2009-03-23

Frapperande att konsumera istället för att förvalta.

Kristianstadsbladet 090323: Eftersatt underhåll för 300 miljoner kronor

Kristianstadsbladet 090224 : Kristianstads kommuns överskott är utraderat
Citat KB 090224 : "Bengt Gustafsson förutser en diskussion om den planerade Kristianstad Arena. Men beskedet han ger är glasklart.
- Arenan kommer inte att påverkas. Det är en framtidssatsning och den ska byggas, säger kommunalrådet."

Kristianstadsbladet 081023: Fastighetsunderhåll kostar lika mycket som ny arena

Citat K.B. 081023: "Det skulle kosta mellan 200-500 miljoner kronor att komma i kapp det eftersatta underhållet på C4 Tekniks fastigheter. Lika mycket pengar som för det planerade Arenabygget.

- Den parallellen kan man klart dra, säger Sten Hermansson (fp), ordföranden i tekniska nämnden.

- Men summan är bara en bild för hur mycket det skulle kunna kosta om man gör hela upprustningen på en gång och det är ju i praktiken inte möjligt."

Det är frapperande läsning, att man under lång tid väljer att tära på det kapital genom bristande fastighetsunderhåll, som man fått kommuninvånarnas förtroende att förvalta.

Skjuta på bristande fastighetsunderhåll framför sig är oansvarigt, när det samtidigt verkställs investeringar i miljardklassen.

Detta är bevis nog, att det borde var bättre att hyra lokaler av seriösa fastighetsförvaltare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad