2015-06-26

Region Skånes EKONOMI ? Prioritering eller SKATTEHÖJNING ?

Man blir bestört, när man läser, att en kvinna dog i en korridor på sjukhuset efter tre dagar p.g.a. platsbrist.
ÄNNU VÄRRE SKANDAL då man läser svaret som dottern fick, att mamman hade dött om några år ändå i den åldern.

Sedan svaret av den högst ansvarige folkvalde politikern, som tydligen inte tog något till sig då han svarar "din frus bortgång", som det inte var utan det var en dam som berättade att hennes mamma, 85 år, som tydligt framgår av skrivelsen till den "ANSVARIGE"! 


Vuxenpsykiatrin i Malmö.
Säkerheten för patienterna inom vuxenpsykiatrin i Malmö är i fara.

Det anser Inspektionen för vård och omsorg som i ett år särskilt granskat verksamheten sedan flera patienter begått självmord.
En av dem var 32-åriga Maria Georgson som tog livet av sig på Valborgsmässoafton förra året. Reporter Anna Bubenko. 


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6196163 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/hon-lastes-in-pa-rattspsyk-utan-att-ha-begatt-nagot-brott 

Är det någon ansvarig folkvald som läser följande svara då här på följande frågor.
Tillhör följande länkar Region Skånes kärnverksamhet, då ekonomin är MYCKET ANSTRÄNGD och PERSONALEN GÅR PÅ "KNÄNA"?

Är det några resurser som skulle kunna omprioritera, eftersom det är folkets pengar och dom är inte oändliga?

Skattehöjning är ingen lösning i den offentlig ekonomi, utan ett betyg hur folkets ekonomi skötts av dem som man fått förtroendet av och skall representera.
Skattehöjning är m.a.o. mer att betrakta som ett misslyckande eller dålig kompetens.

Det som gäller i den privata ekonomin gäller även för den offentliga ekonomin.
I synnerhet när det är medborgarnas pengar.
Det gäller att prioritera.

Svara här på följande frågor, om du är politiker.

Du som läser detta sänd gärna frågorna vidare till någon politiker för svar.


 1. Läkarförbund kritiskt till skånsk ST-utbildning av saudiska läkare Region Skåne har slutit ett avtal med Saudiarabien om att 35 saudiska läkare ska få sin specialistutbildning på de skånska sjukhusen. Läkarförbundet i Skåne ser flera problem med uppgörelsen.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/06/Lakarforbundet-i-Skane-kritiskt-till-ST-utbildning-av-saudiska-lakare/ 


http://www.svd.se/vardanstallda-kritiserar-skane-care

 2. Region Skåne köper vindkraftverk för 350 miljoner Region Skåne blir ägare till vindkraftverk Region Skånes upphandling av vindkraft är nu klar.
Eolus Vind AB ska bygga sex vindkraftverk som tillsammans ska täcka cirka 40 procent av Region Skånes elbehov de närmaste 20 åren. Bygget börjar i november och Region Skåne tar över ägandet i oktober 2015 när allt står klart.
https://www.sydsvenskan.se/2012-10-25/region-skane-koper-vindkraft

http://n360.se/?s=vindkraft+region+sk%C3%A5ne

 3. Skåne European Office Region Skåne har sedan februari 2011 ett bemannat representationskontor i Bryssel.
Kontorets uppdrag är att öka kunskapen om Region Skåne i Bryssel och att öka kunskapen hos skånska aktörer om europeiska politiska processer. 


https://www.europaportalen.se/2010/11/tomt-brysselkontor-kostar-skane-miljoner

 4. Högtflygande planer för dina och mina skattemedel?? Investera och köpa flygplan och bedriva flygbolag? "Landsting ska bedriva sjukvård, inte köpa flygplan!"!!!

http://upphandling24.se/fel-vag-med-flygande-kommunalforbund/

https://www.sydsvenskan.se/2010-02-03/miljoner-till-kastrup-kan-vara-olagliga


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4486585

 5. Spårvagnar rullar aldrig i Kristianstad Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad. Men så kan det bli i Lund, Malmö och Helsingborg.

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/sparvagnar-rullar-aldrig-i-kristianstad/


"Skånetrafiken ska investera cirka 175 miljoner kronor i vagnar och Region Skåne cirka 270 miljoner kronor i en depå."https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/de-ska-bygga-sparvagen-i-lund

5. Vad kostade spektaklet Jonas Rastad, som redan före tillsättningen i Region Skåne var svartlistad 

https://www.sydsvenskan.se/2015-05-25/rastad-avgar-som-regiondirektor

Det finns säkert fler verksamheter, som inte tillhör kärnverksamheterna i Region Skåne?
Hur prioriterar de ANSVARIGA politikerna kärnverksamheterna i en begränsad ekonomi i Region Skåne?
Det regionmedborgarna som står för alla kostnader!


Kom gärna med fler förslag som hjälp för våra politiker, som inte alltid har det så lätt, då det är mycket komplicerat att styra en region.

Mitt förslag för dig som är politiker, ut och praktisera några veckor i sjukvården, så blir det kanske lättare för er att förstå problemen med vården för oss patienter och inte minst för personalen inom vården!
Vad sägs du om detta förslag?


Inom partens under hela min studie tid arbetade jag själv mycket som extravak på olika avdelningar och mest inom psykvården. Detta var blad bästa lärdomar för min del, eftersom, jag såg hur andra människor hade det.
Därför rekommendera jag en praktikplats några veckor om året för våra politiker.
ALLA har det inte bra!


För kontakt och ställa frågor: Regionråd och gruppledare

Vad tycker Du?      
Kommentera gärna allt för Skåne och Kristianstad.  

Att leva är att ta ställning. 

Skåne och Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   

Tack!   
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se Du kan sända ett mail med rubriken Prenumerera, så får Du ett mail varje gång jag gör ett inlägg här på bloggen.

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

2015-02-10

Butiksdöden försätter oss i en djup identitetskris–vad är det vi bor i? KRISTIANSTAD!

Läs här en mycket intressant och relevant artikel i Aftonbladet, som med stor sannolikhet även kommer att drabba Kristianstad.

Det planers 70.000 kvm externhandel ca 5km från Kristianstad centrum, där det dessutom byggs en centrumgalleria med 60-70 butiker, där 1/3 av lokalerna kommer att stå tomma och outhyrda vid premiäröppningen nu i slutet av mars!


Aftonbladet 150210:
Butiksdöden försätter oss i en djup identitetskris – vad är det vi bor i?
"Lördagspromenad uppför ­gågatan. Gnistrande solsken, några enstaka barnvagnar. Domedagskänslan: Skyltfönstren med ­kartongpapper. Handskrivna telefon­nummer. Uthyres! Efter den åttonde tomma lokalen på mindre än en minuts promenad slutar­ jag räkna. Det skulle kunna vara ett shopping­stråk i Hudiksvall, Alingsås, ­Kalix. Men nej. Det är Malmö, ­landets tredje största stad – en av Europas snabbast växande ­städer."

Reflexion:

Kristianstad NÄSTA???
VARFÖR kan INTE de ANSVARIGA i kommunfullmäktige, som har hela ANSVARET för Kristianstads långsiktigt hållbara utveckling genom PBL (Plan o. Bygglagen) inse och lära sig av andras städer felaktiga satsningar.

Se nu här i Kristianstad, där nybyggda Galleria Boulevard står med en 1/3 outhyrda lokaler!!

Vems är felet?

Kan det vara så, att riskkapitalet har låtit styra och dupera de ansvariga för stadsutvecklingen med, att det skall byggas 70.000 kvm externhandel i Hammar p.g.a. att familjerna har detta behov säger dess exploatörer?

Kan det vara rätt att kommunen bygger vägar för ca 49 miljoner, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.

* Presentera exploatörerna till den nya stadsdel om de nu finns?
* Infart för öst ifrån kommande besökare till Kristianstad finns redan vid Statoil infarten.
* Det påstås också att vägbygget är p.g.a. hög trafikbelastning genom Hammar, om det är besvärande så går det lätt att lösa med på ett mer kostnadseffektiv sätt genom fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 km/tim.

Det sker dessutom, i en mycket ansträngd kommunekonomi, där kärnverksamheterna är i stort behov av mer pengar!

Vad blir följden?
SKATTEHÖJNING!

SVT 
Olagligt gynnande när Nybro byggde väg åt Kährs


Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.

Det var när Kährs startade upp ett nytt, stort lager som kommunen gick in och finansierade en ny väg för 3,5 miljoner kronor. Att kommunen valde att betala berodde på att 30 lagerarbetare, som tidigare jobbade i Kalmar, skulle flyttas till det nya lagret i Nybro.


I Nybro sade enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.
– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.

Jag är för konkurrens och fri etablering, men det skall vara förankrat till vad verkligheten tål.
Precis som man måste sköta sin privata ekonomi.

Det är inte bara ett "dött centrum" och tomma lokaler, som blir följden utan en stad där dess berömda renässans centrum och dess kultur förfaller p.g.a. överetablering, som skett runt om i hela landet p.g.a. denna utspädning.

Det skulle vara intressant att höra vad fastighetsägarna säger, som inte kan flytta sina fastigheter och även har ansvaret för de kulturella värdena i dessa.

Vad tycker Du?
Vad gör vi?

P.S. Du är välkommen att besöka våra bloggar, där vi samlat om hur vi "brinner" för vår stad Kristianstad.


Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda, som tyvärr de ansvariga kommunalpolitikerna i Kristianstad inte verkar har läst trots att "Dags att handla nu" utgavs redan 2004:


Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling
Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen.
Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?

Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande till Kristianstad kommun.
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

Vad tycker Du?
     
Kommentera gärna allt för Kristianstad.  

Att leva är att ta ställning. 

Kristianstad skall utvecklas genom en öppen dialog.   

Tack!  
___________________________  
Jag har placerat min blogg i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus