2011-03-21

Skall grönområden och parkmark asfalteras p.g.a. kommunarådet Bengt Gustafson (M) Kristianstad tvunget skall köra alla regionbussar genom Kristianstads renässans centrum?

C4teknik lämnade ett förslag på P-platser till tekniska nämnden som ersättning på de 200 platser, som kommer att försvinna genom Bengt Gustafsons envishet att tydligen fortfarande försöka genomföra "sin" Kistianstadslänk på Västra Boulevarden, som Du och jag skall finansiera(200 miljoner kronor)!

Detta borde kallas "PROJEKT Gustafsons(M) U.P.A"!

Förslaget togs ej upp i Tekniska nämnden 110222. Det togs bort från dagordningen, men förslaget finns kvar eftersom det inte förkastats av nämnden.  renässans

Är det ingen förnuftig människa i karlens närhet som kan försöka få ner honom på jorden igen?
Han och Kristianstad behöver hjälp.
Staden är snart 400 år men BGs period är bara fyra år, men tyvärr med detta beteende som denne man numera allt för ofta visar upp är det för mycket med fyra år!

Tjänsteutlåtande från C4teknik (vem är beställare till denna skrivelse?):
"Genom Kristianstadlänkens införande i centrala Kristianstad så finns det ett behov av att fastställa var alternativa parkeringsplatser till bortfallet som sker på Västra Boulevardens lokalkörbana och Södra Kaserngatan kan infrias. Vi har tagit fram ett antal platser där vi ser en möjlighet till ny parkering och som vi behöver ett politiskt beslut om för framtida detaljarbete. I parkeringsplanen har vi endast inriktat oss på nya parkeringsområden i de mest centrala delarna av staden".
En bild som visar hur man skall ersätta 200 centralt belägna P-platser på V. Boulevarden med några p-platser här och där. Inte vidare genomtänkt för våra besökare att behöva köra runt och leta P-platser, men så kan det gestalta sig , när kommunalrådet Bengt Gustafson (M) till vilket pris som skall genomföra sitt vansinniga projekt.

Här skall anläggas 30 P-platser på en gräsyta i Tivoliparken!Här kommer 2x6 P-platser just vid den vackra "ingången" till Tivoliparken!
Här skall byggas ett P-däck i Tvoliparken!
Här tages parkområde i anspråk till 30 P-platser framför Residenset.
Här skall anläggas 5+6 P-platser framför Residenset.
Här föreslås t.o.m. anläggande av P-platser mitt i en gatukorsning!
 

Här kommer ett P-däck vid Söderportskolan.
Här föreslås byggandet av en allmän parkering med ett P-däck med 45 P-platser mitt i det nya bostadsområdet.
Varför inte göra denna plats dubbelt så stor?
Dessa platser bör väl räknas som boendeparkeringar?
Även dess P-platser föreslås på idag grönområde!


Som du nu sett föreslås dessa 200 centralt belägna P-platser på V. Boulevarden placeras lite här och lite där t.o.m. i parkområden och grönområden, som t.o.m. tekniska nämndens ordförande för inte så länge sedan sade med all rätt, att man skall vara ytterligt aktsam om.
Det kan liknas vid ett "labyrintspel" för våra besökare och inte vidare miljövänligt med alla dessa rundkörningar som följd innan en ledig P-plats hittas.

Jag skrev följande till tekniska nämndens ordförande Anita Zieme(MP) 110321 på Facebook efter en dialog, som vi haft där:

Jag ser fram emot ett tydligt svar på mina frågor, som du kanske har missat att besvara.
Du har kanske har missat min sista frågeställning på Facebook, som jag skrev den 15/3.

Där jag skrev:
”Hej Anita tack för svaret, även om du inte svarade på om du var beredd att stoppa utbyggnaden av fler P-platser i Tivoliparken. Du skall veta, att även jag tycker också om en bra miljökommun!
Det jag då INTE förstår är, att du med andra ord accepterar, att alla Regionbussar skall korsa genom Kristianstads renässanscentrum på V. Boulevarden och S. Kaserngatan och med detta också en försämrad miljö i centrum av Kristianstad. Detta i synnerhet, när det finns andra lösningar och befintliga trafikleder i Kristianstad, som inte kostar 200 miljoner att bruka och ej heller med minskad tillgänglighet som följd för våra besökare som inte bor vid en busshållplats.
Det är bra ni för dialogen med intresseföreningarna i centrum bättre sent än aldrig.
Var har du dialogen med kommuninvånarna i denna fråga?
Du ville själv få igång en folkomröstning om Arenan. Varför driver du inte det om en folkomröstning, när det gäller Kristianstadslänken med denna ICKE miljövänliga busstrafik genom centrum och mycket stora och kostsamma förändring 200 miljoner, som Bengt Gustafson och Co. tvunget skall driva igenom eller du sitter i samma båt nu och då går det inte att ha en avvikande uppfattning?
Svara gärna rakt med ja och nej på mina frågor.”

Jag vill fortfarande ha ett svar av dig, eftersom du är tekniska nämndens ordförande och dina åsikter är därför viktiga för kommuninvånarna.

Alltså är det viktigt att fråga kommuninvånarna i dessa viktiga frågor?
Är du beredd att genomföra Kristianstadslänken i V. Boulevarden och stänga av S. Kaserngatan för allmän trafik med den utökade trafik enl. kommunens utredningar visar och med detta också försämrad miljö i Kristianstads centrum som följd?

Hur ställer du dig till C4tekniks förslag till fler P-platser, som många skulle anläggas i park och grönområden, nu med hänsyn till dina ord ”Visst är det bra att handeln mår bra men inte till priset av att varje park och grönyta ska blir parkeringsplats, vem vill då bo här och vilka barn vill växa upp i en asfaltsdjungel?”

Jag vet att det inte togs upp vid sista tekniska nämndens möte, men förslaget finns fortfarande.

Är dessa desperata förslag att hitta ersättnings parkeringar, som man tydligen till vilket ”pris” t.o.m. kan tänka sig att ta dessa park och grönområden i anspråk, som du helt riktigt tidigare tyckte skall vara kvar som grönområden.

Alltså är du beredd att rösta nej till C4 tekniks förslag?

Glöm inte svara vad du anser om Kristianstadslänken tvärs genom centrum.
Som jag skrev förra gången vill jag ha rakt svar med ja och nej på mina frågor.

Bästa hälsningar och nu äntligen verkar våren vara på väg.
Olle

Anita Zieme svarade så här alltså inte beredd, att delge sina synpunkter och åsikter offentligt:
"Jag kommer in till dig nästa vecka när jag har lite tid så kan du få ta del av mina tankar. Jag är inte ensam om att bestämma, vi har en demokratisk vald nämnd som styrs av folkstyret dvs fullmäktige."
 
Olle frågar ännu en gång o. väntar fortfarande på ditt svar. 110327

Hej Anita tack för ditt svar, men jag saknar fortfarande svar på mina frågor.
Jag vill ha svaren här på nätet eftersom du är tekniska nämndens ordförande och en offentlig person, vill jag att du svarar här vad Du och hur ditt parti tänker rösta på mina frågor. Jag är medveten om att du inte kan svara för andra.

·      Kristianstadslänken på V. Boulevarden?
·      Anlägga fler P-Platser i Tivoliparken och på andra grönområden enligt C4tekniks förslag?
·      Höjning av VA-taxan från 85000 till 120000(en höjning på ca 120% på två år)?

I den politiska debatten talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren.
Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämndsammanträdena inte är öppna för allmänheten!
Du är naturligtvis välkommen att besöka mig, och det är alltid trevligt att träffa dig, men det får inte vara med anledning av att du inte vill offentliggöra era åsikter för kommuninvånarna.

Med hänsyn vad ovan sagts väntar jag och många kommuninvånare fortfarande på svar på mina frågor här där frågorna ställts.
Det är tredje gången frågorna framfördes. 
Det fanns tydligen inget intresse att svara för nu har man beslutat ang. 
Den nya förslagna VA-taxan innebär en höjning VA-taxan med 120% på två år!!

Det görs i väntan på ett överklagat beslut i VA-nämnden om ett överklagat beslut om ett beslut av Kristianstads kommun om särtaxa!!!
Kreativt!!

Denna höjning kommer alltså att drabba sommarboende på en viss del av kusten i Kristianstads kommun för 6-8 veckor i sina sommarstugor.

I valagen står det bl.a.
31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Andra delar av kuststräckan i samma kommun finns inget kommunalt avlopp! 
Hur ser det ut med likabehandlingen av kommuninvånarna enligt kommunallagen?

Tydligen var det så bråttom att protokollet justerades omgående och t.o.m, en reservation fick bifogas på ett handskrivet blad!

I den politiska debatten i Kristianstad talas det ofta om en förbättrad dialog med kommuninvånaren??

Det är extra viktigt i Kristianstad, där nämndsammanträdena inte är öppna för allmänheten!

Hur ser juridiken ut kring beslutet om de 820.000:- som utbetalades till en tjänsteman på C4-teknik som sade upp sig och slutade av egen fri vilja? 
K-bladet 101001: "I början av veckan undertecknade Björn Carlqvist avtalet som innebär att han får 820 000 kronor för att säga upp sig själv."KB 110115  Asfaltera Tivoliparken och kanalen!
"Med mera asfalt i Tivoliparken och en gångtunnel under V Boulevarden, eller varför icke ett parkeringsdäck över kanalen längs Kanalgatan? Det skulle lösa parkeringsproblemen i centrum för åtskilliga år framåt.

Vän av ordning anser kanske att vi behöver de grönområden, som finns kvar i staden? Inom många håll i kommunen finns gott om grön– och fritidsområden, exempelvis i Arkelstorp, Åhus och Bockeboda med flera ställen. Är det aktuellt att sälja vårt fina fritidsområde i Bockeboda, kan vi ju även asfaltera Tivoliparken?"
KB 110309  Lyssna på oss om länken   

Passa du också på att skriva på och stöd namninsamlingen på: namninsamlingen.se
 

Läs hur kommunalrådet Bengt Gustafson bemöter en kommuninvånare :

Sänt 100930  Skrivelse till BENGT GUSTAFSON, som han aldrig besvarade
Sänt 080229 Öppet brev till kommunalrådet Bengt Gustafson Kristianstad
KB 101221 Gustafson svarar inte

Här kan Du svara på några frågor samt ge förslag till en bättre blogg på Bloggens frågeformulär  Frågeformulär


Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  
Att leva är att ta ställning. Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.     
Tack! 


___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se 


Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.  

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad