2011-04-07

Se och lyssna på känslan för kulturen i Kristianstad!!


 "Vill visa dej hur vackert rådhuskvarteret från V Boulevarden en gång var. Är det genomtänkt att offra detta för att regionpolitikerna ska få nära till centralstationen??"

Jag fick denna kommentar och en bild från en Kristianstadsbo, som jag fullkomligt instämmer med.

Hur hade Kristianstad sett ut om tidigare ledningar för Kristianstad regerat med samma känsla?
Det är kanske t.o.m. så att valperioden på fyra år är alldeles för lång med hänsyn till känslan för Kristianstad?

Detta sker mitt i Kristianstads välkända renseans centrum utan att stadens kultur och bevarandeföreningen GAMLA CHRISTIANSTAD INTE ens reagerar!!!!!

Bildspel från Kristianstad


Vi måste alla vara aktsamma om stadens kultur och charm inte minst Kristianstads kommun, som nu skall riva och förvanska hela Rådhuskvarteret.

OBS! Detta utan kultur och bevarande föreningen Gamla Christianstad reagerat!

Titta här nedan på en fasad, om du laddar hem kommuntidningen, som kan liknas kulturkrock, vilket ofta hände på 60-talet, då många gamla hus och kulturkvarter revs.

Det värsta är nu håller samma sak att hända med vårt vackra rådhuskvarter 2011.
På 60-talet kontoriserades ofta städerna centrum.

Detta vet man om trots detta gör man om samma sak och samtidigt med samma beslutsfattare talar dom om ett levande centrum efter kl 17 och en förtätad stad.

Man är t.o.m. tvungen att "spränga in "  sexvåningslådor tydligen för att få in behövliga ytor i kvarteret.

Hur ser det med expansionsmöjligheter i detta kvarteret?

Samtidigt talas det om Region Södra Sverige, där Kristianstad hade varit en mycket lämplig etableringssort eftersom det skulle ligga centralt till i denna region Skåne, Bleking södra Småland.
Denna "framsynta" stadsplanering sker samtidigt, när det finns stor markytor norr om järnvägsstationen.


Dessa som har "bollen" i handen skall snart fira stadens 400 års jubileum!

Tidningen Kristianstad nr 2 Nya rådhuskvarteret - moderna lokaler bakom gamla fasader
"Den största förändringen på utsidan kommer att märkas vid hörnet mot centralstationen och i partiet mellan nuvarande Turistbyrån och själva Rådhuset. Kvarterets allra sämsta byggnader jämnas med marken och de gamla fasaderna bryts med moderna inslag, som ska öppna upp huset mot medborgarna."

Lyssna här nedan på Christina Borglund(KD), när hon ställer en seriöst och berättigad fråga på kommunalfullmäktige mötet 2011-03-08.

Hon påpekar, att i beslutsunderlagen är det bara bl.a. en massa ord som inte står för något.

Hör sedan, när Bengt Gustafson(M) svarar eller rättare sagt svamlar en massa om detta är bara en plan och detta är inge bygglovsmöte och arkitekterna och man kan inte uppföra det i helt gammal stil utan arkitekterna måste hitta något brott mellan nytt och gammalt.......

Det är inte märkligt det blir som det bli med den retorik som Gustafson framvisar och hans känsla för kulturen.

T.o.m. Helen Fritzon påstår att det är någon där i kommunalfullmäktige, som sagt "riv hela skiten"!

Det skulle vara intressant, att veta vem det kan vara som har fått kommuninvånarnas förtroende som uttalar sig på detta vis?

Här nedan kan du lyssna på dessa "bevingade ord!!"
Lyssna : Detaljplan för Kristian IV 10, Rådhuskvarteret centrala Kristianstad, Kristianstads kommun.

En mycket märklig turordning i beslutsfattandet, när det gäller dessa stora projekt som nu med Ö. Centrum och Rådhuskvarteret, som helt förändrar stadsbilden!

Det är redan beslutat projekten skall genomföras och kulturbyggnader skall rivas!

Sedan skall kommuninvånarna yttra sig i ett planärende, men man vet inte något överhuvudtaget om den slutliga utformningen mer en skissritning!

Bygglovshandlingarna borde på ett mycket tidigare stadium kopplas till planärendet.


Detta i synnerhet, när du hör kommunalrådet Bengt Gustafson kommunens högste politiker yttrar sig på ett K.F. möte på en seriöst ställd fråga av Christina Borglund.


På vilket sätt kan kommuninvånarna yttra sig, när det gäller utformningen av dessa dominerande byggnader i Kristianstad, som kommer att bli historia även dessa byggnader.

En aspekt i detta ärende. Kan det ligga i kommunlagen, att kommunalskattepengar skall använda till att bygga en kommersiell fastighet att hyra ut till Region Skåne?

I synnerhet behöver när den kommunala ekonomin behöver förstärkas med ännu fler äldre, som behöver omvårdnad och boende, och detta sker inte över natt.

Pengar är inte något som finns i obegränsad mängd.

Förr fick man lära sig att spara genom läsa "Spara och Slösa" och sparbanksfarbrorn, som kom till skolan och tömde sparbössan som fanns i klassrummet.

M.a.o. man lärde sig spara i "ladorna" för framtiden.

Det tänkandet hade inte skadat även i kommunala ekonomin.

Nu senast hörde jag att bevarande och kulturföreningen nog så behjärtansvärt ville, att kommunen skulle rädda en en väggmålning i Rådhuskvarteret av Anderas Bjökman, som skulle kosta ca 500.000:- kronor!

Gamla Christianstad yttrade sig överhuvud tagit inte alls över förvanskningen av Rådhuskvarteret!

Tänk en gång, när det fanns ideella krafter, som hade känsla och empati för kulturen, så räddades Österbergskagården och Vä husen, men nu när det gäller ett helt kulturkvarter säger vår kulturförening Gamla Christianstad ingenting mer än att rädda en väggmålning!

Så här står det f.ö. på Gamla Christianstads hemsida:


"Välkommen till Föreningen Gamla Christianstads hemsida!
"Föreningen Gamla Christianstad grundades 1947 "i syfte att i skrift och bild bevara minnen från gångna skeden i stadens historia".
Denna bevarandeuppgift har utökats efter hand som Kristianstads historiska stadskärna drabbats av moderna byggprojekt, så att föreningen också söker bevaka restaureringar och planer på sådana avseende det äldre byggnadsbeståndet samt andra stadsplaneringsärenden."

Följande skrivit innan beslut om rivning av Rådhuskvarteret togs:

Viktigt! Meddelande! Riv INTE Rådhuskvarteret!

Jag låter detta inlägg finnas kvar som en skamfläck för Kristianstad! Tyvärr är det för sent! Det är tråkigt, när det INTE finns mer känsla för KULTUR! Så hade det INTE gått till i Tyskland, där betyder kulturen fortfarande något! Upprop ! Stoppa en rivning av Rådhuskvarteret i Kristianstad. Sätt ner foten!Det skulle vara ett kulturmord mot Kristianstad att riva Rådhuskvarteret!! Finns det ingen empati i Kristianstads kommun för kulturfastigheter utan man kan tänka sig riva detta vackra kvarter i Kristianstad och allt detta beror på vanskötsel av dessa fastigheter under lång tid? Stöd Namninsamlingen. Klicka >> Namnlinsamling för bevara Rådhuskvarteret Tyvärr opponerade sig INTE Kristianstads kommuns kulturföreningar Gamla Christianstad(tag med detta i er ÅRSBOK!!) VäHusens Vänner !! Tråkigt för en stad som snart är 400 ÅR!

Annan utfästelse som handlar om kulturen och miljön i Kristianstad.
Nu återstår bara att se om det är "läpparnas bekännelse" i detta som sades på kommunalfullmäktige mötet 101214:
Lyssna själv hur man utlovar en NY beslutsprocess ang. Kristianstadslänken på kommunalfullmäktige mötet 101214.
Som tur är har inte alla tappat "fotfästet" och ärlighet vinner i längden.

Lyssna : Diskussion om Resecentrum o. Kristianstadslänken

Gäller det idag vad som sades på ovanstående ljudupptagning?

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad