2009-03-31

Antingen Ingen Skolmat eller Mindre Lärare?(ARENAN ???)

Nu börjar det, nu har inte Kristianstad kommun råd till kärnverksamheten. Skolmat, Trolle Ljungby skola, fler landsbygdsskolor lär var på väg att läggas ner.
Vad blir nästa objekt?

Glöm inte att landsbygdsskolor är en av anledningarna till att människor just bosätter sig på landsbygden och med det får vi en levande landsbygg, som vi alla vill ha.

Det finns t.o.m. politiska partier, som har detta på sina partiprogram här i Kristianstads kommun.
Alltså skolbarnen måste få kosta pengar!
Barnen är inga besparingsobjekt!

Skolchefen Kenneth Olsson säger på tal om avgiftsbelagd skolmat till gymnasieeleverna, att han försvarar neddragningen av skolmaten, och att den inte är lagstiftad?

Pierre Månsson FP, att är det tal om att välja om neddragning av lärartjänster eller om fri skolmat så är valet inte svårt, nämligen att spara på maten.

Glömskan är stor och det går snabbt att glömma, att ett Arena bygge kan vara en bidragande orsak till alla nedskärningar och som kommer att belasta kommunens ekonomi långt in i framtiden!!! Det bör också nämnas i detta sammanhang , att det finns ett stort bristande underhåll på många hundra miljoner på kommunens fastigheter.
Kärnverksamheter som skola och omsorg måste gå före allt annat.


Detta måste naturligtvis också sättas i samband med den totala kommunala ekonomin i Kristianstads kommun.
Det har fattats ett beslut om att bygga en stor ARENA trots, att det ej var en valfråga och plus att det fanns många tusen kommuninvånare som begärde en folkomröstning om denna Arena t.o.m. folkopinionen mot denna arena var på ca. 60 %, som var emot.

Arenan som kommer att kosta minst 500.000.000:- kronor eller som det brukar bli vid kommunala investeringar kanske ett par hundra miljoner till.
OBS denna ARENA byggs ej med egen finansiering utan genom upplåning m.a.o. en skuldsättning, som lämnas över till nästa generation och detta dessutom i ett dotterbolag till det välskötta kommunala bostadsbolaget ABK.

OBS! Detta beslut togs efter att lågkonjunkturen börjat och det fanns politiker, som redan i höstas ville få till stånd en budgetöversyn, men det avfärdades kategoriskt. Skandal!
Läs gärna tidigare inlägg på bloggen i ämnet eller på forum iKristianstad.nu

Jag är mycket orolig. Hur skall det gå för våra gamla och våra barn?

Forum klicka i Kristianstad.nu

2009-03-28

Nedläggning av skolor i Kristianstads kommun!!

Svek eller Fegt!!!

Att som C , att bara reservera sig är INTE rakryggat och är inte tillräckligt, om man menar något med en LEVANDE LANDSBYGD!

Att som KBF skylla på sjukdom och inte sättas in en ersättare, som röstar nej är INTE rakryggat!

Att som S inte deltaga i beslutet är INTE rakryggat!

Likaså Fp som brukar prata om Barn och omsorg!

Det är tråkigt med politiker som inte utåt och eller när beslut fattas, att då inte våga ha en egen uppfattning dessutom ofta emot vallöften.

Det om något skapar dåligt förtroende för våra folkvalda.

Detta sagt, när Kristianstads kommun samtidigt skuldsätter sig för ett Arenabygge på minst 500.000.000:- miljoner kronor.

OBS!!! Detta blir 5.000.000 stycken skolböcker á 100:- kronor/styck !!!!!!
OBS!!! Det motsvarar 10.000 stycken månadslöner á 50.000:- kronor/månad !!!!!!


Forum klicka >> i Kristianstad.nu


2009-03-26

Alla bor inte vid en busshållplats!

Alla bor inte vid en busshållplats!

Det beslutas först om en försämring för de bilburena besökarna och kunder till Kristianstads centum genom att minska antalet P-platsrer bara för att ALLA bussar skall köra genom centrum av Kristianstad istället för som ett resecentrum skulle vara, att tillresande byter buss vid resecentrum och åker vidare med lokalbuss.

Det är märkligt i en miljökommun att tänka att alla regionbussar skall behöva köras genom vårt lilla centrum i Kristianstad med hänsyn till bl.a. miljön och och inte minst boendemiljön, när det finns trafikleder t.ex. Snapphanevägen Härlövsängaleden, som skulle utnyttjas av de stora Regionbussarna, vilket också skulle avlasta Långebron.

Kristianstadsbladet 090326 : Var ska vi parkera i Kristianstad?

2009-03-23

Frapperande att konsumera istället för att förvalta.

Kristianstadsbladet 090323: Eftersatt underhåll för 300 miljoner kronor

Kristianstadsbladet 090224 : Kristianstads kommuns överskott är utraderat
Citat KB 090224 : "Bengt Gustafsson förutser en diskussion om den planerade Kristianstad Arena. Men beskedet han ger är glasklart.
- Arenan kommer inte att påverkas. Det är en framtidssatsning och den ska byggas, säger kommunalrådet."

Kristianstadsbladet 081023: Fastighetsunderhåll kostar lika mycket som ny arena

Citat K.B. 081023: "Det skulle kosta mellan 200-500 miljoner kronor att komma i kapp det eftersatta underhållet på C4 Tekniks fastigheter. Lika mycket pengar som för det planerade Arenabygget.

- Den parallellen kan man klart dra, säger Sten Hermansson (fp), ordföranden i tekniska nämnden.

- Men summan är bara en bild för hur mycket det skulle kunna kosta om man gör hela upprustningen på en gång och det är ju i praktiken inte möjligt."

Det är frapperande läsning, att man under lång tid väljer att tära på det kapital genom bristande fastighetsunderhåll, som man fått kommuninvånarnas förtroende att förvalta.

Skjuta på bristande fastighetsunderhåll framför sig är oansvarigt, när det samtidigt verkställs investeringar i miljardklassen.

Detta är bevis nog, att det borde var bättre att hyra lokaler av seriösa fastighetsförvaltare.

2009-03-20

SKL avrådde från affären.

Kristianstadsbladet 090320: SKL avrådde från affären

Detta Köpekontrakt, hyreskontrakt och beslutsunderlag borde publiceras.

Jag läste just på Kristianstadbladets nätupplaga angående hallen i Ölsjö :

"
Den ena säger: jag vet inte..
Den andra säger: jag minns inte..
Och en tredje försvarar beslutet med orden: det finns ingen anledning..

Samtidigt som den tredje lägger ner skolor pga dålig ekonomi..

Tänk ett liknande scenario med arenan om ett par år..

Kan samma ursäkter som ovan komma då också?"

Detta köpekontrakt, beslutsunderlag och hyreskontrakt borde publiceras.

Kan det möjligtvis föreligga något jävsförhållande eller något annat lurt i denna affär?

Kristianstadbladet 090326 :Idén som växte för mycket

Kristianstadbladet 090326 : Heléne Fritzon och Bengt Gustafson gör en "Wanja"

Det är bra med en aktiv opposition.

Helen Fritzon reagerar, för så som det beskrivs i Kristianstadsbladet ang. Liviushallen får det inte gå till, när gäller förvaltningen av kommunala skattepengarna.

Köparen av denna hall får tillbaks på ca. 1,5 år vad han betalt för hallen plus han får ett kontrakt till på köpet som löper i 20 år.

Det är bra med en aktiv opposition, som naturligtvis reagerar på detta.

2009-03-19

Kan detta vara sant i så fall är det helt otroligt!!

Kristianstadsbladet 090319 : Kommunledningen kände inte till hela hyresavtalet. Citat "Trots att kommunens ledande politiker fattat beslutet om att hyra Liviushallen i 20 år har de inte känt till hela innehållet i avtalet."

Kristianstadsbladet 090319 : Hyreskostnad: 135 miljoner.

Man säljer först Liviushallen i Öllsjö för 9,5 miljoner kronor sedan hyr man samma hall med 20-årigt hyreskontrakt värt minst 135 miljoner kronor, vilket är per år 6.769.000:- plus index uppräkning varje år.
Köparen av hallen har gjort en mycket bra affär.

Våra "toppolitiker" tycker bl.a. ..för ett privat ägande...någon försvarar beslutet...ingen anledning att kommunen äger allt...detta var en bra helhetslösning.....jag kommer inte ihåg........!!!!!!!

Kan detta vara sant i så fall är det helt otroligt!!
Är det möjligt att se sina väljare i ögonen??

Detta sker i en tid, när vi inte har råd med en skola för barnen i Trolle Ljungby!!


Kristianstadsbladet 090604: Märkliga turer kring Liviushallen

Kristianstadsbladet 090602: Fel person skrev under avtalet om Liviushallen

2009-03-17

Östra Centrum

Parkeringen på Ö. Centrum och Kristianstadlänken vid S. Kaserng. Ö. Boulev. skulle generera samma trafik som på E22an plus att det planeras en uteservering där, vilket inte kan vara en hälsosam miljö.

Kristianstad kommun kunde ge direktiv till exploatören som i Varberg att vara med att finansiera ytterligare ett P-hus.

Detta P-hus skulle hjälpa till med den obalans, som lätt kan uppstå, om och när alla skall parkera uppe på gallerian på Ö. Torg, vilket också skulle förbättra balansen i Kristianstad.
Så kunde vi få nytta av arkitekt tävlingen, som anordnats av kommunen för länge sedan om Stora Torgs utformning och även få liv i den norra delen av centrum och Rådhuskvarteret.
Se helheten.