2009-12-10

"Kreativ upphandling" = särtaxa för sommarstugeägare !!

Kristianstad Kommun : 091110 >> Prislapp för VA-anslutning vid kusten

Hör som det kan gå till lyssna på Kommunalfullmäktige 091110 >> Godkännande av VA-taxa för anläggningsavgift i verksamhetsområde.

Jag var och lyssnade på kommunalfullmäktige 091110 i Kristianstad angående genomdrivan det av SÄRTAXA för ca 1300 sommarstugor. Detta är bl.a. en följd av den nya kustplanen med ökade byggrätter, som inte sommarstugeägarna efterfrågat och som många har bebott i 20-40 års tid. Kustplanen är påtvingad oss sommarstugeägare av våra beslutsfattare politiker!

Märkväl denna kustplan gäller inte i Tosteberga, Landön och Fårabäck alltså inget beslut om påtvingat kommunalt avlopp, där det råder samma miljöförhållanden i samma Kristianstads kommun.
Vad säger kommunallagen om likabehandling av kommuninvånare? Är det möjligt att särbehandla kommuninvånare, som har samma miljöförutsättning?

Det är frapperande att läsa och höra(gå in lyssna på ljudupptagningen längre upp på sidan), när det var två rakryggade moderater Nils-Arne Bidsell och Ulf Persson, som stod upp och menade det inte fanns någon grund för någon särtaxa och ville återremittera ärendet
tillsammans med Filip Nilsson.
Det finns fler fullmäktigeledamöter med samma åsikt, som tidigare ringt mig och
som jag talat med!
Tyvärr p.g.a. någon anledning INTE vågar delge sin uppfattning i kommunalfullmäktige. Det är INTE vidare förtroende givande, att inför sina väljare att bete sig på detta vis.

Heder och tack för det finns politiker som är rakryggade även mitt i en valperiod, som vågar stå upp och tänka sig in i, vilken stor privatekonomisk belastning helt plötsligt detta innebär för privatekonomin p.g.a. någon ändrad kustplan genom politiska beslut.

Inte mist för mig själv är det en mycket stor kostnad för några sommarveckors vistelse, som jag gjort sedan 1946 i Åhus. Jag har även träffat MÅNGA som är mycket oroliga t.o.m. de som som säger att de blir tvungna till att sälja sitt lilla sommarhus. Den listan kan göras lång med både äldre, unga, ensamstående och sjukpensionärer m.fl.
Detta i synnerhet, när den finns kommuner med ett helt annat synsätt på sina kommuninvånare.

Jag trodde ett tag kommunalfullmäktige salen skulle rasa samman för ledarna tappade mer eller mindre sans och glömde VA-frågan för att dessa TRE hade en annan åsikt och såg till sommarboendes bästa och INTE belasta dessa med kostnader som är att hänföra till allmänna kommunalkostnader, som i andra sammanhang delas solidariskt!

Man tror inte det är sant vilken kraft partipiskan kan ha!
Detta sker i parti MODERATERNA, som i andara sammanhang tlar om, att man skall se til individen, men det gäller tydligen bara när det passar "kaptenen" eller den inre kretsen!

Denna påtvingade och fördyrande VA-kostnad för folk som vistas några veckor i sina sommarstugor längs kusten i Kristianstads kommun och som redan har godkända avloppsanläggningar av Kristianstad kommun.

Detta krav om SÄRTAXA, som röstades igenom 091110, har åstadkommits genom ett "kreativt upphandlingsunderlag", där dessutom vissa kostnader är direkt att hänföra till de allmänna kostnaderna för kommunen.
  • En förbättrad väg till en kommunal badplats.

  • Man väljer att gräva mitt i vägen så att hela vägen måste läggas därav en mycket högre kostnad. Vägen är 4 meter bred och 2 meter finns vid varje sida, som det hade varit möjligt att lägga ner denna 50 mm slang till en helt annan kostnad. Detta är fullt möjligt, då EON nyligen lär har grävt på detta sätt.

  • Pumparna ägs av Kristianstads kommun, men vi skall betala dessa, så har man inte gjort i Nacka, Värmdö och Hanninge, där har kommunen stått för dessa kostnader.

  • 12% av totalkostnaden läggs också in som oförutsedda kostnader. Normalt hade varit 5% enligt fackfolk!

  • Enbart projekteringskostnaden, som sommarstugeägarna skall stå för uppgår till 510.000:-. Hur har denna konsult upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling?

  • Vid ett arbetsmöte den 13 Oktober lär huvudanläggaren presenterat helt andra siffror!

  • Kristianstads kommun skall själva koppla till sitt sanitetshus till detta kommunala avlopp vid den offentliga badplatsens parkering som också drar nytta av en ny bättre väg.
    Dessa förmåner för kommunen skall bekostas med en SÄRTAXA för sommarstugeägarna! KREATIVT!!!!
Hade ovanstående kostnader inte lagts direkt på Sommarstugeägarna, då hade INTE totalkostnaden överstigit 30% av normaltaxan.
Det hade då inte varit möjligt att utkräva någon SÄRTAXA.

Hur blir detta i förlängningen? Är inte avloppsfrågor en kommunalangelägenhet, att på detta vis manipulera och parasitera på kommuninvånare?
Var kommer det att sluta i den välkomnade kommunen Kristianstad?

Vad säger förarbetena till särtaxorna i VA-lagen?
Det lär under senare tid anslutits fastigheter i dessa områden och frågan är då till vilket pris?


Det är dags att överklaga detta orimliga kostnads uttag för sommarboende av Kristianstads Kommun till VA-nämnden!

Ring gärna "mej" på
0708 211134
eller sänd ett mail
olle.p.johansson@gmail.com

Glöm inte Ny taxa för vatten och avlopp från 1 april 2009 som då höjdes med hela 55% från 55000:- till 85000:-!

Var tillåts en så stor höjning över en natt i samhället?
Många av dessa stora höjningar är att likna vid en dold kommunalskatt, som redan är hög i Kristianstad.

Lyssna på Kommunalfullmäktige 091110 >> Uppdelad betalning av VA-anläggningsavgift.


VA-lagen >> VA lagen

Miljöbalken >> Miljöbalk (1998:808)

Hemsida Olle Johansson >> Orimliga Avlopp för Sommarstugor???? i Kristianstad kommun !

Forum Olle Johansson >>
iKristianstad.egetforum.se : orimliga avlopp för sommarstugor.


Alla VA-inlägg på denna blogg >> Visar inlägg med etikett VA-frågor.


Kristianstadsbladet : 091118 >> Vi betackar oss för maktfullkomliga aspirationer
"
Snarare skulle jag vilja säga att det är ett hot mot demokratin om alla alltid skulle nicka som dumma fån och rösta som de blivit tillsagda.
En stor anledning till varför man har ett flertal ledamöter är just för att inte alla är överens i allt, och att man ska fostra en givande diskussion för att sedan landa i ett väl genomarbetat beslut.
Varje enskild ledamot är enligt grundlagen berättigad till att rösta så som han bäst finner lämpligt, för kommunens bästa. Att de sedan inte röstar som gruppledaren vill är totalt irrelevant."

Kristianstadsbladet : 091110 >> Moderater i gräl inför öppen ridå._______________________________________
Stöd Namninsamlingen.
Klicka >> Namninsamling för bevara Rådhuskvarteret

Här byter vi åsikter. Forum klicka >> i Kristianstad.nu


Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen iKristianstad