i Kristianstad. Jag har fått stor respons på mitt mail så vi träffas efter påsk.


Läs hur f.d.kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad