2010-05-23

Charmiga Tosteberga.

Klicka >> Namninsamling för bevara RådhuskvarteretHär byter vi åsikter.

Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om ,

2010-05-03

Hur sköter Swanstein o. Co -Sjukvården i Region Skåne?? Vanligt att svårt sjuka flyttas!!

Vanligt att svårt sjuka flyttas!!

KB 200831 : Pandemin kommer att medföra ökat distansarbete

KB 100503 : Region Skåne är bankruttJag blev mycket bestört, när jag sett hur det hör till vardagen, att svårt sjuka patienter flyttas omkring mellan olika sjukhus. Likaså , när jag hörde en ansvarig för cancervården i Lund talade om, att det förekommer att cancerpatienter inte får den adekvata vård som de kan få som finns utvecklad och används.

Detta när man sedan läser i nedan samlade länkar hur resurserna används, som jag fann efter bara efter en timmes sökande på nätet.

Stackars SJUKHUSPERSONAL och PATIENTER, när det skall sparas på det som tillhör väsentligheterna i vården.

Läsa följande inlägg från debatten, som jag blir upprörd och förfärad hur det går till och sköts av våra förtroende valda. Jag finner inte , det är förfärligt. Detta är toppen på ett isberg hur man handskas med skattebetalarnas pengar!
Hur mycket väsen gör opositionen över alla felaktigheter?

KB 091120 : Region Skåne sviker patienterna 
"Regionpolitikerna inom den styrande femklövern – M, FP, C, KD, och MP – sviker på det grövsta patienterna inom Region Skåne. Man varken lyssnar eller tar till sig patienternas synpunkter på tillgänglighet, vårdgaranti eller säkerhet i vården.

Vårdgarantin manipuleras, genom att nästan hälften av väntelistorna för patienter som skall opereras eller undersökas av specialist läggs åt sidan. Sedan kan regionen stoltsera med att 90 procent av vårdgarantin är uppfylld!

Regionpolitikerna och följsamma tjänstemän har isolerat sig i Skånehuset i Kristianstad och tar fram råd och anvisningar, som saknar förankring i de sjukas verklighet.

Det lönar sig varken för friska eller sjuka skåningar att försöka få kontakt med regionledningen. Man är oanträffbar och får man i gång en diskussion vet regionpolitikerna alltid bäst och anser sig kunna bedöma var, hur och när vård skall ges. Inte minst tack vare regiondirektören, som genom sina erfarenheter från Stockholm kan skilja på god och dålig vård. Förresten hur är det man säger: "Erfarenheten kan vara bedräglig och omdömet svårt"? De styrande vill inte slösa psykisk energi att lyssna på medborgarna eftersom regionpolitiken syftar framåt på ett sätt som vi andra inte förstår. Men man äger inte snille för att man är regionpoltiker.

Samtidigt skall man komma ihåg att varje skattekrona måste komma patienten till nytta. Kronan skall inte vara ett medel för att politikern skall bli återvald!

Eftersom våra folkvalda är så "tondöva" bildas nu intressegrupper för att vården skall bli bättre, kallade "Rädda skånsk sjukvård".

Denna intressegruppering har massivt stöd av 50 000 medborgare, särskilt i Ängelholmstrakten men även i Helsingborg, Lund och Simrishamn med omnejd. Inför kommande val kan intressenterna mycket väl få ett starkt inflytande.

Ibland ger politikerna dubbla budskap. Exempelvis har de har gjort uttalande att landstingen skall läggas ner och de små sjukhusen skall bevaras. Men nu är allt bortglömt. Är det kanske politikerlönen som ger denna tystnad?

Henrik Hammar (M) skall nu lämna regionpolitiken eftersom han förmodligen insett att han måste avgå till följd av den dåliga nomineringen. Man hade önskat att även Jerker Swanstein (M) skulle insett sin begränsning. Ingen skulle saknat honom med hänsyn till hans maktfullkomliga arrogans.

Har vi med dessa folkvalda en demokrati i Region Skåne när det gäller sjukvårdsfrågor? Svaret är entydigt nej! Ett par femklöverister har gjort fullständigt klart att det lönar sig ej att komma med kritik eller förslag.

Vad femklövern beslutat går ej att rubba. Därmed har den skånska vårddemokratin gått i graven!

Anders Biörklund, legitimerad läkare Lund"

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/region-skane-sviker-patienter-och-privata-vardgivares-personal/

KB 091214 : Ren fars i skånsk regionpolitik
"Nyligen betraktade jag skådespelet "Budgetdebatt i Region Skånes fullmäktige". Detta sorgliga spektakel med B-laget av Skånes politiker i rollerna är en uppvisning i feghet och politiska plattityder där vanligt sunt förnuft har lagts åt sidan.

Man kände hur de 149 ledamöterna hukade sig under partipiskorna och läste sina i förväg godkända inövade inlägg utan glöd och personligt engagemang.

Föreställningen blev komisk när Uno Aldegren (S) debatterade ekonomi med Jerker Swanstein (M). Båda herrarna är djupt ansvariga för den kris som regionen befinner sig i, med tjugo miljarder kronor i ofinansierade pensionsskulder och i praktiken en bankrutt verksamhet med 114 procent negativ soliditet.

Denna kris fanns inte med på agendan. Skåne har sämst finanser av alla landsting/regioner i Sverige! Ingen av herrarna verkade skämmas eller vara medveten om krisen i regionens ekonomi! I Aldegren-Swanstein debatten ansåg sig Swanstein i egenskap av företagare vara bättre än Aldegren i att begripa företagsekonomi.. Under replikskiftena tänkte jag: "A blind leading a blind!"

För skojs skull tog jag en upplysning på Advokatfirman Jerker Swanstein AB för att se hur duktig Swanstein är på att driva företag. Det ser inte bra ut. Företaget ett negativt eget kapital och en soliditet på minus. Denna man har ansvaret för att driva Region Skåne med 33 000 anställda och en budget på trettio miljarder kronor.

Inte nog med att man missköter ekonomin och låter sjukvården gå på kryckor (!). Man ger sig in i vansinniga prestigefyllda projekt som nytt regionkontor på Sveriges dyraste tomt i Malmö, eget kontor i Bryssel och Skanska Care AB som exporterar skånsk sjukvård.

Att man sedan upprepar misstagen från Göteborg och Stockholm och bildar ett storsjukhus SUS visar på maktfullkomlighet och inkompetens hos våra skånska politiker.

Det är dags för oss skåningar att avliva regionens byråkrati och låta kommuner och staten ta över driften av Skåne. Region Skåne har blivit en koloss på lerfötter som kostar mycket mer än vad det ger. Byråkratin föder nya byråkrater.

När man ser att det finns fler sjukvårdsdministratörer än läkare i Skåne förstår man att det hela har gått fullständigt snett. Skrota regionen!

Ingvar Thorell, Ängelholm"


Jag GOOGLADE på Rädda Skånsk Sjukvård >> Inte mindre än 57200 träffar! Kan det vara något som patienterna saknar eller är missnöjda med??
Sjukhusläkaren.se : Toppadvokat har JO-anmält Region Skåne
”Det är osannolikt att det inte ska finnas handlingar som visar vad de över 40 miljoner kronor som McKinsey mottagit resulterat i”
När Tore Wiwen- Nilsson, advokat och delägare i Nordens största advokatbyrå, började intressera sig för beslutsprocessen bakom Region Skånes strukturomvandling av sjukvården, upptäckte han att det saknades viktiga handlingar.
– Jag ville ta del av underlaget som tagits fram av McKinsey och som rörde profileringen och samordningen av universitetssjukhusen i Skåne. Men när jag efterfrågade specifika handlingar fick jag beskedet att det inte fanns några sådana handlingar. Istället fick jag ta del av en massa meningslösa dokument, men inte något underlag som visade resultatet av de utredningar som konsultföretaget McKinsey gjort, säger Tore Wiwen-Nilsson.
Han har i omgångar fått yttra sig över de svar som Region Skåne lämnat till JO. Han har också ifrågasatt regionens påstående att det inte skulle finnas fler handlingar än de som få som redovisats.
– Men det förefaller högst osannolikt att man upphandlar och betalar ett konsultföretag som McKinsey över 40 miljoner, utan att det skulle finnas någon skriftlig dokumentation av resultatet av uppdraget. Ett konsultföretag som McKinsey, som är ett av världens främsta, skulle aldrig kunna genomföra ett så omfattande uppdrag utan att rapportera det skriftligen. De har ju till exempel sina ansvarsregler och kvalitetsprogram att följa och som tvingar dem att dokumentera sina arbetsprocesser och resultat, säger Tore Wiwen-Nilsson.
I det hemligstämplade projektförslag som McKinsey lade fram 2007: ”Utformandet av ett transformationsprogram för Region Skåne”, framgick med all tydlighet, menar Tore Wiwen-Nilsson, att konsultuppdraget skulle mynna ut i rapporter och andra redogörelser.
– Allt annat hade varit underligt. Dessutom är fakturorna från McKinsey anmärkningsvärt kortfattade, normalt ska en konsult inte kunna fakturera mångmiljonbelopp med endast en kort hänvisning till uppdraget, utan någon koppling till vad som faktiskt utförts och levererats. Även regionens diarium är anmärkningsvärt innehållslöst, säger Tore Wiwen-Nilsson.
– Det finns inte fler handlingar. Anmälaren har fått allt som finns och som vi har kunnat lämna ut. Sedan finns det arbetsmaterial som inte varit tillgängliga och som vi inte kan lämna ut, säger regiondirektören Sören Olofsson.
I september förra året anmodade Justitieombudsmannen JO, Region Skåne att göra en utredning och yttra sig över vad som framförts i Tore Wiwen-Nilssons anmälan. I slutet av december inkom regionstyrelsen med ett svar. Men Tore Wiwen-Nilsson var inte nöjd och ansåg inte att han har fått svar på sin begäran. Ärendet har sedan bollats fram och tillbaka och kompletterande utredningar och yttranden har begärts in.
– JO skrev i sin begäran till Region Skåne att yttrandet ska beslutas av regionstyrelsen. Men vad händer, jo, de närmast ansvariga, regiondirektören Sören Olofsson och regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein, ser till att de får ta fram underlaget. Och eftersom Jerker Swanstein tillhör den politiska majoriteten ser dessa två herrar till att deras förslag till yttrande lämnas till JO. Det är mycket anmärkningsvärt. Enligt min mening borde JO vända sig direkt till McKinsey och begära ut handlingarna, säger Tore Wiwen-Nilsson.
Region Skåne skulle, om det vore ärliga i sitt uppsåt, mycket väl kunna befria McKinsey från eventuell sekretess så att handlingar skulle kunna lämnas ut, menar han.
– De handlingar som JO har fått i den senaste omgången är handlingar som andra än McKinsey tagit fram, säger Tore Wiwen-Nilsson.
Handläggare på JO är byråchef Agneta Lundgren. Hon menar att JO gjort vad som krävts och att myndigheten inte har för avsikt att vända sig till McKinsey för att begära ut handlingar.
Beslut i ärendet förväntas komma före årsskiftet."

Se också:

• Chefsjuristen i Region Skåne hoppade av: ”Ledningen saknade respekt för lagen”

• ”Svårt att hitta lyckade fusioner”

• I november kom beslutet som ledningen lovat aldrig skulle tas

• Jerker Swanstein sprängde skalan

• ”Arbetsgrupperna där de anställda skulle få säga sin mening var en demokratisk skenmanöver”


Vad tycker DU???
Vad är att göra?
Heder och moral finns inte längre.

_______________________________________

Ny öppnad Google diskussions Grupp om allt som kan tillföra Kristianstad något.


Stöd Namninsamlingen.
Klicka: Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka: i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,