2009-12-31

Pax Vobis = "Fred med Eder"= Christian IV - - M-ledningen ??

Kristianstadsbladet 091231 >> Orwellskt i M

Rådhuset i Kristianstad. Ovanför ingången står det ”Pax Vobis” som betyder ”Fred med Eder”. Christian IV själv lär ha sagt det.

Något för M-ledningen, att tänka på i dessa dagar.
Vore kanske något för Moderaterna i Kristianstad att tänka på och att försöka leva upp till för att försöka skapa förtroende inför nästa val?

Ja-sägare och maktfullkomlighet enligt Bengt Gustafson (M) "Regelverket följdes" är aldrig bra för den positiva utvecklingen av Kristianstad.

M brukar i andra sammanhang säga att den fria marknaden skall styra.


Det hade kanske varit bäst för alliansen och moderaterna att byta ut sin ledare, för den ledarskapsstil som framförs är det inget som gagnar moderaterna eller Kristianstad.

Det är lättare byta ut en "stol, där benen har dålig kontakt med underlaget" än hela "möblemanget" skall riskera åka på "tippen".

Oppositionen jublar naturligtvis.

Här finns viktigare saker för ett ansvarsfullt kommunalråd att reda ut.

Det hade varit mycket bättre och mer förtroendeskapande, att den f.d. kommunrevisorn ägnat sin kvarvarande tid under mandatperioden tid att reda ut och redovisa för kommuninvånarna ansvaret och kostnaderna för de kostsamma affärerna, som figurerat under mandatperioden.

F
.d. kommunrevisorn, som dessutom enligt sin egen insändare Orwellskt i M verkar ha stor kunskap i matematik.

Här följer några viktiga uppgifter, som väntar på redovisning, så att de inte faller i glömskans "stora hav", eftersom det rör sig om andras pengar (Kommuninvånarna):
  • Livius hallen med en merkostnad på hela 40 miljoner kronor
  • Nu senast en omlastningshall med en merkostnad på hela 10 miljoner kronor.
  • Tvisten med Bröderna Person som kräver kommunen på 40 miljoner.
  • Vad har "Spirit of Food" profileringen kostat. Det har aldrig redovisats!
  • Vad blev totalkostnaden för för Flygplatsskandalen? Nu har det gått ett år till med FLYGPLATSEN utan VDn visat några positiva planer för framtiden! Nu är högt tid at prestera något! Redovisa månadsvis hur mycket flygplatsen går back varje månad. Hur mycket kostar VDn varje månad?
  • "Riskkapitalbolaget" Arenabyggets finansiering och påverkan på kommunekonomin och dess kärnverksamheter.
  • m.m.

Kristianstadsbladet 091229 >> Tillämpa principen hellre fria än fälla

Kristianstadsbladet 091222 >> Regelverket följdes

Regelverket är nog så viktigt, men man skulle kunna tro, att det viktigaste för moderaterna i Kristianstad borde vara att skapa få förtroende för framtiden och för Kristianstads bästa.
Genom förtroende får man röster och tvärtom straffar sig i nästa val.
Valet gjorde ledningen i Kristianstad själv, så nu återstår bara, att den som lever får se.
Denna framtoning hos moderaterna kan lätt uppfattas som alltför egoistiskt eller maktbegäret har tagit överhand.

Kristianstadsbladet 091219 >> Den interna partidemokratin tog storstryk
"Det kan sannolikt inte ha undgått någon hur den interna partidemokratin i Kristianstadsmoderaterna den senaste tiden har fått ge vika inför kommunalrådet Bengt Gustafsons (M) tvivelaktiga målsättningar. Dessa målsättningar som sannolikt är avsedda att säkra absolut makt inom partiet, har i det offentliga blivit förklätt som att man behöver arbetsro inom den moderata gruppen."

Kristianstadsbladet 091219 >> M-stämman överklagas


Man kan undra vad det är för ledarskapsstil eller vilken dialog som förs eller vilken uppfattning väljarna skall få?
Det skapar inte något vidare förtroende, när man inte visar mer respekt för varandra eller för dom man skall FÅ eller HAR fått sina röster ifrån.

I provvalet deltog ca hälften av 462 medlemmar bara 225 och man skall försöka fånga upp röster till sitt parti i nästa års val från en population på ca. 78000 invånare i Kristianstads kommun.

Tala om lyhördhet och bygga förtroende!

En riktigt bra politiker borde ha betydligt "större öron än mun".

Det är alltid kunden(väljaren), som skall stå i centrum oavsett vad man säljer.
Det är min filosofi och som jag tror håller i längden.

Vilken syn på demokratin, när det är några medlemmar som värnat om Kristianstads kommuns ekonomi vid beslutet av NATURUM(Märk väl yrkade INTE avslag), när byskolor och äldreboende måste stängas av besparingsskäl.
Dessa "utrensade" medlemmar ifrågasatte ett tvivelaktigt kalkylunderlag, som kan anses som felaktigt och resulterar i något som benämns SÄRTAXA, vilket därmed kommer att belasta "sommarkustbors" privatekonomi med ca. 35000:- EXTRA!

Det finns fler exempel på politiker, som var av samma åsikt, men som tyvärr inte vågade stå upp delge sina synpunkter. Det är däremot allvarligare!

Det är skrämmande läsning med denna förhärskande syn, när i synnerhet dom som skall nominera lägger beslag på dom främsta "stolarna" själva.

Man tror inte det är sant vilken kraft partipiskan kan ha!

Enligt mitt sätt att se på demokrati och respektfullhet bedöms människor efter sina kvaliteter och inte efter hur de står i en viss fråga.
Som Du vill bli bemöt skall Du bemötta andra.
Jag tror inte på metoden att "RENSA UT", som nu verkar råda bland Moderaterna i Kristianstad är något som gagnar partiet.

OBS läs också >> Mer på bloggen i detta häpnadsväckande sätt att utveckla demokrati.

Kristianstadsbladet 091118 >>
>> Vi betackar oss för maktfullkomliga aspirationer.
"Gunilla Asklöf (M) skriver i sitt inlägg (16/11) hur fel det är att enskilda ledamöter i kommunfullmäktige har åsikter som avviker från partilinjen. Hon menar vidare att det skulle vara ett hot mot förtroendet för demokratin.
Snarare skulle jag vilja säga att det är ett hot mot demokratin om alla alltid skulle nicka som dumma fån och rösta som de blivit tillsagda.
Med Asklöfs försök till logik skulle vi i så fall inte behöva ha kommunfullmäktige med ett stort antal ledamöter, det hade räckt med en representant för varje parti eller alliansgrupp som i sin tur företrädde x-antal röster. Det hade blivit enormt mycket billigare."

Kristianstadsbladet 091215 >> M-politikern Per Svensson lämnar alla sina uppdrag

Kristianstadsbladet 091212 >> Het debatt om M-listor

Kristianstadsbladet 091212 >> Ta er samman!
"Om en överklagan till VA-nämnden bifalles angående "Kaptenens väg". Vad händer då i Moderata samlingspartiet i Kristianstad. En föredragande ledamot hade rätt och han sparkades ut."

Kristianstadsbladet 091202 >> Politiker petas från fullmäktigelista

Kristianstadsbladet 091209 >> Ansvaret faller på Moderatledningen

Här nedan följer två länkar till två mycket bra insändare som kan appliceras på problemet. Läs dessa innan det blir för mycket "SYLT PÅ FINGRARNA". Det kan annars bli svårt att "TVÄTTA BORT" makt berusar som bekant.

Kristianstadsbladet 091203 >> Det behövs goda ledare
"Goda ledaregenskaper skapar sällan konflikter. Skulle det mot förmodan ändå uppstå konflikter gör den gode ledaren allt för att lösa konflikten.
"


Kristianstadsbladet 091203 >> Kort kurs i ledarskap
"En god kapten behöver aldrig frukta myteri."


Kristianstadsbladet 091202 >> Minoritetslista kan bli aktuell

Norra Skåne 091202 >> Hoppas få arbetsro efter utrensningen
"– Jag är inte ett dugg överraskad över att de har plockat bort oss från listan. Partiet sätter demokratin ur spel, och bryr sig inte om provvalet. Det här kan nog bli en öppen affär i alla fall. Nu är det upp till stämman att fatta beslut om listan, säger Ulf Persson."

För övrigt vem tar det politiska ANSVARET för merkostnaden med Liviushallen som t.o.m. kommunrevisorna ansåg var helt felbehandlat.
Det får INTE glömmas med ett papper i någon pärm.

OBS! Det blev en merkostnad får oss skattebetalare på 40.000.000:-
ja, 40 MILJONER KRONOR.

Det är viktigare för oss Kristianstadsbor än att "RENSA UT" medlemmar ur de egna leden, som enligt det inre gänget anser, att vissa är "obekväma medlemmar"!

Skriv om LIVIUSHALLS SKANDALEN och förklara och för oss skattebetalare i Kristianstadsbladet, så fort som möjligt! Vem tar på sig det ANSVARET??

Det hade skapat mer GOODWILL för framtiden.
Det borde kännas bättre få detta uppklarat innan nästa val ????

Det har nu gått så lång tid så det är dags att lägga pappren på bordet!


_______________________________________Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Vad har denna "Spirit of Food" profilering kostat? Det har aldrig redovisatas!

Kristianstadsbladet 091231 >> Märklig logga.

Kristianstadsbladet 091224 >> Omstridd logotyp tonas ned.


SVD 091231 >> Flera myndigheter misstänks bryta mot språklag
"Kristianstadsdevisen ”Spirit of food” och Stockholms ”The Capital of Scandinavia” har det gemensamt att de är JO-anmälda för brott mot språklagen som trädde i kraft i juli."

(FRI LOGGA, Fritt att använda högerklicka på bilden och spara som bild på din dator)

Uttrycket "Kristianstad en GO bit av SKÅNE".
Var kanske inte så dumt, täcker in både mat och livskvalitet och dessutom GRATIS och inarbetat.


Ovanstående logga framtagen av mig och är helt fritt fram att använda helt GRATIS allt för Kristianstads bästa.

Nedanstående "Spirit of Food" logga togs fram 2004 av några reklambyråer till ett pris av par hundra tusen kronor. Redan 2004 visade det sig att ingen av de etablerade stora livsmedelsproducenterna var intresserade av "Spirit of Food" loggan så det är inget nytt.

Vad kostade konsulten, som "sjöng lovsånger o. joddlade" så länge Kristianstads kommun betalade.
Vad kostade alla kurser för att sälja in loggan för all kommunens personal, så att de blev så lojala som möjligt och skulle heja på loggans förträfflighet.
Plus ALLA andra kostnader kring detta "spektakel", som inte lär vara några småsummor.


Vad är total- och slutkostnaden för denna "Spirit of Food" profilring?
Det har aldrig redovisats!

Det kan vara lämpligt att göra detta innan nästa val.
Det lär röra sig om många miljoner kronor, men fram tills nu har aldrig någon redovisning presenterats för finansiärerna (kommunskattebetalarna)!

Det är den förädlade maten som som utvecklar bygden.
Vad hade Toscana varit utan den?


Det finns färdiga inarbetade loggor och Kristianstads vapen som gått att använda i många hundra år.
Varför inte fortsätta med det?
Det kostar alltid mycket pengar och kraft att ändra ett inarbetat varumärke.

Det är alltid bättre att se till så varumärket innehåller den kvalitet som utlovas, så brukar god marknadsföring fungera, med en rak och tydlig kommunikation.

Varför skall det nu göras ett nytt försök med något nytt grafiskt blått rutnätt(ny logga?), som tydligen skall på något lite spetsfundigt vis symbolisera några kullerstenar eller några åkerlappar, men det är ingen logga påtalas det!!
Bara en "förstärkning" sägs det??

Varför denna "förstärkning" till vilken nytta?


_______________________________________Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


2009-12-29

”Regeringens nya miljarder göder kommunbyråkrater” Hur ser det ut I Kristianstad?
DN 091228 >> ”Regeringens nya miljarder göder kommunbyråkrater”
"Ny Timbro-studie i dag avslöjar: I samtliga Sveriges 21 län har byråkraternas antal vuxit i snabbare takt än välfärdsarbetarnas. Våra unika bearbetningar av SCB-data är inte någon uppmuntrande läsning för Sveriges skattebetalare. Bland yrkesgrupper med över 50.000 sysselsatta är administratörer i offentlig förvaltning den ojämförligt snabbast växande. Medan yrkesgrupper inom vård, skola och omsorg ökade sysselsättningen med 9 procent åren 2001–2007 växte antalet administratörer i kommuner och landsting under samma period med 29 procent. Det finns därför inga garantier för att de miljarder som regeringen sköljer över kommuner och landsting verkligen leder till ökad personaltäthet i välfärden, skriver Thomas Idergard och Johan Kreicbergs."

_______________________________________Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


2009-12-24

God Jul och Gott Nytt ÅR hela Kristianstad!


Jag önskar "Dej" En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
I wish you a Marry Christmas and a Happy New Year.
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Ich wünsche Dir schöne
Weihnachts Tage und ein GUTES NEUES JAHR.

Olle Johansson
Kristianstad

Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Julen 2009 Blåstes in av Åhus Blåsorkester.


Julen Blåstes in av Åhus Blåsorkester.

Ett fint och stämningsfullt tal hölls av
Erna Anhag.

En mycket trevlig tradition i Kristianstad.

Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Samrådsyttrande Östra Centrum - Steen & Ström har beslutat att inte genomföra tidigare planer i .....?

Kristianstadsbladet 091224 >> Många frågetecken kring stadens nya handelscentra
"Kristianstadsaktuella Steen & Ström har beslutat att inte genomföra tidigare planer i Växjö och Atollen i Jönköping. Utöver de nio som är igång runt om i landet, bland annat Familia i Åstorp med 57 butiker, namnger bolaget tre nya projekt: Emporia i Hyllie vid nya Citytunneln i Malmö, Mölndal och Borås.
Däremot nämns inte Kristianstad.
Henric Borgström "

Kristianstadsbladet 091207 >> Centrum i skarpt läge

Boverket Klicka på >>
Dags att handla nu. Boverket


Kristianstads Kommun
Byggnadsnämnden
29180 Kristianstad

Samrådsyttrande över: Östra Centrum

Jag vill här, som intresserad Kristianstadsbo, fastighetsägare i
centrum av Kristianstad Snapphanen 9 samt som näringsidkare i centrum
av Kristianstad O. P. Johanssons Skoaffär sedan 1901, fem generationer
i samma familj göra några tillägg och synpunkter till en mycket
intressant och positiv utveckling av Kristianstads centrum, som skulle
kunna fördjupas på nedanstående punkter.

Steen & Ström ser mest till sina egna vinstintressen i Ö. Centrum och
inte i samma utsträckning till helheten av Kristianstads redan
etablerade handel, som gjort Kristianstad till den handelsstad den är
idag.
Det övergripande ansvaret för hela centrums utveckling ligger på
Kristianstads Kommun, som därför måste markera helheten på ett
tydligare sätt.

Detta är emot Kristianstads kommuns handelsutredning utförd av
välrenommerade Nordplan, när det gäller handelsutredningar, att
utveckla Ö. Centrum med 30000 kvm. i stället för vad
handelsutredningen förslog med högst 20000 kvm(8-10000kvm nya ytor +
Domus befintliga ytor), vilket Nordplan ansåg var vad den etablerade
handeln i Kristianstad skulle kunna tåla utan negativa utslagningar
med denna utökade handel, som Ö. Centrum kan innebära för
Kristianstad.

Västra delen av centrum kan "över natten" påverkas med i

genomsnitt ca 5 % (kanske något mer) och detta är mycket nog, när vi
inte vet hur lönsamheten är idag. Alltså enskilda butiker i
stadskärnan kan drabbas hårt.
De kommunala förvaltningarna kommer troligen att lämna större delen av
Rådhuset inom några år. Om det skapas en bra entré i hörnet mot Stora
Torg/Nya Boulevarden är handelsläget bra som ett nordligt ankare i
stadskärnan. På samma sätt kan en entré skapas som vetter mot
järnvägsstationen och Kvarnen som då knyts närmare centrum.
Räkna med, att andra lokala och regionala butiker vill vara med och
dela på denna tillväxt.

Detta påpekade även av Fredrik Bergström som är ekonomie doktor i
nationalekonomi, tidigare vd för Handelns Utredningsinstitut och
numera affärsområdeschef inom det globala analys- och
teknikkonsultföretaget WSP vid en paneldebatt på Yllan arrangerad av
Sparbanken, att vid för stor handelsetablering kan övrig centrumhandel
drabbas med utslagningar som följd och affärslägen idag B-lägen blir
C- och D-lägen t.ex. på storgatorna norr om Hesslegatan och butiker
söder om Tivoligatan, och på Södra Torg och på Norr.

Redan idag finns det tomma lokaler i centrum av Kristianstad.

Enligt min uppfattning gäller det, att vara ödmjuk mot verkligheten
vid det politiska beslutsfattandet och att inse faran med för stora
handelsetableringar i synnerhet, när det gäller ungefär samma köpkraft
som handeln i Kristianstad idag har tillgång till plus orter i vår
omvärld som också utvecklas.
Kristianstad tillhör inte de mest expansiva orterna i Sverige.
Stora problem har uppstått på andra håll i Sverige p.g.a. av för stor
utspädning av handeln med för stor expansion av handeln t.ex. i
centrum av Borlänge, Uddevalla, Lund, Helsingborg, Jönköping m.fl.
Detta är det också många av mina kolleger, som befarar även kan hända
i Kristianstad.

Idag finns ca 50-60000 kvm lokalytor i Kristianstads centrum. Det
skulle innebära en ökning med ca 30% över en natt.
Jag vill samtidigt klargöra, att jag INTE är emot en utveckling av Kristianstads handel, men den måste vara i paritet med köpkraften i vårt område. Det är alltid bra att vara konkurrensutsatt.
Vad har Kristianstads kommuns ledning ytterligare som underlag för att anse sig kunna frångå och till svar, som går emot Nordplans rekommendationer med att tillföra ytterligare extra ca. 10000 kvm. handelsytor mer än handelsutredningen förordar, som också kan resultera i utslagningar av etablerad handel och därmed också utslagning av arbetstillfällen?
Vad anser föreningarna Fastighetsägarna i Kristianstad och
Kristianstads Handelsföreningen, som har mycket kunskap i denna fråga
för Kristianstad, om denna utökade etablering mer än kommunens konsult
Nordplan rekommenderar?
Handeln som dessutom är bland de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun och skapar många
arbetstillfällen.

Vad har kultur och bevarandeföreningarna Gamla Christianstad och Vä
Husens vänner med sin breda förankring bland kommuninvånarna för
åsikter i denna viktiga fråga för Kristianstads långsiktiga framtida
utveckling efterhand som Östra Centrums vidare planläggning
fortskrider?
Funderingar över tidigare åsikter i samrådsmaterialet:

Varför beaktas inte regionmuseets påpekande, när det ofta i detta
samråd framhävs vikten av stadens årsringar? Oavsett vem som belastas
med rivningskostnader av Domus tidigare "viktiga årsringar", så är
kapitalförstöringen den samma och dessa kostnader kommer konsumenten
till sist att betala.
Boulevarder är något som är ett varumärke eller kvalitetsstämpel för
"lilla Paris" Kristianstad med anledning av Ö. Boulevardens
förändring.
Är inte en fyravånings byggnad ritad av samma arkitekt med genomgående
utseende från Nya Boulevarden ner till Södra Kaserngatan en barriär
vad är då en barriär i Kristianstad?
Många viktiga och seriösa inlägg i tidigare samrådsyttrandet, som
tyvärr inte beaktas något nämnvärt i underlaget.
Det ger lätt intryck av att vad regionmuseet anser är rätt, om det är
i överensstämmelse med exploatören, så är det som gäller i annat fall
går inte museets åsikter fram.
Kristianstad 091116

Olle Johansson

_______________________________________


Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2009-12-22

Vad är viktigast nya väljare eller sitta i ledarens "knä" för att bli omvald hos MODERATERNA i Kristianstad?

Kristianstadsbladet 091222 >> Regelverket följdes

Regelverket är nog så viktigt, men man skulle kunna tro, att det viktigaste för moderaterna i Kristianstad borde vara att skapa få förtroende för framtiden och för Kristianstads bästa.
Genom förtroende får man röster och tvärtom straffar sig i nästa val.
Valet gjorde ledningen i Kristianstad själv, så nu återstår bara, att den som lever får se.
Denna framtoning hos moderaterna kan lätt uppfattas som alltför egoistiskt eller maktbegäret har tagit överhand.

Kristianstadsbladet 091219 >> Den interna partidemokratin tog storstryk

"Det kan sannolikt inte ha undgått någon hur den interna partidemokratin i Kristianstadsmoderaterna den senaste tiden har fått ge vika inför kommunalrådet Bengt Gustafsons (M) tvivelaktiga målsättningar. Dessa målsättningar som sannolikt är avsedda att säkra absolut makt inom partiet, har i det offentliga blivit förklätt som att man behöver arbetsro inom den moderata gruppen."

Kristianstadsbladet 091219 >> M-stämman överklagas


Man kan undra vad det är för ledarskapsstil eller vilken dialog som förs eller vilken uppfattning väljarna skall få?
Det skapar inte något vidare förtroende, när man inte visar mer respekt för varandra eller för dom man skall FÅ eller HAR fått sina röster ifrån.

I provvalet deltog ca hälften av 462 medlemmar bara 225 och man skall försöka fånga upp röster till sitt parti i nästa års val från en population på ca. 78000 invånare i Kristianstads kommun.

Tala om lyhördhet och bygga förtroende!

En riktigt bra politiker borde ha betydligt "större öron än mun".

Det är alltid kunden(väljaren), som skall stå i centrum oavsett vad man säljer.
Det är min filosofi och som jag tror håller i längden.

Vilken syn på demokratin, när det är några medlemmar som värnat om Kristianstads kommuns ekonomi vid beslutet av NATURUM(Märk väl yrkade INTE avslag), när byskolor och äldreboende måste stängas av besparingsskäl.
Dessa "utrensade" medlemmar ifrågasatte ett tvivelaktigt kalkylunderlag, som kan anses som felaktigt och resulterar i något som benämns SÄRTAXA, vilket därmed kommer att belasta "sommarkustbors" privatekonomi med ca. 35000:- EXTRA!


Det finns fler exempel på politiker, som var av samma åsikt, men som tyvärr inte vågade stå upp delge sina synpunkter. Det är däremot allvarligare!

Det är skrämmande läsning
med denna förhärskande syn, när i synnerhet dom som skall nominera lägger beslag på dom främsta "stolarna" själva.

Man tror inte det är sant vilken kraft partipiskan kan ha!

Enligt mitt sätt att se på demokrati och respektfullhet bedöms människor efter sina kvaliteter och inte efter hur de står i en viss fråga.
Som Du vill bli bemöt skall Du bemötta andra.
Jag tror inte på metoden att "RENSA UT", som nu verkar råda bland Moderaterna i Kristianstad är något som gagnar partiet.


OBS läs också >> Mer på bloggen i detta häpnadsväckande sätt att utveckla demokrati.

Kristianstadsbladet 091118 >>
>> Vi betackar oss för maktfullkomliga aspirationer.
"
Gunilla Asklöf (M) skriver i sitt inlägg (16/11) hur fel det är att enskilda ledamöter i kommunfullmäktige har åsikter som avviker från partilinjen. Hon menar vidare att det skulle vara ett hot mot förtroendet för demokratin.
Snarare skulle jag vilja säga att det är ett hot mot demokratin om alla alltid skulle nicka som dumma fån och rösta som de blivit tillsagda.
Med Asklöfs försök till logik skulle vi i så fall inte behöva ha kommunfullmäktige med ett stort antal ledamöter, det hade räckt med en representant för varje parti eller alliansgrupp som i sin tur företrädde x-antal röster. Det hade blivit enormt mycket billigare."

Kristianstadsbladet 091215 >> M-politikern Per Svensson lämnar alla sina uppdrag

Kristianstadsbladet 091212 >> Het debatt om M-listor

Kristianstadsbladet 091212 >> Ta er samman!

"Om en överklagan till VA-nämden bifalles angående "Kaptenens väg". Vad händer då i Moderata samlingspartiet i Kristianstad. En föredragande ledamot hade rätt och han sparkades ut."

Kristianstadsbladet 091202 >> Politiker petas från fullmäktigelista


Kristianstadsbladet 091209 >> Ansvaret faller på Moderatledningen

Här nedan följer två länkar till två mycket bra insändare som kan appliceras på problemet. Läs dessa innan det blir för mycket "SYLT PÅ FINGRARNA". Det kan annars bli svårt att "TVÄTTA BORT".

Kristianstadsbladet 091203 >> Det behövs goda ledare
"Goda ledaregenskaper skapar sällan konflikter. Skulle det mot förmodan ändå uppstå konflikter gör den gode ledaren allt för att lösa konflikten.
"

Kristianstadsbladet 091203 >> Kort kurs i ledarskap
"En god kapten behöver aldrig frukta myteri."


Kristianstadsbladet 091202 >> Minoritetslista kan bli aktuell

Norra Skåne 091202 >> Hoppas få arbetsro efter utrensningen
"– Jag är inte ett dugg överraskad över att de har plockat bort oss från listan. Partiet sätter demokratin ur spel, och bryr sig inte om provvalet. Det här kan nog bli en öppen affär i alla fall. Nu är det upp till stämman att fatta beslut om listan, säger Ulf Persson."

För övrigt vem tar det politiska ANSVARET för merkostnaden med Liviushallen som t.o.m. kommunrevisorna ansåg var helt felbehandlat.
Det får INTE glömmas med ett papper i någon pärm.


OBS! Det blev en merkostnad får oss skattebetalare på 40.000.000:-
ja, 40 MILJONER KRONOR.

Det är viktigare för oss Kristianstadsbor än att "RENSA UT" medlemmar ur de egna leden, som enligt det inre gänget anser, att vissa är "obekväma medlemmar"!

Skriv om LIVIUSHALLS SKANDALEN och förklara och för oss skattebetalare i Kristianstadsbladet, så fort som möjligt! Vem tar på sig det ANSVARET??

Det hade skapat mer GOODWILL för framtiden.

Det borde kännas bättre få detta uppklarat innan nästa val ????

Det har nu gått så lång tid så det är dags att lägga pappren på bordet!


_______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,