2011-03-31

Hur står det till med offentliga dialogen i Kristianstad?


K.B. 110222  Gör om länken!  
"Kommunalrådet i Kristianstad Bengt Gustafsson (M) tänker inte acceptera opinionens åsikter angående Kristianstadslänken, utan vill anlita ännu en egen konsult och det för skattebetalarnas pengar!
Vi anses ha demokrati i Sverige, men jag betvivlar det alltmer. Ingen politiker har fått ett blankt papper av oss väljare att fylla med vad han/hon själv behagar.
Politiker är skyldiga att lyssna på folket. De är inte våra herrar. Vi medborgare är deras arbetsgivare, vi avlönar dem. För övrigt anser jag, att man bör återinföra ämbetsmannaansvar. Alla andra får ta ansvar för sina handlingar.

Blogginlägg: Skall grönområden och parkmark asfalteras p.g.a. kommunarådet Bengt Gustafson (M) Kristianstad tvunget skall köra alla regionbussar genom Kristianstads renässans centrum?

C4teknik lämnade ett förslag på P-platser till tekniska nämnden som ersättning på de 200 platser, som kommer att försvinna genom Bengt Gustafsons envishet att tydligen fortfarande försöka genomföra "sin" Kistianstadslänk på Västra Boulevarden, som Du och jag skall finansiera(200 miljoner kronor)!

Detta borde kallas "PROJEKT Gustafsons(M) U.P.A"!

Förslaget togs ej upp i Tekniska nämnden 110222. Det togs bort från dagordningen, men förslaget finns kvar eftersom det inte förkastats av nämnden.  renässans 

Skriftväxling på Facebook med Anita Zieme (Mp) ordf. Tekniska nämnden Kristianstad med anledning av ovanstående insändare i Kristianstadsbladet, vilket INTE inger något vidare förtroende eller någon känsla mot dem man fått förtroende av.

Olle 110222:
"Parkeringssituationen är inte belyst, och vi behöver fler parkeringsplatser i centrum" sades det nyligen, men ändå var man beredd ta bort 200 centrala P-platser, om inte opinionen sagt ifrån hade detta redan varit klubbat! Vilken beslutsordning och lek med andras pengar, 200 miljoner kronor! Redan 071121 sände jag in ett medborgarförslag om: En fördjupad och övergripande infrastrukturutredning. Man kan inte påstå att man är vidare lyhörd med ovanstående uttalanden, som man säger sig vilja vara. Namninsamling www.ikristianstad,nu

Anita 110222:
Olle nu har det ju blivit som du önskade, det är nya utredningar på gång och det tar sin lilla tid innan man hittar lösningar som alla kan tänka sig, det är många viljor och önskemål som ska beaktas och sedan finns det utredningar gjorda av duktiga tjänstemän och konsulter som ska flätas ihop med allas önskemål och visst är det bra eller hur? det blir inte billigare av att vi gör nya utredningar hela tiden men vi får hoppas att den merkostnaden är värd ett bättre belyst resultat. Sedan är det så att alla i Kristianstad inte vill ha en stad som är känd för att vara parkeringarnas stad!! Visst är det bra att handeln mår bra men inte till priset av att varje park och grönyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel? Det finns forskning som visar att människor måste ha grönt omkring sig helst inom 200 meter, vi måste hitta en bra lösning för oss alla som vill leva och bo här.

Olle:
Man kan inte i längden bara gömma sig bakom diverse konsulter och vänta på den som passar det svar man vill ha. Det kallar jag inte demokrati.
Mycket bra Anita se då till så det inte blir något parkerings däck i stadens lunga Tivoliparken. Tack skall du ha på förhand för att du röstar NEJ till Gustfsons envishet. Det är miljövänligt att åka buss o. bra, men alla region bussar skall inte gå igenom vårt renässanscentrum Ta kontakt med Sune Friström, som har mycket kunskap om Kristianstad, han har på ett mycket tidigt stadium framfört även till Gustafson förslag på samrådsmöte, om denne mannen hade varit mottaglig för argument hade beslutsprocessen varit mycket längre kommen och till en rimlig kostnad. Jag uppskattar vad du säger tag gärna också kontakt även med Prof. Johan Ansmelson Lund eller min kompis Prof. Horst Zillisen i Oldenburg, som är van att lösa konflikter i större offentliga beslut än våra i Kristianstad. Bägge dessa vet mycket i om tillgänglighet och offentligt beslutsfattande.
Jag är just nu i Varberg, så kan väl fortsätta vår dialog, när jag kommer hem. Läs mer på www.ikristianstad.nu

Olle 110310:
Du svarade aldrig. Jag vill gärna ha ett svar av dig. Det skulle vara bra att veta, om du kommer att rösta nej till parkeringar i Tivoliparken med anledning av vad du skrev ovan.
Citat Anita: ”men inte till priset av att varje park och grönyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel?”
Jag hoppas du lever upp till vad du skriver.

Olle:
Som jag ser på dagordningen till tekniska nämndens möte den 22/2 finns förslag på P-platser bara i Tivoliparken och grönområden runt Residenset med 163 stycken plus 45 vid Flickskolan, där nyetablering för boende skall etableras till allmän parkering. Denna punkt ströks från dagordningen, men hur ställer Du dig Anita till detta tjänstemannaförslag. Du som Tekniska nämndens ordförande måste väl ha en uppfattning om detta innan beslutsprocessen avancerar för långt. Jag förutsätter, att du då kommer att rösta nej till att taga bl.a. Tivoliparken i anspråk till allmänna P-platser på dessa ovan nämnda områden, om inte är det mycket motsägelsefullt vad du tidigare skrivit och det skrivna ordet brukar jag uppfatta som sanning. Jag vill gärna ha ett svar av dej på dessa punkter.

Anita 110310:
Hej vi har precis bokat ett datum med handelsföreningen och med fastighetsägarna och med C4 teknik för att sätta oss och gå igenom parkeringsmöjligheter och jag kommer aldrig att godkänna några parkeringar med däck vi naturrum och den blivande hälsoträdgården det passar inte ihop. Vi ska ju bli en bättre miljökommun !!!

Olle 110315:
Hej Anita tack för svaret, även om du inte svarade på om du var beredd att stoppa utbyggnaden av fler P-platser i Tivoliparken. Du skall veta, att även jag tycker också om en bra miljökommun!
Det jag då INTE förstår är, att du med andra ord ...accepterar att alla Regionbussar skall korsa genom Kristianstads renässanscentrum på V. Boulevarden och S. Kaserngatan och med detta också en försämrad miljö i centrum av Kristianstad. Detta i synnerhet, när det finns andra lösningar och befintliga trafikleder i Kristianstad, som inte kostar 200 miljoner att bruka och ej heller med minskad tillgänglighet som följd för våra besökare som inte bor vid en busshållplats.
Det är bra ni för dialogen med intresseföreningarna i centrum bättre sent än aldrig.
Var har du dialogen med kommuninvånarna i denna fråga?
Du ville själv få igång en folkomröstning om Arenan. Varför driver du inte det om en folkomröstning, när det gäller Kristianstadslänken med denna ICKE miljövänliga busstrafik genom centrum och mycket stora och kostsamma förändring 200 miljoner, som Bengt Gustafson och Co. tvunget skall driva igenom eller du sitter i samma båt nu och då går det inte att ha en avvikande uppfattning?
Svara gärna rakt med ja och nej på mina frågor.

Olles nästa fråga:
Du har kanske missat min sista frågeställning på Facebook, som jag skrev den 15/3.
Där jag skrev: Hej Anita tack för svaret, även om du inte svarade på om du var beredd att stoppa utbyggnaden av fler P-platser i Tivoliparken. Du skall veta, att även jag tycker också om en bra miljökommun!
Det jag då INTE förstår är, att du med andra ord ...accepterar att alla Regionbussar skall korsa genom Kristianstads renässanscentrum på V. Boulevarden och S. Kaserngatan och med detta också en försämrad miljö i centrum av Kristianstad. Detta i synnerhet, när det finns andra lösningar och befintliga trafikleder i Kristianstad, som inte kostar 200 miljoner att bruka och ej heller med minskad tillgänglighet som följd för våra besökare som inte bor vid en busshållplats.
Det är bra ni för dialogen med intresseföreningarna i centrum bättre sent än aldrig.
Var har du dialogen med kommuninvånarna i denna fråga?
Du ville själv få igång en folkomröstning om Arenan. Varför driver du inte det om en folkomröstning, när det gäller Kristianstadslänken med denna ICKE miljövänliga busstrafik genom centrum och mycket stora och kostsamma förändring 200 miljoner, som Bengt Gustafson och Co. tvunget skall driva igenom eller du sitter i samma båt nu och då går det inte att ha en avvikande uppfattning?
Svara gärna rakt med ja och nej på mina frågor.

Jag vill fortfarande ha ett svar av dig, eftersom du är tekniska nämndens ordförande och dina åsikter är därför viktiga för kommuninvånarna.
Alltså är det viktigt att fråga kommuninvånarna i dessa viktiga frågor?
Är du beredd att genomföra Kristianstadslänken i V. Boulevarden och stänga av S. Kaserngatan för allmäntrafik med den utökade trafik enl. kommunens utredningar visar och med detta också försämrad miljö i Kristianstads centrum som följd?

Hur ställer du dig till C4tekniks förslag till fler P-platser, som många skulle anläggas i park och grönområden, nu med hänsyn till dina ord ”Visst är det bra att handeln mår bra men inte till priset av att varje park och grönyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel?”
Jag vet att det inte togs upp vid sista tekniska nämndens möte, men förslaget finns fortfarande.
Är dessa desperata förslag att hitta ersättnings parkeringar, som man tydligen till vilket ”pris” som t.o.m. kan tänka sig att ta dessa grönområden i anspråk, som du helt riktigt tidigare tyckte skall vara kvar som grönområden.
Alltså är du beredd att rösta nej till C4 tekniks förslag?
Glöm inte svara vad du anser om Kristianstadslänken tvärs genom centrum.
Som jag skrev förra gången vill jag ha rakt svar med ja och nej på mina frågor.

Bästa hälsningar och nu äntligen verkar våren vara på väg.
Olle

Anita 110321:
Anita Zieme svarade så här alltså inte bered att delge sina synpunkter offentligt: "Jag kommer in till dig nästa vecka när jag har lite tid så kan du få ta del av mina tankar. Jag är inte ensam om att bestämma, vi har en demokratisk vald nämnd som styrs av folkstyret dvs fullmäktige."

Olle 110327:
Hej Anita tack för ditt svar, men jag saknar fortfarande svar på mina frågor.
Jag vill ha svaren här på nätet eftersom du är tekniska nämndens ordförande och en offentlig person, vill jag att du svarar här vad Du och hur ditt parti tänker rösta på mina frågor.
·      Kristianstadslänken på V. Boulevarden.
·      Anlägga fler P-Platser i Tivoliparken och på andar grönområden enligt C4tekniks förslag.
• Höjning av VA-taxan från 85000 till 120000(en höjning på ca 120% på två år)?
I den politiska debatten talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren.
Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämnd sammanträdena inte är öppna för allmänheten!
Du är naturligtvis välkommen att besöka mig, och det är alltid trevligt att träffa dig, men det får inte vara med anledning av att du inte vill offentliggöra era åsikter för kommuninvånarna.
Du kan läsa mer på min blogg i ämnet och övriga Kristianstads frågor. http://ikristianstad.blogspot.com/
Med hänsyn vad ovan sagts väntar jag och många kommuninvånare fortfarande på svar på mina frågor här där frågorna ställts.

OBS!!
Anita Zeime behagade INTE svara trots tre påminnelser, men man hade sina åsikter klara i det stänga nämndsammaträdet i Tekniska nämnden!
Det är till att känna mycket för demokratin och dom man fått förtroende av!!
Det är inte märkligt att det skapas politikerförakt?
Jag upprepar I den politiska debatten talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren.
Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämndsammanträdena inte är öppna för allmänheten!Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-03-30

Gustafson(M) är beredd att avgå i Kristianstad?

"Efter att ytterligare tuff kritik riktats mot kommunalrådet Bengt Gustafson (M) har han sjukskrivit sig och funderar på sin framtid."
 
Är den stackars mannen sjuk då behöver han medmänsklig hjälp.
Han har kanske varit sjuk en längre tid?
Han som man trodde var kommunens "starke man"?
Men vi närmare eftertanke säger ofta Gustafson ena minuten, att besluten är tagna och nästa minut känner han inte till någon opinion och sedan, när det börjar bränna till anlitar han ytterligare en konsult, som man kan man köpa det svar man vill ha.
 
Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221
Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-03-23

Ny avgift föreslås för VA-anslutning - Nyheter - Kristianstads kommun

Läs här så kan du se hur snabb den kreativa kommunen Kristianstad kan vara, när den tvivelaktiga SÄRTAXAN riskeras att inte godkännas,
Chefen fick gå p.g.a. felaktigheter, men han fick över 800.000:- med sig på resan som "fickpengar"!
Snabbt och Kreativt tänkande när det gäller VA-taxor i den välkomnande kommunen Kristianstad!!?
Upphandlingen gjordes under tvivelaktiga omständigheter enligt lagen om offentlig upphandling (LoU). ?
Hur gick detta till
?
Är det någon som vet?


K.B. 110324  Ingen alls mystik kring VA-avgift

B.G. uttalande i sin insändare. När någon blir trampad sina ”ömma tår” då skriker man högt.
·      B.C.  skall inte lägga sig husägarna privatekonomi och tala om att det blir en värdestegring
·      LoU hur var det med konsultupphandlingen hos Tyrens för 600000 till Yngsjö? Hur handlades de övriga konsulttjänsterna upp?
·      Vägarna grävdes väl aldrig upp?
·      Hur var det med vägen till badplatsen?
·      Var det offentliga toaletten vid badplatsen med i underlaget för särtaxa?
·      Enligt sakkunskap är viktningen helt fel i kostnadsfördelningen för att komma fram till särtaxa.
·      Vilka kommuner jämför man med? Är det fel att vara bäst i klassen?
·      Om det nu var politiskt misstroende? Var får man över 800.000:- när man byta jobb?
·      Hur är det med planerna för t.ex. Fårabäck, om likabehandlingen för kommuninvånarna skall gälla enligt kommunallagen?
·      Vad krävs sedan för att överklaga kommunalfullmäktige beslut.
·     För det femte så har det faktum att det funnits ett politiskt misstroende mot mig från kommunstyrelsenivå. Vad var denna orsak det kostade oss kommuninvånare över 800.000:-? Pappren borde för finansiärerna kommuninvånarna. Precis som B.C. själv säger om anslutnings  att det stora flertalet kommuninvånare anser att det skulle vara osmakligt att beslut fattades. Det gäller även dessa 800000 för att byta jobb.  Är våra beslutsfattare skuld till denna kostnad så ur renhetskrav och förtroende så skall oavsett skuldfrågan pappren på bordet.

Kristianstads kommun: Ny avgift föreslås för VA-anslutning - Nyheter - Kristianstads kommun

K.B. 110324  Fortsatt oklart om VA-taxa
"Anslutningsavgiften ska motsvara den genomsnittliga kostnaden som krävs för att bygga ut VA i ett område. Vid en granskning visar det sig att det hittills har varit för billigt att koppla in sig på det kommunala vatten- och avloppsnätet." 

Frågan man då kan ställa sig, om man tidigare haft så dåliga beslutsunderlag vid tidigare beslut om taxor, att det idag skulle motivera en höjning av av avgifterna med hela ca. 120% på två år?  


Det är många skandaler för Kristianstad nu med t.ex.  Brottet mot strandskyddet?  Ingen dialog med de som driver verksamheter i centrum!
Vad var det som avdelningschefen Björn Carlqvist vad var han skyldig till ?
Han fick! Får 820 000 för att sluta: "Kan börja titta framåt" 
Vad var det som hände med förvaltningschef Jan Westberg, som hade allt i "huvudet"?
Chefsavhopp på C4 Teknik
m.m. det finns många fler skandaler!
Varför hemlighållas?
Vad är Kostnaden?
Varför inte polisanmält? 
Det är kommuninvånarnas pengar det handlar om även dessa 820.000:- som betalas ut, när felaktigheter begåtts!!

Ytterst vilar ansvaret på kommunalrådet Bengt Gustafson! 
Vad säger oppositionen och kommunrevisorerna till dessa skandaler?

"Alternativet till en uppgörelse nu hade varit en mycket långdragen rättslig process över åtta-tio månader med troligen en enbart marginellt bättre uppgörelse. Det är det inte värt. Jag vill snabba på processen och börja se framåt igen. "
 

"Pappren på bordet!
Inte vidare klädsamt!
Kommuninvånarna borde få veta, då det är DERAS pengar!
Detta sker med våra pengar, när det samtidigt talas det om en rättslig process!
Återigen träd fram!"
"820 000kr för att säga upp sig frivilligt!? Och beloppet betalas ut i form av en pensionsförsäkring som är skattetekniskt gynnsamt både för Carlqvist och Kristianstad kommun? Lämpligt?
Normalt om man gjort något olagligt får man sparken utan lön.
Avgångsvederlag och pensioner brukar ges vid uppsägningar pga arbetsbrist, nedläggningar etc.
Har uppslaget till TV serien om Svinarp hämtats från Kristianstad? Jag börjar undra för jag har i minne "flygplatsdebacklet" som kostade skattebetalarna ett antal miljoner!"
"Är detta en av anledningarna som man vill tvinga sommarboende till särtaxa för sina avlopp?
"Carlqvist, som arbetade som avdelningschef, ska enligt förvaltningschef Jan Westberg ha brutit mot kommunens regelverk för upphandling och mot LOU, Lagen om offentlig upphandling."
Är det något som har att göra med underlagen till SÄRTAXA för ovanstående avlopp?
Pappren på bordet!
Inte vidare klädsamt!
Kommuninvånarna borde få veta, då det är DERAS pengar!
Detta sker med våra pengar, när det samtidigt talas det om en rättslig process!
Återigen träd fram!"
"Det finns oklarheter kring de anklagelser som riktades mot den avstängde avdelningschefen Björn Carlqvist. Nu visar sig förvaltningschef Jan Westberg ha godkänt fakturor från samma firma som han kritiserat Carlqvist för att anlita."
Man borde kunna ställa frågan till de ansvariga i Kristianstad. 
Finns det något förtroende för denne svamlade Jan Westberg, som inte kan visa fram några underlag för Calqvists oegentligheter?
Har även han själv "sylt" på fingrarna eller m.a.o. finns det fler "lik i lasten" som skyddas?
Det yttersta ansvaret gentemot kommuninvånarna ligger på den politiska ledningen i Kristianstad, som inte skall låta rättvisan skipas på tjänstemanna nivå, utan omgående ta tag i vad som håller på att avslöjas.
Det finns kanske anledning för Janne Josefsson att göra en resa till Kristianstad?
Kan det bero på att han som hade "Allt finns i mitt huvud", att det var FÖR mycket som "TYNGDE" tjänstemannens huvud?
K.B.  100930 "En kontroversiell tjänsteman"

Kan det möjligen vara, att fler som har varit i "syltburken och fått den söta sylten på fingrarna"???

Det har funnits många skandaler under årens lopp i Kristianstad, men tyvärr tas ofta ingen lärdom av detta utan det kommer nya med jämna mellanrum.

K.B. 100929  Kristianstadsandan
"I Kristianstad finns bara en officiell anda: "Spirit of Food". Men vad rör sig under ytan? Ingenting blir klarare genom det sätt kommunen nu agerar på."
Först får folket säga sitt, det kallas demokrati, sedan mellan skål och vägg i det stängda rummet utan insyn kohandlar våra "kära" folkvalda!
Är detta demokrati?
Se nu på C4teknik där betalar man 820000:- till en som är misstänkt för juridiska oegentligheter, utan insyn för kommuninvånarna!
Finns det fler lik i lasten?
Är det konstigt det blir politiker FÖRAKT? 


Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930 Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvaradeSänt
080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?

Kommentera gärna allt för Kristianstad.

Att leva är att ta ställning.
Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.
Tack!


Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär Frågeformulär
___________________________
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.seDu kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-03-22

Mystiska och dyra VA-turer i Kristianstad

K.B. 110322  Mystiska och dyra VA-turer

På Kristianstads kommuns hemsida, publiceras förslag på en ny höjd VA-taxa. Kreativt och snabbt i Kristianstads kommun!

Nu, när kommunen kanske får nej från VA-nämnden med SÄRTAXOR för sommarstugorna i Åhus, som används 6-8 veckor per år, då är man uppfinningsrik, snabb och kreativ. 

Man föreslår att omgående höja VA-avgifterna för fritidshus, permanenthus som skall tvångsanslutas till kommunalt avlopp. Men man blir ”bara” tvungen att betala anslutningsavgiften?
 

Sommarstugeägare kan alltså fortfarande använda sina trekammarbrunnar, som är godkända men även andra husägare i kommunen där kommunalt VA ej är framdragit? Det var väl av miljöskäl det kommunala VA utbyggnaden skulle ske - eller?

VA avgiften höjdes så sent som 1 april 2009 från 55 000 till 85 000 - En höjning med 55 % !

Nu förslås en höjning från 85 000 till 120 000 - en ytterligare höjning nu med ca 40 %!

Dessa två höjningar sker under ca 2 år! En sammanlagd höjning med ca 120 %!  

Var annars i vårt samhälle förkommer dessa prishöjningar? 
Och bör inte anslutningsavgiften vara låg medan brukningsavgiften hög av miljöskäl?

Det är beundransvärt vilken snabb kommunal beslutsprocess som planeras till något som presenteras så sent som den 10 mars. Om tekniska nämnden tillstyrker taxeförslaget vid sitt möte den 22 mars går det vidare till kommunfullmäktige i maj och kan införas från den 15 juni!

Det påstås också att kostnaderna nu blir mer förutsägbara med en ny taxa och att särtaxor därmed blir mer sällsynta. Har särtaxa någon gång tidigare utnyttjats i Kristianstads kommun? Det påstås även att den nya taxan kommer att vara på nivå med genomsnittskommunen.

Är det då inte rimligt att jämföra med kommuner med samma grundförutsättningar med sand och grus som Kristianstads kommun har?
Kommunerna i t.ex. Bohuslän, Blekinge har i många fall mycket bergiga grundförhållande. Kommuner med skärgårdsmiljö som t.ex. Stockholm kan dessutom ha långa ledningsdragningar. 

Man kan inte jämföra ”äpplen med päron”.

Hela denna cirkus med kommunalt VA för sommarstugorna längs kusten startade med den nya kustplanen med utökade byggrätter, som sedermera delvis avslogs av Länsstyrelsen i något område. 


Tanken var väl att storstadsbor skulle permanent flytta till vår vackra kustremsa och pendla till arbetet i Stockholm, Göteborg och Malmö? För arbete finns ju inte i närområdet.

Trots att avgiften inte är juridiskt fastställd grävs det nu ner avloppsledningar. Träd fälls. Pump monteras på varje tomt. Husägaren skall på egen bekostnad sedan dra el och betala elkonsumtionen för pumpen. Givetvis är det NCC som i vanlig ordning gör jobbet åt kommunen! Bästa pris – Eller något annat?

Den avloppsteknik som valdes är det den ekonomiskt och tekniskt bästa lösningen? Den är i vart fall inte beprövad i Sverige med svenskt vinterklimat. 


Upphandlingen gjordes under tvivelaktiga omständigheter och ej enligt lagen om offentlig upphandling (LoU). Den ansvarige ”sparkades”.
Och nu när vi närmar oss slutet(?) - Då drar den ene tjänstemannen efter den andre från C4 Teknik. Borde inte alla handlingar fram och en offentlig granskning genomföras? 

Husorganet KB brukar vara bra på att få fram obehagliga sanningar. För det är ju inte första gången det händer egendomligheter i kommunen.

Olle Johansson Göran Lagerstedt


Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :
Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  

Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se
Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-03-21

Skall grönområden och parkmark asfalteras p.g.a. kommunarådet Bengt Gustafson (M) Kristianstad tvunget skall köra alla regionbussar genom Kristianstads renässans centrum?

C4teknik lämnade ett förslag på P-platser till tekniska nämnden som ersättning på de 200 platser, som kommer att försvinna genom Bengt Gustafsons envishet att tydligen fortfarande försöka genomföra "sin" Kistianstadslänk på Västra Boulevarden, som Du och jag skall finansiera(200 miljoner kronor)!

Detta borde kallas "PROJEKT Gustafsons(M) U.P.A"!

Förslaget togs ej upp i Tekniska nämnden 110222. Det togs bort från dagordningen, men förslaget finns kvar eftersom det inte förkastats av nämnden.  renässans

Är det ingen förnuftig människa i karlens närhet som kan försöka få ner honom på jorden igen?
Han och Kristianstad behöver hjälp.
Staden är snart 400 år men BGs period är bara fyra år, men tyvärr med detta beteende som denne man numera allt för ofta visar upp är det för mycket med fyra år!

Tjänsteutlåtande från C4teknik (vem är beställare till denna skrivelse?):
"Genom Kristianstadlänkens införande i centrala Kristianstad så finns det ett behov av att fastställa var alternativa parkeringsplatser till bortfallet som sker på Västra Boulevardens lokalkörbana och Södra Kaserngatan kan infrias. Vi har tagit fram ett antal platser där vi ser en möjlighet till ny parkering och som vi behöver ett politiskt beslut om för framtida detaljarbete. I parkeringsplanen har vi endast inriktat oss på nya parkeringsområden i de mest centrala delarna av staden".
En bild som visar hur man skall ersätta 200 centralt belägna P-platser på V. Boulevarden med några p-platser här och där. Inte vidare genomtänkt för våra besökare att behöva köra runt och leta P-platser, men så kan det gestalta sig , när kommunalrådet Bengt Gustafson (M) till vilket pris som skall genomföra sitt vansinniga projekt.

Här skall anläggas 30 P-platser på en gräsyta i Tivoliparken!Här kommer 2x6 P-platser just vid den vackra "ingången" till Tivoliparken!
Här skall byggas ett P-däck i Tvoliparken!
Här tages parkområde i anspråk till 30 P-platser framför Residenset.
Här skall anläggas 5+6 P-platser framför Residenset.
Här föreslås t.o.m. anläggande av P-platser mitt i en gatukorsning!
 

Här kommer ett P-däck vid Söderportskolan.
Här föreslås byggandet av en allmän parkering med ett P-däck med 45 P-platser mitt i det nya bostadsområdet.
Varför inte göra denna plats dubbelt så stor?
Dessa platser bör väl räknas som boendeparkeringar?
Även dess P-platser föreslås på idag grönområde!


Som du nu sett föreslås dessa 200 centralt belägna P-platser på V. Boulevarden placeras lite här och lite där t.o.m. i parkområden och grönområden, som t.o.m. tekniska nämndens ordförande för inte så länge sedan sade med all rätt, att man skall vara ytterligt aktsam om.
Det kan liknas vid ett "labyrintspel" för våra besökare och inte vidare miljövänligt med alla dessa rundkörningar som följd innan en ledig P-plats hittas.

Jag skrev följande till tekniska nämndens ordförande Anita Zieme(MP) 110321 på Facebook efter en dialog, som vi haft där:

Jag ser fram emot ett tydligt svar på mina frågor, som du kanske har missat att besvara.
Du har kanske har missat min sista frågeställning på Facebook, som jag skrev den 15/3.

Där jag skrev:
”Hej Anita tack för svaret, även om du inte svarade på om du var beredd att stoppa utbyggnaden av fler P-platser i Tivoliparken. Du skall veta, att även jag tycker också om en bra miljökommun!
Det jag då INTE förstår är, att du med andra ord accepterar, att alla Regionbussar skall korsa genom Kristianstads renässanscentrum på V. Boulevarden och S. Kaserngatan och med detta också en försämrad miljö i centrum av Kristianstad. Detta i synnerhet, när det finns andra lösningar och befintliga trafikleder i Kristianstad, som inte kostar 200 miljoner att bruka och ej heller med minskad tillgänglighet som följd för våra besökare som inte bor vid en busshållplats.
Det är bra ni för dialogen med intresseföreningarna i centrum bättre sent än aldrig.
Var har du dialogen med kommuninvånarna i denna fråga?
Du ville själv få igång en folkomröstning om Arenan. Varför driver du inte det om en folkomröstning, när det gäller Kristianstadslänken med denna ICKE miljövänliga busstrafik genom centrum och mycket stora och kostsamma förändring 200 miljoner, som Bengt Gustafson och Co. tvunget skall driva igenom eller du sitter i samma båt nu och då går det inte att ha en avvikande uppfattning?
Svara gärna rakt med ja och nej på mina frågor.”

Jag vill fortfarande ha ett svar av dig, eftersom du är tekniska nämndens ordförande och dina åsikter är därför viktiga för kommuninvånarna.

Alltså är det viktigt att fråga kommuninvånarna i dessa viktiga frågor?
Är du beredd att genomföra Kristianstadslänken i V. Boulevarden och stänga av S. Kaserngatan för allmän trafik med den utökade trafik enl. kommunens utredningar visar och med detta också försämrad miljö i Kristianstads centrum som följd?

Hur ställer du dig till C4tekniks förslag till fler P-platser, som många skulle anläggas i park och grönområden, nu med hänsyn till dina ord ”Visst är det bra att handeln mår bra men inte till priset av att varje park och grönyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel?”

Jag vet att det inte togs upp vid sista tekniska nämndens möte, men förslaget finns fortfarande.

Är dessa desperata förslag att hitta ersättnings parkeringar, som man tydligen till vilket ”pris” t.o.m. kan tänka sig att ta dessa park och grönområden i anspråk, som du helt riktigt tidigare tyckte skall vara kvar som grönområden.

Alltså är du beredd att rösta nej till C4 tekniks förslag?

Glöm inte svara vad du anser om Kristianstadslänken tvärs genom centrum.
Som jag skrev förra gången vill jag ha rakt svar med ja och nej på mina frågor.

Bästa hälsningar och nu äntligen verkar våren vara på väg.
Olle

Anita Zieme svarade så här alltså inte beredd, att delge sina synpunkter och åsikter offentligt:
"Jag kommer in till dig nästa vecka när jag har lite tid så kan du få ta del av mina tankar. Jag är inte ensam om att bestämma, vi har en demokratisk vald nämnd som styrs av folkstyret dvs fullmäktige."
 
Olle frågar ännu en gång o. väntar fortfarande på ditt svar. 110327

Hej Anita tack för ditt svar, men jag saknar fortfarande svar på mina frågor.
Jag vill ha svaren här på nätet eftersom du är tekniska nämndens ordförande och en offentlig person, vill jag att du svarar här vad Du och hur ditt parti tänker rösta på mina frågor. Jag är medveten om att du inte kan svara för andra.

·      Kristianstadslänken på V. Boulevarden?
·      Anlägga fler P-Platser i Tivoliparken och på andra grönområden enligt C4tekniks förslag?
·      Höjning av VA-taxan från 85000 till 120000(en höjning på ca 120% på två år)?

I den politiska debatten talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren.
Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämndsammanträdena inte är öppna för allmänheten!
Du är naturligtvis välkommen att besöka mig, och det är alltid trevligt att träffa dig, men det får inte vara med anledning av att du inte vill offentliggöra era åsikter för kommuninvånarna.

Med hänsyn vad ovan sagts väntar jag och många kommuninvånare fortfarande på svar på mina frågor här där frågorna ställts.
Det är tredje gången frågorna framfördes. 
Det fanns tydligen inget intresse att svara för nu har man beslutat ang. 
Den nya förslagna VA-taxan innebär en höjning VA-taxan med 120% på två år!!

Det görs i väntan på ett överklagat beslut i VA-nämnden om ett överklagat beslut om ett beslut av Kristianstads kommun om särtaxa!!!
Kreativt!!

Denna höjning kommer alltså att drabba sommarboende på en viss del av kusten i Kristianstads kommun för 6-8 veckor i sina sommarstugor.

I valagen står det bl.a.
31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Andra delar av kuststräckan i samma kommun finns inget kommunalt avlopp! 
Hur ser det ut med likabehandlingen av kommuninvånarna enligt kommunallagen?

Tydligen var det så bråttom att protokollet justerades omgående och t.o.m, en reservation fick bifogas på ett handskrivet blad!

I den politiska debatten i Kristianstad talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren??

Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämndsammanträdena inte är öppna för allmänheten!

Hur ser juridiken ut kring beslutet om de 820.000:- som utbetalades till en tjänsteman på C4-teknik som sade upp sig och slutade av egen fri vilja? 
K-bladet 101001: "I början av veckan undertecknade Björn Carlqvist avtalet som innebär att han får 820 000 kronor för att säga upp sig själv."KB 110115  Asfaltera Tivoliparken och kanalen!
"Med mera asfalt i Tivoliparken och en gångtunnel under V Boulevarden, eller varför icke ett parkeringsdäck över kanalen längs Kanalgatan? Det skulle lösa parkeringsproblemen i centrum för åtskilliga år framåt.

Vän av ordning anser kanske att vi behöver de grönområden, som finns kvar i staden? Inom många håll i kommunen finns gott om grön– och fritidsområden, exempelvis i Arkelstorp, Åhus och Bockeboda med flera ställen. Är det aktuellt att sälja vårt fina fritidsområde i Bockeboda, kan vi ju även asfaltera Tivoliparken?"
KB 110309  Lyssna på oss om länken   

Passa du också på att skriva på och stöd namninsamlingen på: namninsamlingen.se
 

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :

Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär


Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack! 


___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se 


Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2011-03-02

Bengt Gustafsons(M) Kristianstad sätt att föra dialog med kommuninvånarna!

Här kan du först bilda dig själv en uppfattning om vad som håller på att fördärva tillgängligheten och respekten för ett centrum i Kristianstad, som tagit 400 år att utveckla. Nu kommer detta raseras med en bussgata tvärs igenom vårt omtalade renässans centrum i Kristianstad.
Du kan själv också se här nedan hur man kunde löst detta utan prestige och utan att använda ca 200 miljoner av offentliga medel på detta.
Detta har utvecklats då vårt kommunalrådet inte vill lyssna till opinionen, och detta görs med hjälp av att kommunalrådet skall anlita ännu en konsult!


Detta är Bengt Gustafsons(M) bemötande på min insändare 22/2 ett sätt att föra dialog genom att ta fram "pekpinnen" märk väl INGET svar på mina konkreta frågor, som fram till nu aldrig har besvarats. Detta trots frågorna har upprepats.
Vårt kommunalråd köper hellre en konsult till något som han tidigare sagt redan var beslutat.

Det kallar jag prestigefyllt.
Du kan läsa här nedan och på min blogg och på sidan www.ikristianstad.nu
så kan du bilda dig en uppfattning.
Både jag och Kristianstad hade blivit glada, om du vill göra en kommentar.

Citat från Gustafsons s.k. svar:
  • Dags att byta kurs i debatten.
  • Ditt anslag lämnar dessutom en del övrigt att önska, så visst är det dags att lyfta både blick och debattnivå.
  • Därför ser vi också att det behövs vettiga lösningar för parkering inom rimliga avstånd i centrum. Tillgängliga p-platser är en av flera beståndsdelar som skapar en inbjudande stadskärna.
  • Det är naturligt att förändringar skrämmer och oroar. 
  • Om orden dialog och demokrati hade betytt att den som protesterar högst alltid fick rätt, skulle inte mycket hända.
  • Johanssons kommentar i detta fall är nästan lika pikant som när han tidigare klagat på utebliven dialog och samtidigt hänvisar till samråd som han deltagit i.
  • Dialog handlar för mig om att i sansat tonfall resonera sig fram till så bra lösningar för så många som möjligt, med insikten om att allt inte kan bli perfekt för alla.
  • Dessutom är det så att den opinion som vi politiker har att lyssna till finns inte bara innanför de gamla stadsvallarna.
KB 110324  Tänk nytt om resecentrum

KB 110302  Kommunalråd präglat av glömska
"I dialogen som Gustafson hänvisar till har det "glömts", att den hittills varit ensidig och från kommunen drivits med största tystnad och förhalning. Brev har inte besvarats. Nu börjar fler och fler inse konsekvenserna och under galgen gäller det att hitta en returväg med så lite prestigeförlust som möjligt.
Det värsta är att "glömskan" sträcker sig så långt, som att Gustafson i texten helt fräckt påstår sig lyssna till opinionen!
"


Här "viftar" Bengt Gustafson bort eller ondgör sig över min insändare "Dags byta kurs Gustafson" Läs själv både  Gustafsons och min insändare här nedan.
Det skulle vara intressant att höra din åsikt.

KB 110226  Lyft både blicken och debattnivån   
"Olle Johansson, det verkar vara dags att byta kurs i debatten. I diskussionen om Kristianstadslänken låter det ibland som om busstråket vore ett påfund av politikerna för att störa handeln i Kristianstad.
Ditt anslag lämnar dessutom en del övrigt att önska, så visst är det dags att lyfta både blick och debattnivå. Låt oss se vad saken egentligen handlar om.

Här bl.a. framför jag mina åsikter i en insändare och som också är brett förankrade i Kristianstad, men som Bengt Gustafson tyvärr uppenbarligen inte tar till sig!
KB 110223  Dags att byta kurs Gustafson   
"Nu skall Bengt Gustafson (M) anlita ännu en konsult till Kristianstadslänken, som han nyligen sade redan var beslutad, och att han inte alls kände till någon opinion!
Redan 2008 på ett samrådsmöte på Östermalmskyrkan, där även Gustafson själv var närvarande, och framfördes åsikter om all regionbusstrafik genom Kristianstad centrum.
Med Gustafsons uttalande i Kristianstadsbladet (17/2) går det att läsa mellan raderna, att han inte vill eller inser allvaret, eftersom han ännu en gång skall anlita en konsult. Var blev förslag 1-8 från förra konsulten av? De försvann på ett tidigt stadium. Varför? Kostnaderna för denna busslänk är cirka 200 miljoner. Vilket ansvar tar denne mannen gentemot oss i Kristianstad?"


 KB 110222  Gör om länken!   
"Kommunalrådet i Kristianstad Bengt Gustafsson (M) tänker inte acceptera opinionens åsikter angående Kristianstadslänken, utan vill anlita ännu en egen konsult och det för skattebetalarnas pengar!
Vi anses ha demokrati i Sverige, men jag betvivlar det alltmer. Ingen politiker har fått ett blankt papper av oss väljare att fylla med vad han/hon själv behagar."

Här en länk till skrivelser till Bengt Gustafson, som han INTE behagat svara på  Kristianstadslänken och dialogen m. kommuninvånarna???

Här följer några länkar som visar att det finns en stor opinion i Kristianstad och som handlar om tillgänglighet, men tyvärr värkar inte Bengt Gustafson bry sig så mycket om detta!: 

KB 110115  Asfaltera Tivoliparken och kanalen!
"Med mera asfalt i Tivoliparken och en gångtunnel under V Boulevarden, eller varför icke ett parkeringsdäck över kanalen längs Kanalgatan? Det skulle lösa parkeringsproblemen i centrum för åtskilliga år framåt.

Vän av ordning anser kanske att vi behöver de grönområden, som finns kvar i staden? Inom många håll i kommunen finns gott om grön– och fritidsområden, exempelvis i Arkelstorp, Åhus och Bockeboda med flera ställen. Är det aktuellt att sälja vårt fina fritidsområde i Bockeboda, kan vi ju även asfaltera Tivoliparken?"

KB 110113  Ett levande centrum kräver många p-platser 
"P-platser är vad som behövs mest för att centrum skall vara blomstrande. Talet om att p-platser kan ligga ocentralt gäller tydligen alla utom en själv. Tar man bort p-platserna i innerstaden gör man som många andra städer med döda centrum har gjort. Tycker ni om stormarknader utanför stan och ett tynande centrum är ni på rätt spår."
KB 110112  Rösta om länken  
KB 110112 Bevara vårt fina gamla Kristianstad
"För att Kristianstad skall kunna ha kvar ett levande centrum med affärer, torghandel, restauranger, lunchställen och kaféer, krävs det god tillgång till parkeringsplatser och därför finns det inte plats för "länken".  

Detta har Olle Johansson på ett utmärkt sätt visat genom sin film om trafiksituationen i Kristianstad. Den finns att se på hans blogg."
KB 110112  Utsatt centrumhandel 
"När kommunalrådet åker till Kristianstad tillsammans med sin fru och shoppar, åker ni då buss? Det sanningsenliga och troliga svaret, att ni åker bil.
Tror Gustafson, att situationen är annorlunda för andra besökare, som vi alla är beroende av?"

KB 101221  Gustafson svarar inte   
Dagens Handel   ”Bilar räddar cityhandeln”
KB 101214  Gustafson sänker Kristianstad 
KB 101211  Handlare kritiserar beslut om Kristianstadslänken 
KB 101211  P-platser viktiga för att behålla centrumhandeln
KB 101211  Lösa bussförbindelser
KB 101214  Gustafson sänker Kristianstad
KB 101130 Hot mot Kristianstad
KB 101126  Rädda Kristianstads centrum från Östra Centrum!
Market 101122 "Bort med gågatorna – släpp in bilarna i centrum"
Ystads Allehanda 101123 Parkeringstiden – ett handelshinder i Ystad


Den öppna dialogen med berörda i centrum, som skulle drabbas av Gustafsons planer, går det inte att påstå, att Bengt Gustafson(M) Kristianstads "Starke Man" lever upp till! 
Det är skrämmande att en som är vald av kommuninvånarna beter sig på detta vis. 
Gustafson är till för oss i kommunen och inte tvärtom och dessutom är det kommuninvånarna, som avlönar honom.

Jag misstänker med denna attityd mot sin omgivning, som kommunalrådet Bengt Gustafson allt för ofta visar, att Moderaterna och fempartistyret borde förlora många sympatisörer, inte minst alla intriger inom partiet?
Kan det vara en ledarskapsfråga i så fall bör en sådan ledare omgående bytas ut?

Visserligen är jag en liten handlare, som förvaltar ett över 100-årig skoaffär o fastighet, och jag TROR att jag har något att tillföra. En sak är säker hade jag och min familj betet på detta vis som vårt kommunalråd gör, då hade inte vår firma blivit över 100 år.

Redan i skolan fick jag lära mig att svara så gott jag kunde. I mitt arbete är jag van att svara sex dagar i veckan på mina kunder, vilket gör arbetet intressant och för min överlevnads skull.
Vad är skillnaden att ”sälja” skor eller politik?
Tänk om dialogen skötts på detta vis i Kristianstad.
Jag brukar säga som man själv vill bli behandlad skall man behandla andra.
Det behöver man inte gå några högre skolor för att kunna efterleva. 


Vad tycker Du?        
Kommentera gärna allt för Kristianstad.    
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack!    
Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus